Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení numerických předpovědí počasí

Období: 31.12.2007 - 30.12.2010

Současné NWP modely umožnují uživatelsky hodnotnou kvantitativní předpověď srážek (QPF), pokud zvolíme vhodně definovaný cíl předpovědi (velikost zasažené plochy, prahové hodnoty srážek, interval hodnot atd.) a určíme stupeň nejistoty předpovědi. Pro toto studium je vhodné využít radarovou informaci pro verifikaci a ansámblový přístup pro hodnocení nejistoty předpovědi. Projekt se zaměří na studium verifikačních "fuzzy" metod, které využívají radarová data a pozemní měření srážek. Primárním cílem bude sestavit soubor verifikačních metod a veličin, které budou využity při validaci variant parametrizace mikrofyziky v modelu ALADIN. Druhým cílem je příprava a testování postupů verifikace QPF. Třetím cílem je kvantifikace nejistoty QPF s využitím ansámblového přístupu a vztahu mezi nejistotou a přesností ansámblu (ensemble spread a skill). Důraz budeme klást na sledování letních srážek, které jsou zatíženy konvekcí.

Oddělení: Oddělení numerických předpovědí počasí

Odkaz: