Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

Období: 31.12.2005 - 30.12.2008

Cílem projektu je zpřesnění srážko-odtokových modelů s využitím GIS, různých zdrojů dat a postupů jejich zpracování a na pilotních oblastech ověřit vhodnost propojení a kombinace jednotlivých modelů. Součástí projektu je i návrh využití těchto modelů v praxi prostřednictvím webového systému, který výsledky modelování nabídne uživatelům z řad odborné veřejnosti tak i pro veřejnou správu, především územní samosprávu.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2009
Projekt: Floreon + ()

Tento projekt je zaměřen na vývoj integrovaného systému pro modelování, predikci, monitorování a pro podporu zvládání krizových situací pro potřeby Moravskoslezského kraje. V první fázi se projekt zaměřil na problematiku běžných povodní, spojených s táním sněhu, regionálními dešti apod. Postupně se systém rozšiřuje o monitorování a modelování vývoje dopravní situace na silnicích, modelování havarijních úniků nebezpečných látek do vody i ovzduší, detekci přívalových srážek a predikci jimi způsobených bleskových povodní apod. Obecně se systém Floreon+ zabývá monitorováním a modelováním různých jevů v území, které mohou v případě nepříznivého vývoje vyústit až do vzniku krizových situací.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://floreon.cz

Období: 30.6.2010 - 29.6.2013
Projekt: Air Silesia (CZ.3.22./1.2.00/09.01610)

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českéhopohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: http://www.air-silesia.eu