Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení meteorologie a klimatologie Ústí nad Labem

Období: 31.12.2002 - 30.12.2005

Cílem projektu bylo vyhotovení Atlasu podnebí České republiky za dlouhodobé období 1961-2000. Zpracování hlavních klimatických prvků za dlouhodobé období 1961-2000 bylo realizováno v podobě mapových podkladů ČR v digitální formě. Regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami pro potřeby území České republiky a jejich porovnání s lineárními postupy. Vedle zpracovaných mapových podkladů stručné zhodnocení průběhu jednotlivých meteorologických prvků.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ústí nad Labem

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SF%2F740%2F2%2F03?query_code=vp4aaacnz5nq