Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení aerologické

 

Hlavním cílem přízemních meteorologických měření je získat informace o meteorologických prvcích (tlak, teplota, vlhkost, směr a rychlost větru,..) a jevech (mlha, déšť, bouřka, sněhová pokrývka, dohlednost,..).

Stanice Praha - Libuš je stanicí synopticko - klimatologickou a zároveň provádí speciální měření ( monitoring přízemní radioaktivity).

 

 

Oddělení: Oddělení aerologické

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/oa/data_milos.html

 

Aerologická stanice Praha - Libuš měří cca jednou ročně vertikální profily radioaktivity (beta a gama záření) v součinnosti s Armádou České republiky. Rovněž je připravena provést mimořádné měření na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Sondážní systém pro měření radioaktivity sestává z radioaktivní sondy a pozemního přijímacího a vyhodnocovacího zařízení s anténami. Radioaktivní sonda je tvořena speciální radiosondou a radioaktivním čidlem s interfejsem pro připojení čidla k radiosondě.

Oddělení: Oddělení aerologické

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/oa/data_radac.html

 

Aerologická stanice Praha - Libuš měří, pomocí aerologického ozonosondážního systému, v období leden až duben - třikrát týdně ( pondělí, středa, pátek) - vertikální profily ozonu. Nominální čas ozonosondáží je 12 UTC.

Ozonosondážní systém je tvořen ozonovou sondou, anténami a pozemním přijímacím a vyhodnocovacím zařízením. Ozonová sonda se skládá ze tří částí: speciální radiosondy, ozonového čidla a interfejsu, který propojuje čidlo a radiosondu.

Oddělení: Oddělení aerologické

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/oa/data_ozon.html

 

Aerologická stanice Praha - Libuš měří čtyřikrát denně základní parametry : tlak vzduchu, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a směr a rychlost větru pomocí aerologického systému. Nominální časy sondáží jsou : 00, 06, 12 a 18 UTC.

Aerologický systém je tvořen radiosondou, anténami a přijímacím a vyhodnocovacím pozemním zařízením. Radiosondy jsou vynášeny do vyšších vrstev atmosféry meteorologickými balony, které stoupají od země do výšek nad 30km kolem 90 minut.

Radiosonda obsahuje čidla, která umožňují měřit tlak, teplotu a vlhkost. K lokalizaci sondy během letu je využíván navigační systém. Směr a rychlost větru počítá pozemní zařízení z informací o poloze radiosondy. Radiosonda umožňuje retranslaci navigačních pomocných signálů, přijímaných z navigačních systémů, do pozemního zařízení.

Oddělení: Oddělení aerologické

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/oa/data_sondaz.html