Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení meteorologie a klimatologie Hradec Králové

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cílem projektu je zpřesnit a aktualizovat scenáře vývoje klimatu na území ČR do období 2050, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a podpořit opatření na řešení změny klimatu a snižování rizik jejich dopadů.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení povrchových vod Oddělení aplikované hydrologie Oddělení klimatické změny Oddělení meteorologie a klimatologie Hradec Králové Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz: