Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Centrální laboratoř imisí

Naši zaměstnanci jsou speciálně školeni pro práci v laboratořích v rámci Imisního monitoringu. Vykonávané činnosti jsou vysoce odborné, systém zapracování nového pracovníka trvá alespoň čtvrt roku a každoročně jsou vyvíjeny i vyhodnocovány plány dalšího vzdělávání. Z toho důvodu naši pracovníci mnohdy figurují jako poradci dalším institucím i státům, např. při vzniku a vývoji lokálních imisních sítí.

Zaměstnanci CLI i IM se odborně a technicky podíleli a podílí na mnoha projektech, na kterých spolupracují s nejrůznějšími institucemi a podniky, za které jmenuji např. Norský institut pro výzkum atmosféry (NILU), Geofyzikální ústav a Ústav chemických procesů AVČR, v.v.i., Výzkumné centrum Ústavu pro trvale udržitelný rozvoj Evropské komise (JRC/IES DCEC) i některé státní a regionální úřady.

Pro zabezpečení jakosti a kontroly kvality analytických výsledků je vyhodnocována správnost a přesnost měření pomocí standardů a referenčních materiálů. V rámci této činnosti jsou rovněž pravidelně prováděny kontroly jednotlivých pracovišť i pracovníků laboratoří na pobočkách ústavu. CLI je součástí IM, který je od roku 2005 zkušební laboratoří č. L 1460 akreditovaná dle normy ČSN EN ISO/IES 17025 Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze Osvědčení o akreditaci (viz www.cai.cz v sekci Seznam akreditovaných subjektů). Kromě této akreditace ČHMÚ splnil v roce 2007 podmínky pro udělení akreditace ISO 9001.

Oddělení: Centrální laboratoř imisí

Odkaz: