Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrologie Ostrava

Období: 31.12.2002 - 30.12.2006
Projekt: Projekt Odra III (VaV 650/1/03)

Pracovníci oddělení hydrologie pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě zpracovávali v letech 2003 až 2006 dílčí úkol 2.2 Hydrologická sledování a hodnocení Projektu Odra III. V rámci řešení došlo k účelovému zpracování vybraných údajů o průtocích vody. V další části byly zpracovány údaje o plaveninách a vyhodnoceny obsahy plavenin v závěrových profilech hlavních vodních toků povodí Odry. V části Sledování podzemních vod byly vyhodnoceny rozbory vzorků podzemní vody ze všech vrtů v povodí Odry, ve kterých se prováděly odběry vody pro hodnocení její jakosti. Byly také vysvětleny pravděpodobné příčiny překročení mezních ukazatelů a provedeno shrnutí získaných výsledků s uvedením hlavních zjištěných poznatků.

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2009 - 30.12.2013

text

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz: