Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení biometeorologických aplikací

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Konverze fenologických dat z pořizovacích souborů do ORACLE včetně vypracování, odzkoušení a plného provozu konverzního programu , kontrola dat a jejich využití pro účely monitoringu klimatu včetně změny klimatu s použitím ORACLE a prostředí programů GIS Řešení se týká cca 90 stanic fenologie polních plodin za období 1985/2002, 30 stanic ovocných dřevin 1985/2002 a 40 stanic fenologie polních rostlin 1991/2002. V průběhu řešení bude doplněno cca 70 stanic všeobecné fenologie 1923(1961)/1985, významně prodlužujících dosud pořízené fenologické řady

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2002 - 30.12.2005

Cílem projektu bylo vyhotovení Atlasu podnebí České republiky za dlouhodobé období 1961-2000. Zpracování hlavních klimatických prvků za dlouhodobé období 1961-2000 bylo realizováno v podobě mapových podkladů ČR v digitální formě. Regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami pro potřeby území České republiky a jejich porovnání s lineárními postupy. Vedle zpracovaných mapových podkladů stručné zhodnocení průběhu jednotlivých meteorologických prvků.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ústí nad Labem

Odkaz:

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Cílem projektu bylo získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu byly vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné změny klimatu k rokům 2030, 2050 a 2075. Na základě výstupů získaných z růstových simulačních modelů byla zpracována vědecká studie zachycující vliv klimatické změny na výnosy vybraných plodin včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Byl zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy. Dále byl vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a pro rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin a krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Jedná se o nadstavbový projekt, navazující na schválený a končící OC725.001 (od října 2003 do září 2007), prodlužující dobu souběžné aktivní účasti na COST akci 725 ?Establishing a European Phenological Data Platform for Climatological Applications? řešené od 5.dubna 2003 do 4.dubna 2009 spolu s úkoly rozvinutými během dosavadního řešení a s dokončovacími pracemi.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: