Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení hydrofondu a bilancí

 • Podzemní vody, 244032363

  Množství podzemních vod je v současnosti měřeno zhruba na 1900 vrtech a 380 pramenech. Data z vybraných objektů podzemních vod se zároveň využívají pro operativní účely v hydroprognózní službě. Stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů lze poskytnout ve formě základních naměřených hodnot nebo ve formě řad očištěných od antropogenních vlivů a doplněných v úsecích chybějících pozorování.

  Informace o délkách jednotlivých disponibilních časových řad lze nalézt v seznamech (viz vysvětlivky):

 • Povrchové vody, 244032309

  V současné době probíhá měření a pozorování zhruba na 500 stanicích povrchových vod. Rozsah pozorovaných prvků včetně časových řad uložených v databázi je uveden v seznamu (viz vysvětlivky), který obsahuje také údaje o stanicích, které již pozorování ukončily.

 • Výstupy ze sítě pozorování množství vod

  Data naměřená v síti množství povrchových a podzemních vod jsou po autorizaci na základě objednávky poskytována uživatelům a zákazníkům ve formě časových řad jednotlivých veličin nebo agregovaných hodnot (měsíční, sezónní, roční, dlouhodobé průměry, funkce překročení, ...) včetně popisných údajů objektů.