Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Období: 31.12.2002 - 30.12.2005

Cílem projektu bylo vyhotovení Atlasu podnebí České republiky za dlouhodobé období 1961-2000. Zpracování hlavních klimatických prvků za dlouhodobé období 1961-2000 bylo realizováno v podobě mapových podkladů ČR v digitální formě. Regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami pro potřeby území České republiky a jejich porovnání s lineárními postupy. Vedle zpracovaných mapových podkladů stručné zhodnocení průběhu jednotlivých meteorologických prvků.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ústí nad Labem

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SF%2F740%2F2%2F03?query_code=vp4aaacnz5nq

Období: 1.1.2021 - 31.12.2023

Cílem projektu je vytvoření webové mapové aplikace (WMA) poskytující Správě železnic, s. o. (SŽ) předpovědní informace o pravděpodobnosti pádů stromů do prostoru dráhy. Předpověď bude pracovat s daty o vegetaci na úrovni porostů a jednotlivých (rizikových) stromů, modelem reliéfu krajiny, naměřenými meteorologickými údaji a daty předpovědi počasí, a to v rozsahu celé železniční sítě na území České republiky. Součástí projektu bude ověření vhodnosti a efektivity dostupných způsobů mapování dřevin v okolí tratí, výběr optimální metody a následné zmapování sítě SŽ. WMA bude dále sloužit jako databáze pro evidenci problémových dřevin a rizikových úseků. Za tímto účelem bude vyvinuta mobilní aplikace pro sběr dat, s propojením na webovou mapovou aplikaci.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Odkaz:

Období: 31.12.2002 - 30.12.2003

Pomocí metod součtových čar a hodnocení variability teplot a srážek 8 sekulárních stanic  byly hledány trendy a jejich změny v projevech suchých period.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Odkaz: