Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Observatoř Tušimice

  • Observatoř Tušimice, RNDr Josef Keder, CSc

    Základna a zázemí pro expediční měření a polní experimenty. Infrastruktura pro instalaci měřicích přístrojů na měrném pozemku.