Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení hydrologie Ostrava

 

Vedoucí skupiny: Mgr. Stanislav Kaleta, tel.: 596 900 256, e-mail: kaleta@chmi.cz

  • zpracování  a  poskytování  hydrologických údajů povrchových vod
  • odvozování teoretických povodňových vln
  • vypracování hydrologických studií
  • správa hydrologické databáze povrchových vod
  • vyhodnocování koncentrací plavenin
  • výzkumná činnost v oblasti aplikované hydrologie

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava

Odkaz:

 

Vedoucí skupiny: Ing. Vladimír Šala, tel.: 596 900 203, e-mail: sala@chmi.cz

  • správa a údržba 525 měrných objektů podzemních vod
  • pozorování a měření hydrologických prvků podzemních vod
  • hodnocení režimu podzemních vod
  • zpracování a poskytování hydrologických údajů podzemních vod
  • zpracování a poskytování operativních údajů z hlásné sítě podzemních vod
  • správa hydrologické databáze podzemních vod

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava

Odkaz:

 

Vedoucí skupiny: Ing. Ivo Winkler, tel.: 596 900 224, e-mail: winkler@chmi.cz

  • správa a údržba 103 vodoměrných stanic
  • pozorování a měření hydrologických prvků povrchových vod
  • vyhodnocování průtoku vody
  • úřední měření průtoku vody
  • poskytování vodních stavů a průtoků za aktuální rok

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava

Odkaz: