Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení hydrologie Brno

 • hydrometrická měření
 • měrné křivky průtoků
 • studie na odvození teoretických povodňových vln

   

  • statistický přístup
  • deterministický přístup
 • hydrologické řady

   

  • průměrné denní hodnoty hydrologických prvků
  • průměrné měsíční hodnoty všech měsíců v chronologickém sledu
  • průměrné měsíční hodnoty vybraného měsíce
  • průměrné roční hodnoty
 • základní hydrologické údaje

   

  • plocha povodí
  • dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí
  • dlouhodobý průměrný roční průtok
  • M-denní nebo p-procentní denní průtoky
  • N-leté průtoky