Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení podzemních vod

Období: -

Projekt PERUN je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ jsou řešiteli projektu Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o.

Oddělení: Oddělení podzemních vod Oddělení klimatické změny

Odkaz: https://www.perun-klima.cz/

Období: 31.7.2007 - 30.12.2011

Cíle projektu jsou:

  • vytvoření hydrogeologické informační vrstvy jako základ pro řešení geochemicko/hydrogeologické problematiky
  • aktualizace geologických poznatků ve významných hydrogeologických pánevních strukturách
  • stanovení prahových hodnot chemického stavu útvarů podzemních vod

Oddělení: Oddělení podzemních vod

Odkaz: http://www.geology.cz/portal/page/portal/vav-hydrocr50