Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení podzemních vod

Období: 31.7.2007 - 30.12.2011

Cíle projektu jsou:

  • vytvoření hydrogeologické informační vrstvy jako základ pro řešení geochemicko/hydrogeologické problematiky
  • aktualizace geologických poznatků ve významných hydrogeologických pánevních strukturách
  • stanovení prahových hodnot chemického stavu útvarů podzemních vod

Oddělení: Oddělení podzemních vod

Odkaz: http://www.geology.cz/portal/page/portal/vav-hydrocr50