Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  12.5.2021

  Tisková zpráva


  Kolik bylo letos sněhu?


  Sněhová pokrývka během zimy 2020/2021 a její porovnání s předchozími lety.


  Ještě v prvním květnovém týdnu ležela na hřebenech všech našich největších hor několik desítek centimetrů vysoká vrstva sněhové pokrývky. V Krkonoších a Jeseníkách bylo místy naměřeno ještě kolem 1 metru sněhu. Sněhové podmínky letos umožnili běžkařům a skialpinistům prodloužení zimní sezóny.

  Během této zimy se v Česku často vyskytoval sníh i v nižších polohách a také leželo ve srovnání s posledními 20 lety nadprůměrné množství sněhu v jarních měsících ve vyšších horských polohách. Podrobnější přehled, grafy a komentáře hydrologů najdete v nové zprávě.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.5.2021

  Tisková zpráva


  Potvrzujeme zlepšení kvality ovzduší


  Vychází druhá předběžná zpráva hodnotící kvalitu ovzduší v ČR v roce 2020. Zpráva se týká znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, benzenem a těžkými kovy.
  „Roční průměrné koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu (BaP) byly v průměru pro všechny stanice v roce 2020 nejnižší za hodnocené období 2010–2020, nicméně v mnoha městech a obcích zůstávají stále na nadlimitní úrovni” komentuje situaci Václav Novák vedoucí oddělení Informačních systémů kvality ovzduší.
  Oproti desetiletému průměru 2010–2019 došlo v roce 2020 k poklesu koncentrací BaP v průměru o cca 30 %. Nicméně roční průměrné koncentrace BaP překročily imisní limit na 40 % měřicích stanic. U dalších sledovaných látek, zmíněných ve zprávě, nebyl v roce 2020 překročen roční imisní limit.
  Ke zlepšení situace přispěly zejména velmi atypické příznivé meteorologické a rozptylové podmínky v únoru, kdy byly zaznamenány nejvýraznější poklesy měsíčních koncentrací BaP a dále klesající spotřeba paliv v domácnostech díky rostoucím teplotám v zimních měsících v posledních letech. Na poklesu koncentrací BaP se také podílí realizovaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší, zejména obnova kotlů v domácnostech.
  Odkazy na dokumenty s detailním vyhodnocením naleznete na konci tiskové zprávy.  Čtěte více (dokument pdf).


  Čtěte více - hodnocení (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Hodnocení ke stažení (dokument docx).  29.4.2021

  Tisková zpráva


  Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní?
  Letos ho zvládneme bez výpravy do hor.


  V loňském roce jsme se obávali, že v nížinách budou v počátku května třešně již odkvetlé. Letošní rok nám přináší opačný extrém. Vinou chladného počasí a dlouhodobě nízkých teplot bude kvetení naopak posunuto dále od svého průměru.
  V roce 2020 a letech předešlých, jsme popisovali trend dřívějších nástupů fenologických fází. Vše nám ovlivňovaly mírné zimy a nezvykle vysoké teploty v jarních měsících. Průměrné datum kvetení třešně ptačí spadá mezi 11. dubna a 6. května. Předešlé roky zaznamenaly počátky kvetení před 5. dubnem.
  Letos přinášíme dobrou zprávu: „Za prvomájovým polibkem pod rozkvetlou třešní nebudete muset putovat do horských oblastí.”
  Jak nám letos pokvetou třešně, se dozvíte v příloze, kde naleznete aktuální data a ohlédnutí za posledními roky.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  15.4.2021

  Tisková zpráva


  Likvidace nepotřebných vrtů ČHMÚ na území ČR


  Na území ČR proběhla realizace projektu s názvem „Likvidace nepotřebných vrtů ČHMÚ na území ČR”. Fyzickou likvidaci vrtů provedla zprostředkovatelská firma. Projekt začal v roce 2019 a byl ukončen v roce 2021.  Čtěte více (dokument pdf).  1.4.2021

  Tisková zpráva


  „Dotkni se vesmíru” odstartuje technické vzdělávání zábavnou formou.


  V projektu bude zastoupeno i aerologické oddělení ČHMÚ. Účastníci se dozví o tom, co je pro let stratosférického balonu nezbytné – ať už z technického nebo administrativního hlediska. Teoretická část bude zakončena spoluprací při samotném vypouštění.


  Časově je projekt zasazen na období březen-prosinec 2021. ČHMÚ bude realizovat svoji část v průběhu září a října v areálu observatoře Praha-Libuš.


  Předpokládáme 2 vypuštění denně mezi ranním a poledním termínem radiosondáže (tedy předběžně 10 a 12 h SELČ).


  Projekt „Dotkni se vesmíru” naleznete na:
  https://dotknisevesmiru.cz/,
  spadající pod výukové metody Steam Academy:
  https://www.steamacademy.cz/.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  13.5.2021

  UPOZORŇUJEME

  na omezení dostupnosti služeb, včetně webových stránek www.chmi.cz, a mobilní aplikace ČHMÚ a ČHMÚ Plus a aktualizaci zveřejněných dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mohou nastat problémy s aktuálností a správností zveřejněných dat a to z důvodu stěhování serverů ze starého pracoviště Centrálního předpovědního pracoviště na nové.

  Odstávka proběhne ve dnech 18. (úterý) až 19. (středa) května 2021 od cca 8:20 hodin s plánovaným ukončením 19. 5.
  Za problémy vzniklé odstávkou se předem omlouváme.


  12.5.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2021 naleznete zde.


  2.5.2021

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.

  Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2020 v Česku
  2. Výskyt suchých období v pražském Klementinu
  3. Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa 1978–2018


  30.4.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  3-2021

  K dispozici je 3. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci březnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost „Pár střípků k vodním mlýnům na Opavsku”.


  21.4.2021

  Přinášíme informace v nové podobě pro zemědělce, zahrádkáře a všechny milovníky přírody

  Naleznete zde:
  aktuální vývoj vegetace (zda je opožděn či naopak v předstihu), teploty, vláhovou bilanci, srážky či vlhkost půdy. 
  Zveřejňujeme informace o pylech, klíšťatech a kůrovci i v nové aplikaci ČHMÚ. 
  Vše je nově dostupné ve formě interaktivních map zobrazujících informace pro jednotlivé okresy:
  Počasí a rostliny
  – hodnocení vývoje vegetace vůči normálu, teploty (průměrné, minimální a maximální, půdy, sumy teplot)
  Monitoring sucha
  – hodnocení meteorologického sucha s využitím indexů sucha SPEI (vláhová bilance vůči normálu) a SPI (srážky vůči normálu) a půdního sucha (vlhkosti půdy v 0-40 a 0-100 cm)
  Pylový semafor
  – míra ohrožení pylem v nejbližších dnech, přehled alergenů
  Aktivita klíšťať
  – míra ohrožení klíšťaty v nejbližších dnech
  Kůrovec
  – vývoj jednotlivých generací škůdce 
  Všechny mapy jsou sladěny do stejné grafické podoby a mají jednoduché interaktivní ovládání. U jednotlivých sekcí je uvedeno i aktuální slovní hodnocení a různé doprovodné informace (např. dlouhodobé kalendáře přírody, pylový kalendář či doprovodné mapy u meteorologického a půdního sucha). 
  Souhrnné informace vám přinášíme i ve formě videa, které naleznete na Youtube kanále ČHMÚ.


>> Archiv