Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Verifikace kvantitativních odhadů srážek v subdenním kroku
    Verification of quantitative precipitation estimates in a sub-daily step
  2. Vzťahy medzi intenzitou, trvaním a frekvenciou krátkodobých dažďov určené pomocou bayesovskej inferencie parametrov GEV rozdelenia
    Relationships between intensity, duration and frequency of short-term rains determined by Bayesian inference of GEV distribution parameters
  3. Strukturovaná verifikace předpovědí srážek produkovaných současnou konfigurací modelu ALADIN-CZ
    Structured verification of the QPF produced by the current configuration of the ALADIN-CZ model