Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Rozhovor s Mgr. Radkem Tomšů, ředitelem předpovědní služby v Českém hydrometeorologickém ústavu
    An interview with Radek Tomšů, Director of Forecasting Service at the Czech Hydrometeorological Institute
  2. Význam a problematika automatického měření sněhové pokrývky – studie pro oblast Šumavy
    Significance and issues of automatic snow cover measurement – case study for the Šumava Mountains region
  3. Scénáře budoucích změn nebezpečných sdružených událostí ve střední Evropě
    Climate change scenarios of hazardous compound events in Central Europe