Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy.

Hlavní články v čísle:

 1. Módy proměnlivosti atmosférické cirkulace: Nové poznatky a metody výzkumu
  Modes of atmospheric circulation variability: New findings and research methods
 2. Rádiové vlny emitované během vývoje přírodních bleskových výbojů
  Radio waves emitted during the evolution of natural lightning discharges
 3. Dopad růstu koncentrace skleníkových plynů na horní atmosféru a ionosféru
  Impact of increasing concentration of greenhouse gases on the upper atmosphere and ionosphere
 4. Vliv troposférických situací mezosynoptického měřítka na dynamiku a variabilitu ionosféry
  Influence of mesoscale tropospheric situations on ionospheric dynamics and variability
 5. Rádiové přijímače na meziplanetárních sondách přinášejí nové poznatky o bleskových výbojích v atmosféře Jupiteru
  Radio receivers aboard planetary spacecraft missions bring new knowledge about lightning discharges in the Jovian atmosphere
 6. Výzkum blesků a jejich modelování s využitím měření na observatoři Milešovka v rámci Výzkumného centra kosmického záření a radiačních událostí v atmosféře
  Research on lightning and its modelling using measurements at the Milešovka Observatory within the Research Center of Cosmic Rays and Radiation Events in the Atmosphere
 7. Vlny veder v ČR: Zvýšení rizika úmrtnosti v posledním desetiletí a naléhavost cílených opatření v oblasti veřejného zdraví
  Heat waves in the Czech Republic: The increase in mortality risk over the last decade and the urgency of targeted public health action
 8. Pokrok ve vývoji systémů pro předpověď stavu a teploty na silničních komunikacích
  Progress in the development of road condition and temperature forecasting systems