Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Porovnání výsledků měření celkového ozonu Brewerovým a Dobsonovým spektrofotometrem v Antarktidě
    Comparison of results of total ozone measurement by Brewer and Dobson spectrophotometers in Antarctica
  2. Zpráva o průběhu sanačních prací ropných lagun v Ostravě a identifikaci špiček koncentrací SO2 v jejich okolí
    Report on the process of remediation work at oil lagoons in Ostrava and identification of peaks of SO2 concentrations in their vicinity
  3. Amatérská meteorologická stanice Netatmo a analýza výsledků jejího měření
    Netatmo home weather station and analysis of its measurement results