Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu klimatu ve světě v roce 2021
    The WMO report on the Status of the Global Climate in 2021
  2. Vývoj českých meteorologických slovníků v mezinárodním kontextu
    Evolution of Czech meteorological glossaries in the international context
  3. Možnosti tvorby operativních map PM2,5 s využitím modelu CAMx
    Possibilities of creation of near real-time PM2,5 maps using the CAMx model