Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy.

Hlavní články v čísle:

  1. Vánoční obleva v Česku? Prostě mýtus
    Christmas thaw in Czechia – just a myth
  2. Kombinace indexů stability pro předpovědi bouřek
    Combinations of stability indices for thunderstorm forecasts
  3. Nejstarší limnigraf na území České republiky - jeho smysl, vznik, přemístění a zánik
    The oldest water level gauge in the Czech Republic: its significance, origin, relocation and decline