Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Měření srážkových intenzit na stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a průběh jejich zpracování
    Measurement of precipitation intensities at the stations of the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) and the way of their processing
  2. Zpřesnění operativních map koncentrací přízemního ozonu zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu
    Improvement of near real-time ground-level ozone concentrations maps through inclusion of CAMx model, other supplementary data, and use of kriging
  3. Německé povodně v červenci 2021 zpovzdálí
    Floods in Germany in July 2021: some observations from a distance