Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Informační systém o stavu a vývoji sucha na území České republiky
    Information system on the state and development of drought on the territory of the Czech Republic
  2. Obrazová dokumentace povodně 1872, její mimořádnost a využití
    The pictorial documentary material to the 1972 flood – its rarity and utilization
  3. Následky bow echa 23. 6. 2021 v oblasti Jaderné elektrárny Temelín
    Consequences of the bow echo on 23 june 2021 in the area of the Temelín Nuclear Power Plant