Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Rozhovor s RNDr. Janem Daňhelkou, Ph.D., ředitelem pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu
    An interview with Dr. Jan Daňhelka, Director of Hydrology at the Czech Hydrometeorological Institute
  2. Výjimečný přírodní požár v Národní parku České Švýcarsko v létě 2022
    Exceptional wildfire in the Bohemian Switzerland National Park during summer 2022
  3. Metodika vykazování projekcí emisí skleníkových plynů v sektoru Energetiky
    Methodology for reporting projections of greenhouse gas emissions in the Energy sector