Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu klimatu ve světě v roce 2022
    The WMO report on the Status of the Global Climate in 2022
  2. Meteorologické a pôdne sucho na Slovensku v roku 2022
    Meteorological and soil drought in Slovakia in 2022
  3. Teplá období duben až říjen v Česku 1961 až 2022
    April to October warm periods in Czechia from 1961 to 2022