Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy.

Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2023 v Česku
    The year 2023 in Czechia
  2. 60 let Ústavu fyziky atmosféry
    60 years of the Institute of Atmospheric Physics
  3. Rozhovor s prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem Ústavu fyziky atmosféry
    An interview with Dr. Radan Huth, Director of the Institute of Atmospheric Physics