Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Pamätné ochladenie na prelome rokov 1978 a 1979 na Slovensku z klimatologickej perspektívy
    A memorable temperature drop at the turn of 1978 and 1979 in Slovakia from the climatological perspective
  2. Vliv městského prostředí na tepelnou zátěž v centru Prahy
    Influence of urban environment on heat stress in the Prague city centre
  3. Zimní epizoda s celodenními mrazy, ledovkou a sněžením vČR v únoru 2021
    Winter episode with all-day frosts, glaze and snowfall in the Czech Republic in February 2021