Pro vyhledávání, prosím,
použijte katalog
https://biblio.chmi.cz/.

To search, please
use the catalog
https://biblio.chmi.cz/.

AKTUALITY | NEWS

Můžete si stáhnout z našich stránek 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
Hlavní články v čísle:

  1. Meteorologické sucho v letech 1971-2020 v České republice vymezené kombinovaným indexem sucha SPEIc
    Meteorological drought in 1971-2020 in the Czech Republic defined by the combined SPEIc drought index
  2. Aplikace strojového učení při předpovědi výskytu mlh na území ČR
    Application of machine learning in fog prediction in the Czech Republic
  3. Meteorologická staniční síť ČHMÚ v roce 2020
    CHMI meteorological station network in 2020