Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  15.9.2023

  Tisková zpráva


  Srpen 2023 na území ČR


  Srpen 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,6 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál. Měsíční úhrn srážek 134 mm představuje 172 % normálu. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla 191,7 hodiny, což činí 84 % normálu. Z hydrologického hlediska byl měsíc srpen podprůměrným až průměrným měsícem. Hladiny vodních toků v průběhu srpna značně kolísaly vlivem častých srážek. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech a vydatnost pramenů byla v srpnu celkově normální, hladina podzemní vody v hlubokých vrtech celkově silně podnormální. Letošní srpen hodnotíme jako měsíc se standardními rozptylovými podmínkami. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla na měřicích stanicích během srpna převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.9.2023

  Tisková zpráva

  <

  Klimatologická ročenka České republiky 2022


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje elektronickou publikaci „Klimatologická ročenka České republiky 2022”. Ročenka přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik na území České republiky v roce 2022. Vyhodnocení je provedeno na základě dat naměřených v síti meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ve správě Českého hydrometeorologického ústavu, ale i dalších subjektů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  19.8.2023

  Tisková zpráva


  „Na klimatickou změnu je klíčové se připravit,” říká ministr Hladík


  Nejnovější hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) potvrzují již dlouho známé skutečnosti o prohlubujících se dopadech probíhající změny klimatu nejen ve světě, ale i ve střední Evropě, včetně území České republiky. O dopadech klimatické změny včera v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) hovořil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s ředitelem ČHMÚ Markem Riederem a klimatologem Radimem Tolaszem.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.8.2023

  Tisková zpráva


  Červenec 2023 na území Česka


  Červenec 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,6 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 59 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Z hydrologického hlediska byl měsíc červenec podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech a vydatnost pramenů byla v červenci celkově silně podnormální. Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla celkově mimořádně podnormální. Z hlediska rozptylových podmínek je červenec, v porovnání s 10letým průměrem 2013–2022, hodnocen na hranici mezi standardními a zlepšenými rozptylovými podmínkami. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla během července na měřicích stanicích převážně přijatelná.

   

  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  19.7.2023

  Tisková zpráva


  Tornádo Lubná 10. 6. 2023


  Dne 10. 6. 2023 po poledni se v obci Lubná vyskytlo letos již druhé tornádo. Jeho výskyt přímo potvrdily četné fotografie a videa na sociálních sítích a také dokumentace škod. Jejich rozsah byl blíže zkoumán terénním průzkumem ze dne 15. 6. Průzkum škod po tornádu v obci Lubná přinesl velmi zajímavé poznatky. Zejména stopy v obilí dobře vykreslovaly, jak velmi proměnlivým jevem tornádo může být. Také analýza radarových dat zabrala více času, neboť při porovnávání získaných dokumentů se sledem produktů meteorologických radarů vyplynula hypotéza o dvou tornádech.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


>> Archiv