Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  15.7.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR
  Červen 2024


  Přinášíme stručné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Ve zprávě zjistíte například to, že červen 2024 na území ČR byl jako celek teplotně nadnormální, první letošní tropická noc byla 19. června nebo že srážkově byl červen na území ČR normální. V červnu se často se vykytovaly přívalové srážky, bouřky a kroupy. Srážkové úhrny byly proto prostorově velmi nerovnoměrně rozloženy. Z odtokového hlediska byl červen ve všech povodích průměrným měsícem. Stav hladiny v mělkém oběhu a vydatnost pramenů se celkově mírně zlepšil a byl normální. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla na měřicích stanicích během června převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.6.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR
  Květen 2024


  Květen 2024 byl v ČR teplotně nadnormální s průměrnou teplotou 14,5 °C, což je o 1,4 °C více než normál. Letní teploty byly zaznamenány zejména na Moravě a ve středních Čechách, bez tropických dnů. Srážkově byl měsíc nadnormální, s průměrným úhrnem 92 mm (132 % normálu), přičemž nejvíce pršelo v západních Čechách a nejméně na severovýchodě. Průtoky řek byly podprůměrné, hladiny toků setrvalé, s výkyvy v poslední dekádě kvůli bouřkám. Stav podzemní vody v mělkém oběhu se mírně zlepšil a byl normální, naopak stav v hlubokých vrtech se zhoršil na mírně podnormální. Kvalita ovzduší byla převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.6.2024

  Tisková zpráva

  Evropa spustila první služby digitálních dvojčat Země


  Dne 10. 6. 2024 byly spuštěny první dva modely digitálního dvojčete Země iniciativy Destination Earth (DestinE) zaměřené na adaptaci na změnu klimatu a prognózu extrémních jevů počasí. Provoz DestinE slavnostně zahájila ve finském superpočítačovém centru LUMI v Kajaani výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro digitalizaci Margrethe Vestagerová. DestinE je ambiciózní iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je vyvinout vysoce přesný digitální model Země pro modelování, sledování a simulaci přírodních jevů, nebezpečí a souvisejících lidských činností.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.5.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Duben 2024


  Duben 2024 byl na území ČR teplotně nadnormální a srážkově normální, s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami. Z odtokového hlediska byl duben převážně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Dne 7. 4. nastal první letošní tropický den, což je nejčasnější záznam tropického dne v historii pozorování. Dubnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2024 nejnižší za období 2014–2024. Na začátku dubna bylo stále v platnosti 13 souběžných smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM10 v souvislosti s výskytem saharského písku v ČR.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.5.2024

  Tisková zpráva


  Druhá předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023


  Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem ČHMÚ, lze konstatovat, že rok 2023 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2023 nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  7.5.2024

  Tisková zpráva


  Nové rozvodnice základních ploch povodí 1. až 4. řádu a dílčích povodí


  Plocha povodí je jedna z nejdůležitějších charakteristik používaná v hydrologické praxi. Velikost plochy povodí je určována rozvodnicí, pomyslnou čárou oddělující od sebe orograficky sousední povodí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dokončil aktualizaci rozvodnic s využitím nejpodrobnějších dostupných podkladů a od 1. července 2024 budou nové datové sady rozvodnic povodí 1. až 4. řádu poskytnuty veřejně jako otevřená data.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  29.4.2024

  Tisková zpráva


  Prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní?
  Letos to ani výprava do hor nezachrání!


  Na rozdíl od předchozích tří let nezvládneme letos prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní v nížinách ani ve středních polohách. Vzhledem k tomu, že letošní nástup jara začal s 5týdenním předstihem a jeho průběh byl velmi „aprílový“, třešně v nížinách a středních polohách rozkvetly s výrazným předstihem. Později došlo k výraznému ochlazení, vývoj vegetace se trochu přibrzdil a květy třešní bychom si bývali mohli užívat alespoň ve vyšších polohách a na horách. Ochlazení ale bylo moc velké a květy bohužel pomrzly.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.4.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Březen 2024


  Zveřejňujeme stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Březen 2024 na území ČR byl teplotně mimořádně nadnormální. Jednalo se o vůbec nejteplejší březen zaznamenaný na území ČR v období od roku 1961. Průměrná měsíční teplota byla o 0,8 °C vyšší než průměrná teplota dosud nejteplejšího března v roce 2014.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  5.4.2024

  Tisková zpráva


  Velikonoční písečný prach ze Sahary pohledem dálkového průzkumu i pozemního měření


  Letošní velikonoční svátky byly doprovázeny nejen nadprůměrně vysokými teplotami, ale i přechodem částic ze Sahary, které zasáhly většinu území pevninské Evropy včetně České republiky. Písečný prach ze Sahary bylo možné mapovat jak prostředky dálkového průzkumu atmosféry (ceilometry, družicové snímky), tak z dat pozemní sítě imisního monitoringu napříč republikou. Koncentrace částic PM v ovzduší byly tak vysoké, že ve dnech 30. 3. 2024 až 2. 4. 2024 došlo k vyhlášení smogových situací.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  22.3.2024

  Tisková zpráva


  Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice 2023


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Tato roční zpráva je stručným shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu a podzemních vod v kalendářním roce 2023.


  Čtěte více (dokument pdf).  22.3.2024

  Tisková zpráva


  Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice 2023


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Tato roční zpráva je stručným shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu a podzemních vod v kalendářním roce 2023.
  Zpráva vychází převážně z tzv. operativních informací ČHMÚ (tj. z údajů vybrané sítě stanic), které jsou denně, popř. týdně operativně zpracovávány. Uváděné hodnoty se proto mohou lišit od následných výsledků režimového zpracování, které zahrnuje podrobnější analýzy na základě údajů úplného souboru stanic.


  Čtěte více (dokument pdf).  13.3.2024

  Tisková zpráva


  Den otevřených dveří v ČHMÚ bude plný zážitků!


  Pro návštěvníky chystáme spoustu zajímavostí, doprovodných programů, praktických ukázek měření, ale i dalších atrakcí – ty budou nejen o vodě, ale i o počasí, klimatu a ovzduší.
  Děti si užijí zábavu v tvůrčích dílničkách a při interaktivních hrách na stáncích hydrologie, meteorologie a kvality ovzduší.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  12.3.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Únor 2024


  Zveřejňujeme stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší.

  Únor 2024 na území ČR byl mimořádně teplý a srážkově bohatý. Jednalo se o vůbec nejteplejší únor zaznamenaný na území ČR v období od roku 1961 s rekordně vysokou odchylkou průměrné měsíční teploty od normálu 1991–2020. Letošní únor byl dokonce teplejší než většina březnů, podle průměrné teploty by se zařadil jako 5. nejteplejší březen.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  8.3.2024

  Tisková zpráva


  Úspěšnost výstrah v roce 2023


  V roce 2023 vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 277 výstrah, z toho 170 předpovědních a 107 varovalo před bezprostředním výskytem nebezpečného jevu. Převažovaly výstrahy s nízkým stupněm nebezpečí. Meziročně počet výstrah klesl.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Vyhodnocení úspěšnosti meteorologických výstražných informací

  Vyhodnocení úspěšnosti hydrologických výstražných informací


  4.3.2024

  Tisková zpráva


  Zima 2023/2024 na území Česka


  Zimní sezona 2023/2024 byla nadprůměrně teplá a na srážky mimořádně bohatá. Ve srovnání s předchozími zimními sezonami byla druhá nejteplejší po zimní sezoně 2006/2007 a ze všech zimních sezon byla srážkově nejbohatší. Může za to především extrémně teplý měsíc únor a srážkově nadprůměrný prosinec a únor. Únor s odchylkou teploty vzduchu +6,1 °C od normálu 1991–2020 se stal nejteplejším v historii měření. Přestože srážek za zimní období spadlo mnohem více, než je průměr, zásoby vody ve sněhu byly na našem území podprůměrné.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  1.3.2024

  Tisková zpráva


  Mimořádně teplý únor 2024


  Únor 2024 byl mimořádně teplý a srážkově bohatý. Jednalo se o vůbec nejteplejší únor zaznamenaný na území ČR v období od roku 1961 s rekordně vysokou odchylkou průměrné měsíční teploty od normálu 1991–2020. Dle předběžných dat byla průměrná teplota za únor (5,7 °C) o 6,1 °C vyšší než normál 1991–2020.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.2.2024

  Tisková zpráva


  Leden 2024 na území ČR


  Leden 2024 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Na začátku ledna pokračovala povodňová situace z konce roku 2023. Na konci první lednové dekády byly v Moravskoslezském kraji vyhlášeny tři souběžné smogové situace z důvodu vysokých koncentrací PM10. Z odtokového hlediska byl leden výrazně nadprůměrným měsícem ve všech hlavních povodích. Hladina v mělkých vrtech a vydanost pramenů byla celkově mimořádně nadnormální.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.2.2024

  Tisková zpráva


  Vyhodnocení povodňové situace z přelomu roku 2023/24


  Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Kromě toho zpracovává významné povodňové události. Tato povodňová zpráva je shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu za období od 20. prosince 2023 do 7. ledna 2024.

  Zpráva vychází převážně z tzv. operativních informací ČHMÚ (tj. z údajů vybrané sítě stanic), které jsou denně, popř. týdně operativně zpracovávány. Uváděné hodnoty se proto mohou lišit od následných výsledků režimového zpracování, které zahrnuje podrobnější analýzy na základě údajů úplného souboru stanic.


  Čtěte více (dokument pdf).  8.2.2024

  Tisková zpráva


  Leden 2024 – další globálně nejteplejší měsíc


  Copernicus Climate Change Service (C3S) publikoval pravidelnou měsíční zprávu ohledně pozorovaných změn v globální teplotě vzduchu, mořském ledu a hydrologických proměnných, která upozorňuje na mimořádně teplý leden roku 2024. Údaje publikované v této zprávě jsou založeny na počítačových analýzách využívajících měření z družic, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  25.1.2024

  Tisková zpráva


  Vláda schválila zákon o veřejné hydrometeorologické službě


  Návrh zákona poprvé v české legislativě vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Zákon také upravuje právní status Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), zvyšuje míru digitalizace výstupů z činností veřejné hydrometeorologické služby a jejich dostupnosti ve formě otevřených dat.
  Návrh zákona včera schválila vláda.


  Odkaz na stránku Ministerstva životního prostředí  18.1.2024

  Tisková zpráva


  Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023


  Rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší mimořádně příznivý. Koncentrace většiny látek znečišťujících ovzduší v roce 2023 opět poklesly a za hodnocené období 2013–2023 dosáhly nejnižších hodnot. Poprvé za celou historii měření nebyl překročen žádný z imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5. Navíc v roce 2023, podobně jako v minulých letech, nebyly překročeny ani imisní limity pro NO2, SO2 a CO.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Roční zpráva  12.1.2024

  Tisková zpráva


  Prosinec 2023 na území ČR


  Prosinec 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 2,1 °C byla o 2,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 91 mm představuje 198 % normálu 1991–2020. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla tento měsíc 40,3 hodiny, což činí 100 % normálu. Z odtokového hlediska byl prosinec značně nadprůměrným měsícem ve většině hlavních povodí. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech a vydatnost pramenů byla v prosinci na území ČR celkově silně nadnormální, hladina v hlubokých vrtech se výrazně zlepšila na celkově normální stav. V prosinci byly vyhlášeny tři smogové situace z důvodu vysokých koncentrací PM10, a to v aglomeraci O/K/F-M bez Třinecka (doba trvání 54 h), na Třinecku (27 h) a v Moravskoslezském kraji bez aglomerace O/K/F-M (24 h).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  3.1.2024

  Tisková zpráva


  Teplota a srážky na území ČR za rok 2023


  Rok 2023 byl na území ČR teplotně silně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu 9,7 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Jde tak o vůbec nejteplejší rok zaznamenaný v řadě od roku 1961. Doposud nejteplejším rokem na našem území byl rok 2018 s průměrnou roční teplotou 9,6 °C, následovaly roky 2019 (9,5 °C), 2014 a 2015 (9,4°C).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  2.1.2024

  Tisková zpráva


  Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší


  I v letošním roce se odpalování pyrotechniky o novoroční půlnoci výrazněji podepsalo na koncentracích znečišťujících látek v ovzduší. Ve srovnání s předchozími roky byly letos naměřené hodnoty průměrné.
  V kontextu znečištění z odpalování pyrotechniky dochází k nárůstu zejména koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5. Po půlnoci se zvyšují jejich koncentrace zejména ve městech, kde je intenzita odpalů plošně nejvyšší.


  Čtěte více (dokument pdf).  14.12.2023

  Tisková zpráva


  Sníh a teploty na Štědrý den v minulých letech


  Pro přesnější předpověď počasí na Štědrý den je stále brzy. Pomůžeme si ale klimatologickou statistikou. I když se počasí mezi lety často výrazně mění, z dlouhodobých pozorování se dá odhadnout pravděpodobnost, s jakou můžeme v Česku počítat s Vánocemi na sněhu.
  Bývají častěji na sněhu nebo na blátě?
  V následující zprávě se ohlédneme zpět za Vánoci na našem území i v jednotlivých krajských městech. Dozvíte se, jak často ležel na Štědrý den sníh nebo jaké sněhové a teplotní extrémy jsme naměřili na stanicích ČHMÚ.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  12.12.2023

  Tisková zpráva


  Listopad 2023 na území ČR


  Listopad 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 4,1 °C byla o 0,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 88 mm představuje 195 % normálu 1991–2020. Jedná se tak o nejvyšší průměrný úhrn srážek na území ČR za listopad zaznamenaný v období od roku 1961. Z odtokového hlediska byl listopad průměrným až nadprůměrným měsícem ve většině hlavních povodí. Stav podzemní vody hodnotíme jako celkově normální v mělkých vrtech a u pramenů a silně podnormální v hlubokých vrtech. Z hlediska rozptylových podmínek, v porovnání s 10letým průměrem 2013–2022, vychází listopad jako měsíc s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  30.11.2023

  Tisková zpráva


  Sněhové zpravodajství pro milovníky sněhu a zimních sportů


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) přináší v průběhu celé zimní sezóny pravidelné sněhové zpravodajství. Některé informace poskytujeme v denním kroku, některé v týdenním kroku a některé nepravidelně dle aktuální sněhové situace.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.11.2023

  Tisková zpráva


  Říjen 2023 na území ČR


  Říjen 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 11,1 °C byla o 2,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Jedná se tak o 3. nejteplejší říjen v období od roku 1961. Měsíční úhrn srážek 51 mm představuje 104 % normálu 1991–2020.
  Z odtokového hlediska byl říjen podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem ve většině hlavních povodí. Stav podzemní vody hodnotíme jako celkově mírně podnormální v mělkých vrtech a silně podnormální u pramenů a v hlubokých vrtech.
  Z hlediska rozptylových podmínek lze říjen, v porovnání s 10letým průměrem 2013–2022, považovat za měsíc s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  8.11.2023

  Tisková zpráva


  Výjimečně teplý říjen 2023 – globálně, v Evropě i v Česku


  Copernicus Climate Change Service (C3S) publikoval pravidelnou měsíční zprávu ohledně pozorovaných změn v globální teplotě vzduchu, mořském ledu a hydrologických proměnných, která upozorňuje na extrémně teplý říjen roku 2023. Údaje publikované v této zprávě jsou založeny na počítačových analýzách využívajících měření z družic, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  30.10.2023

  Tisková zpráva


  Hydrologická ročenka České republiky 2022


  Úsek hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Hydrologická ročenka České republiky 2022”. Ročenka přináší hodnocení hydrologických poměrů na území České republiky v roce 2022, které přímo vychází z výsledků monitoringu množství a jakosti povrchových a podzemních vod. Vyhodnocení je prezentováno jednak zhodnocením hydrologického vývoje během roku v jednotlivých aspektech, které tento vývoj ovlivňují, a dále pak výsledky zpracované hydrologické bilance.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.10.2023

  Tisková zpráva


  Počasí v době vzniku Československa


  Je pondělí 28. října 1918, horské oblasti hlásí teploty pod bodem mrazu a na vrcholcích leží sníh. Většina území nově vznikajícího státu je zahalena oblačností a na některých místech se objevují přeháňky. „Tehdy do střední Evropy pronikal chladný vzduch od severu. Tlaková výše, která pak ovlivnila počasí i u nás, měla svůj střed právě na trojmezí dnešních států Německa, Švýcarska a Rakouska. Zároveň k nám zasahovala od východu tlaková níže se středem nad rumunským pobřežím Černého moře,” popisuje tehdejší situaci meteorolog Jan Šrámek. To ráno, kdy vyrážel Antonín Švehla a František Soukup do Obilního ústavu, je v Praze teplota 3 °C. Postupně stoupá a v čase odpoledního shromáždění na Václavském náměstí hlásí Klementinum 7,7 °C. Bouřlivé oslavy doprovází drobné dešťové přeháňky a zatažená obloha, ale radost nezastaví ani nepříznivé a chladné počasí.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  25.10.2023

  Zpráva


  Pomozte nám zlepšit naše služby


  Prognostické pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vytvořilo anonymní dotazník pro veřejnost týkající se předpovědi počasí, výstrah a aplikací pro předpověď počasí. Jeho cílem je zjistit potřeby a přání veřejnosti a podle nich vylepšit naše služby. Dotazník pomůže odhalit, jaké formy předpovědi jsou pro občany nejpřístupnější a nejsrozumitelnější, které další informace by uvítali nebo jak vylepšit stávající aplikace a výstrahy. Dotazník zjišťuje i to, jak lidé chápou stávající předpovědi počasí nebo výstrahy, kde informace o počasí vyhledávají nebo jak dostupná data využívají (např. při plánování venkovních aktivit).
  Budeme moc rádi i za Váš názor. Děkujeme všem za pomoc při zlepšování produktů ČHMÚ. O výsledcích vás budeme rádi informovat - stejně jako o realizaci vylepšení na základě tohoto dotazníku.


  Vyplnění dotazníku zde).  18.10.2023

  Zpráva


  ČHMÚ aktuálně realizuje projekt Zajištění a podpora kybernetické bezpečnosti archivačního a databázového systému v rámci KII ČHMÚ, který se právě rozbíhá.


  Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z hlavních témat, která se momentálně řeší na všech úrovních společnosti. Jsme rádi, že můžeme i díky projektu Zajištění a podpora kybernetické bezpečnosti archivačního a databázového systému využít prostředky pro zvýšení kybernetické bezpečnosti Českého hydrometeorologického ústavu”, uvádí Mark Rieder, ředitel ČHMÚ.  16.10.2023

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2022


  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnil publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2022.”
  Úroveň znečištění ovzduší v daném roce závisí na množství emisí a převažujících meteorologických a rozptylových podmínkách. Teplotně byl rok 2022 na území ČR nadnormální, srážkově normální. V porovnání s desetiletým průměrem 2012–2021 hodnotíme rok 2022 z hlediska rozptylových podmínek jako výrazně lepší.
  Na zlepšování kvality ovzduší se dlouhodobě podílí průběžně realizovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší (výměna kotlů v domácnostech, opatření na významných zdrojích a obnova vozového parku).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  12.10.2023

  Tisková zpráva


  Září 2023 na území ČR


  Září 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 16,5 °C byla o 3,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 18 mm představuje 30 % normálu 1991–2020. Letošní září tak bylo z klimatologického hlediska velice zajímavé. Jednalo se o nejteplejší září od roku 1961.
  Z hydrologického hlediska byl měsíc září podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem. Počet profilů s indikací hydrologického sucha se v průběhu měsíce září vlivem téměř bezesrážkového období postupně zvyšoval z počátečních ca 15 profilů na konečných ca 95 profilů.
  Z hlediska rozptylových podmínek je září, v porovnání s 10letým průměrem 2013–2022, hodnoceno jako měsíc se standardními rozptylovými podmínkami na hranici se zlepšenými.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  5.10.2023

  Tisková zpráva


  Dosud nejteplejší září 2023 – globálně, v Evropě i v Česku


  Copernicus Climate Change Service (C3S) publikoval pravidelnou měsíční zprávu ohledně pozorovaných změn v globální teplotě vzduchu, mořském ledu a hydrologických proměnných, která upozorňuje na extrémně teplé září roku 2023. Údaje publikované v této zprávě jsou založeny na počítačových analýzách využívajících měření z družic, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  15.9.2023

  Tisková zpráva


  Srpen 2023 na území ČR


  Srpen 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,6 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál. Měsíční úhrn srážek 134 mm představuje 172 % normálu. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla 191,7 hodiny, což činí 84 % normálu. Z hydrologického hlediska byl měsíc srpen podprůměrným až průměrným měsícem. Hladiny vodních toků v průběhu srpna značně kolísaly vlivem častých srážek. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech a vydatnost pramenů byla v srpnu celkově normální, hladina podzemní vody v hlubokých vrtech celkově silně podnormální. Letošní srpen hodnotíme jako měsíc se standardními rozptylovými podmínkami. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla na měřicích stanicích během srpna převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.9.2023

  Tisková zpráva

  <

  Klimatologická ročenka České republiky 2022


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje elektronickou publikaci „Klimatologická ročenka České republiky 2022”. Ročenka přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik na území České republiky v roce 2022. Vyhodnocení je provedeno na základě dat naměřených v síti meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ve správě Českého hydrometeorologického ústavu, ale i dalších subjektů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  19.8.2023

  Tisková zpráva


  „Na klimatickou změnu je klíčové se připravit,” říká ministr Hladík


  Nejnovější hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) potvrzují již dlouho známé skutečnosti o prohlubujících se dopadech probíhající změny klimatu nejen ve světě, ale i ve střední Evropě, včetně území České republiky. O dopadech klimatické změny včera v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) hovořil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s ředitelem ČHMÚ Markem Riederem a klimatologem Radimem Tolaszem.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.8.2023

  Tisková zpráva


  Červenec 2023 na území Česka


  Červenec 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,6 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 59 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Z hydrologického hlediska byl měsíc červenec podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech a vydatnost pramenů byla v červenci celkově silně podnormální. Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla celkově mimořádně podnormální. Z hlediska rozptylových podmínek je červenec, v porovnání s 10letým průměrem 2013–2022, hodnocen na hranici mezi standardními a zlepšenými rozptylovými podmínkami. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla během července na měřicích stanicích převážně přijatelná.

   

  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  19.7.2023

  Tisková zpráva


  Tornádo Lubná 10. 6. 2023


  Dne 10. 6. 2023 po poledni se v obci Lubná vyskytlo letos již druhé tornádo. Jeho výskyt přímo potvrdily četné fotografie a videa na sociálních sítích a také dokumentace škod. Jejich rozsah byl blíže zkoumán terénním průzkumem ze dne 15. 6. Průzkum škod po tornádu v obci Lubná přinesl velmi zajímavé poznatky. Zejména stopy v obilí dobře vykreslovaly, jak velmi proměnlivým jevem tornádo může být. Také analýza radarových dat zabrala více času, neboť při porovnávání získaných dokumentů se sledem produktů meteorologických radarů vyplynula hypotéza o dvou tornádech.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.7.2023

  Tisková zpráva


  Červen 2023 na území Česka


  Červen 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 57 % normálu 1991–2020. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla tento měsíc 243,5 hodiny, což činí 110 % normálu 1991–2020.

  Letošní první tropický den (maximální denní teplota vzduchu 30 °C a více) byl zaznamenán dne 18. června na stanicích Plzeň – Bolevec (30,3 °C) a Plzeň – Mikulka (30,0 °C).


  Tisková zpráva (dokument Tisková zpráva).


  Měsíční zpráva (dokument Červen na území Česka).


  Měsíční zpráva (kraje) (dokument Klimatologické hodnocení v krajích).  10.7.2023

  Tisková zpráva


  Vyšla publikace „Indikátor přívalových povodní”


  Publikace Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Indicator) je určena zejména odborné veřejnosti, která se o danou problematiku zajímá, příp. se jí přímo profesně zabývá.
  Shrnuje veškeré poznatky, které získali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) během více než deseti let výzkumu a vývoje.
  Publikaci připravil autorský tým odborníků z ČHMÚ a obsahuje podrobný popis fungování a procedur Indikátoru.
  Vychází v anglickém jazyce jako příspěvek k mezinárodnímu transferu znalostí v této oblasti.
  Indikátor přívalových povodní je dostupný široké veřejnosti ve webové mapové aplikaci.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  22.6.2023

  Tisková zpráva

   

  Pozor na extrémně silné bouřky

   

   

  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silnými až extrémně silnými bouřkami a zvyšuje stupeň výstrahy až na červený. Varování platí od dnešních 18 hodin do zítřejších 7 hodin. Aktuální informace k výstrahám najdete na webu ČHMÚ www.chmi.cz (Výstražné informace). Doporučujeme také sledovat sociální sítě ČHMÚ (Facebook a Twitter), kde specialisté ČHMÚ na bouřkové jevy (členové Konvektivní skupiny) komentují aktuální situaci.

   

  Čtěte více (dokument pdf).

   

  Ke stažení (dokument docx).

   

   


  21.6.2023

  Tisková zpráva


  Jihomoravský kraj prostřednictvím aplikace Záchranka nově poskytuje varovná upozornění od ČHMÚ


  Aplikaci, která je nástrojem nejen pro zajištění rychlého kontaktu se zdravotnickou záchrannou službou, má v mobilních telefonech více než 2 miliony Čechů. Kromě tlačítka pro kontaktování linky 155 poskytuje poslední čtyři roky také varovná upozornění. Tento nástroj pomáhá informovat o situacích ohrožujících život a zdraví na vybraném území. Jen v Jihomoravském kraji je k odběru notifikací přihlášeno více než 1,2 milionu uživatelů. Nové přímé napojení Záchranky na data od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) umožní rychlé automatické odeslání varování na vybrané území v případě extrémních meteorologických jevů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  15.6.2023

  Tisková zpráva


  Vylepšená mapa růstu hub


  Se začátkem nové houbařské sezóny spouští Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) inovovanou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Původní model vznikl ve spolupráci Oddělení biometeorologických aplikací v Praze a Oddělení meteorologie a klimatologie v Plzni. Nově je předpovědní model vylepšován ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Aktualizace mapy probíhá denně na stránkách (https://info.chmi.cz/bio/).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.6.2023

  Tisková zpráva


  Květen 2023 na území Česka


  Květen 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální, průměrná teplota vzduchu 12,6 °C byla o 0,5 °C nižší než normál 1991–2020. Srážkově byl květen na území ČR podnormální, měsíční úhrn srážek 43 mm představuje 61 % normálu 1991–2020. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla tento měsíc 229,7 hodiny, což činí 106 % normálu 1991–2020.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  31.5.2023

  Tisková zpráva


  Výstrahy ČHMÚ přímo starostům a samosprávám


  Nová služba přináší rychlejší a adresnější informace o akutním ohrožení bouřkami nebo povodněmi, a to jednoduše prostřednictvím SMS. Novou aplikaci „Výstrahy ČHMÚ” vyvinul Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se starosty a zástupci krajů. Sloužit má nejen jim, ale i krizovým tajemníkům, povodňovým komisím a dalším uživatelům z řad samospráv. S pomocí této aplikace mohou zástupci samospráv rychleji varovat obyvatele své obce nebo rozhodovat o provedení opatření nutných k ochraně životů, zdraví a majetku.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.5.2023

  Tisková zpráva


  Tornádo v obcích Lubná a Nejepín 29. 4. 2023


  Během sobotního odpoledne 29. 4. bylo v rámci bouří nad naším územím zaznamenáno hned dvakrát slabé tornádo. Nejprve v Nejepíně u Chotěboře, krátce nato další v Lubné u Poličky, třetí pak těsně za hranicemi u Znojma. Škody byly malého rozsahu, ale většina z nich v zastavěné oblasti. Podrobnější informace, které se daly o tornádech zjistit, jsou popsány ve zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.5.2023

  Tisková zpráva


  Duben 2023 na území Česka


  Duben 2023 na území Česka hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná délka slunečního svitu pro území Česka byla tento měsíc 120,5 hodiny, což činí 65 % normálu 1991–2020. Jedná se o 12. až 15. nejchladnější duben od roku 1961.
  Stejná průměrná měsíční teplota vzduchu v dubnu byla i v letech 1975, 1984 a 2022. Nejvyšší dubnová průměrná teplota vzduchu 12,7 °C byla naměřena v roce 2018. Naopak nejchladnější duben byl v roce 1980 s průměrnou měsíční teplotou 4,6 °C.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  28.4.2023

  Tisková zpráva


  Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní?
  Ani v letošním roce za ním nemusíme až do hor.


  Podobně jako v loňském roce také v tom letošním zvládneme prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní i v nížinách nebo ve středních polohách. Vzhledem k tomu, že je průběh jara velmi „aprílový”, třešně rozkvetly sice s předstihem, ale vzhledem k ochlazení s deštěm si stále i v nížinách můžeme užívat jejich květy. Pouze pozorujeme rozdíl mezi městy a volnou přírodou - tepelný ostrov města totiž může ovlivnit rychlejší odkvět třešní.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.4.2023

  Tisková zpráva


  Druhá předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2022


  Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem Českého hydrometeorologického ústavu, lze konstatovat, že rok 2022 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2011–2021 nejnižších až druhých nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  26.4.2023

  Tisková zpráva


  Přijetí ACTRIS ERIC


  Česká republika se stává partnerskou zemí nové Evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC. ACTRIS ERIC je infrastruktura zaměřená na nejmodernější výzkum atmosféry poskytující data a služby pro všechny uživatele bez rozdílu.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.4.2023

  Tisková zpráva


  Supercela a tornádo u Letovic 31. 3. 2023


  První letošní tornádo bylo zaznamenáno již 31. 3. pod supercelou u Letovic. Podle rozsahu škod v krajině zjištěných terénním průzkumem mohla být jeho dráha až 4 km dlouhá, a to od obce Rudka po Lhotu u Letovic. Většina škod se vyskytovala v lesních porostech, Lhotu ale zasáhlo tornádo i v zastavěné části, hlavně na zahradách. Posouzením škod podle metodiky Mezinárodní Fujitovy stupnice byla určena kategorie tornáda v jeho počátcích na IF0+, v druhé polovině dráhy až IF1+. Rychlost větru v těchto kategoriích může být v širokém intervalu, průměrně se však uvádí 170 km/h právě pro kategorii IF1+.


  Čtěte více (dokument pdf).  6.4.2023

  Tisková zpráva


  Březen 2023 na území Česka


  Březen 2023 na území ČR byl teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu 4,7 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Srážkově byl březen na území ČR normální, měsíční úhrn srážek 49 mm představuje 107 % normálu 1991–2020. Srážky byly prostorově velmi nerovnoměrně rozloženy.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  24.3.2023

  Tisková zpráva


  Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice v roce 2022


  Oddělení hydrologických předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Tato roční zpráva je stručným shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu a podzemních vod v kalendářním roce 2022.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Podrobná roční zpráva (dokument pdf).  23.3.2023

  Tisková zpráva


  Nová webová aplikace nejen pro zemědělce


  Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře. Nový portál Agropočasí http://www.agropocasi.cz pomůže širokému spektru uživatelů získávat zdarma ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace s využitím dat poskytnutých přímo Českým hydrometeorologickým ústavem.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  20.3.2023

  Tisková zpráva


  Zima 2022/2023 na území Česka


  Letošní zima byla v Česku nadprůměrně teplá. Může za to hlavně velmi teplý leden. Teplotní extrém jsme zažili hned na Nový rok, kdy jsme na stanici v Javorníku naměřili 19,6 °C. Letos je to poprvé, co jsme v lednu naměřili přes 19 °C. Srážek spadlo během letošní zimy normální množství, a to ve všech zimních měsících. Nicméně, zásoba vody ve sněhu je pod průměrem v porovnání s posledními 10 lety.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  15.3.2023

  Tisková zpráva


  Den otevřených dveří v Českém hydrometeorologickém ústavu


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zve děti i dospělé na Den otevřených dveří. Na zajímavosti se mohou těšit nejen skalní fanoušci meteorologie, hydrologie a kvality ovzduší, ale atraktivní program připravuje ČHMÚ také pro rodiny s dětmi. Letošní Den otevřených dveří se ponese v duchu hesla „Poznej oblaky” a bude se konat 25. 3. 2023 od 9:00 do 14:00. Hlavní centrum dění se letos přesouvá na Observatoř Praha - Libuš. Tu mnozí znají právě díky monitorování oblohy: sondážním měřením a zpracování dat z radarů a družic. 25. 3. 2023 můžete s ČHMÚ zažít populární vypouštění meteorologického balonu, vyzkoušet si, jaké to je moderovat počasí, nebo třeba vyhrát ve fotosoutěži „Pozoruhodná obloha”. Lákavý program plný her a zajímavostí čeká na malé i velké návštěvníky nejen v Praze na Libuši, ale také na všech pobočkách ČHMÚ a také na většině našich stanic a observatoří.
  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.3.2023

  Tisková zpráva


  Únor 2023 na území Česka


  Únor 2023 na území ČR byl teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu 1,2 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Srážkově byl únor na území ČR normální, měsíční úhrn srážek 37 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Srážky byly prostorově rozloženy velmi nerovnoměrně.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  3.3.2023

  Tisková zpráva


  Hlásná a předpovědní povodňová služba přináší užitečné inovace


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) od 1. března na svých webových stránkách spustil novou prezentaci Hlásné a předpovědní povodňové služby (hydro.chmi.cz). Nové stránky využívají moderní možnosti zobrazování, vyhledávání a filtrování poskytovaných informací. Nově je součástí tohoto webu i modul „Evidence hlásných profilů“, kde lze získat veškeré informace o všech hlásných profilech na území České republiky.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  28.2.2023

  Tisková zpráva


  Úspěšnost výstrah v roce 2022


  V roce 2022 vydal Český hydrometeorologický ústav 275 výstrah. Převažovaly výstrahy s nízkým stupněm nebezpečí. Výstrahy s nejvyšším (extrémním) stupněm nebezpečí byly vydávány jen výjimečně, a to hlavně v letních měsících. Počet výstrah meziročně výrazně vzrostl. Z pohledu celé České republiky bylo 87 % meteorologických výstrah úspěšných nebo částečně úspěšných. Částečně úspěšné výstrahy byly v naprosté většině podhodnocené. U neúspěšných výstrah byl téměř vyrovnaný podíl nepodchycených jevů (tj. chybějící výstrahy) a tzv. falešných poplachů. Nejvyšší úspěšnost měly výstrahy před požáry, ledovkou a minimálními teplotami. Ve všech krajích přesáhl podíl úspěšných a částečně úspěšných výstrah 80 %. U neúspěšných výstrah převažovaly na krajské úrovni falešné poplachy.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  Kompletní hodnotící zpráva (dokument pdf).  27.2.2023

  Pozvánka na Den otevřených dveří
  Další informace


  8.2.2023

  Tisková zpráva


  Leden 2023 na území Česka


  Leden 2023 na území ČR byl teplotně silně nadnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 2,0 °C byla o 3,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Jedná se o 3. až 4. nejteplejší leden od roku 1961. Stejně jako konec prosince byl i začátek ledna velmi teplý. V první polovině ledna leželo na horách jen minimální množství sněhu. Srážkově byl leden na území ČR normální, měsíční úhrn srážek 42 mm představuje 95 % normálu 1991–2020. Srážky byly ale prostorově velmi nerovnoměrně rozloženy.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  2.2.2023

  Tisková zpráva


  Umístění ledna 2023 v 249leté klementinské teplotní řadě


  Leden 2023 měl v Praze-Klementinu průměrnou měsíční teplotu 4,9 °C, což znamená odchylku od normálu +3,3 °C. S touto odchylkou byl teplotně silně nadnormální. Celkově se na této stanici leden 2023 umístil na 6. místě z 249 dosavadních lednů od roku 1775, takže se vešel mezi 2,5 % nejteplejších lednů za toto období.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  23.1.2023

  Tisková zpráva


  Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2022


  Rok 2022 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý, podobně jako předešlé roky 2020 a 2021. Koncentrace hodnocených znečišťujících látek, vyjma přízemního ozonu, dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2012–2022 druhých nejnižších hodnot (v případě oxidu uhelnatého nejnižších hodnot). Koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší, s výjimkou přízemního ozonu, za období 2012–2022 významně klesaly.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.1.2023

  Tisková zpráva


  Umístění roku 2022 v 248leté klementinské teplotní řadě


  Rok 2022 měl v Praze-Klementinu průměrnou roční teplotu 12,4 °C, což znamená odchylku +1,1 °C od normálu 1991-2020. S touto odchylkou byl rok 2022 teplotně silně nadnormální. Celkově se rok 2022 umístil na pátém místě z 248 dosavadních roků od roku 1775. Všechny čtyři teplejší roky než 2022 se vyskytly v posledních 10 letech a šlo o roky 2018, 2019, 2014 a 2015. Dne 31. 12. byla naměřena dosud nejvyšší průměrná denní teplota v prosinci od roku 1775.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.1.2023

  Zpráva


  Rok 2022 v Česku


  Rok 2022 byl s průměrnou teplotou 9,2 °C a s odchylkou +0,9 °C od normálu 1991–2020 nadnormální (+1,7 °C od normálu 1961–1990), a je tak dalším „teplým“ rokem v řadě. Od roku 1996 zaznamenáváme v Česku pouze roky normální a v různém stupni nadnormální. Teplotní odchylka od normálu 1991-2020 v jednotlivých měsících kolísala od +3,2 °C v únoru až po −2,1 °C v dubnu. Roční srážkový úhrn 632 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál za období 1991−2020 je v Česku 684 mm). Nejvíce srážek, v průměru 101 mm, což bylo 123 % normálu, napadlo v Česku v červnu a nejméně, v průměru jen 16 mm, to je 35 % normálu, v březnu. V průběhu roku bylo vydáno 159 výstrah a 116 informací o výskytu nebezpečného jevu, tj. celkem 275 výstražných informací.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.1.2023

  Tisková zpráva


  Prosinec 2022 na území Česka


  Prosinec 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,3 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Zaznamenali jsme však velmi chladnou druhou dekádu měsíce a extrémně teplý závěr roku. V průměru spadlo na území ČR za prosinec 50 mm srážek (109 % normálu 1991–2020). Sníh ležel po více dní i v nižších polohách. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 33,7 hodin, což činí 84 % normálu 1991–2020.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  6.1.2023

  Tisková zpráva


  Hydrologická ročenka České republiky 2021


  Úsek hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Hydrologická ročenka České republiky 2021”.
  Hydrologická ročenka České republiky 2021 je již třicátou publikací vydanou Českým hydrometeorologickým ústavem v nepřerušené řadě počínaje rokem 1992, kdy bylo obnoveno vydávání hydrologických ročenek po jeho přerušení v druhé polovině minulého století.
  Ročenka přináší hodnocení hydrologických poměrů na území České republiky v roce 2021, které přímo vychází z výsledků monitoringu množství a jakosti povrchových a podzemních vod.
  Pro všechna hodnocení již bylo použito nové referenční období 1991–2020. Vyhodnocení je prezentováno jednak zhodnocením hydrologického vývoje během roku v jednotlivých aspektech, které tento vývoj ovlivňují, a dále pak výsledky zpracované hydrologické bilance.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  3.1.2023

  Tisková zpráva


  Umístění prosince 2022 v 248leté klementinské teplotní řadě


  Prosinec 2022 měl v Praze-Klementinu průměrnou měsíční teplotu 3,2 °C, což znamená odchylku +0,6 °C od normálu 1991-2020. S touto odchylkou byl prosinec teplotně normální. Celkově se prosinec 2022 umístil na 47. až 50. místě z 248 dosavadních prosinců od roku 1775.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.12.2022

  Tisková zpráva


  Sníh a teploty na Štědrý den v minulých letech


  Pro přesnější předpověď počasí na Štědrý den je stále brzy. Pomůžeme si ale klimatologickou statistikou. I když se počasí mezi lety často výrazně mění, z dlouhodobých pozorování se dá odhadnout pravděpodobnost, s jakou můžeme v Česku počítat s Vánocemi na sněhu.
  Bývají častěji na sněhu nebo na blátě?
  V následující zprávě se ohlédneme zpět za Vánoci na našem území i v jednotlivých krajských městech. Dozvíte se, jak často ležel na Štědrý den sníh nebo jaké sněhové a teplotní extrémy jsme naměřili na stanicích ČHMÚ.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  8.12.2022

  Tisková zpráva


  Listopad 2022 v Česku


  Listopad 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 56,2 hodin, což činí 112 % normálu 1991–2020.

  Listopad 2022 na území ČR byl teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu 4,1 °C byla o 0,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Společně s roky 1976 a 2013 se jedná o osmnáctý až dvacátý nejteplejší listopad v období od roku 1961. Nejtepleji bylo v roce 1963 (6,4 °C). Naopak nejnižší průměrná měsíční teplota za listopad (-0,4 °C) byla zaznamenána v roce 1988.

  Více informací najdete v následující zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  7.12.2022

  Tisková zpráva


  Start první z družic Meteosat třetí generace, MTG-I1


  V úterý 13. prosince 2022 by se měl uskutečnit start evropské meteorologické družice MTG-I1, první z družic Meteosat třetí generace
  (MTG, Meteosat Thirt Generation).

  O jakou družici se jedná, čím je významná?


  Čtěte více (dokument pdf).  6.12.2022

  Tisková zpráva


  Klimatologická ročenka České republiky 2021


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Klimatologická ročenka České republiky 2021”.
  Klimatologická ročenka České republiky 2021 pokračuje v tradici ročenek, kterou v loňském roce obnovil Český hydrometeorologický ústav po více než čtyřiceti letech.
  Ročenka přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik na území České republiky. Vyhodnocení je provedeno na základě dat naměřených v síti meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ve správě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ale i dalších subjektů.

  Prezentováno je hodnocení celorepublikových a krajských územních průměrů a popis ročních průběhů vybraných meteorologických prvků, které jsou doplněny informacemi o jejich dlouhodobém vývoji, extrémech dosažených v příslušném roce a během celé doby jejich pozorování.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  5.12.2022

  Tisková zpráva


  Umístění listopadu 2022 v 248leté klementinské teplotní řadě


  Listopad 2022 měl průměrnou měsíční teplotu 6,4 °C a v rámci 248leté klementinské teplotní řady se umístil na 38. až 42. místě. Podzim 2022 měl průměrnou teplotu 11,5 °C a s touto teplotou se umístil na 17. až 18. místě ze 248 podzimů od roku 1775.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  30.11.2022

  Tisková zpráva


  Potenciální změny kvality ovzduší během letošní zimy
  v důsledku energetické krize


  V roce 2022, s přicházející energetickou krizí a předpokládaným přechodem lidí k levnějším způsobům vytápění, tedy ke spalování pevných paliv (dřevo, uhlí) často s horší kvalitou, očekáváme možné zhoršení kvality ovzduší. Ve zprávě najdete popis současné situace pohledem odborníků ČHMÚ na kvalitu ovzduší.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.11.2022

  Tisková zpráva


  Na svatého Martina sněžilo za posledních 10 let jen 4krát.
  Přijede letos Martin na bílém koni?


  Mezi nejpopulárnější pranostiky patří ta o svatém Martinovi a jeho příjezdu na bílém koni. Známé rčení „Svatý Martin přijíždí na bílém koni,” upozorňuje na možnost sněhové nadílky 11. listopadu. Pranostiky říkají také to, že Martin nemusí dorazit jen na bílém koni. Může přijet i na oři šedém, který symbolicky znázorňuje mlhy a věští střídavou zimu, nebo na koni žlutém, jenž představuje sucho a ohlašuje zimu suchou a tuhou.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.11.2022

  Tisková zpráva


  Říjen 2022 v Česku


  Říjen 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 125,3 hodin, což činí 118 % normálu 1991–2020.
  Více informací najdete v následující zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.10.2022

  Tisková zpráva


  Počasí v době vzniku Československa


  Je pondělí 28. října 1918, horské oblasti hlásí teploty pod bodem mrazu a na vrcholcích leží sníh. Většina území nově vznikajícího státu je zahalena oblačností a na některých místech se objevují přeháňky. „Tehdy do střední Evropy pronikal chladný vzduch od severu. Tlaková výše, která pak ovlivnila počasí i u nás, měla svůj střed právě na trojmezí dnešních států Německa, Švýcarska a Rakouska. Zároveň k nám zasahovala od východu tlaková níže se středem nad rumunským pobřežím Černého moře.” popisuje meteorolog Jan Šrámek.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.10.2022

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2021


  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnil publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2021”.
  Koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví stále překračují stanovené imisní limity na řadě lokalit České republiky. Jedná se zejména o karcinogenní benzo[a]pyren, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a přízemní ozon. Nicméně rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší dosáhly v roce 2021 v rámci hodnoceného období 2011–2021 druhých nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.10.2022

  Tisková zpráva


  Díky chytré komunikační síti MUNIPOLIS se výstrahy před nebezpečnými jevy dostanou do mobilů Čechů.


  Do chytré komunikační sítě MUNIPOLIS, která spojuje samosprávy a státní instituce s již více než 700 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informace o počasí, stavu klimatu, hydrologii nebo kvalitě ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.9.2022

  Tisková zpráva


  Terénní průzkum škod po tornádu ve Zlíně-Malenovicích dne 16. 9. 2022


  Dne 15. 9. 2022 se na sociálních sítích objevily fotografie tromby v okolí Malenovic u Zlína a navíc také videa předmětů rotujících ve vzduchu. Následující den bylo provedeno terénní šetření odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petrem Münsterem a studentem Petrem Plívou s cílem zjistit rozsah škod, identifikovat znaky tornáda a získat další fotodokumentaci a svědectví. Na jejich základě pak bylo možné určit kategorii/intenzitu tornáda podle mezinárodní Fujitovy stupnice.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  19.9.2022

  Tisková zpráva


  ČHMÚ přichází s inovací na svém výstražném webu


  Z důvodu přehlednosti a názornější prezentace výstražných informací provedl Český hydrometeorologický ústav na výstražném webu několik grafických změn.

  Český hydrometeorologický ústav vydává předpovědní výstrahy a informace o výskytu velmi nebezpečných jevů. Doposud se oba typy výstražných informací zobrazovaly v jedné výstražné mapě. Od září 2022 se budou nově zobrazovat ve 2 mapách.

  V první mapě najdete přehled všech aktuálně platných předpovědních výstrah na území Česka.

  Ve druhé mapě nově zobrazujeme varování před pozorovanými jevy, které vyžadují mimořádnou pozornost a případně rychlou reakci při ochraně majetku a zdraví obyvatelstva.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  26.8.2022

  Tisková zpráva


  On-line mapování koncentrací PM – jak funguje a co od něj (ne)očekávat v neobvyklých situacích


  Operativní mapování kvality ovzduší
  Český hydrometeorologický ústav má na základě své zřizovací listiny povinnost mj. pravidelně informovat o kvalitě ovzduší na území České republiky. Aby měla veřejnost informaci o koncentracích znečišťujících látek i mimo místa stanic imisního monitoringu, zveřejňuje ČHMÚ na svých stránkách operativní mapy aktuálních koncentrací. Tyto mapy jsou konstruovány pro suspendované částice PM10, ozon O3, oxid dusičitý NO2, oxid siřičitý SO2 a oxid uhelnatý CO na základě on-line dat ze stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a plošných doplňkových dat. Cílem této tiskové zprávy je popsat na příkladu suspendovaných částic PM10 v základních rysech způsob tvorby map a určitá omezení, která je třeba brát ve zvláštních situacích v potaz.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  5.8.2022

  Tisková zpráva


  Mapování přenosu aerosolových částic z požáru z Hřenska pomocí distančních optických zařízení i pozemních stanic imisního monitoringu


  V souvislosti s rozsáhlým požárem lesního porostu v oblasti Hřenska dochází k přenosu aerosolových částic a dalších znečišťujících látek nejen do blízkého okolí, ale také na poměrně velké vzdálenosti. Vše závisí na konkrétních meteorologických a rozptylových podmínkách.

  V dokumentu níže najdete případovou studii přenosu znečištění z rozsáhlých požárů v Hřensku 26. 7. 2022.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  26.7.2022

  Tisková zpráva


  Výhled počasí s ohledem na rozsáhlé požáry v Hřensku


  Rizika spojená se zhoršenou kvalitou ovzduší
  v důsledku požárů


  Z hlediska vývoje srážek neočekáváme do pátku takřka žádné srážky v zasažené oblasti. První srážky by oblast měly zasáhnout v noci na sobotu a během soboty, množství zatím nelze příliš specifikovat.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  12.7.2022

  Tisková zpráva


  Finální vyhodnocení terénního průzkumu škod způsobených tornádem
  13. 6. 2022 v Lanžhotě


  V průběhu letošní bouřkové sezóny se vyskytla již tři tornáda, naštěstí všechna jen slabé intenzity. Největší pozornost si získalo tornádo, které 13. června zasáhlo město Lanžhot na Břeclavsku a způsobilo škody jak na střechách domů, tak i na místní zeleni. Z definitivního závěru šetření bylo na základě škod tornádo ohodnoceno stupněm IF1+, tedy na samé horní hranici pro označení jako slabé tornádo.


  Další informace včetně podrobností i mapy zasažené oblasti najdete v podrobnější zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.7.2022


  Potvrzen výskyt slabého tornáda síly IF1 z večera 29. 6. 2022 u obce Sviny


  Terénní průzkum měl za cíl potvrdit hlášený výskyt tornáda u obce Sviny (západně od Veselí nad Lužnicí). Získané informace prokazují, že došlo ke kontaktu víru se zemským povrchem a ke vzniku škod na stromech, podle kterých je možné odhadnout intenzitu jevu na stupeň IF1 (dle nové International Fujita scale připravované Evropskou laboratoří silných bouří ESSL).

  O tom, že škody nezpůsobil přímočarý vítr z húlavy nebo microburstu (propad studeného vzduchu) svědčí i skutečnost, že daným místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí, které je navíc položeno směrem do středu pásu. To svědčí o sbíhavosti proudění nasáváním vzduchu do středu víru.


  Čtěte více (dokument pdf).
  24.6.2022

  Tisková zpráva


  Hodnocení dopadů ničivého tornáda na jihovýchodě Moravy 24. 6. 2021


  Dnes, rok od výskytu ničivého tornáda na jihovýchodě Moravy 24. 6. 2021, vychází mezinárodní hodnotící zpráva, která do detailu shrnuje informace získané průzkumem v terénu a další upřesněné poznatky o samotném tornádu včetně podrobného pohledu na jednotlivé úseky postupu tornáda.


  Tisková zpráva ČHMÚ k nové zprávě (česky) ZDE:

  Čtěte více (dokument pdf).

  Ke stažení (dokument docx).


  Mezinárodní hodnotící zpráva (anglicky) ZDE:
  https://www.essl.org/cms/report-published-on-the-joint-damage-survey-of-the-tornado-in-southeast-czechia-on-24-june-2021/
  .
  23.6.2022

  Tisková zpráva


  Bouřky hlídá v ČHMÚ také nová Konvektivní skupina


  V průběhu loňské letní sezóny začala vznikat v rámci ČHMÚ odborná Konvektivní skupina. Od 1. května letošního roku funguje v operativním režimu a zkvalitňuje tak služby v oblasti předpovědi konvektivních jevů, tedy bouřek a jejich extrémních projevů.

  Foto: Lukáš Ronge (Amatérská meteorologická společnost).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.6.2022

  Tisková zpráva


  Předběžné zhodnocení terénního šetření v obci Lanžhot po hlášeném výskytu tornáda 13. 6. 2022


  Konvektivní bouře, která krátce po 18. hodině SELČ postoupila od severozápadu nad ORP Břeclav a Hodonín, pokračovala v produkci nebezpečných jevů. I když podle radarových snímků v 18:30 SELČ byla převážná část bouře v oblasti východně od dálnice D2, její jihozápadní okraj produkoval v tu chvíli intenzivní nárazy větru páchající škody v Břeclavi a blízkém okolí. Přímo v Lanžhotu pak bylo podle svědectví tamních lidí a dokumentačních materiálů na sociálních sítích pozorováno tornádo. K terénnímu průzkumu a následné potvrzení či vyvrácení výskytu tornáda v Lanžhotu se 14. 6. 2022 dopoledne vydal na místo tým meteorologů.
  Cílem terénního průzkumu bylo především zjistit rozsah a typ poškození budov a způsob poničení vegetace a také zmapovat identifikované škody v oblasti.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.6.2022

  Tisková zpráva


  Průzkum dopadů tornáda
  na jižní Moravě 13. 6. 2022


  Předběžné informace z terénního průzkumu potvrzují, že vznik škod v Lanžhotu a okolí skutečně souvisí s rotující kondenzační nálevkou, kterou zachytilo vícero lidí na video, a že tedy šlo skutečně o tornádo - a to minimálně o intenzitě F1.


  Více v tiskové zprávě (dokument pdf).


  Soubor ke stažení (dokument docx).  14.6.2022

  Tisková zpráva


  Pravděpodobnost růstu hub v nové mapové podobě


  Letos nově přinášíme každý den mapu zobrazující pravděpodobnost růstu hub. Model vznikl ve spolupráci Oddělení biometeorologických aplikací v Praze a Oddělení meteorologie a klimatologie v Plzni.
  Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových a teplotních podmínek pro růst hub. Houby potřebují k růstu dostatečnou půdní vlhkost a vhodné teplotní podmínky.


  Více v tiskové zprávě (dokument pdf).


  Soubor ke stažení (dokument docx).  13.5.2022

  Pozvánka na Den otevřených dveří
  Další informace


  9.5.2022

  Tisková zpráva


  Aktuální vývoj a aktivita rojení kůrovce v nové mapové podobě


  Již třetím rokem je od počátku rojení kůrovce lesníkům a vlastníkům lesů k dispozici mapa zobrazující rychlost vývoje kůrovců ve stromech napadených při jarním rojení. Aktualizace mapy probíhá každý den na stránkách https://info.chmi.cz/bio/. Nově je k dispozici i předpověď aktivity rojení kůrovce. Bude tak možné odhadovat aktivitu rojení, včetně jeho vrcholu v jednotlivých lokalitách. Více v tiskové zprávě


  Více v tiskové zprávě (dokument pdf).


  Soubor ke stažení (dokument docx).  29.4.2022

  Tisková zpráva


  Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní?
  V letošním roce ho zvládneme bez výpravy do hor.


  Stejně jako v loňském roce i v tom letošním zvládneme prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní i v nížinách. Naopak z vyšších poloh bude nutné zajet minimálně do poloh středních. Vinou chladnějšího počasí a výskytu nočních teplot pod bodem mrazu vydrží kvetení třešní i po 1. máji.
  Mrazy ale bohužel ohrožují již rozkvetlé stromy!


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.4.2022

  Tisková zpráva


  Denně detailnější biometeorologické informace s předpovědí


  Důležité biometeorologické informace, které sledují vztah mezi počasím a živou přírodou, jsou uvedeny na jednom místě.
  Na nově spuštěných webových stránkách https://info.chmi.cz/ budeme pravidelně informovat o aktivitě klíšťat, kůrovce a nově i o aktivitě komárů. Dále na těchto stránkách najdete informace o rychlosti vývoje vegetace a o úhrnech srážek, včetně srovnání s normálem. Pylový semafor upozorňuje na míru ohrožení pylem v období pylové sezóny a Index tepelné pohody vyjadřuje pocitovou teplotu.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  28.3.2022

  Tisková zpráva

   

  Denně detailnější biometeorologické informace s předpovědí

   

   

  Na informačních stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budeme pravidelně informovat o aktivitě klíšťat, kůrovce a nově i o aktivitě komárů. Dále na těchto stránkách najdete informaci o rychlosti vývoje vegetace a o úhrnech srážek, včetně srovnání s normálem. Pylový semafor bude upozorňovat na míru ohrožení pylem v období pylové sezóny a Index tepelné pohody bude vyjadřovat pocitovou teplotu.

   

  Čtěte více (dokument pdf).

   

  Ke stažení (dokument docx).

   


  22.3.2022

  Tisková zpráva


  Ocenění stanic s více než 100letou řadou meteorologických pozorování


  Na 23. března připadá Světový meteorologický den. Při této příležitosti bychom chtěli upozornit na práci pozorovatelů meteorologických a klimatologických stanic. Na území Česka máme již šest meteorologických stanic, které Světová meteorologická organizace zařadila mezi světově významné stanice, s velmi dlouhou a kvalitní řadu meteorologických měření a pozorování. Stanice Opava a Praha-Klementinum získaly ocenění již v roce 2017 a 2018 a v loňském roce k nim přibyly stanice Klatovy, Milešovka, Šumperk a Přerov.
  Pozorovatelé na meteorologických a klimatologických stanicích jsou ti, kteří nejsou příliš vidět, avšak přínos jejich práce je nevyčíslitelný. Výsledkem jejich činnosti jsou řady meteorologických pozorování a měření, která jsou cenná nejen pro klimatologický výzkum, ale jsou rovněž součástí kulturního dědictví národa.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.3.2022

  Tisková zpráva


  Rozšiřujeme laboratoře na pobočce v Ústí nad Labem


  Oddělení kvality ovzduší na pobočce Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ústí nad Labem má poměrně velké zastoupení. To je dané měřicí oblastí, jejím znečištěním a také specializací laboratoří na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a gravimetrické stanovení prašného aerosolu.

  Měří se zde všechny vzorky ČHMÚ odebrané v Česku, laboratoř slouží i pro projekty a vývoj v oblasti PAH a dalších organických látek. Od počátečních měření z 10 stanic se v současné době měří vzorky z 29 stanic. I z těchto důvodů došlo k rozhodnutí rozšířit stávající prostory a vybudovat nové pracoviště.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.3.2022

  Tisková zpráva


  Očekávané výrazné ochlazení může komplikovat humanitární pomoc Ukrajině


  V následujících dnech se bude ochlazovat a teploty klesnou i pod minus 10 stupňů celsia. Takto nízké teploty budou znamenat změnu potřeb uprchlíků i pomáhajících a způsobu zajištění potřebné pomoci. Výskyt silných mrazů znamená pro organismus zátěž, přitom pocit chladu je ovlivňován i větrem. Čím silnější vítr fouká, tím citelnější je pocit chladu. V této situaci hrozí vyšší riziko podchlazení, omrzlin a vyčerpání! Sněžení v kombinaci s mrazem může způsobovat komplikace v dopravě. „Český hydrometeorologický ústav proto vydává mimořádnou předpověď počasí určenou těm, kteří pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Předejte ji, prosím, všem, kterým může být užitečná.” vyzývá Mark Rieder, ředitel ČHMÚ.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  22.2.2022

  Tisková zpráva


  Úspěšnost výstrah v roce 2021


  V roce 2021 vydal Český hydrometeorologický ústav 202 výstrah. Naprosto převažovaly výstrahy s nízkým stupněm nebezpečí, výstrahy s nejvyšším (extrémním) stupněm nebezpečí byly zcela výjimečné.
  Z pohledu celé České republiky bylo 85 % meteorologických výstrah úspěšných nebo částečně úspěšných. V případě událostí hodnocených jako neúspěšné převažovaly nepodchycené jevy (tj. chybějící výstrahy) před falešnými poplachy. Nebyl zaznamenán žádný případ velmi neúspěšné výstrahy. Nejvyšší úspěšnost měly výstrahy před náledím, mrazem ve vegetačním období, sněžením a větrem.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Kompletní hodnotící zpráva (dokument pdf).  17.2.2022

  Tisková zpráva


  Panuje silný vítr, který doplnilo několik zhoršených hydrologických situací  Aktuální situace


  Naše území je aktuálně ohroženo několika počasovými jevy. Akutní stav a ohrožení v červeném stupni panuje na Stěnavě v profilu Otovice. Dále panuje oranžový stupeň v povodí horní Jizery, stupeň 2. Na celém území ČR fouká velmi silný vítr, který v nárazech dosahuje rychlosti 70-110 km/h.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  20.1.2022

  Tisková zpráva


  Vydáváme zprávu o kvalitě ovzduší za rok 2021


  Rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší velmi příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší dosáhly v roce 2021 v rámci posledního desetiletí nejnižších až druhých nejnižších hodnot (po historicky nejlepším roce 2020).


  Úsek kvality ovzduší ČHMÚ vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2021.


  V roce 2021 došlo k překročení imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 a pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 pouze na několika stanicích situovaných převážně v Moravskoslezském kraji. Dále byl na nízkém počtu stanic překročen imisní limit pro přízemní ozon. V roce 2021 byla vyhlášena pouze jedna smogová situace, a to v prosinci v Moravskoslezském kraji.


  Relativně nízké koncentrace polutantů v roce 2021 lze přisoudit pokračujícímu poklesu emisí díky již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, příznivým meteorologickým podmínkám během teplejší části roku a příznivějším rozptylovým podmínkám v závěru roku. V důsledku opatření proti šíření koronaviru a následného snížení intenzity dopravy lze předpokládat pokles emisí, zejména oxidů dusíku.


  V dubnu bude zveřejněna II. část předběžné zprávy, v rámci které jsou hodnoceny koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu. U této látky lze jako v minulých letech předpokládat překročení ročního imisního limitu na řadě lokalit.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  6.1.2022

  Tisková zpráva


  Klimatologická ročenka za rok 2020 vychází v unikátní interaktivní podobě


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje „Klimatologickou ročenku České republiky 2020” v interaktivní formě.
  Interaktivní ročenka v odkazu zde
  https://info.chmi.cz.
  Obsah jednotlivých kapitol ve webové interaktivní ročence je zajímavě a moderně zpracován ve formě textů, map, tabulek a grafů. Veškerý obsah ročenky si může čtenář stáhnout k dalšímu využití.
  Grafy je možné si uložit ve formátech svg, png, nebo csv. U některých grafů je možné použít zoom, samozřejmostí je interaktivní odečet hodnot posunem po ose. Mapa se po kliknutí zvětší a je možné ji stáhnout v jpg formátu.
  Hodnoty v tabulkách je možné řadit dle vybraného sloupce. Prvním kliknutím se řádky v tabulce seřadí vzestupně podle sloupce, jehož záhlaví bylo kliknuto. Dalším kliknutím do záhlaví stejného sloupce docílíte sestupného řazení. V tabulkách je také umožněno filtrování a hledání. Pod záhlavím každého sloupce je dynamické textové pole, kam je možné zadat hledaný výraz či jeho část. Filtry je možné vzájemně kombinovat, tzn. filtrovat jeden sloupec např. podle číselné hodnoty a ve vyfiltrovaných řádcích dále filtrovat podle jiného sloupce. Je také možné řádky filtrovat i na základě logických matematických operací. Tabulky si lze stáhnout ve formátech json, csv, xlsx a doc. Výše popsané funkce jsou blíže uvedeny v nápovědě tabulek.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  22.12.2021

  Tisková zpráva


  Vychází hydrologická ročenka České republiky za rok 2020  Úsek hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Hydrologická ročenka České republiky 2020”. Z hlediska odtoku se jednalo o rok značně proměnlivý (regionálně i v průběhu času). Rokem 2020 byla ukončena perioda předchozích suchých let, ačkoliv ještě v dubnu byly zaznamenány místy rekordně nízké úrovně stavů vod. Červen pak přinesl sérii přívalových povodňových událostí ve východní části území. Mezi nejvýznamnější patřily povodně na Uničovsku 7. a 8. června. Naopak na severozápadě, především v podzemních vodách, přetrval stav sucha.


  Prezentace a zhodnocení hydrologických poměrů a výsledky monitoringu jakosti a množství povrchových a podzemních vod na území ČR jsou doplněny vybranými extrémy dosaženými v roce 2020.


  Tradice vydávání hydrologických ročenek sahá k počátkům hydrologické služby na našem území v sedmdesátých letech 19. století. Po přerušení v druhé polovině minulého století eviduje Český hydrometeorologický ústav ucelenou nepřerušenou řadu ročenek od roku 1992.


  Hydrologická ročenka v odkazu zde.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.12.2021

  Tisková zpráva


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Klimatologická ročenka České republiky 2020”.  Klimatologická ročenka za rok 2020 volně navazuje na ročenky Ovzdušných srážek a ročenky povětrnostních pozorování, které byly vydávány od 20. let minulého století do roku 1978. Po více než čtyřiceti letech tak obnovujeme tradici souhrnných ročních klimatologických hodnocení. Celorepubliková hodnocení a roční přehledy jsou doplněny extrémy prvků dosaženými v roce 2020 a během celé doby jejich sledování, a to i pro jednotlivé měsíce a území krajů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  3.12.2021

  Tisková zpráva


  Nové sněhové zpravodajství přináší data z více jak 150 stanic  Od prosince 2021 je k dispozici nová dynamická tabulka v prostředí Hlásné a předpovědní povodňové služby, která zobrazuje denně aktualizovaná data o celkové výšce sněhu z více jak 150 stanic.


  Sněžení letos dorazilo do Česka poněkud později. Po víkendovém zimním počasí (27.-28. 11. 2021) s 5–15 cm nového sněhu na větší části Moravy následovalo úterní sněžení na většině území ČR. Tato sněhová nadílka přinesla např. na hřebenech Šumavy za 1 den až 40 cm nového sněhu. I výhled na nadcházející dny vypadá pro příznivce zimních sportů velmi nadějně.


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tradičně informuje o výšce sněhu na horách v obvyklých denních přehledech na svém webu a data dále přebírají i ostatní média.


  Odkaz: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_snh_list.php je uveden na hlavní stránce ČHMÚ pod textem „Sněhové zpravodajství”.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  25.10.2021

  Tisková zpráva


  Zveřejňujeme „Souhrnnou zprávu k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021”.  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává zprávu, kterou připravil téměř třicetičlenný tým odborníků z ČHMÚ, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Amatérské meteorologické společnosti, z.s., Amper Meteo, s.r.o., European Severe Storms Laboratory, Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, METEOPRESS, spol. s r.o., Leteckého ústavu, Vysokého Učení Technického v Brně a rakouské národní meteorologické služby (ZAMG). Během čtyř měsíců bylo zpracováno a analyzováno velké množství informací shromážděných nejen při přípravě zprávy spolupracujícím týmem, ale i dalšími subjekty včetně veřejnosti.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Celá souhrnná zpráva (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.9.2021

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území
  České republiky v roce 2020  Úsek kvality ovzduší ČHMÚ zveřejňuje publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020”. Jedná se o finální zprávu, kde hodnocení vychází z verifikovaných dat. Toto hodnocení potvrzuje závěry předběžných zpráv z LEDNA a KVĚTNA 2021.


  Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý. V roce 2020 byly, s výjimkou benzenu, naměřeny nejnižší imisní koncentrace všech látek znečišťujících ovzduší a to za hodnocené období 2010–2020. Suspendované částice a oxidy dusíku dosáhly minim na většině měřicích stanic, někde i za celou historii měření.


  V roce 2020 nebyly vyhlášeny žádné smogové situace ani regulace, resp. varování pro jakoukoliv ze sledovaných látek. Jedná se o první takový rok od začátku fungování smogového a varovného regulačního systému v 80. letech 20. století. Hlavním důvodem situace v roce 2020 byly příznivé meteorologické a rozptylové podmínky částečně podpořené snižováním emisí.


  Celou publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020” naleznete zde.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.9.2021

  Tisková zpráva


  Zpráva o klimatických změnách popisuje především:
  oteplování, změnu energetiky a chování člověka.


  „Atmosféra, oceány, řeky, lesy, pole, ale i člověk jsou součástí probíhající změny klimatu. Ale jen člověk může své chování vědomě změnit a klimatu tak pomoci.” Tato slova jsou aktuálním komentářem klimatologa Radima Tolasze a objevila se v tiskové zprávě u příležitosti zveřejnění hodnotící zprávy IPCC.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  17.8.2021

  Zpráva


  Brewerův spektrofotometr ČHMÚ začal sledovat na Islandu ozonovou vrstvu


  Brewerův spektofotometr měří spektrální intenzity ultrafialového slunečního záření. Z těchto údajů se počítá nejen množství celkového ozonu v atmosféře, ale i intenzita tzv. erytemového ultrafialového záření nebo hodnoty UV-indexu. Naměřené hodnoty celkového ozonu jsou důležité z hlediska celosvětového monitoringu stavu ozonové vrstvy, ale např. i pro kalibraci satelitních měření ozonu v atmosféře. Pro veřejnost jsou pak důležité naměřené hodnoty UV-indexu, zejména z hlediska ochrany obyvatel před vysokými intenzitami UV záření.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  15.7.2021

  Zpráva


  REAKCE ČHMÚ NA INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ V TISKU


  Přiložená zpráva je věnovaná analýze událostí ze dne 24. 6. 2021, mapuje komunikaci s médii a veřejností, detailněji rozebírá časovou posloupnost, věnuje se postupům pro vydávání výstrah, možnostech předpovídání tornád, včetně konkrétní situace dne 24. 6. 2021 a uvažovaným změnám v komunikaci nebezpečných jevů směrem k veřejnosti.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).
  2.7.2021

  Zpráva


  Předběžná zpráva k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021


  Dne 24. června 2021 se ve večerních hodinách vyskytly velmi silné bouře, z nichž některé byly tzv. supercely. Supercela, která postupovala z Horního Rakouska přes Břeclavsko a Hodonínsko dále do Zlínského kraje, byla přibližně v čase 19:10 – 19:45 provázena silným tornádem, které způsobovalo při povrchu značné škody v pásu dlouhém 26 km a širokém až 700 m.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  28.6.2021

  Tisková zpráva


  Tornádo: „Je možné předpovědět jeho výskyt?”


  V první řadě vyjadřujeme účast všem, které tato výjimečná událost postihla, a děkujeme těm, kteří se účastní záchranných prací a podílejí se na odstraňování způsobených škod.

  Dne 24. června 2021 prošlo obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Diskutuje se dostatečnost a včasnost výstrah, které vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  V médiích se objevilo několik komentářů a vyjádření, která bychom chtěli doplnit o pohled profesionálů z oboru meteorologie. Věříme, že diskuse nad proběhlou situací bude pokračovat věcnou debatou o tom, jak předpovědi a výstrahy ČHMÚ využívat, jak se na nebezpečné jevy připravit, jak zvýšit povědomí o nebezpečných hydrometeorologických jevech a možnostech jejich předpovědí.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  23.6.2021

  Tisková zpráva


  Vývoj kůrovce za posledních 6 let


  Vyšší teploty v posledních letech umožnily kůrovci vylíhnutí několika generací během letní sezóny. Přemnožení tohoto drobného hmyzu způsobuje lesníkům velké problémy. Chladnější začátek jara v letošním roce posunul první rojení až na 10. května, což je nejpozdější datum od roku 2016. V roce 2017 nastalo první rojení už 4. dubna.
  Lenka Hájková z oddělení biometeorologických aplikací komentuje průběh letošní sezóny takto: „V posledních dnech došlo k výraznému oteplení, tím pádem k výraznému zvýšení sumy efektivních teplot potřebných pro vývoj kůrovce. V nejteplejších lokalitách se sumy zvýšily až na 420 °C. V nejbližších dnech by mělo dojít k ochlazení, tedy je předpoklad, že se nárůst sum teplot opět mírně zpomalí. Dle měsíčního výhledu by v následujících týdnech měly teploty klesnout k dlouhodobému normálu. Na některých lokalitách mohou být teploty nadprůměrné, čímž se zvýší suma teplot potřebná pro vývoj kůrovce a může dojít k urychlení jeho vývoje v těchto oblastech. Vše závisí na aktuálním vývoji teplot.”
  Ve zprávě podrobněji porovnáme podmínky pro vývoj kůrovce za posledních 6 let s letošním rokem.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.6.2021

  Tisková zpráva


  Hladina podzemní vody v mělkém oběhu je aktuálně mírně nadnormální.
  Můžeme však hovořit o konci sucha?


  V posledních pěti letech na území ČR přetrvávalo sucho, které bylo důsledkem kombinace podnormálních srážek a nadnormálních teplot. Rok 2020 byl z hlediska podzemních vod v mělkém oběhu velmi netypický. Začátek roku a zejména jaro, kdy zpravidla nastává v podzemních vodách maximum, byly velmi suché. Jaro bylo celkově nejsušší od roku 1971. Ročního minima dosáhla hladina na území ČR v květnu, kdy byla na řadě vrtů dosažena nejnižší hladina pro květen od roku 1971. Absolutní roční minima hladiny v mělkém oběhu z roku 2018 však nebyla překonána. Ke zlepšení došlo v červnu (2020), kdy zpravidla dochází k přirozenému poklesu hladiny (vegetační sezóna). Aktuální stav podzemní vody v mělkých vrtech je velmi příznivý. V květnu byla hladina v mělkých vrtech celkově mírně nadnormální, v meziročním srovnání s loňským květnem hladina výrazně vzrostla u 93 % vrtů. Situace se pomalu zlepšuje i na západě Čech, kde v povodí Berounky byla v květnu průměrná měsíční hladina nadnormální poprvé od ledna 2018.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.6.2021

  Tisková zpráva


  Ministr Brabec slavnostně otevřel novou budovu
  Českého hydrometeorologického ústavu


  Ministr životního prostředí se zúčastnil v pražských Komořanech slavnostního otevření nového předpovědního pracoviště, které je určené meteorologům i hydrologům. Po více jak 20 letech budou mít meteorologové a hydrologové vlastní budovu, která bude prostorově a technicky lépe vyhovující.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  17.5.2021

  Tisková zpráva


  Sumy efektivních teplot pro vývoj kůrovce jsou druhým rokem dostupné v mapové podobě  Aktuálně druhým rokem bude od počátku rojení kůrovce lesníkům a vlastníkům lesů k dispozici mapový podklad zobrazující rychlost vývoje kůrovců ve stromech napadených při jarním rojení. Tuto rychlost charakterizuje suma efektivních teplot promítnutých do mapy České republiky, která je zpracována Českým hydrometeorologickým ústavem, a je možné ji najít také na portále www.kurovcoveinfo.cz.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  12.5.2021

  Tisková zpráva

   

  Kolik bylo letos sněhu?


  Sněhová pokrývka během zimy 2020/2021 a její porovnání s předchozími lety.


  Ještě v prvním květnovém týdnu ležela na hřebenech všech našich největších hor několik desítek centimetrů vysoká vrstva sněhové pokrývky. V Krkonoších a Jeseníkách bylo místy naměřeno ještě kolem 1 metru sněhu. Sněhové podmínky letos umožnili běžkařům a skialpinistům prodloužení zimní sezóny.

  Během této zimy se v Česku často vyskytoval sníh i v nižších polohách a také leželo ve srovnání s posledními 20 lety nadprůměrné množství sněhu v jarních měsících ve vyšších horských polohách. Podrobnější přehled, grafy a komentáře hydrologů najdete v nové zprávě.

   

   

   

  Čtěte více (dokument pdf).

   

   

   

  Ke stažení (dokument docx).

   


  12.5.2021

  Tisková zpráva


  Kolik bylo letos sněhu?


  Sněhová pokrývka během zimy 2020/2021 a její porovnání s předchozími lety.


  Ještě v prvním květnovém týdnu ležela na hřebenech všech našich největších hor několik desítek centimetrů vysoká vrstva sněhové pokrývky. V Krkonoších a Jeseníkách bylo místy naměřeno ještě kolem 1 metru sněhu. Sněhové podmínky letos umožnily běžkařům a skialpinistům prodloužení zimní sezóny.

  Během této zimy se v Česku často vyskytoval sníh i v nižších polohách a také leželo ve srovnání s posledními 20 lety nadprůměrné množství sněhu v jarních měsících ve vyšších horských polohách. Podrobnější přehled, grafy a komentáře hydrologů najdete v nové zprávě.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.5.2021

  Tisková zpráva


  Potvrzujeme zlepšení kvality ovzduší


  Vychází druhá předběžná zpráva hodnotící kvalitu ovzduší v ČR v roce 2020. Zpráva se týká znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, benzenem a těžkými kovy.
  „Roční průměrné koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu (BaP) byly v průměru pro všechny stanice v roce 2020 nejnižší za hodnocené období 2010–2020, nicméně v mnoha městech a obcích zůstávají stále na nadlimitní úrovni” komentuje situaci Václav Novák vedoucí oddělení Informačních systémů kvality ovzduší.
  Oproti desetiletému průměru 2010–2019 došlo v roce 2020 k poklesu koncentrací BaP v průměru o cca 30 %. Nicméně roční průměrné koncentrace BaP překročily imisní limit na 40 % měřicích stanic. U dalších sledovaných látek, zmíněných ve zprávě, nebyl v roce 2020 překročen roční imisní limit.
  Ke zlepšení situace přispěly zejména velmi atypické příznivé meteorologické a rozptylové podmínky v únoru, kdy byly zaznamenány nejvýraznější poklesy měsíčních koncentrací BaP a dále klesající spotřeba paliv v domácnostech díky rostoucím teplotám v zimních měsících v posledních letech. Na poklesu koncentrací BaP se také podílí realizovaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší, zejména obnova kotlů v domácnostech.
  Odkazy na dokumenty s detailním vyhodnocením naleznete na konci tiskové zprávy.  Čtěte více (dokument pdf).


  Čtěte více - hodnocení (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Hodnocení ke stažení (dokument docx).  29.4.2021

  Tisková zpráva


  Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní?
  Letos ho zvládneme bez výpravy do hor.


  V loňském roce jsme se obávali, že v nížinách budou v počátku května třešně již odkvetlé. Letošní rok nám přináší opačný extrém. Vinou chladného počasí a dlouhodobě nízkých teplot bude kvetení naopak posunuto dále od svého průměru.
  V roce 2020 a letech předešlých, jsme popisovali trend dřívějších nástupů fenologických fází. Vše nám ovlivňovaly mírné zimy a nezvykle vysoké teploty v jarních měsících. Průměrné datum kvetení třešně ptačí spadá mezi 11. dubna a 6. května. Předešlé roky zaznamenaly počátky kvetení před 5. dubnem.
  Letos přinášíme dobrou zprávu: „Za prvomájovým polibkem pod rozkvetlou třešní nebudete muset putovat do horských oblastí.”
  Jak nám letos pokvetou třešně, se dozvíte v příloze, kde naleznete aktuální data a ohlédnutí za posledními roky.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  15.4.2021

  Tisková zpráva


  Likvidace nepotřebných vrtů ČHMÚ na území ČR


  Na území ČR proběhla realizace projektu s názvem „Likvidace nepotřebných vrtů ČHMÚ na území ČR”. Fyzickou likvidaci vrtů provedla zprostředkovatelská firma. Projekt začal v roce 2019 a byl ukončen v roce 2021.  Čtěte více (dokument pdf).  1.4.2021

  Tisková zpráva


  „Dotkni se vesmíru” odstartuje technické vzdělávání zábavnou formou.


  V projektu bude zastoupeno i aerologické oddělení ČHMÚ. Účastníci se dozví o tom, co je pro let stratosférického balonu nezbytné – ať už z technického nebo administrativního hlediska. Teoretická část bude zakončena spoluprací při samotném vypouštění.


  Časově je projekt zasazen na období březen-prosinec 2021. ČHMÚ bude realizovat svoji část v průběhu září a října v areálu observatoře Praha-Libuš.


  Předpokládáme 2 vypuštění denně mezi ranním a poledním termínem radiosondáže (tedy předběžně 10 a 12 h SELČ).


  Projekt „Dotkni se vesmíru” naleznete na:
  https://dotknisevesmiru.cz/,
  spadající pod výukové metody Steam Academy:
  https://www.steamacademy.cz/.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  23.3.2021

  Tisková zpráva


  Přinášíme podrobnější informace o pylu a aktivitě klíšťat

  Se začátkem jara a častějším pobytem v přírodě hrozí, že chytneme klíště. Citlivější lidé jsou navíc ohroženi pylovými alergeny. Informace o aktivitě klíšťat, množství a druhu pylů umožňují v předstihu se přizpůsobit aktuální situaci.


  Český hydrometeorologický ústav (Odd. biometeorologických aplikací) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem spouští podrobnější předpověď pylů a aktivity klíšťat pro území ČR. Informace jsou dostupné na portále ČHMÚ.


  Na hlavní stránce lze nalézt odkaz „Pylový semafor” a „Aktivita klíšťat”.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.3.2021

  Tisková zpráva


  Oteplení probudí rostliny


  Letošní zima byla velmi bohatá na sníh a na nízké teploty. Tato situace byla velmi prospěšná pro krajinu a rostliny. Sníh je příslibem dostatku vláhy. Nadcházející oteplení umožní kvetení jarních rostlin. Odtávající sníh přinese vodu i do podzemí a zásoby do nadcházející sezóny budou výrazně lepší, než tomu bylo v předešlém roce.


  Český hydrometeorologický ústav opět obnoví spolupráci s „Fenofáze.cz”, spustí pravidelné publikování dat v „Pylovém semaforu” a opět bude informovat krátkými videi „Biometeorologických zpráv” o stavu rostlin a počasí v ČR.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  1.3.2021

  Tisková zpráva


  BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší


  Projekt BORA hledá odpověď na opakovanou a stále ne zcela dořešenou otázku: „Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje?”


  Výzkumný koncept BORA by měl přinést svěží vítr do problematiky hodnocení původu zdrojů znečišťování ovzduší. Díky komplexnímu a inovativnímu přístupu i rozsáhlé spolupráci mezi institucemi bude zjišťovat podíl významných typů zdrojů v části České republiky s nejhorším ovzduším. Zaměří se především na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a jemnými prachovými částicemi. Výsledkem budou doporučení, jak v tomto komplikovaném území v budoucnu při ochraně ovzduší postupovat.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  8.2.2021

  Tisková zpráva


  Věděli jste, že...
  tentokrát z jižních Čech


  Kolektiv autorů budějovické pobočky ČHMÚ přináší 11 zajímavostí z oblasti jižních Čech. Dozvíte se o nejchladnějších místech Šumavy. Zjistíte, jaký je rekord rychlosti větru a jak rozdílná výška sněhové pokrývky může být v rámci území Šumavy. A víte, že v Českých Budějovicích stále existuje povětrnostní sloupek, kde se vše vyvěšuje v papírové formě, krásně postaru?  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  28.1.2021

  Tisková zpráva


  Výstrahy ČHMÚ zachraňují životy i majetek


  V roce 2020 se vydalo celkem 154 výstrah a 81 informací o pozorování nebezpečného jevu.


  Český hydrometeorologický ústav vydává výstrahy v souladu s doporučením Světové meteorologické organizace a filozofií evropského výstražného systému Meteoalarm. Výstrahy jsou vydávány na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy. Každý z jevů může mít rozdílnou úroveň nebezpečí. Ta se přiřazuje na základě vyhodnocení kombinace očekávané intenzity nebezpečného jevu a pravděpodobnosti jeho výskytu.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  21.1.2021

  Projekt Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje (Cli OP Thaya, ATCZ236)


  Cílem tohoto projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje. Na základě těchto poznatků vytvořit návrh vzájemně koordinovaného "nouzového" manipulačního řádu. V tomto ohledu je nutno odhadnout bilanci vody a porovnat ji s očekávanou potřebou vody v budoucnu. Pro tyto odhady došlo k propojení stávajících klimatických modelů a tvorbě regionálních klimatických scénářů. Poprvé se dvě sousední země snaží harmonizovat své odborné znalosti a přenést je na společný hraniční region.

  Na základě výsledků se budou v rámci projektu zpracovávat manipulační opatření pro suchá období ve vzájemné shodě obou stran. K této součinnosti projektových partnerů dojde za podpory odborníků Rakousko-české komise pro hraniční vody a bude základem pro udržitelné zásobování vodou v regionu v časech nízkého stavu zásoby vody. Vzhledem k přeshraničnímu regionu povodí a zvláštním právním a vodohospodářským předpisům může být tento úkol uskutečněn pouze v rámci vzájemné shody rozhodujících institucí.


  Celý projekt je možné realizovat díky finanční podpoře ze strany Evropské unie, která umožňuje tuto přeshraniční spolupráci.
  18.1.2021

  Tisková zpráva

  Kvalita ovzduší byla v roce 2020 výrazně lepší.


  Vše přináší předběžné hodnocení uplynulého roku.


  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžné hodnocení kvality ovzduší za rok 2020. Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý, koncentrace látek znečišťující ovzduší opět poklesly. Ve všech krajích převažovala velmi dobrá až dobrá kvalita ovzduší.


  Koncentrace suspendovaných částic PM10, a PM2,5 a NO2. dosáhly v roce 2020 minim na většině měřicích stanic i za celou historii měření, tj. od 90. let 20. století v případě PM10 a NO2, od roku 2004 v případě PM2,5.


  Na poklesu koncentrací látek znečišťujících ovzduší se významně podílel měsíc únor, kdy byly výjimečně měřeny velice nízké koncentrace. Tento měsíc byl z pohledu vlivu meteorologických a rozptylových podmínek velmi neobvyklý a pro kvalitu ovzduší příznivý.


  Ale i ostatní měsíce včetně letního období roku vykazovaly lepší kvalitu ovzduší, ať už díky vyšším srážkám, dobrým rozptylovým podmínkám nebo nižším průměrným teplotám vedoucích k nižším koncentracím ozonu v létě.


  Na poklesu imisních koncentraci se podílí i snižování emisí díky realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, tj. výměna kotlů, postupující obnova vozového parku a technická realizace pro snižování emisí na velkých zdrojích. Na poklesu koncentrací NO2 se projevila i opatření spojená s vyhlášením nouzových stavů v důsledku šíření nového typu koronaviru SARS-COV-2.


  Více naleznete v souhrnu zprávy, který je přiložen jako samostatný dokument. Zprávu naleznete pod odkazem v podrobných informacích.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Celé znění předběžného hodnocení kvality ovzduší v roce 2020 naleznete zde.


  Kontakty naleznete zde.
  4.1.2021

  Tisková zpráva


  Pandemie ovlivnila kvalitu ovzduší i na Silvestra  Celkově můžeme říci, že v absolutních koncentracích prachových částic se přelom 2020/2021 příliš nelišil od jiných let. Velmi se však lišil průběh těchto koncentrací o silvestrovské noci. A co bylo hlavním důvodem?


  Kvalitu ovzduší během roku 2020 významně ovlivnila pandemie koronaviru. Restrikce spojené s touto nemocí ovlivnily chod života a běžné chování lidí po celém světě a zákaz měl velký vliv na pohyb lidí. Na Silvestra 2020 platil zákaz vycházení po 21. hodině. Tento zákaz ovlivnil dobu, kdy byla zábavní pyrotechnika odpalována občany po celé ČR. Postupný nárůst koncentrací částic začal o 2-3 hodiny dříve než je běžné, tzn. mezi 19. až 21. hodinou. Pozitivní zprávou tedy je, že se lidé více drželi doma a vládní opatření dodržovali.


  Na některých místech v republice byl překročen imisní limit pro 24h koncentraci částic PM10 a to jak 31. 12., tak 1. 1. Situace v jednotlivých městech se však velmi lišila, jak ukazuje například srovnání Brna a Prahy. To také potvrdilo, že ačkoliv měly silvestrovské oslavy na překročení imisního limitu jistý podíl, nebyly jedinou příčinou.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).
  17.12.2020

  Tisková zpráva


  Zimní slunovrat přináší mystiku, my statistiku teplot a výšky sněhu.


  Zimní slunovrat započne astronomickou zimu 21. prosince. Historické dokumenty popisují tento čas jako mystický. My jsme na den 21. prosince pohlédli klimatologickou optikou a přinášíme data za posledních 10 let, tedy nejnižší a nejvyšší teploty v tento den a výšku sněhové pokrývky. Můžeme pak porovnat s pranostikami a čarovat s úvahami, jaký bude následující rok.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.12.2020

  Tisková zpráva


  Nové partnerství ACCORD bude usilovat o přesnější předpovědi počasí v oblasti numerického modelování.


  Členské státy budou společně rozvíjet vědecké metody předpovědi počasí s využitím superpočítačových technologií.


  Dne 27. listopadu 2020 se dvacet šest národních meteorologických služeb rozhodlo posílit spolupráci v oblasti numerické předpovědi počasí. Toto ojedinělé partnerství s názvem ACCORD bylo uzavřeno mezi třemi stávajícími konsorcii1 a zahrnuje země z Evropy a severní Afriky.


  Hlubší a širší mezinárodní spolupráce přispěje k inovacím a k dalšímu zlepšení veřejných služeb, které pomáhají nejenom chránit život a majetek, ale slouží pro řadu dalších hospodářských sektorů, jako jsou energetika, doprava, zemědělství a další, které jsou ovlivněny projevy počasí a měnícího se klimatu.


  Nové konsorcium bude také úzce spolupracovat s dalšími evropskými meteorologickými institucemi, kterými jsou EUMETSAT, EUMETNET a ECMWF.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  2.12.2020


  Věděli jste, že...  Dostává se k vám první díl zajímavostí z předpovědních pracovišť. Konkrétně to pražské, centrální, mapuje zajímavosti ze středních Čech, Prahy a okolí. Praha se pyšní stanicí v Klementinu, která dokumentuje záznamy od roku 1774. Stanice v údolích okolo Prahy dosahují rekordních maximálních teplot. Oblast Rakovnicka trpí srážkovým stínem Krušných hor a nachází se ve velkém deficitu podzemních vod.


  Více se dočtete v přiloženém dokumentu od našich meteorologů Centrálního předpovědního pracoviště.


  Čtěte více (dokument pdf).
  23.11.2020

  Dostupnost webových stránek ČHMÚ

  UPOZORŇUJEME na plánované odstavení webových a portálových serverů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), z důvodů nezbytné migrace hostingového datového centra.

  Odstávka proběhne ve dnech 24. až 25. 11. 2020 od cca 6,00 hod (24. 11.) do cca 15,30 hod (25. 11.) V uvedené době nebudou dostupné webové stránky ČHMÚ. 

  Za problémy vzniklé odstávkou se předem omlouváme.


  10.11.2020

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území České republiky
  v roce 2019  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019”, jedná se o finální zprávu, kde je hodnocení prováděno z verifikovaných dat.


  V roce 2019 byly naměřeny nejnižší imisní koncentrace látek znečišťujících ovzduší za posledních 11 let, tj. v období 2009–2019. Výjimku tvoří jen přízemní ozon, benzen a kadmium. Za poklesem koncentrací jednotlivých látek stojí více faktorů, hlavně však nižší množství emisí a také příznivé meteorologické a rozptylové podmínky roku 2019. Pokles imisních koncentrací můžeme přisoudit také již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší (např. výměny kotlů, postupující obnova vozového parku a technické realizace pro snižování emisí některých zdrojů).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Souhrn (dokument pdf).  9.11.2020

  Tisková zpráva


  Letos bílého koně nečekejme ani na horách


  Martin na bílém koni je notoricky známý, možná méně známé jsou další varianty: Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde tuhá a suchá zima.


  Opět se nám přiblížilo z pohledu počasí jedno velmi sledované datum 11. 11.


  A jaký bude ten letošní svatý Martin?


  Počasí na svatého Martina bude v letošním roce pod vlivem tlakové výše s typicky inverzním charakterem. Čekáme, že pouze na horách by se mohlo udržet slunečné počasí, jinde nás čeká zataženo nízkou oblačností s teplotami v noci většinou kolem 3 a přes den kolem 5 °C a vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr. Bílý kůň se tedy čekat nedá ani na horách, pokud se vůbec nějaké srážky objeví, tak pouze výjimečně v podobě mrholení. Pokud dáme letošní očekávané počasí do kontextu s výše uvedenými pranostikami, tak se asi přesné předpovědi na zimu nedočkáme.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  29.10.2020

  Tisková zpráva


  Projekt PERUN


  V těchto dnech se v Českém hydrometeorologickém ústavu a dalších spoluřešitelských institucích rozbíhá jeden z největších projektů posledních let co do počtu zapojených institucí i délky trvání - 6,5 roku. Projekt je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ je do řešení zapojena řada dalších odborných institucí: Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o.
  Projekt bude prezentován pod názvem PERUN, který vznikl zkrácením anglického Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia.


  Čtěte více (dokument pdf).  15.10.2020

  Tisková zpráva


  Projekt ARAMIS


  V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je administrován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vzniká unikátní výzkumné centrum ARAMIS („Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší” / „Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System”). Toto centrum sdružuje klíčové experty z rezortních organizací v oblasti životního prostředí, vysokých škol a akademie věd a disponuje špičkovým vybavením a infrastrukturou mateřských institucí.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).
  13.10.2020

  Tisková zpráva


  Potvrzujeme doposud výjimečně kvalitní ovzduší v roce 2020


  Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtinu roku 2020 hovoří o výjimečném stavu. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015 až 2019 byly na hodnocených stanicích (různého typu od dopravních městských až po pozaďové venkovské) po celé České republice koncentrace nižší v průměru o 24% (PM10), 30% (PM2,5), 24% (NOx) a 21% (NO2).


  Kvalitu ovzduší v roce 2020 ovlivnily příznivé rozptylové podmínky, nouzový stav a dlouhodobý pokles emisí. Je to tedy kombinace přírodních podmínek a chování člověka (nižší doprava, postupné snižování emisí apod.).  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  1.10.2020

  Tisková zpráva


  Nové zobrazení radarových dat zohledňuje dopad srážek na zemský povrch


  Snímky z meteorologických radarů ČHMÚ dnes používá díky internetu a mobilním aplikacím široká veřejnost, jejíž hlavní motivací je určit, zda bude pršet nebo ne. V současnosti nejčastěji využívaným produktem je maximální radarová odrazivost ve vertikálním sloupci, neboli MAX Z. Jeho výhodou je například rychlá identifikace nebezpečných bouřkových jader. Nicméně, ze své podstaty není tento produkt optimální pro určení, zda na daném místě na zemi skutečně prší. Daleko lépe si v tomto ohledu se srážkami na zemi poradí produkt, který zobrazuje odrazivost v konstantní výškové hladině 2 km nad hl. moře (tzv. CAPPI 2 KM).


  Představujeme nové zobrazení produktu maximální radarové odrazivosti MAX Z (mask). Nově uvidíte plně sytou barvou jen ty oblasti, ve kterých podle produktu CAPPI 2 KM dopadají srážky na zemský povrch. Srážkové částice, které pravděpodobně na povrch nedopadají, jsou zobrazeny světlejší a méně sytou barvou. Typicky jsou to kovadliny konvektivních bouří nebo virga.  Tento produkt je nově k dispozici pro veřejnost na webu ČHMÚ v aplikaci ČHMÚ nowcasting webportal na adrese https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html.


  V budoucnu je plánováno jeho využití i v dalších webových a mobilních aplikacích, kde by měl nahradit současný produkt maximální radarové odrazivosti MAX Z.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  21.9.2020

  Tisková zpráva


  Víme, jak se mění příroda.

  Máme 97letou ucelenou řadu pozorování rostlin na území ČR.


  Fenologie je vědní disciplína, která studuje periodické životní projevy rostlin a živočichů, tzv. fenologické fáze. Na živé organismy mají během roku velký vliv podmínky vnějšího prostředí, zejména podnebí a počasí. V měnícím se klimatu můžeme pozorovat změny v chování některých druhů organismů. V ČHMÚ disponujeme unikátním archivem fenologických záznamů od roku 1923. Brzy nás čeká první století velmi významné a ucelené řady, která popisuje vegetační období rostlin, keřů, stromů a zemědělských plodin. Na sebraných datech můžeme pozorovat, jak významný je stav vody v krajině, jaký byl průběh počasí nebo jaká byla odezva okolní přírody, chování živočichů či účinky na samotného člověka. Od roku 2014 se do krajiny nedostalo mnoho vody vinou nižších srážkových úhrnů, vln veder v létě a zanedbatelného množství sněhu v nížinách během zimy. Deficit vody v Česku v posledních letech narůstal, na některých místech i intenzivněji. Rok 2020 přináší více vláhy do krajiny, nižší teploty během letních měsíců a přívětivější průběh po celé vegetační období sezóny 2020.
  V následujícím souhrnu popisujeme vybrané fenologické fáze a jejich reakce na suché období.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.9.2020

  Tisková zpráva


  Prázdninové měsíce přinesly vláhu, ale se suchem se neloučíme


  V průběhu července 2020 převažovalo poněkud chladnější a zejména vlhčí počasí. Z měření vyplývá, že byl červenec teplotně normální a zároveň druhý nejchladnější za posledních deset let. Oproti rokům 2015, 2018 a 2019 byl výrazně odlišný, i co se do počtu tropických dnů týče. Srážkově to byl měsíc podnormální (77 % normálu). To, co velmi pomohlo přírodě a udržení vláhy v půdě, byly především teploty. Nedocházelo k tak mohutnému výparu a půdní sucho se vyskytovalo na malé části území. Hrozbu představovalo právě lokální zasažení. Oblastem středních a severních Čech (Ústecko, Litoměřicko a Lounsko), spolu s částí jižní Moravy, se dostalo minimálně srážek, deficit půdní vláhy zde narůstal a zemědělské sucho se prohlubovalo.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.8.2020

  Tisková zpráva


  Rekordně nízká koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu v únoru 2020
  v České republice a dlouhodobý vývoj koncentrací BaP v ČR


  Benzo[a]pyren (dále jen BaP) je nejproblematičtější znečišťující látka v ČR. Je to polycyklický aromatický uhlovodík s prokazatelnými karcinogenními účinky. Roční limit je překračován v nejvyšší míře ze všech znečišťujících látek v ČR. Koncentrace BaP jsou vysoké právě v době topné sezóny, protože lokální vytápění je jeho jednoznačně nejvýznamnější zdroj.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  21.7.2020

  Tisková zpráva


  Jakou Annu letos čekáme?

  Potvrdit můžeme:


  „K Anně svatí, hodina se tratí.”


  „Svatá Anna – chladna z rána.”


  Podle Munzarova pranostikonu se jedná o nejznámější anenské rčení. Vysvětlení toho, proč dochází k tak citelnému ochlazení, hledejme především v projevech tlakových výší v kombinaci se zkracováním dne. Nenechme se však zmást, tradičně je přelom července a srpna vrcholem letních dnů a často právě v tomto období dochází k naměření teplotních rekordů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.7.2020

  Tisková zpráva


  Stále více vody v podzemí

  Stav podzemních vod se na území ČR nadále zlepšuje a celkově dosahuje mírně nadnormální úrovně.


  Situace se výrazně zlepšila zejména na Moravě, kde srážkově velmi vydatné poslední týdny června, vedly k nárůstu hladiny podzemních vod na silně až mimořádně nadnormální úroveň. Také na střední a jižní Moravě, kde se vyskytují horniny se zhoršenou propustností pro vodu, se situace zlepšila až na normální úroveň. V některých oblastech na jihu Moravy (například Břeclavsko), kde byl dlouhodobě velký deficit mělkých zvodní, dosahuje hladina normální úrovně poprvé od začátku roku.

  V Čechách je situace nejpříznivější ve východních a severovýchodních Čechách, mezi Českomoravskou vrchovinou a Orlickými horami je stav mělkých zvodní mimořádně nadnormální. Na zbylém území Čech převažuje normální stav.

  Jedinou oblastí, která zůstává silně podnormální, je oblast Mostecka, kde se může částečně projevovat efekt srážkového stínu pod Krušnými horami.


  Čtěte více (dokument pdf).  2.7.2020

  Tisková zpráva


  Senzory kvality ovzduší

  Správný postup při jejich výběru a aplikaci


  Veřejnost v některých lokalitách požaduje informace o kvalitě ovzduší v podrobnějším měřítku, a tak obce a další subjekty pořizují vlastní nízkonákladová měřicí zařízení. Bohužel výsledky takových měření často nemají dostatečně vypovídající hodnotu. Může se snadno stát, že investice zaměřená na získání více informací o kvalitě ovzduší nakonec vede k produkci velkého množství nerelevantních dat. Z tohoto pohledu je vhodné poučit se z již proběhlých projektů. Doporučujeme také konzultaci s odborníky z úseku kvality ovzduší ČHMÚ, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Při posuzování konkrétních nabídek nebo plánování realizace měření je nutné si klást otázky a řídit se doporučeními, která jsou shrnuta v následujících bodech.


  Čtěte více (dokument pdf).  11.6.2020


  Indikátor přívalových povodní ČHMÚ


  Jde o nástroj k odhalení možného rizika vzniku přívalové povodně. V průběhu událostí s přívalovými srážkami doporučujeme sledovat nejen radarové snímky, ale také stránku hlásné a předpovědní služby, kde naleznete speciální mapovou aplikaci. Výpočty aplikace jsou aktualizovány cca každých 20 minut. Výsledky aplikace najdete také v mobilní aplikaci ČHMÚ+.

  V aplikaci najdete odhad aktuální nasycenosti území vodou k 6. hodině UTC. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při výskytu intenzivních srážek. S klesající nasyceností území roste infiltrační schopnost půdy, a tím se riziko významnějšího povrchového odtoku zmenšuje. Ukazatel nasycení území však neslouží jako indikátor stavu sucha.

  Dalším důležitým indikátorem jsou potenciálně rizikové úhrny srážek. Odvozovány jsou také denně k 6. hodině UTC. Hodnoty představují úhrn srážek pro území velikosti 3x3 km, který by za aktuálního stavu nasycení mohl způsobit významnější povrchový odtok z daného území.

  Součástí aplikace je informační leták.  Mapovou aplikaci najdete zde: https://bit.ly/2zijBY3 nebo https://bit.ly/2BIRnGA.  5.6.2020


  Vítr až do výšky 8000 m měříme pomocí 3 nových radarů.


  Instalovali jsme 3 nové radarové windprofilery. Tyto přístroje stanovují směr a rychlost větru v jednotlivých výškových hladinách. Měření probíhá pomocí vyhodnocení zpětného odrazu radarového paprsku vysílaného plochou anténou s fázovým posunem, která mění azimut a vertikální úhel vysílaného paprsku.

  Výsledkem měření jsou hodnoty směru a rychlosti v jednotlivých výškových hladinách, typicky po 100 metrech. V závislosti na okamžitých fyzikálních vlastnostech zkoumaného profilu atmosféry je zařízení schopno poskytnou údaje o větru až z výšky 8000 metrů. Výsledky měření jsou v případě lokalit Temelín a Kuchařovice využívány pro zajištění provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany a dále asimilovány do předpovědního modelu ALADIN.

  Instalace nových windprofilerů LAP3000 od německé firmy SCINTEC probíhala v termínech listopad 2019, duben 2020 a květen 2020, a to na stanicích Temelín, Cheb a Kuchařovice. Stalo se tak v rámci projektu „Obnova sítě radarových windprofilerů ČHMÚ“, který byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výsledky měření windprofilerů (http://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/vertikalni-profily-vetru).

  Data jsou rovněž zasílána do evropské sítě E-profile (https://e-profile.eu/#/wp_profile).  4.6.2020

  Tisková zpráva


  Kolik toho Medard kápnul za posledních 20 let


  „Medardova kápě – čtyřicet dní kape.” Jednu z nejznámějších pranostik jsme si nechali proklepnout klimatology. Vybrali jsme 11 stanic, v různých polohách, na různých místech ČR.

  Ptáme se: Jak moc je pravdivá tato pranostika ve 21. století? Podívejme se na místa, kam Medard 8. června s deštěm zavítal a kolik dnů z následujících 40 (9. 6. – 18. 7.) pršelo.

  Nejvyšší úhrn srážek za 40 dní následujících po Medardovi byl na Lysé hoře v roce 2000 (453,2 mm), ten rok ale na Medarda nepršelo.


  Podrobněji v příloze tiskové zprávy.


  Čtěte více (dokument pdf).  25.5.2020


  Spouštíme Pylový semafor ČHMÚ


  „Pylový semafor vám bude přinášet aktuální informace o kvetení vybraných rostlinných druhů, které patří mezi významné pylové alergeny a předpověď míry ohrožení výskytem pylu v ovzduší pro jednotlivé dny v týdnu”, vysvětluje za ČHMÚ spoluautorka stránky Lenka Hájková.

  Alergie na pyl jsou v celosvětovém měřítku závažným problémem, počet alergiků v populaci stoupá. Za posledních 30 let se počet alergiků zvýšil více než čtyřnásobně, v současné době je ohrožena až třetina populace. Množství pylu v ovzduší je ovlivňováno počasím, zejména teplotou vzduchu, větrem, slunečním zářením a výskytem atmosférických srážek. Proto ČHMÚ ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem se rozhodl vydávat pylovou předpověď.

  Pylový semafor bude předpovídat míru rizika týden dopředu na třístupňové škále (stupeň ohrožení nízký, střední a vysoký). Informace budou aktualizovány dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek po dobu pylové sezóny.

  Na stránkách také najdete i dlouhodobý fenologický kalendář vybraných pylových alergenů.


  Čtěte více (dokument pdf).  20.5.2020

  Tisková zpráva


  Vinná réva v hledáčku sv. Urbana i našich fenologů


  Česká republika se nachází v mírném pásmu severní polokoule. Specifické je střídání teplých dnů a chladných nocí. Tento trend se ovšem může stát záhubou pro víno. Je tomu tak právě v těchto chvílích, kdy v polovině května jsou rostliny již ve vegetačním období a vpády chladného vzduchu mohou mít devastující účinky.
  V Čechách i na Moravě docházelo k velkému rozvoji pěstování vinné révy za krále Karla IV. na konci 14. století. Oblasti jižní Moravy, středních (Mělník) a severních (Litoměřice a Most) Čech se postupně rozrůstaly a zasahovaly i do Prahy či do Loun. Střídaly se období slávy a velké produkce (Rudolf II.), a naopak úpadku a ztráty půdy či zájmu o vinnou révu (30letá válka, období po II. světové válce).
  Energie do pěstování kvalitního českého vína přichází po roce 1989. Dochází k obnově vinohradů a důraz je kladen na opravdu kvalitní produkci v menším objemu.
  Od roku 2014 pozorujeme nárůst průměrné měsíční teploty vzduchu a naopak pokles úhrnu srážek. Teplota narůstá již od počátečních měsíců roku a vegetace tedy přesouvá různé fenologické fáze do ranějších období. I vinná réva má takto ovlivněnou fázi kvetení. Bolestné jsou poté studené a mrazivé noci v průběhu května. Podívejme se tedy na projevy počasí a současný stav vinné révy.

  Celé shrnutí výsledků si lze přečíst v příloze, která je součástí tiskové zprávy.


  Čtěte více (dokument pdf).  13.5.2020


  Stav a vývoj sucha v České republice


  V úterý zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Český hydrometeorologický ústav pro toto jednání vytvořil zprávu, která přibližuje aktuální stav vody v krajině a současnou hydrometeorologickou situaci pro území ČR. Pro porovnání je zde popsána situace v počátečním období sucha v roce 2015 a v nejsušším roce 2018. Zpráva je k dispozici v příloze.


  Čtěte více (dokument pdf).  6.5.2020

  Tisková zpráva


  Kvalita ovzduší v období nouzového stavu na území ČR


  Úsek kvality ovzduší vyhodnotil první měsíc od vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Hodnocené období je tedy od 16. 3. do 19. 4. 2020, a je porovnáváno s přibližně stejným obdobím let předchozích.

  Zpráva se zaměřila především na imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a suspendované částice PM10.

  Hodnocení bylo provedeno pro celou ČR a speciálně pro Prahu, jako zástupce velkých měst, na které měl nouzový stav největší dopad.
  Popsány jsou zdroje hodnocených látek znečišťující ovzduší a vliv aktivity obyvatelstva na naměřené hodnoty.

  Změna stavu koncentrací NO2 v ČR během nouzového stavu ukázala, že zaznamenaný pokles je možné přisoudit řadě faktorů včetně poklesu dopravní intenzity. V Praze, která byla pro své dopravní a potažmo emisní zatížení vybrána pro podrobnější analýzu, bylo o víkendech prokázáno výrazné snížení NO2 a NOX v ovzduší v důsledku poklesu intenzity dopravy, která byla oproti normálnímu stavu o polovinu nižší, a její utlumení bylo celodenní.

  Vzhledem k rozmanitější skladbě emisních zdrojů PM10 a jejich vztahu s rozptylovými a meteorologickými podmínkami nebyly zaznamenány významné změny koncentrací PM10.


  Čtěte více (dokument pdf).  30.4.2020

  Tisková zpráva


  Neváhejte s polibkem pod rozkvetlou třešní.
  V nížinách bude třešeň 1. května na mnoha místech odkvetlá.


  „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.”
  Napsal před více než 180 roky K. H. Mácha. Z aktuálního fenologického pozorování vyplývá, že v dnešních dnech možná „zavánějí” jiné rostliny, keře a stromy a spousta těch, které na začátku května obdivoval básník, bude pomalu odkvetlá.

  V minulém roce jsme upozorňovali na posunutí růstových fází vegetace. Stromy i keře vynechávaly po předchozím suchém roce energeticky náročné kvetení a přecházely přímo do olisťování. I v letošním roce jsme svědky urychleného vývoje vegetace vlivem vyšších teplot.

  Tato zpráva přináší informace o třešni ptačí, která je oblíbeným prvomájovým stromem. Bohužel, pokud plánujete polibek pod tímto stromem, budete muset vyrazit na výlet do chladnějších míst, vyšších poloh. V nížinách bude třešeň 1. května pravděpodobně na mnoha místech odkvetlá. Bylo tomu tak i v roce 2019.

  Zjistili jsme, že třešeň za posledních 30 let urychlila fázi kvetení skoro o 17 dní.


  Čtěte více (dokument pdf).  28.4.2020

  Tisková zpráva


  Počasí na CNN Prima NEWS


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je garantem předpovědi počasí na nově spuštěné multimediální zpravodajské platformě CNN Prima NEWS. Naše informace se tak dostanou k širšímu publiku. Jsme přesvědčeni, že veřejnost bude mít díky tomu snazší cestu ke kvalitním informacím o počasí, které budou přímo od zdroje. Cílem ČHMÚ je poskytovat ještě lepší veřejnou službu a usnadnit široké veřejnosti přístup k důvěryhodným a srozumitelným informacím.


  Čtěte více (dokument pdf).  23.4.2020

  Tisková zpráva


  Počasí a kůrovec


  Počasí ovlivňuje populační dynamiku kůrovce. Dvakrát týdně vám na portále ČHMÚ budeme přinášet informace o vlivu počasí na kůrovce. Údaje budou sloužit státní správě a samosprávám, Lesům ČR a všem subjektům hospodařících v lesích v boji s kůrovcem. Informace vznikají ve spolupráci s Lesy ČR, Biologickým centrem AV ČR, portály kurovcoveinfo.cznekrmbrouka.cz.


  Populační dynamiku kůrovce velmi významně ovlivňuje počasí, především teplota vzduchu, která rozhoduje o rojení a počtu generací. Kombinace dlouhodobého sucha, které zhoršuje zdravotní stav lesních porostů, a zvyšující se teploty umožňují rozvoj více generací kůrovce způsobující kůrovcovou kalamitu v našich lesích.


  Aktivní zdroj:

  https://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/pocasi-a-kurovec

  Čtěte více (dokument pdf).  16.4.2020


  Porovnání hydrometeorologické situace a stavu sucha z poloviny dubna letošního roku 2020 se situací z poloviny dubna roků 2018 a 2019


  Aktuální stav v polovině dubna je nejméně příznivý od roku 2018. Podmínky dostupnosti vody pro vegetaci na počátku vegetačního období jsou tak velmi nepříznivé a zvyšují pravděpodobnost rozvoje sucha a jeho dopadů v následujících týdnech.

  Rok 2020 nám odstartoval s velmi malým množstvím sněhových zásob. Při vyhodnocení a srovnání s rokem 2019 na úplném konci zimní sezony na našich horách leželo trojnásobně méně zásob vody ve sněhu. Opakovaně se v posledních letech setkáváme s tím, že se sníh vyskytuje převážně v horských polohách a v nižších se ho nedostává po celou zimní sezonu. To významně prohlubuje sucho v nižších a středních polohách. Množství odtávajícícho sněhu přivádělo daleko méně zásob do podzemí a do říčních toků. Podzemní vody jsou na silně podnormální úrovni, a stav je pro polovinu dubna nejhorší za poslední tři roky. Lze říci, že aktuální stav byl v předešlých letech evidován až na konci dubna. Řeky hlásí stav podprůměrný, pouze místy, v horských oblastech je situace blízká normálu. Vlivem vyšších teplot se rozšiřuje i půdní sucho. Od konce března se území s nepříznivou vláhovou bilancí rozšířilo na střední a východní Čechy a na jižní a na střední Moravu. Ohrožena je volně rostoucí vegetace, včetně stromů. Pokud se bude nedostatek vody v nejbližších týdnech pokračovat, lze očekávat i negativní dopady na zemědělskou produkci.


  Čtěte více (dokument pdf), podrobnější hodnocení (dokument pdf).  27.2.2020

  Tisková zpráva

  Index kvality ovzduší lépe reflektuje účinky na zdraví


  Český hydrometeorologický ústav vydal v listopadu (2019) tiskovou zprávu, která ohlašovala změnu prezentování dat o kvalitě ovzduší na svých webových stránkách, především jiný zápis indexu kvality ovzduší. V úvodu zprávy bylo vysvětleno, proč se tento index mění. Hlavním záměrem je zpřesnění účinků a dopadů na zdraví obyvatel.

  Nový index kvality ovzduší byl navržen Úsekem kvality ovzduší ČHMÚ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

  „Cílem bylo vytvořit jednoduchý a srozumitelný ukazatel, který komplexně charakterizuje kvalitu ovzduší s ohledem na zdravotně podložená doporučení Světové zdravotnické organizace,” upřesňuje Václav Novák, vedoucí ISKO ČHMÚ.

  Hlavní výhodou nového indexu je základní trojstupňové barevné rozdělení indexu včetně uvedení konkrétních rad a doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění ochrany lidského zdraví.


  Čtěte více (dokument pdf).  27.2.2020

  Pozvánka na Den otevřených dveří

   

  Pro další informace sledujte naše webové stránky.

   


  26.2.2020

  Tisková zpráva


  Začínáme pro vás vytvářet krátká videa o vlivu počasí na stav vegetace


  Počasí, stav vegetace, půdní vláha - témata, která se promítnou do nových krátkých videoreportáží. Každý týden Vám přinášíme informace z oblasti meteorologie, stavu vody v podzemí i v řekách, případně množství sněhu a vody v něm na horách (HAMR). Všechny tyto oblasti mají významný vliv na stav vegetace, která trpí nejen klimatickou změnou narůstajících teplot a špatného stavu ovzduší, ale především nedostatkem vláhy v půdě. Naše videa budou tedy pomocí infografiky přinášet hodnocení aktuálního stavu.

  První díl začíná již koncem února a důvodem je nezvykle teplé počasí, které nám předčasně probouzí přírodu, potažmo vegetaci.

  „Na většině území již kvete líska a pomalu se přidává i olše. Oba druhy kvetou před olistěním a patří mezi velmi významné pylové alergeny. Kvetou již při vícedenním zvýšení teploty vzduchu nad 0°C. Na části území, zejména v teplejších lokalitách, začínají kvést sněženky. V Praze jsme zaznamenali kvetení podbělu.

  V půdě byly naměřeny rekordní teploty a na části území se dosud vyskytují nepříznivé vláhové podmínky,” popisuje Martin Možný, vedoucí biometeorologických aplikací.


  Čtěte více (dokument pdf).  6.2.2020

  Tisková zpráva


  Třinecko má 6 hlavních typů zdrojů znečišťování ovzduší


  Celkem bylo identifikováno 6 hlavních faktorů kvality ovzduší, které na Třinecku ovlivňují úroveň znečištění suspendovanými částicemi PM2,5. Třinec leží v oblasti, která se vyznačuje velkým průmyslovým i dopravním zatížením. Třinecké železárny ovšem nejsou hlavním původcem znečištění ovzduší. Nejvýznamnější část znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM2,5 je místního původu, více jak polovina pochází z individuálního vytápění domácností pevným palivem.
  Právě použitá metoda hodnocení zdrojů znečištění umožňuje identifikovat původ těchto velmi jemných prachových částic, které mají značný vliv na zdraví, především na dýchací ústrojí. Hlavní prioritou na Třinecku bude významné snížení primárních emisí suspendovaných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a oxidu siřičitého. Opatření, která budou platná pro českou stranu, by měla být obdobně uplatněna i pro polskou stranu. Mimo lokální topeniště tuto oblast ovlivňuje tzv. regionální aerosol, který do těchto míst putuje i ze vzdálených zdrojů. Samozřejmě jsou významné i rozptylové podmínky a chladná či teplá část roku.

  Celé shrnutí výsledků si lze přečíst v příloze, která je součástí tiskové zprávy.


  Čtěte více (dokument pdf).  21.1.2020

  Tisková zpráva

  Kvalita ovzduší na území České republiky v roce 2019


  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává první část předběžné zprávy týkající se kvality ovzduší na území České republiky v roce 2019. Můžete zde nalézt informace týkající se překročení imisních limitů z hlediska lidského zdraví a vyhodnocení meteorologických a rozptylových podmínek, které mají na kvalitu ovzduší významný vliv.
  Z důvodů procesu zpracování dat jsou do tohoto hodnocení zahrnuty pouze neverifikované údaje ze stanic automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ a dalších přispěvatelů, dostupné ke dni 10. 1. 2020. První část předběžné zprávy se tedy týká suspendovaných částic PM10 a PM2,5, přízemního ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhelnatého (CO). Koncentrace ostatních škodlivin, pro které legislativa určuje imisní limity a které jsou měřené na manuálních stanicích (těžké kovy, benzo[a]pyren a benzen), budou vyhodnoceny v rámci druhé části předběžného zhodnocení, které bude vydáno během dubna 2020.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).


  Roční předběžná zpráva za rok 2019 (dokument pdf).  3.1.2020


  Kvalita ovzduší během silvestrovské noci 2019/2020


  Vliv odpalování pyrotechnických předmětů na kvalitu ovzduší je v poslední době ožehavým tématem řady diskuzí. Ohňostroje můžou mít velmi významný krátkodobý vliv na znečištění ovzduší a to především v hustě obydlených oblastech.

  Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky ČHMÚ, navázal na svůj loňský článek, ve kterém srovnal vliv jednoho velkého profesionálního novoročního ohňostroje s vlivem odpalování drobné pyrotechniky jednotlivci plošně. Rozdíl byl tehdy velmi velký, a to se potvrdilo i letos.

  V nové studii z letošního roku najdete informace o situaci v Brně, Praze, ale i České republice jako celku. Jak vysokých hodnot bylo dosahováno v maximálním hodinovém průměru a denním průměru? Kde byly překročeny imisní limity a v jakých městech byla situace nejhorší? Nechybí ani srovnání s loňskými oslavami a uvedení rozdílů.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).
  18.11.2019

  Tisková zpráva


  Stav kvality ovzduší:
  přehlednější, jednodušší a srozumitelná informace.


  Český hydrometeorologický ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách index kvality ovzduší (IKO). Index kvality ovzduší představuje souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí lokalitě. Od 18. 11. 2019 se výpočet indexu kvality ovzduší mění z důvodu přesnějšího posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s ním souvisejících.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  11.11.2019

  Tisková zpráva


  Říjen přinesl rekordní teplé dny
  a zároveň mrazivá rána.


  Říjen 2019 byl na území ČR teplotně nadnormální. Průměrná měsíční teplota 9,5 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1981-2010. Společně s rokem 2017 jde o 9. - 10. nejteplejší říjen v období od roku 1961. V období od roku 2000 byla průměrná měsíční říjnová teplota vyšší než v letošním roce v letech 2000, 2001, 2006, 2014 a 2018. Nejvyšší průměrná měsíční říjnová teplota 11,3 °C byla naměřena v letech 1966 a 2001.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  8.11.2019

  Tisková zpráva


  Svatý Martin nám přinesl za posledních 10 let 5krát sníh.
  Na čem přijede v letošním roce?


  Nejpopulárnější listopadová pranostika obrací svou pozornost na první sněhovou nadílku. Všem je nám známé rčení: „Svatý Martin přijede na bílém koni.” Tato průpovídka může být spojena s tím, že i září nebo podzim jezdí na strakaté kobyle, tedy že kůň, jako dopravní prostředek, přiváží barevné listí nebo právě sníh. O Martinovi víme, že byl dragoun. Lehce si vše spojíme a pranostiku symbolicky vyložíme jako „dovezl na koni sníh“. Ještě lépe si to můžeme vysvětlit na další průpovídce: „Svatý Martin jezdí na brůně.“ Hospodářský slovník z počátku 20. století vysvětluje, že „brůna je kůň, jehož základní barva je bílá, avšak s ní se vyskytují i další barvy, které se pak proměňují se stářím koně.” Ono zmiňované rčení s Martinem na bílém koni pokračuje: „Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde tuhá a suchá zima.” Poprosili jsme klimatology, zdali by nám prošli posledních deset let a podívali se, kdy na 11. listopadu opravdu sněžilo.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  1.11.2019

  Tisková zpráva


  Hydrologům ČHMÚ vyšel článek v časopise Nature


  V hlavní větvi prestižního britského časopisu Nature vyšel článek, kde v autorském týmu figurují hydrologové Českého hydrometeorologického ústavu. Tento článek vznikl díky celoevropské spolupráci. Výzkum se zabývá změnami v povodňovém režimu řek a zaměřuje se na jejich možné příčiny vyvolané změnami klimatu.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  24.10.2019

  Tisková zpráva


  Počasí v době vzniku ČSR před 101 lety


  Je pondělí 28. října 1918, horské oblasti hlásí teploty pod bodem mrazu a na vrcholcích leží sníh. Většina území nově vznikajícího státu je zahalena oblačností a na některých místech se objevují přeháňky.


  Podzimní ráno se již déle probouzí. Dnes je patrná i velká oblačnost a na denní světlo je nutné si počkat. Pan Josef kontroluje teploměr, zdá se, že je kolem 1 °C pod nulou. Vločky se snášejí k zemi, Josefův pohled je přitahován souvislou sněhovou pokrývkou. Z malé podhorské chalupy dohlédne na vrcholek Lysé hory, tam už leží přes 20 cm sněhu. Josef vzpomíná na svého přítele z lyžařského klubu. Je tomu pár let, co zahynul na distančním závodě v Krkonoších. Psal se rok 1913 a Hančovi bylo teprve 26 let. Při této vzpomínce Josef již nazouvá své dřevěné lyže a vyráží do místní hospody. Při této vzpomínce Josef již nazouvá své dřevěné lyže a vyráží do místní hospody poslechnout si novinky od přátel z Prahy. Těší se na události, které zvěstují konec monarchie a vznik nového státu. Josef je velký vlastenec, těší se na Československo. Ovšem ne všichni jeho přátelé jsou takto slavnostně naladěni. Nedaleké Polsko a obyvatelé z Těšínska nesouhlasí s novým zřízením. Ne pro všechny je tento čas tak radostný.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  22.10.2019

  Tisková zpráva


  Laserové skenování historické studny na Horním náměstí v Přerově


  Na základě dlouhodobé výzkumné spolupráce s Ústavem geoniky AV ČR se brněnským hydrologům naskytla unikátní příležitost. Byli přizváni archeology z Komenského muzea v Přerově, aby se společně se zmíněným Ústavem geoniky podíleli na dokumentaci jedinečného průzkumu historické studny na Horním náměstí v Přerově. Tato studna podle archeologů vznikla na přelomu 15. a 16. století. Studna byla odkryta po více než 100 letech, protože po vybudování vodovodu pozbyla své funkce a byla zakryta betonovými deskami a vrstvou zeminy. Archeologický průzkum probíhá v souvislosti s osudem šesti lip, které studnu obklopují. Ty jsou totiž ve velmi špatném stavu a bude nutné je pokácet.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  21.10.2019

  Tisková zpráva


  Hladiny podzemních vod hlásí příznivější hodnoty


  Přinášíme porovnání stavu hladin podzemních vod za září v roce 2018 a září v roce 2019. Dostáváme se do „mírně podnormálního stavu”. Velmi pozitivní informací je „normální stav” na čtvrtině území. Velkou roli hrají nižší teploty vzduchu a naopak vyšší srážkové úhrny. Stav vegetace je oproti loňskému roku také výrazně lepší. Zatímco loni (koncem léta) některé rostliny vinou sucha „usnuly” a došlo k jejich probuzení (průběhu října) a aktivitě s kvetením (např. šeřík), letošní rok byl daleko příznivější a žádný fenologický pozorovatel tento stav nehlásí. Zmírněné půdního suchu umožňuje pronikání vody i do podzemí.


  Ke stažení (dokument docx).

  Čtěte více (dokument pdf).  8.10.2019

  Tisková zpráva


  Mobilní aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+ mají nové produkty


  Před rokem jsme spustili dvě mobilní aplikace, které pomáhají uživatelům pohodlněji přistupovat k aktuálním datům a měřením ČHMÚ. Nyní vydáváme velkou aktualizaci obou našich aplikací, která zahrnuje nové funkce. Provozováním a postupným vylepšováním mobilních aplikací ČHMÚ bychom rádi usnadnili veřejnosti přístup k našim výstupům, zejména k těm, které jsou hodně proměnlivé v čase a najdou využití v každodenním životě.


  Čtěte více.  3.10.2019

  Tisková zpráva

   


  Znečištění ovzduší na území České republiky
  v roce 2018


  Vychází finální zpráva o kvalitě ovzduší v roce 2018 v ČR. Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2018”, kde hodnocení vychází z verifikovaných dat.


  Čtěte více.  23.9.2019

  Tisková zpráva


  Výsledky měření kvality ovzduší na náměstí Svobody v Brně

  Magistrát města Brna měřil ve druhé polovině srpna kvalitu ovzduší na hlavním brněnském náměstí s cílem zjistit stav znečištění ovzduší v samotném centru města. ČHMÚ Brno, oddělení kvality ovzduší, bylo pověřeno vyhodnocením dat, která dostalo na začátku září k dispozici. Výsledkem je odborná zpráva, jejíž souhrn je přílohou tiskové zprávy.


  Jáchym Brzezina vysvětluje: „Z naměřených dat vyplývá, že největším problémem znečištění ovzduší na náměstí Svobody jsou koncentrace suspendovaných částic a to zejména těch menších” a dodává „právě u těch jsou koncentrace překvapivě často vyšší než na všech ostatních brněnských stanicích, včetně stanic dopravních.”


  Příčinou vysokých koncentrací prachových částic je zde jednoznačně špatná rozptylová situace. Hustá okolní zástavba ve všech směrech zapříčiňuje prakticky permanentní velmi nízké rychlosti větru či bezvětří, což vede ke kumulaci znečišťujících látek.


  Čtěte více.  20.9.2019

  Tisková zpráva


  Výsledek zkušebního měřění mikrovlnným radiometrem

  V období od odpoledních hodin dne 6. srpna 2019 do ranních hodin dne 26. srpna 2019 probíhalo na Observatoři Tušimice třítýdenní testování mikrovlnného radiometru MTP-5.


  Čtěte více.  12.9.2019

  Tisková zpráva


  Počasí v srpnu 2019 bylo k přírodě šetrnější.

  Srpen 2019 byl teplotně nadnormální a zakončil tak nejteplejší léto (červen až srpen) za dobu pozorování od roku 1961. Samotný srpen 2019 se zařadil na 5. místo historických tabulek, když byl o 1,6 °C teplejší než dlouhodobý normál, oproti loňskému srpnu však byl o 1,7 °C chladnější. Srážkově byl letošní srpen normální a přispěl tak ke zmírnění některých projevů sucha. Během srpna se zmenšovala oblast zasažená půdním suchem, snížil se rovněž počet profilů se stavem sucha na vodních tocích. Naopak v případě podzemních vod přetrval silně podnormální stav na více než polovině sledovaných vrtů a na více než 60 % pramenů až do konce hodnoceného měsíce.


  Čtěte více.  5.9.2019

  Tisková zpráva


  Díky očekávaným srážkám dojde ke stabilizaci či zmírnění sucha na našem území

  I když v minulém týdnu převládalo velmi teplé počasí, došlo opět k mírnému vylepšení půdního sucha, tzn., že se nám opět zmenšila plocha území zasažená půdním suchem, především díky nočním srážkovým epizodám. Více deště se vyskytlo na konci popisovaného období, tedy v neděli 1. září. Bohužel stav podzemní vody je stále silně podnormální. Stavy řek jsou setrvalé či mírně rozkolísané, stále se nám nachází třetina měrných profilů ve stavu hydrologického sucha. V dalších dnech očekáváme déšť či přeháňky na většině našeho území a to v intervalu běžných hodnot pro dané období. To by mělo ustálit stavy na řekách i v podzemí a postupně by mohlo docházet k vylepšování současného stavu.


  Čtěte více.  28.8.2019

  Tisková zpráva


  Více než 40 % území je zasaženo půdním suchem.
  Podzemní vody jsou setrvale podnormální.

  Počasí u nás zpočátku ovlivňovala zvlněná studená fronta, která jen zvolna postupovala přes střední Evropu k východu a která v ČR přinesla nejvíce srážek za celý týden. Za ní se v druhé polovině týdne rozšířila oblast vyššího tlaku vzduchu od západu, která postoupila nad severovýchodní Evropu a v jejím okrajovém proudění k nám začal proudit teplý a vlhký vzduch od jihovýchodu až jihu. I přes výskyt srážek v minulém týdnu, je stále více než 40 % území postiženo půdním suchem.

  Aktuálně je situace stavu podzemních vod nejméně příznivá v povodí Lužnice a v severní polovině Čech, tedy včetně části Středočeského kraje. Na jižní Moravě se místy situace po srážkách mírně zlepšila. Platí však to, že situace může být velmi rozdílná i mezi relativně blízkými lokalitami. Stav podzemních vod zůstává i nadále silně podnormální.


  Čtěte více.  22.8.2019

  Tisková zpráva


  Půdní sucho se zmírňuje. Stav podzemních vod je stále podnormální.

  Týden od 12. do 18. srpna 2019 byl v průměru celé ČR teplotně slabě podprůměrný a srážkově průměrný. Nejvíce srážek spadlo na východní Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, kde byly srážky nadprůměrné. Naopak v severozápadních Čechách byly srážky podprůměrné a na ostatním území ČR se pohybovaly kolem dlouhodobého průměru. Přitom celoplošně nejvíce srážek spadlo v pondělí, v dalších dnech byly srážky slabé nebo lokální.

  Z pohledu hydrologického sucha se situace na území ČR, v porovnání s předchozím týdnem, pouze místy slabě zlepšila. Půdní sucho se i nadále nejvíce vyskytuje v Čechách a částečně na jihu a severu Moravy, a to zejména v nižších a středních polohách. Vlivem sucha je zasažena vegetace, z volně rostoucích dřevin jsou nejvíce postiženy jehličnany.


  Čtěte více.  15.8.2019

  Tisková zpráva


  Déšť zmírňuje půdní sucho, podzemní vody jsou stále v ohrožení.

  Druhý srpnový týden přinesl celoplošné dešťové srážky. Na konci července bylo zasaženo půdním suchem 75% území ČR, díky srážkám z uplynulého týdne došlo k významnému vylepšení a nasycení svrchní půdy vodou. V současné době je půdním suchem zasaženo 40% území. Tato vláha pomáhá především vegetaci. Hladiny podzemních vod hlásí i nadále silně podnormální či mimořádně podnormální stav. Na místech s intenzivní srážkovou činností došlo k lokálnímu vylepšení stavu řek. Stav hydrologického sucha aktuálně vykazuje přibližně třetina měrných profilů. Koryta některých řek (Berounka, Sázava) na mnoha místech zarůstají travinami, což významně ovlivňuje naměřené hodnoty – i to je jeden z důsledků působení dlouholetého stavu sucha na našem území.


  Čtěte více.  12.8.2019

  Tisková zpráva

  Observatoř Tušimice zahájila zkušební měření mikrovlnným radiometrem.


  Dne 6. srpna 2019 v dopoledních hodinách byl na Observatoři Tušimice spuštěn třítýdenní testovací provoz mikrovlnného radiometru MTP-5.


  Čtěte více.  8.8.2019

  Tisková zpráva


  Jak je na tom v porovnání současný červenec s tím loňským?

  Letošní červenec se dle průměrné měsíční teploty na území ČR řadí jako 10. nejteplejší v období od roku 1961, loňský červenec byl o 0,9 °C teplejší a řadil se jako 7. nejteplejší. Srážkově byl i letošní sedmý měsíc podnormální. To se projevilo zejména na řekách, jejich stav je obdobný, na některých místech i horší, jak v loňském roce. Kde se nám deficit projevuje významně, jsou hladiny podzemních vod. Oproti loňskému červenci se stav mírně zhoršil. Půdním suchem bylo vlivem vyšších teplot zasaženo v loňském červenci větší území ČR.


  Čtěte více.  1.8.2019

  Tisková zpráva


  Projevy sucha se i nadále prohlubují ve všech oblastech ČR

  Předchozí týden se vyznačoval vyššími teplotami vzduchu, které zintenzivnily především výpar z půdy a vodních toků. Půdní sucho se rozšířilo a aktuálně zasahuje tři čtvrtiny území České republiky. U vodních toků začíná ze strany vodoprávních úřadů docházet k postupné regulaci čerpání vody. Významnější déšť (z lokálních bouřek) se vyskytl zejména o víkendu, ale jeho projev byl pouze krátkodobý. U podzemních vod i nadále více než dvě třetiny objektů vykazují stav mimořádného sucha.


  Čtěte více.  25.7.2019

  Tisková zpráva


  Obdobný vývoj stavu sucha jako v roce 2018

  Bouřky a přeháňky z víkendu nebyly dostatečné pro zmírnění projevů sucha. O víkendu sice pršelo docela vydatně, ale pouze lokálně, takže celkově byly srážky ani ne polovinou dlouhodobého obvyklého množství v tomto období. Projevy sucha jsou tak velmi podobné stavu přesně před rokem. Zejména na stavu podzemních vod i přes nárůst hladin v květnu a červnu je nyní situace stejně nepříznivá jako vloni v červenci. Přitom rok 2018 byl především vinou letních měsíců zatím nejsušším rokem na podzemních vodách za dobu pozorování.


  Čtěte více.  18.7.2019

  Tisková zpráva


  Srážky na sucho nestačily


  Srážky z minulého týdne napomohly zvýšit vlhkost povrchové vrstvy půdy. Avšak v případě hlubších půdních vrstev a průtoků na řekách významnější zlepšení nepřinesly. V případě podzemních vod se dokonce počet míst, kde je pozorován stav silného a mimořádného sucha, zvýšil. Momentálně panuje na 56 % pramenů a dokonce na 68 % mělkých vrtů. Vzhledem k výhledu počasí lze očekávat spíše další pozvolné zhoršování parametrů sucha.


  Čtěte více.  26.6.2019

  Tisková zpráva


  Likvidace vrtů


  Doplňující zpráva k tiskové zprávě ze dne 29.10.2018 k likvidaci vrtů v majetku ČHMÚ na území ČR.


  Čtěte více.  19.6.2019

  Akce VODA JE ŽIVOT


  Můžete se s námi potkat na akci „Voda je život”.  Ve středu 26. června pořádá Magistrát hlavního města Prahy akci s názvem Voda je život. Zacíleno je na Pražany a vše, co se vody týče: kvalita, zásoby, ale i zdraví a voda pro samotného člověka. Zváni jsou všichni bez věkového omezení. ČHMÚ bude prezentovat hydrologické a klimatologické měření. K dispozici bude interaktivní doplňovačka koloběhu vody v přírodě a své vědomosti můžete otestovat kvízem. Velkoformátové postery vám poskytnou spousty informací o vývoji klimatu, sucha a dalších řešených tématech.  4.6.2019

  Tisková zpráva


  Závod 106. AXA Primátorek:


  ČHMÚ zajistí informace o počasí.  Český hydrometeorologický ústav je opět součástí veslařského závodu, který má již více jak stoletou tradici. Společně se sportovně-marketingovou agenturou Raul se spolupodílí na zajištění servisu a bezpečnosti s ohledem na kvalitní závodní podmínky sportu v přírodě, předpovědi počasí. Předpovědi počasí budou organizátorům dodávány od pondělí 3. června, každý den budou upřesňovány a na závodní víkend je připraveno Centrální předpovědní pracoviště přinášet 24hodinový servis do místa závodu.


  Čtěte více.  3.6.2019

  Tisková zpráva


  Medardovské počasí:


  Jak moc deštivo bylo posledních 30 let?
  A jak se sucho před i po Medardu odrazí na vegetaci, přesněji na senoseči a otavoseči?  Dostatek srážek je důležitý pro růst a vývoj rostlin, ale při sklizni obilí a sena jsou významné i dny beze srážek. Nadbytek srážek může negativním způsobem ovlivnit průběh sušení sena a sklizně obilovin. V naší zprávě jsme spojili klimatologická data (období 1991 – 2018) s popisem stavu vegetace a vlivu chladného a deštivého počasí na zemědělské práce.


  Čtěte více.  28.5.2019

  Tisková zpráva


  Informace o změně formátu výstrah ČHMÚ


  Dne 29. 5. 2019 8:00 SELČ končí vydávání výstrah SIVS ČHMÚ na nebezpečné jevy v textové formě a ČHMÚ přechází výhradně na formát CAP (Common Alerting Protocol).

  CAP ČHMÚ je zpráva určená k předávání informací o nebezpečných meteorologických a hydrologických jevech, a to až na úroveň jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Na formát CAP přechází ČHMÚ v souladu s doporučením Světové meteorologické organizace WMO (www.wmo.int) a filosofií evropského výstražného systému Meteoalarm (www.meteoalarm.eu) poskytující nejdůležitější informace pro prevenci před následky extrémních projevů počasí očekávaných v rámci Evropy.


  Čtěte více.  27.5.2019

  Upozornění!

  Momentálně řešíme hardwarovou poruchu na serveru ČHMÚ, který zpracovává operativní hydrologická data. Probíhají velmi intenzivní práce na jejich zprovoznění.

   

  V době výpadku, jsme zajistili náhradní přístup k datům z měřicích stanic ČHMÚ. Omlouváme se za snížení komfortu užívání a prezentace dat.  Doplnili jsme rovněž prezentaci hydrologických předpovědí, která je rozšířená o pravděpodobnostní krátkodobé varianty vývoje ve vybraných profilech.

   

  Připomínáme, že systém výstrah je plně funkční, o všem jsou informovány záchranné sbory a obecní úřady ohrožených obcí. Prostřednictvím těchto institucí budou informováni i obyvatelé dle nastaveného systému včasného varování.


  2.5.2019

  Tisková zpráva

  Hodnocení testovacího měření různých typů malých senzorů kvality ovzduší na observatoři Tušimice:


  Cairclip (Cairpol, Francie), PMS 7003 (Plantower, Čína), OPC-N2 (Alphasense, Velká Británie)


  Český hydrometeorologický ústav se zapojil do testování přenositelných senzorů na detekci konkrétních znečišťujících látek. Obdobná testování proběhla v řadě dalších zahraničních společností, které se taktéž zaměřují na monitoring kvality ovzduší. Byla vypracována zpráva, která popisuje výsledky tohoto testování a přináší výhled do budoucnosti a možnosti užití těchto senzorů.


  Čtěte více.


  Zpráva a celé výsledky: viz příloha.  26.4.2019

  Tisková zpráva

  Bude možné se na 1. máje políbit pod rozkvetlou třešní?


  Vlivem vyšších teplot rostlinám dříve nastupují různé vegetační fáze. Podle pozorování našich fenologů začínají rostliny i o několik týdnů časněji svojí vegetační aktivitu. Pro leckterou rostlinu, především strom či keř, je fáze kvetení tak energeticky náročná, že ji vynechá a začne se rovnou olisťovat. V ČHMÚ souvisle pozorujeme růstové fáze mnoha druhů rostlin. Jako příklad si uvedeme třešeň ptačí. Otázkou je, bude nám třešeň 1. května ještě někde kvést?


  Čtěte více.  17.4.2019

  Tisková zpráva

  Velikonoce: pohyblivé svátky se sněhem i velmi teplým počasím.

  Každé Velikonoce zastihnou přírodu v jiné vegetační fázi. Jak jsou na tom proutky na pomlázku?


  Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. Nejdříve mohou nastat 22. března a nejpozději je slavíme 25. dubna. Klimatologové nám popsali teploty a počasí za posledních 10 let, kdy datum Velikonoc (velikonoční neděle) připadlo na období od 27. března – 24. dubna. Rozpětí mezi termíny velikonoční neděle v letech 1992–2018 dosahuje 33 dnů, do kterých nám fenologové zasadili pozorování rostlin a změny ve svém vegetačním období.


  Celý dokument zde.  15.4.2019

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018


  Úsek kvality ovzduší vydává předběžnou zprávu o znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018. Autoři zprávy mimo jiné popisují, že znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům znečištění kvality ovzduší v ČR. Přitom 98 % celkového množství benzo[a]pyrenu se do ovzduší dostává z lokálního vytápění domácností.
  Celé znění zprávy najdete v příloze.


  Čtěte více.  3.4.2019

  Tisková zpráva


  Velký zájem o Den otevřených dveří


  O víkendu panovalo slunečné a teplé počasí. Možná i díky tomu byl zájem veřejnosti o Den otevřených dveří ČHMÚ napříč republikou nadprůměrný. Účastníci mohli navštívit předpovědní sály s komentářem meteorologů, účastnili se praktických ukázek měření s hydrology a velké množství informací bylo k dispozici také o kvalitě ovzduší nebo klimatu.


  Čtěte více.


  Fotogalerie z DOD 2019 zde.  21.3.2019


  Model Aladin má nyní lepší předpovědi díky vyššímu rozlišení


  ČHMÚ vylepšilo aplikaci předpovědního modelu Aladin pro Českou republiku. Statistiky výsledků nového nastavení ukazují zlepšení předpovědí proti předchozí verzi. Numerický model stále počítá předpověď na následující tři dny, nyní však na výpočetní síti se čtyřikrát více body. Změn oproti předchozí verzi je však více.


  Výsledky z nové verze modelu Aladin můžete vidět na našem webu nebo v mobilní aplikaci ČHMÚ od 5. 3. 2019. Nyní máte kvalitnější informace s detailnějším rozlišením po ruce.


  Čtěte více.  18.3.2019

  Tisková zpráva

  Den otevřených dveří:

  skvělá příležitost prohlédnout si pobočky ČHMÚ, vidět mimořádná místa a měřicí přístroje.


  Vše v jeden den. Přijďte na pobočky, meteorologické stanice a observatoře. (sobota 23. 3. 2019 9.00–14.00)


  U příležitosti Světového dne vody (22. 3. 2019) a Světového meteorologického dne (23. 3. 2019) se otevírají k nahlédnutí místa, která spravuje Český hydrometeorologický ústav. Tradičně se otevřou dveře na všech sedmi pobočkách. Navštívit můžete i profesionální meteorologické stanice a observatoře (viz příloha).


  Čtěte více.  15.3.2019

  Tisková zpráva

  Předběžné shrnutí zimy 2018/2019


  Během zimní sezóny 2018/2019 spadlo na území ČR o čtvrtinu více srážek než je pro toto období obvyklé. Bohužel ani na sníh poměrně bohaté zimní období, nedokázalo zcela doplnit deficit zásob vod, zejména v podzemních vodách. Teplotně se letošní zima zařadila jako 4. nejteplejší za posledních 10 let.


  Čtěte více.  13.3.2019

  Tisková zpráva


  Předběžná zpráva - Sucho 2018


  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu s hodnocením stavu sucha a jeho vývoje v průběhu roku 2018. Sucho se projevilo ve všech svých aspektech a zpráva v níže uvedených kapitolách popisuje podmínky, stavy a dopady na měřené oblasti. Finální vyhodnocení všech aspektů sucha bude provedeno v aktualizaci zprávy s předpokládaným termínem dokončení v červnu 2019.


  Čtěte více.


  Předběžná zpráva - Sucho 2018.  7.3.2019

  Pozvánka na Den otevřených dveří 2019

  Vice informací zde.


  11.2.2019

  Tisková zpráva

  Pravděpodobnost jednou za 1000 let.

  Nepřekonaný teplotní rekord z roku 1929.

  11. února roku 1929 padnul u Českých Budějovic teplotní rekord –42,2 °C


  V letošním roce uplyne 90 let od mimořádně tuhé zimy, která nám ve zmiňovaný den přinesla i takovýto rekord. Na některých místech byly dokonce zaznamenány i nižší teploty než je oficiální český rekord –42,2 °C, který byl změřen 11. února 1929 na stanici Litvínovice u Českých Budějovic. Mnohé z těchto údajů nebyly získány z reprezentativního měření, nebo nebyly přezkoumány přístroje, a proto se tato měření nepovažují za oficiální.


  Dokument ve formátu pdf.

  Dokument ve formátu docx.


  21.1.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR za rok 2018.

  PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ


  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území ČR v roce 2018. Hodnocení se týká suspendovaných částic PM10 a PM2,5, přízemního ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhelnatého (CO). Do hodnocení není zahrnuto měření výše uvedených znečišťujících látek na manuálních stanicích. Další detailnější informace podají zájemcům územně příslušná pracoviště ČHMÚ (viz kontakty na konci dokumentu).


  Celý dokument zde.  17.1.2019

  Profesionální ohňostroj a pyrotechnika odpalovaná jedinci.

  Kdo více znečišťuje ovzduší?


  Letošní Nový rok nabídl jedinečnou možnost srovnat dopady odpalování pyrotechniky. Vzhledem ke spoustě dotazů a velkým zájmem o toto téma, vydáváme kratší verzi TZ o ohňostrojích. Na ČHMÚ Brno provedli kolegové z oddělení kvality ovzduší komplexní analýzu dat, ze které vyplývá jasný závěr na otázku, kdo v Praze na Nový rok více znečistil ovzduší. Vše zanesli do přehledných animací, na které je odkázáno za textem.


  Čtěte více...  15.1.2019

  Rok 2018 v České republice

  Souhrn hlavních události v jednotlivých měsících roku 2018 v meteorologii, klimatologii, hydrologii a čistotě ovzduší.


  Průměrná roční teplota zařazuje rok 2018 mezi roky teplotně mimořádně nadnormální. Roční úhrn srážek byl hodnocen jako silně srážkově podnormální. V jednotlivých měsících jsou uvedeny nejvyšší a nejnižší dosažená teplota, významné srážkové události a případně i dosažené vyšší rychlosti větru a sněhové statistiky. Pokud byl na tocích v ČR dosažen stupeň povodňové aktivity je rovněž uveden. S ohledem na kvalitu ovzduší je uváděno překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a vyhlášení smogových situací.


  Čtěte více...  3.1.2019

  Tisková zpráva

  Kvalita ovzduší při silvestrovských oslavách

  Jak moc ohňostroje a zábavní pyrotechnika
  znečišťují ovzduší?


  ČHMÚ se v letošním roce více zaměřil na kvalitu ovzduší při pořádání ohňostrojů. Kolegové na brněnské pobočce ČHMÚ z oddělení kvality ovzduší toto téma rozšířili a dali si za cíl zjistit, jestli jeden velký ohňostroj znečistí ovzduší více, než jednotlivci hromadně odpalovaná zábavní pyrotechnika v průběhu silvestrovské noci. V létě publikovali článek s údaji a hodnotami u měření ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis. Nyní po Silvestru v přehledu uvádějí hodnoty a srovnání let 2017 a 2018 na místech Brno a Praha centrum.


  Čtěte více...  28.12.2018

  Tisková zpráva

  Byla zima roku 1978–1979 extrémně chladná?

  Silvestr 1978 přinesl ochlazení až o 34 °C.
  Jaký bude Silvestr 2018?


  V těchto dnech je to 40 let od Silvestra 1978, kdy se na většině území tehdejšího Československa v noci z 31. 12. na 1. 1. výrazně ochladilo. Vyskytl se extrém „po maximální teplotě 14,9 °C následovalo další den ranní minimum –19,1 °C” popisuje situaci meteorolog Pavel Jůza. Následovaly vážné potíže se zásobováním energií, vyhlášení uhelných prázdnin, a ještě během velké části ledna noviny denně psaly o tom, že extrémní mrazy trvají. Byly však mrazy v lednu 1979 skutečně extrémní?


  Čtěte více...  19.12.2018

  Tisková zpráva

  Splní se dětem přání bílých Vánoc?

  Jaké byly teploty a výšky sněhové pokrývky posledních 10 let? A co můžeme očekávat na letošní Štědrý den?

   

  Jak moc bychom přáli, především dětem, aby se naplnily Erbenovy verše vánoční básně „Štědrý den”: „…pod lesem, ach pod lesem na tom panském stavě stojí vrby stařeny, sníh na šedé hlavě.” Sněhová pokrývka se v horských oblastech udrží.
  Výhled počasí od neděle do úterý shrnuje meteorolog ČHMÚ Štefan Handžák: „Mělo by být většinou zataženo s občasným deštěm, od vyšších poloh se přidají i srážky smíšené nebo sněhové. Nemůžeme vyloučit ani ojedinělé mrznoucí srážky. Nejnižší noční teploty budou nad nulou, nejčastěji mezi 6 až 1 °C. Nejvyšší odpolední teploty budou stoupat na 3 až 8 °C. V úterý se začne pravděpodobně ochlazovat.”

   

  Čtěte více...

   


  4.12.2018

  Tisková zpráva

  Počasí na „Mikuláše”… přijde po blátě nebo po sněhu?

  A jak to bylo posledních 10 let?


  Nejdříve jsme se zaměřili na pranostiky. O období kolem svatého Mikuláše jich koluje mnoho. Můžeme začít vzpomínkou, jak bylo na Kateřinu (25. 11.). „Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu: pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.” Kateřina nám přinesla husté ranní mlhy, teploty okolo 3 °C. Postupně nám vítr mlhy vyfoukal a oteplilo se až na +8°C. Protože moc nemrzlo, můžeme podle této pranostiky usuzovat na blátivou cestu pro Mikuláše.


  Čtěte více...  22.11.2018

  Tisková zpráva

  Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách


  Český hydrometeorologický ústav připravuje komplexní vyhodnocení meteorologických, klimatologických a hydrologických parametrů sucha v roce 2018 a v celém suchém období posledních pěti let v České republice. Studie bude zveřejněna na konci února 2019, první výsledky však ukazují, že rok 2018 byl spolu s rokem 2015 dosavadním vrcholem sucha z hlediska deficitu srážek. V hydrologických dopadech v podobě nízkých průtoků v tocích dosáhl rok 2018 zatím nejhoršího stavu, kdy se projevila dlouhodobá kumulace deficitu vody v krajině z předešlých let.


  Čtěte více...


  Tisková zpráva s podrobnějším hodnocením.  15.11.2018

  Tisková zpráva

  Doplňující zpráva k tiskové zprávě ze dne 29.10.2018 k likvidaci vrtů v majetku ČHMÚ na území ČR

  V rámci vyhlášené výzvy č. 12/2016 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, jehož řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP), jsme zažádali 20.4.2017 o poskytnutí druhé finanční podpory pro likvidaci nepotřebných či havarovaných vrtů. V rámci této výzvy budeme likvidovat 10 vrtů.


  Čtěte více...  14.11.2018

  Tisková zpráva

  Vychází publikace o znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2017


  Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMÚ nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD.


  Čtěte více...


  Tisková zpráva s podrobnějším hodnocením
  (mapy, grafy)
  .


  31.10.2018

  Likvidace nepotřebných vrtů na území ČR

  Tisková zpráva


  Na území ČR nadále pokračuje realizace projektu s názvem „Likvidace nepotřebných vrtů na území ČR“. Fyzicky likvidaci vrtů provádí zprostředkovatelská firma. Projekt byl započat v roce 2016 a předpokládané ukončení by mělo být v první části roku 2019.


  Čtěte více...  25.10.2018

  Tisková zpráva

  Jaké počasí bylo v den vzniku ČSR a
  jaké můžeme očekávat k oslavám v neděli 28. 10.


  Při vzniku Československé republiky ležel na horách sníh, na většině území bylo tehdy zataženo, ojediněle pršelo a odpolední teploty byly přibližně stejné, jaké očekává předpověď na nadcházející neděli.


  Čtěte celý článek.


   


  22.10.2018

  Předávání výsledků rozborů jakosti surové vody dle novely vyhlášky 428/2001 Sb. v aktuálním znění

  Informace pro provozovatele vodárenských zdrojů

   

  Systém pro předávání výsledků jakosti surové vody bude od 3. 9. 2018 dostupný na adrese: surovavoda.chmi.cz.

   

  V případě potřeby kontaktujte provozovatele systému: kodes@chmi.cz
  (v kopii zároveň: jitka.vejvodova@chmi.cz a administrátor systému: herza@hv.cz).


  19.10.2018

  Aktuální zpráva o stavu sucha

  Vývoj sucha od roku 2014 a jeho vyhodnocení za září 2018

  Ve zprávě najdete hydrologické hodnocení sucha z let 2014-2018 a vyhodnocení měsíce září 2018 z hydrologického i meteorologického pohledu. Uvedeny jsou grafy se záznamy půdního sucha v minulých letech, tabulky spadlých srážek a průtoky na vybraných tocích. Zpráva dále porovnává období 2014-2018 i měsíc září 2018 s historickými záznamy od roku 1961. Více se můžete dočíst v dokumentu.


  17.10.2018

  Stav sucha pokračuje i v říjnu

  Tisková zpráva


  Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České republiky přibližně pouze jednu pětinu množství, které je pro toto období v říjnu obvyklé. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích v České republice vykazuje hydrologické sucho.


  V uplynulém říjnovém týdnu (8. – 14. 10.) nebyly na celém území České republiky zaznamenány žádné srážkové úhrny. Navíc i v předchozím týdnu (1. – 7. 10.) byly srážkové úhrny na území České republiky také značně podprůměrné, s výrazným regionálním rozdílem. Zatímco na Moravě spadla téměř polovina (48 %) normálního množství, v Čechách odpovídaly srážkové úhrny 28 % obvyklého množství.


  Čtěte více...


  20.9.2018

  Organizační změna v ČHMÚ

  Tisková zpráva

  ČHMÚ s vámi bude mluvit více a častěji


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřizuje od 1. 10. 2018 tiskové a informační oddělení. Jeho úkolem bude zajišťovat včasné a cílené informace o činnosti ústavu veřejnosti a médiím, vyřizovat jejich dotazy a zpracovávat jejich podněty.


  Čtěte více...


  19.9.2018

  900 let od první známé povodně na Vltavě

  MCXVIII – 900 LET OD PRVNÍ ZNÁMÉ POVODNĚ NA VLTAVĚ  (Jan Daňhelka)

  Povodeň na Vltavě z roku 1118 je nejstarší spolehlivě doložená povodeň na našem území. Zmínku o ní uvádí Kosmas v čtyřicáté čtvrté kapitole své Kroniky české.


  V moderním překladu tento záznam zní:


  „V měsíci září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť naše řeka Vltava, náhle prudce vyrazivší ze svého řečiště, ach kolik vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem pobrala! Neboť jindy, ač se to málokdy stává, povrch vody sotva dosahoval podlahy mostu, za této povodně vystoupila voda přes deset loktů nad most.”

      

  Čtete více.


  4.9.2018

  Víkendové vydatné srážky

  Víkendové vydatné srážky. Kolik vody skutečně odteklo?

  V sobotu 1. září se ve večerních hodinách vyskytly na Přerovsku a v okolí Bystřice pod Hostýnem velmi vydatné a zejména velmi intenzívní srážky. Např. ve stanici Dřevohostice spadlo od sobotního večera do nedělního rána 88 mm srážek, z toho 1. září mezi sedmou a osmou hodinou večerní 48 mm, což lze jednoznačně charakterizovat jako silný přívalový déšť.

  Intenzívní srážky vyvolaly rychlé zvýšení hladin ve vodních tocích. Na říčce Olešnici v Kokorech byl zaznamenán 1. stupeň povodňové aktivity, na Dřevnici v Kašavě velmi krátce i 2. stupeň povodňové aktivity. Obdobné vzestupy hladin nastaly i v profilu Chomýž na Rusavě a v Prusech na Moštěnce. Zde však povodňové stupně dosažené či překročené nebyly. Všechny uvedené toky jsou levostrannými přítoky Moravy.

   

  Čtěte více.

   


  29.8.2018

  Stav sucha nadále pokračuje

  Tisková zpráva

  Stav sucha nadále pokračuje

  Srážkový deficit v měsíci srpnu pokračuje i nadále, do neděle 26. 8. nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani 40 % hodnot, které jsou pro toto období v srpnu obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho, některé toky jsou již vyschlé.

   

  Čtěte více.

   


  22.8.2018

  Nejsušší týden prázdnin

  Tisková zpráva

  Nejsušší týden prázdnin dále prohloubil sucho

  Srážkový deficit pokračuje i v měsíci srpnu, v prvních dvou dekádách měsíce nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani třetiny hodnot, které jsou pro toto období obvyklé. V Čechách srážkové úhrny odpovídaly 30 % obvyklých hodnot, na Moravě dokonce jen 25 %. Téměř dvě třetiny sledovaných profilů na vodních tocích vykazují hydrologické sucho.

  Třetí srpnový týden byl z hlediska množství srážkových úhrnů na Moravě (pouhé 4 % oproti normálnímu množství) nejsušším týdnem od začátku letních prázdnin. V Čechách odpovídaly srážkové úhrny třetině obvyklého množství a pro celé území České republiky to bylo 22 %.

   

  Čtěte více.

   


  16.8.2018

  Vysoké teploty i nadále ohrožují Českou republiku

  Tisková zpráva

  Vysoké teploty i nadále ohrožují Českou republiku, stav sucha se dále prohlubuje

  Srážkový deficit pokračuje i v měsíci srpnu, v prvních dvou týdnech měsíce nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani třetiny hodnot, které jsou pro toto období obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho.

  Druhý srpnový týden se vyznačoval opět výraznou nerovnoměrností v rozložení srážkových úhrnů na území ČR. Zatímco v prvním srpnovém týdnu spadlo více srážek v Čechách, tak ve druhém týdnu na Moravě. Celkově spadla na území ČR třetina množství srážek oproti normálnímu množství. V Čechách to bylo pouhých 28 % a na území Moravy 43 % oproti normálu pro tento týden. Nutno však podotknout, že většina srážek se vyskytla během bouřek, případně měla formu srážek přívalových, což z hydrologického hlediska není ideální zejména pro dotaci podzemních vod.

   

  Čtěte více.

   


  10.8.2018

  Předávání výsledků rozborů jakosti surové vody dle novely vyhlášky 428/2001 Sb. v aktuálním znění

  Informace pro provozovatele vodárenských zdrojů


  Systém pro předávání výsledků jakosti surové vody bude od 3. 9. 2018 dostupný na adrese: surovavoda.chmi.cz.

  V případě potřeby kontaktujte provozovatele systému: kodes@chmi.cz (v kopii zároveň: jitka.vejvodova@chmi.cz a administrátor systému: herza@hv.cz.


  8.8.2018

  Horké počasí pokračuje

  Tisková zpráva

  Horké počasí pokračuje, stav sucha už je na více než polovině sledovaných profilů

  Měsíc červenec byl na území České republiky teplotně téměř o 2 °C teplejší, než činí průměr za období 1981–2010, srážkově pak měsíční úhrny nedosahovaly ani poloviny hodnot, které jsou pro tento měsíc obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho.

  Červenec byl srážkově výrazně podnormální měsíc, z hlediska dlouhodobého průměru napršelo na území České republiky 48 % obvyklého srážkového množství. Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37 % a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70 % normálního stavu. Vyšší hodnota spadlých srážek pro území Moravy byla způsobena jedinou významnější srážkovou epizodou v červenci, která se vyskytla na severovýchodě Moravy. S průměrnou měsíční teplotou 20,2 °C byl červenec na území České republiky o 1,9 °C teplejší, než je obvyklé pro tento měsíc.

   

  Čtěte více.


  1.8.2018

  Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha

  Tisková zpráva

  Vysoké teploty podporují výpar, navíc i červenec byl srážkově na téměř celém území výrazně podprůměrný. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích je pod hranicí sucha a některé drobné toky již zcela vyschly.

  Červencem pokračovalo na našem území srážkově chudé období. Na celém území napršelo, podle předběžného odhadu, okolo 55 % obvyklého červencového srážkového množství. Avšak panoval velký rozdíl mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na severovýchodě Moravy a Slezska došlo v polovině července k velmi výrazné srážkové události, kdy na Lysé hoře napršelo přes 200 mm během dvou dnů, v Čechách napršelo asi jen 40 % normálního množství. Srážky přitom často měly charakter lokálních bouřek.

   

  Čtěte více.


  17.7.2018

  AKCE STROMOVKA

  Ve středu 27. 6. 2018 proběhla v parku Stromovka akce Voda je život, která byla zaměřená na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města. Akce byla zaměřena na širokou veřejnost, zejména na rodiny s dětmi a na seniory, cílem bylo informovat o významu vody v přírodě - z hlediska fungování přírody, ale také fungování člověka a zvířat. Pracovníci pražské pobočky předvedli na vystavených přístrojích různé metody měření hydrologických dat, které jsou běžně používány v praxi. Návštěvníci měli možnost se seznámit s přístroji na měření průtoku a mohli si např. prakticky vyzkoušet, jak se měří výška hladiny vrtů.
  Více informací naleznete na stránce: www.vodajezivot.eu/#stromovka.
   


            


  26.6.2018

  AKCE STROMOVKA

  Pracovníci pražské pobočky ČHMÚ vás zvou ve středu 27. 6. 2018 od 9 do18 hodin do parku Stromovka. Zde proběhne akce Voda je život, která je zaměřena na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města. Kampaň má upozornit občany na dostatečný přísun tekutin během dne, nejlépe čisté vody, zvláště v době vysokých letních teplot.


  Akce je zaměřena na širokou veřejnost, zejména na rodiny s dětmi a na seniory. Akce bude mít komunitní charakter a edukativní rozměr, kdy chceme informovat cílovou skupinu o významu vody v přírodě – z hlediska fungování přírody, ale také fungování člověka a zvířat. Veškeré aktivity budou směřovat k pobavení všech účastníků a zároveň budou mít vzdělávací charakter.


  V rámci akce proběhne také prezentace ČHMÚ. Pracovníci pražské pobočky předvedou na vystavených přístrojích různé metody měření hydrologických dat, které jsou běžně používány v praxi. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s přístroji na měření průtoku a budou si moc např. prakticky vyzkoušet, jak se měří výška hladiny vrtů.


  Více informací naleznete na stránce: http://www.vodajezivot.eu/#stromovka.


  19.6.2018

  Seminář k 50. výročí ČHMÚ, pobočky Ostrava

  Součástí letošních oslav kulatého výročí pobočky ČHMÚ Ostrava byl i slavnostní seminář, který se konal dne 23. 5. 2018 v Ostravě. Cílem bylo připomenout významnou událost a přiblížit účastníkům a hostům ze spolupracujících úřadů, institucí, akademické sféry a z oblasti krizového řízení činnost ostravského pracoviště v regionu, jeho historii, vývoj a příspěvek k plnění úloh ČHMÚ. V úvodu semináře zazněl příspěvek ředitele ČHMÚ Marka Riedera, který pohovořil o úloze a významu pobočky v kontextu ústavu, uvedl i současné významné aspekty rozvoje a směřování ústavu. Mezi jiným zmínil úsilí o určitou proměnu forem komunikace ústavu a prezentace informací a výstupů odborné i laické veřejnosti, především na internetových stránkách, sociálních sítích a v mobilních aplikacích. Následoval přehled příspěvků přednesených pracovníky pobočky, který poskytl ucelený pohled na minulost a současnost pracoviště. Seminář se konal ve velmi vhodných prostorách Nové auly Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava, kde se pracovníkům pobočky ve spolupráci s pracovníky univerzity podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí, za což jim patří dík.
   

            


  29.5.2018

  Tisková zpráva - sucho


  Česká vědeckotechnická
  vodohospodářská společnost, z. s.

   

  Déšť skončil, sucho je problém na dlouho

  Praha, 29. května 2018 – Podle předběžných údajů ČHMÚ byl duben o 5,4 °C teplejší, než je normální, a přitom spadlo méně než polovina běžných srážek. Rychlý pokles toků po srážkách z minulého týdne ukázal, že sucho stále pokračuje. Například na východě Čech od roku 2014 napršelo o 623 mm vody méně, než by bylo obvyklé, chybí tak téměř jeden celý rok srážek. Na 150 českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů se setká ve středu 30. května na semináři, který je zaměřen na vyhodnocení několikaletého suchého období od roku 2014. Diskuze bude věnována nejen příčinám a průběhu sucha, ale i opatřením, která v reakci na sucho již byla učiněna nebo právě probíhají, ale také těm, která dosud chybí.

   

   

  Čtěte více.

   


  14.5.2018

  Na květen je sucho extrémní

  Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen jsou extrémní. Situace je nepříznivá i ve srovnání s květnovými stavy v posledních suchých letech 2014 až 2017. Na Sázavě, Lužnici, horní Svratce a dalších tocích jsou zaznamenány nejmenší průtoky pro toto kalendářní období za celou dobu pozorování, 62 % sledovaných vrtů vykazuje stav silného či mimořádného sucha.

   

  Čtěte více.


  4.5.2018

  Český hydrometeorologický ústav zprovoznil mobilní aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+

  Aplikace ČHMÚ prezentuje vybrané produkty ústavu pro širokou veřejnost: předpověď počasí na nejbližší dny, předpověď srážek, výstrahy na nebezpečné jevy, během sezóny také předpověď aktivity klíšťat. Aplikace umožňuje zobrazení předpovědí pro uživatelem nastavené lokality.
  Aplikace ČHMÚ+ prezentuje další produkty ČHMÚ pro poučenou veřejnost: podrobné meteorologické informace ve stanicích, předpovědní mapy modelu Aladin, hydrologické informace, riziko přívalové povodně a informace o kvalitě ovzduší. Aplikace umožňuje průběžné sledování stavu vod v uživatelem vybraných vodoměrných stanicích.

  Podrobnější informace o obsahu jednotlivých obrazovek aplikace naleznete v uživatelské dokumentaci.

   

  Zveřejněné aplikace nepovažujeme za finální. Pokud je vyzkoušíte, budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu na mailovém kontaktu mobil@chmi.cz. Očekáváme připomínky ohledně funkčnosti i návrhy na případná vylepšení či doplnění. Společným cílem jsou funkční aplikace, které budou uživatelsky přívětivě prezentovat data ČHMÚ tak, aby byla veřejnosti přínosem. Připravujeme webovou stránku, kde budou zveřejněny odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

   

   

  Aplikace pro ČHMÚ vytvořila firma OKsystem a.s., která byla vybrána na základě veřejného zadávacího řízení. Mobilní aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+ (Plus) pro platformu Android 4.4 a vyšší je možné od 30. dubna 2018 zdarma stáhnout ze stránek Obchodu Google Play. Připravuje se také verse pro systém iOS 9 a vyšší.

   


  4.4.2018

  Den otevřených dveří 2018

  Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 24. března 2018 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Počasí akci přálo a přilákalo velký počet návštěvníků. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ - meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší.

   

  Fotodokumentaci naleznete zde.

   

            

   


  14.3.2018

  Den otevřených dveří 2018


  Pozvánka

   

  Více informací zde.

   


  9.3.2018

  ČHMÚ na výstavě ve Veltrusech

  V sobotu 10. 3. 2018 se ČHMÚ účastnil výstavy „Míry, váhy, závaží na zámku vám ukáží“, konané na zámku ve Veltrusech. Expozice se věnuje problematice různých způsobů měření v historii. V rámci výstavy proběhla také prezentace ČHMÚ. Na 8 posterech jsme ukázali, že ČHMÚ není jen o předpovídání počasí. Dále jsme předvedli na vystavených přístrojích různé metody měření hydrologických dat, které jsou běžně používány praxi. Návštěvníci měli možnost seznámit se s měřením pomocí hydrometrické vrtule, Flowtrackeru nebo ADCP. Děti i dospělí si také mohli prakticky vyzkoušet, jak se měří výška hladiny vrtů. Také jsme ukázali hydrologickou stanici s tlakovým čidlem, kde probíhala názorná ukázka změny hladiny. Návštěvníci měli zájem o rozšíření výstavy o další činnosti ČHMÚ, což potvrzovali množstvím dotazů, na které dostali odpovědi a pro podrobnější vysvětlení jsme doporučovali návštěvu dne otevřených dveří ČHMÚ, který se uskuteční 24. 3. 2018.
   


  8.3.2018

  7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

  7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM

  Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague si Vás dovolují pozvat na 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Konference se koná ve dnech 7. - 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Více informací naleznete na http://copernicus.gov.cz/7.-uzivatelske-forum.

  Pozvánka


  26.2.2018

  Předání výsledků rozborů o jakosti vody dle novely vyhlášky 428/2011 Sb. v aktuálním znění

  Dle rozhodnutí Ministerstva zemědělství je posunut termín předání výsledků rozborů o jakosti vody na 30.9.2018.

  IS ČHMÚ je momentálně upravován tak, aby byl systém připraven na předávání dat. Uvedení systému do provozu bude oznámeno na webových stránkách Ministerstva zemědělství i stránkách ČHMÚ.

  Předpokládaný termín  zprovoznění systému je červen tohoto roku. Bližší informace Ministerstva zemědělství jsou k dispozici zde.

   


  15.2.2018

  Den otevřených dveří 2018

   

  Pozvánka

   


  10.11.2017

  50 let Observatoře ČHMÚ Praha-Libuš

  Observatoř Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Praha-Libuš oslavuje 50 let činnosti. V roce 1967 byla na rozhraní Kamýka, Libuše a Modřan přemístěna z ruzyňského letiště aerologická stanice. Pravidelně vypouštěné balony se sondami pro výšková měření atmosféry totiž kolidovaly s rostoucím leteckým provozem. V prvních letech činnosti observatoře byl instalován meteorologický radar, byl zahájen příjem dat z meteorologických družic a začala pozemní meteorologická měření a pozorování. Později byly vybudovány chemické laboratoře pro sledování kvality ovzduší, kalibrační laboratoře pro zajištění kvality měření a specializované pracoviště pro sledování jakosti povrchových vod.
  Vedení ČHMÚ spolu se zaměstnanci observatoře, dnešními i bývalými, si připomene výročí vzniku Observatoře na malé slavnosti, spojené s připomínkou významných mezníků, ve středu 15. listopadu 2017.
  Pro zástupce tisku a ostatních médií je připravena na 14. listopadu od 12 hod. tisková konference spojená se stručným odborným výkladem a návštěvou jednotlivých pracovišť. V rámci prohlídky je možno ve 12:15 z bezprostřední blízkosti shlédnout i start meteorologického balónu se sondou.

  Místo konání:  Observatoř Libuš (ul. Generála Šišky 942) - budova A. Parkování uvnitř areálu je možné.


  Tiskový mluvčí ČHMÚ – kontakt: Petr Dvořák, tel. 724 342 542, petr.dvorak@chmi.cz.

   


  1.11.2017

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016". Ročenka hodnotí kvalitu a stav ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a komentářích dokumentuje stav ovzduší v roce 2016 a zároveň popisuje i dlouhodobý vývoj a příčiny vedoucí k aktuálnímu stavu.

  Čtěte více: Grafická ročenka


  30.8.2017

  Pesticidy v podzemních vodách v ČR – upřesnění ČHMÚ k údajům publikovaným některými periodiky a zpravodajskými portály

  V poslední době se v médiích objevilo několik sdělení týkajících se výskytu pesticidů v podzemních vodách v ČR. ČHMÚ tímto sdělením upřesňuje uváděné informace.

  1. Sdělení odkazují na novou studii ČHMÚ, avšak ve skutečnosti se jedná o pravidelné shrnutí výsledků každoročního dlouhodobého monitoringu kvality podzemních vod, který ČHMÚ na celonárodní úrovni zajišťuje a které každoročně zveřejňuje v Hydrologické ročence a Hydrologické bilanci množství a jakosti vody ČR pro příslušný rok. Souhrnné informace jsou zároveň každoročně předávány jako podklad pro Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR, kterou vydává Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pro příslušný rok. Obdobně jsou výsledky tohoto dlouhodobého monitoringu ze strany ČHMÚ prezentovány na odborných konferencích a seminářích týkajících se ochrany a kvality vod již od roku 2010.
  2. V některých případech došlo k dezinterpretaci údajů pro rok 2016 využitých zejména pro Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky, kdy byly nepřesně uvedeny sledované ukazatele a počty objektů, ve kterých byly pesticidy v podzemních vodách nalezeny. V žádném případě není pravda, že: „ve všech loňských vzorcích podpovrchové vody odborníci našli látky z postřiků na kukuřici a řepku“ ani informace, že „s jedinou výjimkou byly prakticky všechny sledované pesticidní látky stanoveny ve všech odebraných vzorcích vod“.
  3. Skutečná situace je taková, že v posledních třech letech se v 63 % ze 692 sledovaných objektů pesticidy vyskytovaly, ve 43 % sledovaných objektů koncentrace pesticidů překročily limit 0,1 μg/l pro podzemní vodu a ve 31 % sledovaných objektů byl překročen limit 0,5 μg/l pro sumu pesticidů v podzemních vodách. V naprosté většině se jedná o metabolity herbicidů (metazachloru, metolachloru, alachloru, acetochloru a chloridazonu) používaných nyní či v minulosti pro ošetřování řepky olejné, kukuřice a cukrové řepy, tj. na plodiny převážně pěstované jako suroviny pro výrobu biopaliv (bionafta, bioetanol, bioplyn). Koncentrace v podzemních vodách dosahují v ojedinělých případech až desítek μg/l. Jelikož ČHMÚ provádí monitoring pesticidů v podzemních vodách dlouhodobě, lze z naměřených dat potvrdit dlouhodobou kontaminaci podzemních vod výše zmíněnými látkami a tedy i dopad pěstování biopaliv první generace na kvalitu vodních zdrojů v České republice. Naměřené koncentrace pesticidů v jednotlivých objektech sítě sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ lze dohledat v národním informačním systému jakosti vody na této adrese: hydro.chmi.cz/isarrow/


  1.8.2017

  Akce Folimanka

  V sobotu 22. 7. 2017 proběhla v parku Folimanka akce Voda je život, která byla zaměřená na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města. Kampaň měla upozornit občany na dostatečný přísun tekutin během dne, nejlépe čisté vody, zvláště v době vysokých letních teplot. Počasí akci přálo a přilákalo zhruba 500 návštěvníků, jejichž spektrum bylo velmi pestré.  Pracovníci pražské pobočky ČHMÚ předvedli ukázky měření průtoku na potoku Botič. Dále bylo možné si prohlédnout limnigrafickou stanici, seznámit se s přístroji používanými na měření průtoku vody nebo si vyplnit jednoduchý hydrologický kvíz. Hojná účast potvrdila trvalý zájem veřejnosti o akce podobného typu a přispěla k propagaci ČHMÚ.

     


  17.7.2017

  Akce Folimanka

  Pracovníci pražské pobočky ČHMÚ vás zvou v sobotu 22. 7. 2017 od 13 do 18 hodin do parku Folimanka. Zde proběhne akce Voda je život, která je zaměřena na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města. Kampaň má upozornit občany na dostatečný přísun tekutin během dne, nejlépe čisté vody, zvláště v době vysokých letních teplot.


  Akce je zaměřena na širokou veřejnost, zejména na rodiny s dětmi a na seniory. Akce bude mít komunitní charakter a edukativní rozměr a chce informovat cílovou skupinu o významu vody v přírodě – z hlediska fungování přírody, ale také fungování člověka a zvířat. Veškeré aktivity budou směřovat k pobavení všech účastníků a zároveň budou mít vzdělávací charakter. Součástí akce bude prohlídka limnigrafické stanice a ukázky měření průtoku na potoku Botiči.


  Více informací naleznete na stránce: http://www.vodajezivot.eu/#folimanka.

      


  23.6.2017

  Konference Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

  Ve dnech 14. – 15. června 2017 se konala na Lysé hoře v Beskydech konference Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem a Českou meteorologickou společností.

  Úvodní příspěvky konference se věnovaly historii 120 let meteorologických měření a pozorování na Lysé hoře, jakož i fenoménu Lysé hory (lidé a turistika, sport, ochrana přírody a stavební aktivity). 

  Dva bloky konference byly věnovány problematice měření na horách, horským meteorologickým stanicím, přístrojové technice, metodikám měření, nebezpečným meteorologickým jevům na horách, popř. úpravám a vývoji meteorologických přístrojů. Další příspěvky byly zaměřeny na obory meteorologie, klimatologie a znečištění ovzduší ve středních a horských polohách Česka, Polska a Slovenska. Pozvání přijalo mnoho odborníků, pozorovatelů horských meteorologických stanic z Česka, Polska a Slovenka, významných „amatérských“ meteorologů z Česka, klimatologů a pracovníků, zabývajících se měřením a staničními sítěmi v ČHMÚ, SHMÚ, IMGW a podniku Povodí Odry. Konference byla věnována také vzpomínce náhlého úmrtí Vladimíra Ondrucha (22. září 2016), vedoucího profesionální meteorologické stanice na Lysé hoře.

  Na konferenci bylo registrováno 103 účastníků, kteří v osmi tematických blocích vyslechli 48 příspěvků. Účastníci konference rovněž obdrželi sborník příspěvků z této konference a přiložené DVD, kde byly v elektronické podobě uvedeny již dříve vydané a převážně rozebrané publikace věnované meteorologické stanici na Lysé hoře, fotografie a filmové dokumenty.

  Konference se konala v příjemném prostředí Bezručovy chaty na vrcholu Lysé hory, která patří Klubu českých turistů, a oba dva dny jednání konference doprovázelo pěkné počasí. 

  Více informací naleznete na stránce České meteorologické společnosti www.cmes.cz/cs/node/354.


  Foto: společná fotografie účastníků (foto Hana Stehlíková)


  6.6.2017

  ČHMÚ – vítěz Ceny České rozvojové agentury pro rok 2017

  Český hydrometeorologický ústav se stal vítězem Ceny České rozvojové agentury pro rok 2017 (uděluje se za partnerství v rozvojové spolupráci) za realizaci projektu CLIDATA. Aplikace CLIDATA je určena pro zpracování a kontrolu klimatologických dat a je s podporou Světové meteorologické organizace aktuálně využívána ve třiceti zemích světa, a to i rozvojových, např. Barbadosu, Burkině Faso, Dominikánské republice nebo Etiopii.

  Kladně hodnocen byl zejména velký mezinárodní přesah projektu včetně přímé pomoci rozvojovým zemím. 

  V sobotu 27. května se na slavnostním večeru v pražském Černínském paláci udělily historicky první Ceny SDGs, prestižní ocenění za společenskou odpovědnost a udržitelnost. Česká republika se stala jednou z prvních zemí na světě, kde se ceny za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN udílí. Do prvního ročníku cen za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které společně vyhlásily Úřad vlády, Asociace společenské odpovědnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a OSN Česká republika, se přihlásilo neuvěřitelných 215 projektů. Do výběru se kromě odborné poroty a České rozvojové agentury zapojila také veřejnost, která v elektronickém hlasování mezi vybrané finalisty rozdělila 8293 hlasů.

  Více o Cenách SDGs naleznete zde: http://www.globalnicile.cz/o-sdgs/  28.4.2017

  Den Země v Ostravě – Porubě

  Dne 25. 04. 2017 se uskutečnil již 15. ročník velmi oblíbené a populární ostravské akce ke Dni Země, letošním tématem bylo heslo „Zdravá příroda – zdravý člověk“. Pracovníci ostravské pobočky ČHMÚ se jako již každoročně zúčastnili a připravili pro malé i velké návštěvníky pestrou paletu experimentů a kvízů, které zábavnou formou přibližují principy fungování jevů v atmosféře a hydrosféře i problematiku kvality ovzduší.   
      


  29.3.2017

  Den otevřených dveří 2017

  Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 25. března 2017 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Počasí akci přálo a přilákalo velký počet návštěvníků, jejichž spektrum bylo jako obvykle velmi pestré. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ - meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší.

  Fotodokumentaci naleznete zde.


      


  20.2.2017

  Den otevřených dveří 2017

   

  Pozvánka
  Více informací zde.

   


  5.12.2016

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015". Ročenka hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a komentářích dokumentuje stav ovzduší v roce 2015 a zároveň i dlouhodobé trendy vývoje a příčiny.
  Čtěte více...


  2.9.2016

  Pozvánka na mimořádný den otevřených dveří na observatoři Košetice

  Český hydrometeorologický ústav
  mimořádně pořádá

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  na nově zrekonstruované Observatoři Košetice
  sobota 17. září 2016, 9:00–14:00


  Zájemci o meteorologii a životní prostředí budou kromě podrobných informací o aktivitách Observatoře Košetice seznámeni i s měřeními, které v rámci výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ provádějí Akademie věd České republiky (atmosférický stožár pro výzkum skleníkových plynů v atmosféře a speciální měření atmosférických aerosolů) a výzkumné centrum RECETOX Masarykovy univerzity (organické látky).


  Pozvánka zde.


  22.6.2016

  Český hydrometeorologický ústav získal certifikát ISO 9001:2015

  ČHMÚ získal jako jeden z prvních ústředních státních ústavů České republiky certifikát podle ISO 9001:2015. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., potvrzuje, že systém managementu kvality je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti vedení obou společností v sídle ČHMÚ.
  Čtěte více...

       


  23.5.2016

  Nedostupnost webových služeb

  Dne 25. 5. 2016 od 9:30 SELČ budou prováděny servisní práce na diskovém poli portálu ČHMÚ. Nebudou dostupné stránky http://www.chmi.cz a http://portal.chmi.cz. Předpokládaná doba výpadku je cca 90 minut. Krizový web http://vvv.chmi.cz bude dostupný.

  Předem se omlouváme za způsobené potíže.

  Správce webových technologi


  6.5.2016

  Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

  V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem srážek a teploty vzduchu v následujícím období. Platí však, že výchozí podmínky stavu zásob povrchových a podzemních vod jsou k počátku května výrazně podprůměrné a startovací pozice tak před letním obdobím není příznivá.
  V podmínkách střední Evropy není možné průběh počasí a jeho projevů na dobu několika týdnů či měsíců odhadovat. Bohužel zkušenosti i řada vědeckých studií prokazují, že v našich podmínkách je hlavním faktorem vzniku sucha velká variabilita chodu srážek, která v horizontu několika týdnů zcela smazává vliv počátečních podmínek v podobě množství sněhu před jarním táním či v podobě nasycení krajiny. Proto nelze ani spolehlivě s předstihem predikovat vznik sucha v letním období.
  V roce 2015 byla ČR postižena suchem. Podrobné vyhodnocení je ve zprávě vydané v prosinci 2015 zde. V minulosti se však vyskytlo několik epizod víceletého sucha (např. 1971–1973, 1982–1984, 1989–1992 na Moravě až 1994). I když nelze určit budoucí vývoj srážek, lze zhruba posoudit, v jakém stavu jsou zásoby vody na počátku května 2016, a to i ve srovnání se situaci na počátku května v roce 2015.
  Čtěte více...


  23.3.2016

  Den otevřených dveří

  Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 19. března 2016 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Počasí akci přálo a přilákalo velký počet návštěvníků, jejichž spektrum bylo jako obvykle velmi pestré, od dětí předškolního věku až po důchodce, od laiků až po odborníky. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ (meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší).

  Fotodokumentaci naleznete zde.

      
   


  17.3.2016

  Den otevřených dveří 2016

  Pozvánka
  Více informací zde.

   


  16.3.2016

  Nové informace o kvalitě ovzduší

  Od března 2016 jsou na stránkách portálu ČHMÚ www.chmi.cz zveřejňovány souhrnné informace o kvalitě ovzduší a souvisejících meteorologických podmínkách včetně jejich očekávaného vývoje pro jednotlivé kraje ČR. Zprávy jsou vydávány dvakrát denně, nejpozději do 7:45 a do 13:45 hodin občanského času. V případě Ústeckého a Libereckého kraje do 5:00 a do 12:00 hodin. V případě vyhlášené nebo čerstvě zrušené smogové situace nebo regulace pro Ústecký, Liberecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj s možností vydání mimořádné informace do 17:00 hodin.
  Rozmezí koncentrací uváděné v tabulce vychází z měření na všech stanicích automatického imisního monitoringu (AIM) na území kraje v poslední celé hodině před vydáním zprávy (jednotlivé stanice jsou uvedeny v záložce OVZDUŠÍ / Aktuální hodinový přehled). Jedná se o neverifikovaná operativní data. Pokud je na území kraje nebo jeho části v čase vydání zprávy vyhlášena smogová situace nebo regulace/varování, je tato informace ve zprávě obsažena. Součástí zpráv jsou i odkazy na další podrobné informace ke kvalitě ovzduší včetně např. odpovědí na nejčastější dotazy občanů, se kterými se v ČHMÚ setkáváme.  
  Zprávy jsou dostupné na www.chmi.cz, přes záložku AKTUÁLNÍ SITUACE / Stav ovzduší / "Ovzduší v regionech" nebo ze záložky OVZDUŠÍ, modrý odkaz "Ovzduší v regionech" pod mapou ČR s indexem kvality ovzduší. Mezi těmito modrými odkazy je i odkaz "Ventilační index" s předpovědí ventilačního indexu z modelu Aladin v tříhodinovém časovém kroku až na 72 hodin dopředu. Zelená barva značí předpověď dobrých rozptylových podmínek, hnědá předpověď mírně nepříznivých rozptylových podmínek, šedá až černá předpověď nepříznivých rozptylových podmínek. U nepříznivých rozptylových podmínek je ale důležité i delší souvislé trvání, a to alespoň po dobu 12-18 hodin, což v modelových předpovědích není zakomponováno.


  3.3.2016

  LIVING PLANET SYMPOZIUM 2016

  LIVING PLANET SYMPOZIUM 2016

  Praha, Kongresové centrum 9. až 13. května 2016

  Mezinárodní konference na téma pozorování Země Living Planet Sympozium 2016 se uskuteční ve dnech 9. až 13. května 2016 v Kongresovém centru Praha. Konferenci pořádá Evropská kosmická agentura. Záštitu na národní úrovni převzalo MŽP, MD a MŠMT.

  Čtěte více ...


  2.3.2016

  5. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM

  5. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM

   

  Praha, Kongresové centrum 10. května 2016

   

  Fórum českých uživatelů dat z pozorování Země, 5. české uživatelské fórum, na téma Využívání družicových dat v zemědělství, lesnictví a území se uskuteční jako součást mezinárodní konference Living Planet Sympozium 2016 dne 10. května 2016 v Kongresovém centru Praha.

  Čtěte více ...


  29.2.2016

  Future Forces Forum

  International Platform for Trends & Technologies in Defence & Security

   

  Český hydrometeorologický ústav spolupořádá 19. až 21. 10. 2016 významný mezinárodní seminář GEOSPATIAL, HYDROMETEOROLOGICAL AND GNSS (GEOMETOC) WORKSHOP v rámci Future Forces Forum. Více informací o jeho náplni a tématech naleznete zde.

  Více informací...

  More information...


  15.2.2016

  Den otevřených dveří 2016

  Pozvánka
  Více informací zde.

   

   

   


  27.1.2016

  LIVING PLANET SYMPOZIUM 2016

  LIVING PLANET SYMPOZIUM 2016

  Praha, Kongresové centrum 9. až 13. května 2016

  Mezinárodní konference na téma pozorování Země Living Planet Sympozium 2016 se uskuteční ve dnech 9. až 13. května 2016 v Kongresovém centru Praha. Konferenci pořádá Evropská kosmická agentura. Záštitu na národní úrovni převzalo MŽP, MD a MŠMT.

  Čtěte více ...


  27.1.2016

  5. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM

  5. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM

   

  Praha, Kongresové centrum 10. května 2016

   

  Fórum českých uživatelů dat z pozorování Země, 5. české uživatelské fórum, na téma Využívání družicových dat v zemědělství, lesnictví a území se uskuteční jako součást mezinárodní konference Living Planet Sympozium 2016 dne 10. května 2016 v Kongresovém centru Praha.

  Čtěte více ...


  11.12.2015

  Nové meteorologické radary

       

  Na podzim 2015 uvedl Český hydrometeorologický ústav do plného provozu dva nové moderní meteorologické radary, kterými nahradil oba původní dosluhující přístroje. Nové radary umožní výrazně lepší zjišťování oblačnosti, atmosférických srážek a jejich předpověď zejména v případě přívalových dešťů, krupobití, apod. Radarová data jsou přístupna veřejnosti online. Radary jsou umístěny v Brdech (kóta Praha) a na Drahanské vrchovině (kóta Skalky). Instalace radarů stála 65 milionů Kč, byla součástí projektu Upgrade měřících systémů pro předpovědní a výstražnou povodňovou službu, finanční pokrytí uznatelných nákladů zajistila z 85 % Evropská unie, zbytek financoval MŽP a SFŽP.

  Cenově nejnákladnější částí projektu byla obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD. Radary poskytují třírozměrnou informaci o srážkových jevech v atmosféře ve vysokém prostorovém (1x1 km) i časovém (5 minut) rozlišení. Data ze dvou českých radarů sítě CZRAD (radar Brdy v Čechách a radar Skalky na Moravě) pokrývají celou Českou republiku a její blízké okolí. Radarová měření ve formě sloučené radiolokační odrazivosti nebo jako plošné radarové odhady srážek za určité časové období jsou využívána na centrálním a regionálních předpovědních pracovištích ČHMÚ jako jeden z klíčových podkladů pro meteorologické i hydrologické předpovědní a výstražné účely (mimo jiné pro Systém integrované výstražné služby a Hlásnou a předpovědní povodňovou službu).


  Čtěte více...


  23.10.2015

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.
  Čtěte více...


  20.10.2015

  Drought in the Czech Republic in 2015

  A Preliminary Summary. Click here.


  29.9.2015

  Ekofilm - Mezinárodní filmový festival o životním prostředí

   

  41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. až 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.
  Letošním symbolem festivalu je předcházení tvorbě odpadů, tedy jejich minimalizace změnou životního stylu, moderní třídění, bioodpad a kovoodpad. Festivalový filmový program ale také představí například českou divočinu, oceánskou exotiku a věnuje se i dokumentům představujícím kulturní dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program - besedy se zajímavými hosty, workshopy, koncerty v prostředí červeného kostela atp.

  Přihláška: www.ekofilm.cz/prihlaska/

   

  Čtěte více...


  27.8.2015

  Odtok ze suché krajiny

  Ve dnech 15. - 19. srpna se na našem území vyskytly místy velmi vydatné srážky (obr. 1), které by za jiných okolností způsobily velmi významné zvýšení hladin vodních toků s překročením stupňů povodňové aktivity. K uvedenému jevu však nedošlo. Proč?

  Čtěte více...


  21.8.2015

  Úhrn srážek za poslední týden

  Po suchém a mimořádně teplém počasí v první dekádě srpna se začaly postupně na našem území vyskytovat bouřky a přeháňky, po kterých následoval déšť, místy intenzivní. Nejvíce srážek spadlo v pondělí 17. 8. a úterý 18. 8. 2015. Pás výrazných a trvalých srážek se v průběhu středy rozpadával a postupoval zvolna k jihozápadu. Ve čtvrtek 20. 8. srážky ještě doznívaly v jihozápadní polovině Čech, ale už jen slabé intenzity. Díky předchozímu extrémnímu suchu srážky posledních dní nevyvolaly u nás povodňové situace.

  Obr. 1: Celková suma srážek na území ČR za poslední týden (od 13. 8., 08 SELČ do 20. 8. 2015, 08 SELČ) - analýza podle srážkoměrných stanic.


   


  6.8.2015

  Sucho bude pokračovat nejméně 14 dní

  I v následujících týdnech bude dle meteorologické předpovědi srážek poskrovnu, vyskytovat by se měly jen ojedinělé bouřky a přeháňky. Sucho v půdě a na povrchových tocích tak bude pokračovat. Průtoky budou setrvalé, či nadále velmi zvolna klesající. V případě podzemních vod lze očekávat nadále mírný pokles hladin.
  Velmi teplé a suché počasí z června a července pokračuje i na začátku srpna. Od počátku roku napršelo přibližně o 150 mm méně, než odpovídá dlouhodobému normálu, což je téměř třetina celkových srážek. Červenec se také do historie zapíše jako třetí nejteplejší na území ČR od roku 1934.
  Sucho v půdě (vlhkost je nižší než 30 % využitelné vodní kapacity půdy) do hloubky 20 cm nadále panuje na naprosté většině území s výjimkou horských poloh, navíc na velké části Jihočeského kraje, středního a horního Polabí se vlhkost půdy pohybuje na hodnotách tzv. bodu vadnutí, který je limitem pro usychání rostliny. Sucho na většině území převládá i v hlubších vrstvách půdy, nejvíce zasažené jsou oblasti na jihu Moravy a také v části Polabí.

  Čtěte více...


  21.4.2015

  Meteorologicka terminologie

  Na tyto stránky bylo přidáno vysvětlení důležitých pojmů, které se používají v meteorologii, především v předpovědích počasí. Vysvětlení základních pojmů najdete v sekci PŘEDPOVĚDI / Předpovědi počasí. Toto vysvětlení spolu s dalšími podrobnějšími informacemi je dostupné také v sekci INFORMACE PRO VÁS / Meteorologická termonologie. Zde je přehledně vysvětlen i zákres staničního kroužku (tzv. pavouk), pomocí kterého se do synoptických map zakreslují pozorování z jednotlivých meteorologických stanic.


  23.3.2015

  Den otevřených dveří

  Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích kromě letišť Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 21. března 2015 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Světový den vody byl letos organizovaný pod heslem "Voda a udržitelný rozvoj", Světový meteorologický den pod heslem "Klimatické znalosti pro klimatickou akci". Krásné počasí akci přálo a přilákalo velký počet návštěvníků. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ (meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší).
  Fotodokumentaci naleznete zde.

      


  5.3.2015

  Den otevřených dveří 2015

  Při příležitosti Světového dne vody - 22. března a Světového meteorologického dne - 23. března,
  Vás zveme na:

  Pozvánka
  Více informací...


  25.2.2015

  Pozvánka na 4. české uživatelské fórum Copernicus

  Místo konání:
  Pořádá:
  Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1
  CENIA, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí

  Kontakt na organizátora akce: lenka.hladikova@cenia.cz.

  Ve dnech 12.-13. 5. 2015 se uskuteční 4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus, konference o využívání dat dálkového průzkumu Země se zaměřením na data programu Copernicus. Letošní ročník nese podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí", který napovídá zaměření na multispektrální data blízká parametrům družice Sentinel 2, která by měla být v první polovině r. 2015 vypuštěna na oběžnou dráhu. Vedle toho bude část prezentací věnována tématu UAV, tedy bezpilotním letounům jako alternativní platformy pro získávání dat pozorování Země.

  Hlavní témata konference:

  • Multispektrální data z družice Sentinel 2 a podobných družic a jejich využití v různých oblastech životního prostředí
  • Uživatelské zkušenosti s radarovými daty družice Sentinel 1
  • UAV jako protiváha / doplnění dat Copernicus
  • Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR
  • Dostupnost družicových dat
  • GEO/GEOSS
  • Aktuální informace z oblasti Copernicus na evropské i národní úrovni
  • Rozvoj uživatelské komunity, sběr požadavků uživatelů na data a služby programu Copernicus

  Registrace bude zahájena v březnu.
  Akce bude probíhat částečně v českém a anglickém jazyce.
  Více informací zde.


  25.11.2014

  Nová mapová aplikace pozorovacích sítí ČHMÚ

  Na stránce http://hydro.chmi.cz/hydro/ byla spuštěna nová mapová aplikace prezentace pozorovacích sítí Českého hydrometeorologického ústavu. Prostřednictvím této aplikace je možné získat podrobnější informace o geografické poloze a atributech pozorovacích objektů, které ČHMÚ spravuje nebo eviduje podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb. Jedná se zejména o objekty sledující kvantitu a kvalitu povrchových a podzemních vod doplněné údaji o klimatických a meteorologických stanicích nebo o stanicích imisního monitoringu. Součástí zobrazovaných datových sad jsou nové rozvodnice v měřítku 1:10 000, hydrogeologické rajóny a územní působnost poboček.


  23.10.2014

  ČHMÚ vydává vše o "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.


  6.2.2014

  Valné zasedání IUGG, General Assembly of IUGG

  Valné zasedání IUGG

  Na posledním Valném zasedání IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), které se konalo v roce 2011 v Melbourne, Australia bylo rozhodnuto, že příští, XXVI. Valné zasedání IUGG se bude konat ve dnech 22.6. až 2.7.2015 v Kongresovém centru v Praze. Organizací zasedání, které bude pokrývat činnosti všech osmi vědeckých asociaci sdružených v IUGG (www.iugg.org), byl pověřen Geofyzikální ústav AVČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální a ČHMÚ bude jedním z jeho spolupořadatelů. Podrobnosti průběžně sledujte na www.iugg2015prague.com.

     

  General Assembly of IUGG

  Last General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in Melbourne, Australia in 2011 decided that the next XXVI General Assembly IUGG will take place in the Prague Congress Center on June 22 to July 2, 2015. Organization of assembly, which will cover activities of all eight scientific associations represented in the IUGG (www.iugg.org), will be organized by the Geophysical Institute of the Academy of Sciences and the Czech National Committee of Geodesy and Geophysics. The CHMI will be one of its co-organizers. For details, please, continuously observe the www.iugg2015prague.com.


  14.11.2013

  Co vše je potřeba k tomu, abychom věděli jaké bude počasí?

  Pěkný článek poukazující na skutečnost, že k vytvoření předpovědi počasí nestačí numerické předpovědní modely a internet, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes veškerý vědecký i technický pokrok základem veškeré meteorologie a klimatologie jsou stále data naměřená na meteorologických stanicích. A k nim se přidávají další data z meteorologických radarů, družic, aerosondážních výstupů, systému detekce blesků a některá další data. A až po naměření těchto dat a jejich zpracování, výpočtech na výkonných počítačích a dále interpretaci výsledků meteorology je možno vytvořit předpovědi počasí jak pro veřejnost, tak i pro speciální potřebu, jako je zimní údržba silnic a dálnic, letecká meteorologie, energetika a další.
  Více na adrese  http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1373320699