Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR)

V rámci výběrového řízení, na které se hlásíte, a za jehož účelem zasíláte životopis s Vašimi údaji do ČHMÚ, Vám sdělujeme, že tyto Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výběrového řízení. Po tomto termínu budou Vaše osobní údaje předepsaným způsobem skartovány.


Dále s odesláním Vašich osobních údajů do ČHMÚ k danému účelu udělujete ČHMÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení, do kterého se přihlašujete.


V případě odvolání tohoto souhlasu po dobu trvání výběrového řízení, berte na vědomí, že toto jednání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.


Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s příslušnou legislativou (GDPR) máte právo:

 • svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 • na přístup k již poskytnutým údajům,
 • na opravu poskytnutých údajů,
 • na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.


Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

hledá pracovníka na pozici:

Vědecko-výzkumný pracovník kvality ovzduší pobočky Brno (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Popis činnosti:
 • identifikace zdrojů znečišťování ovzduší prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu (SEM)
 • vývoj metodiky pro identifikací zdrojů znečišťování prostřednictvím SEM
 • spolupodíl na tvorbě výzkumných zpráv v oblasti kvality ovzduší
 • analýza výsledků SEM analýzy
 • vědecko-výzkumná činnost v oblasti kvality ovzduší
 • podíl na projektové činnosti
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického zaměření - vzdělání v oblasti chemie životního prostředí výhodou
 • práce s MS Office
 • znalost anglického jazyka, alespoň na úrovni B2
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochota a schopnost učit se nové věci
 • časová flexibilita
 • dobré komunikační schopnosti
 • znalost statistických metod a datové analýzy či základy programovacích jazyků výhodou (MS Excel, R, Python apod.)

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu:

Český hydrometeorologický ústav
Mgr. Jáchym Brzezina
Kroftova 43
616 67 Brno

nebo e-mailem na adresu: jachym.brzezina@chmi.cz. Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru. 
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Zázemí příspěvkové organizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP
 • Platové zařazení – NV ČR č. 341/2017 Sb. (pro veřejnou správu, příloha 1)
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pružná pracovní doba
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Kroftova 43
616 67 Brno

Datum nástupu:
1.7.2022/dle dohody
Kontakt:
Mgr. Jáchym Brzezina, Ph.D., e-mail: jachym.brzezina@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Finanční referent/ka (DKRVO)

Popis činnosti:
 • Zpracování komplexních ekonomických rozborů a dalších statistických výkazů za organizaci
 • Sledování a kontrola čerpání finančních prostředků za investiční programové akce
 • Zúčtování a finanční vypořádání výdajů určených na programové financování
 • Kontrola čerpání finančních prostředků z projektů/grantů/dotací dle stanovených rozpočtů
 • Příprava podkladů pro zaúčtování došlých finančních prostředků na projekty/granty/dotace a mezinárodní akce
 • Zpracování přehledů čerpání a finančního vypořádání institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
 • Spolupráce při sestavování/zadávání plánu provozních nákladů organizace
 • Tvorba a aktualizace vnitřních předpisů ve svěřené gesci
Požadujeme:
 • Ukončené SŠ vzdělání ekonomického směru, min 3 roky praxe v oboru
 • Zkušenost s tvorbou rozpočtů ve státní sféře výhodou
 • Orientace v oblasti účetnictví státní příspěvkové organizace vítána
 • Uživatelská znalost MS Office na středně pokročilé úrovni (zpracování tabulek a grafů)
 • Znalost práce s ekonomickým programem VEMA výhodou
 • Pečlivost, důslednost, zodpovědnost, schopnost samostatné práce, komunikativnost

Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe a krátký motivační dopis prosím zasílejte do 31. 5. 2022 na e-mailovou adresu: sarka.koukalova@chmi.cz.
Pokud se Vám neozveme do 15. 6., byli k pohovoru vybráni uchazeči, jejichž profil více odpovídal našim nárokům, kladeným na hledanou pozici.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Zajímavou a tvůrčí práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Plat a odměnu podle NV ČR č.341/2017 Sb.
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, příspěvek z FKSP (např. na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání nebo penzijní připojištění), závodní stravování)
 • Plný úvazek
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Oddělení plánu a financování
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
od 1.7.2022/dle dohody
Kontakt:
Šárka Koukalová, vedoucí oddělení plánu a financování, e-mail: sarka.koukalova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Finanční referent/ka (finanční kontrola)

Popis činnosti:
 • Finanční kontrola přijatých faktur se smluvním ujednáním
 • Kontrola oběhových listů s přijatou fakturou
 • Kontrola finančního plnění smluv v systému VEMA
 • Příprava podkladů pro hlavní finanční účetní
 • Spolupráce na závěrkových operacích (smlouvy/dotace/granty)
 • Zajišťování archivace a skartace účetních dokladů a dokumentů za oddělení
 • Tvorba a aktualizace vnitřních předpisů ve svěřené gesci
 • Zástup - zpracování agendy FKSP a pokladny
Požadujeme:
 • Ukončené SŠ vzdělání ekonomického směru, min 3 roky praxe v oboru
 • Dobrou znalost práce s počítačem - MS Office (znalost programu VEMA výhodou)
 • Pečlivost a schopnost samostatné práce, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, ochotu vzdělávat se a učit se nové věci
 • Praxe v příspěvkové organizaci vítána

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem s přehledem odborné praxe zasílejte do 31. 5. 2022 na e-mailovou adresu: sarka.koukalova@chmi.cz.
Pokud se Vám neozveme do 15. 6., byli k pohovoru vybráni uchazeči, jejichž profil více odpovídal našim nárokům, kladeným na hledanou pozici.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Plat a odměnu podle NV ČR č.341/2017 Sb.
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, příspěvek z FKSP (např. na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání nebo penzijní připojištění), závodní stravování)
 • Plný úvazek
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Oddělení plánu a financování
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
od 1.7.2022/dle dohody
Kontakt:
Šárka Koukalová, vedoucí oddělení plánu a financování, e-mail: sarka.koukalova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník oddělení emisí a zdrojů

Popis činnosti:
 • Zpracování inventarizace emisí znečišťujících látek
 • Spolupráce na koordinaci celkové inventarizace emisí
 • Řešení technické a legislativní problematiky ochrany ovzduší
Požadujeme:
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, výhodou přehled v oblasti ochrany ovzduší, emisí nebo spalovacích zdrojů
 • AKTIVNÍ AJ (účast na jednáních odborných skupin k závazkům EU)
 • práce s PC - Microsoft Office, internet, základy práce s GIS výhodou
 • schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita

V případě zájmu uchazeče bude požadován prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedený kontakt.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • spolupráce na přípravě a koordinaci národní inventarizace emisí znečišťujících látek
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (rekreace, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
 • plný úvazek (podle domluvy s možností zkráceného)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
6/2022
Kontakt:
Ing. Pavel Machálek, e-mail: pavel.machalek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

hledá pracovníka na pozici:

Odborný pracovník v oddělení monitoringu pevných matric odboru jakosti vod pobočky Brno (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Popis činnosti:
 • samostatné řešení úkolů v oboru jakosti povrchových vod se zaměřením na monitoring plavenin a sedimentů
 • provádění terénních měření, servis měřících přístrojů
 • zpracování naměřených dat a poskytování odborných posudků
Požadujeme:
 • ukončené VŠ vzdělání (přírodovědné nebo technické zaměření)
 • práce s PC, Microsoft Office, GIS
 • znalost anglického jazyka
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, dobrou komunikační schopnost, flexibilitu
 • aktivní přístup ke zvyšování osobní kvalifikace
 • řidičský průkaz skupiny B

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu:

Český hydrometeorologický ústav
RNDr. Jarmila Halířová
Kroftova 43, 616 67 Brno

nebo e-mailem na adresu: jarmila.halirova@chmi.cz do 30. 4. 2022. Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru. O formě pohovoru se rozhodne dle aktuální situace a platných vládních nařízení.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou  a tvůrčí práci
 • možnost odborného růstu
 • pracovní smlouvu na dobu určitou
 • platové zařazení – NV ČR č. 341/2017 Sb. (pro veřejnou správu), základní tarifní mzda 12. platové třídy s možností osobního hodnocení po zapracování
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, příspěvek na penzijní připojištění, 5 dní indispozičního volna
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Kroftova 43
616 67 Brno

Datum nástupu:
1.6.2022/dle dohody
Kontakt:
RNDr. Jarmila Halířová, e-mail: jarmila.halirova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Hydrolog ve skupině aplikované hydrologie – pobočka Brno (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Popis činnosti:
 • samostatné řešení hydrologických úkolů
 • zpracování a poskytování odborných posudků o stavu hydrosféry
Požadujeme:
 • VŠ (technického nebo přírodovědného zaměření)
 • Práce s PC - Microsoft Office, GIS
 • Zájem o hydrologii a přírodní procesy
 • Schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita
 • Aktivní přístup ke zvyšování osobní kvalifikace
 • Řidičský průkaz (sk. B) výhodou
 • Znalost anglického jazyka výhodou

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem s přehledem odborné praxe zašlete na adresu: e-mailem na adresu: hana.hornova@hmi.cz do 14. 4. 2022. Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru. O formě pohovoru se rozhodne dle aktuální situace a platných vládních nařízení.
Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Zajímavou a tvůrčí práci
 • Práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • Možnost odborného růstu a zapojení do projektů
 • Platové zařazení – NV ČR č. 341/2017 Sb. (pro veřejnou správu)
 • Pružná pracovní doba
 • Zaměstnanecké výhody (závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, příspěvek na penzijní spoření, indispoziční volno)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Kroftova 2578/43
616 67 Brno
 

Datum nástupu:
1.6.2022/dle dohody
Kontakt:
Ing. Hana Hornová, e-mail: hana.hornova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Referent dopravy

Popis činnosti:
 • zajišťuje provoz, servis a opravy vozidel ČHMÚ
 • vede evidenci provozu vozidel
 • zajišťuje školení řidičů
 • spolupracuje při nákupu nových vozidel
Požadujeme:
 • úplné středoškolské vzdělání
 • zkušenost s provozem, údržbou a opravami vozidel
 • znalost problematiky provozu autodopravy
 • schopnost komunikace, práci v kolektivu, samostatnost, flexibilitu

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem zašlete e-mailem, příp. adresu na níže uvedený kontakt. Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru. Termín ukončení pro zasílání nabídek je 30.4. 2022.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a klidnou práci
 • pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • závodní stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek z FKSP (např. na penzijní pojištění, rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, …)
 • plat a odměna dle plat. tř. 8, podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění NV ČR č. 222/2010 Sb a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
1.5.2022/dle dohody
Kontakt:
Ing. Petr Nečas, e-mail: petr.necas@chmi.cz, tel.:725 390 736

Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Košetice

hledá pracovníka na pozici:

Výzkumný a vývojový pracovník pro pracoviště OBS Košetice

Popis činnosti:
 • Zpracování a odborná interpretace dat kvality ovzduší
 • Práce na odborných tématech kvality ovzduší (příprava článků, konferenčních příspěvků)
 • Spolupráce s odděleními Úseku kvality ovzduší a externími organizacemi
 • Provádění exkurzí, účast na seminářích
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru (VŠ vzdělání podmínkou!)
 • Znalost oboru životní prostředí / kvalita ovzduší / atmosférická chemie
 • Pokročilá znalost práce na PC (min. MS Office, programování – např. R)
 • Znalost anglického jazyka – komunikace slovem i písmem
 • Pečlivost a schopnost samostatné práce
 • Ochotu se vzdělávat, navštěvovat národní a mezinárodní konference
 • Komunikativnost

Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe, zasílejte na níže uvedený kontakt. Vybraní kandidáti budou pozváni průběžně k pohovoru.
•    Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová, Ph.D., vedoucí OBS Košetice
•    Telefon: +420 565 498 015
•    E–mail: adela.holubova@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • Možnost zapojení do mezinárodních aktivit Observatoře Košetice (specializované workshopy, semináře, konference, školení) a projektů Českého hydrometeorologického ústavu
 • Další vzdělávání a rozvoj
 • Závodní stravování
 • Pružnou pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek z FKSP (např. na penzijní pojištění, rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, …)
 • Smlouvu na dobu neurčitou
 • Práci v klidném a inspirativním prostředí mimo městský ruch
 • Plat a odměnu podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění (dle dosažené praxe)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
OBS Košetice
394 22 Košetice
 

Datum nástupu:
1.6.2022/dle dohody
Kontakt:
Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová, Ph.D., e-mail: adela.holubova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Technik - údržbář, obsluha plynové kotelny

Popis činnosti:
 • Obsluha kotelny
 • Údržba areálů ČHMÚ Praha – Komořany a Libuš
Požadujeme:
 • Výuční list
 • Zkušenost s obsluhou plynové kotelny
 • Manuální zručnost
 • Schopnost komunikace, práce v kolektivu, samostatnost, flexibilitu
 • Zdravotní způsobilost pro údržbářskou práci
Nabízíme:
 • Zajímavou a klidnou práci
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Pružnou pracovní dobu
 • Závodní stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek z FKSP (např. na penzijní pojištění, rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, …)
 • Plat a odměna dle plat. Tř. 6, podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění NV ČR č. 222/2010 Sb a ZP

Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe, zasílejte na níže uvedený kontakt. Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru. Termín ukončení pro zasílání nabídek je 30.4. 2022.
•    Ing. Petr Nečas
•    Telefon: 725 390 736
•    E–mail: petr.necas@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany
Generála Šišky 942/1
143 00 Praha 412 - Kamýk

Datum nástupu:
1.5.2022/dle dohody
Kontakt:
Ing. Petr Nečas, e-mail: petr.necas@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek meteorologie a klimatologie

hledá pracovníka na pozici:

Letecký meteorolog předpovědní a výstražné služby

Popis činnosti:
 • Vydávání leteckých meteorologických předpovědí a výkon výstražné služby v souladu s předpisem MD ČR L3-Meteorologie, PNK EU 2017/373 a příslušných navazujících interních postupů OLM ČHMÚ zahrnutých v systému ISO 9001:2015.
 • Poskytování leteckých meteorologických služeb (předpovědních, výstražných, informačních). Zajištění briefingu, debriefingu a konzultací z letecké meteorologie, včetně kompletace meteorologické dokumentace pro organizace v civilním letectví.
 • Práce v nepřetržitém směnném provozu, služby denní a noční, 12hodinové směny.
 • Odpovědné využívání dat automatizovaných měřicích systémů, jejich kontrola a interpretace.
 • Spolupráce na rozvoji a vývoji leteckých meteorologických produktů.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání - zaměření meteorologie a klimatologie 
 • Spolupráci v týmu, komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost, průběžné vzdělávání.
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem.

V případě zájmu uchazeče bude požadován prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedený kontakt.
•    Ing. Blanka Chalupníková, Ph.D., vedoucí OLM PVS
•    E–mail: blanka.chalupnikova@chmi.cz, tel. 605 233 441
•    Písemný styk: ČHMÚ, Ing. Blanka Chalupníková, vedoucí OLM PVS, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Komořany
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zázemí státní organizace,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů pro čerpání indispozičního volna,
 • čerpání příspěvku z fondu FKSP,
 • stravenky,
 • možnost dalšího odborného vzdělávání.
Pracoviště:

Letiště Praha Ruzyně

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Blanka Chalupníková, Ph.D., vedoucí OLM PVS, e-mail: blanka.chalupnikova@chmi.cz, tel. 605 233 441

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Technický vedoucí kalibrační laboratoře imisí

Popis činnosti:
 • kalibrace přístrojů pro měření kvality ovzduší a tlakových lahví
 • metrologické navazování etalonů (měřidel a tlakových lahví)
 • pořizování vhodných referenčních materiálů a přístrojů
 • inovace používaných metod a případně vývoj metod nových
 • vedení dokumentace k prováděným metodám včetně jejich validací
 • účast při mezinárodních mezilaboratorních porovnávání zkoušek
Požadujeme:
 • VŠ technického směru
 • samostatná práce na elektrických zařízeních do 1000 V (podle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., od 1.7.2022 podle zákona č. 250/2021 Sb.)
 • praxe v oboru alespoň 2 roky
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
 • znalost anglického jazyka – aktivně (minimálně B1)
 • znalost českého jazyka – aktivně (minimálně C1)
 • schopnost přenášet přístroje s vahou do 30 kg
 • dobrá znalost práce s PC (OS Windows 10, MS Office…)
 • osobní certifikát na provádění kalibrací v oboru imisí (lze získat v průběhu zaškolování)
 • znalost akreditačních předpisů a problematiky zabezpečení kvality v laboratoři výhodou
 • organizační schopnosti, komunikativnost, iniciativa, pečlivost a odpovědný přístup, samostatnost a schopnost rozhodovat, flexibilita, týmovost
 • pozitivní přístup k životnímu prostředí výhodou
 • odhodlanost pracovat a učit se novým dovednostem
 • optimismus

V případě zájmu uchazeče bude požadován prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedené kontakty.
•    Ing. Miroslav Vokoun, Mgr. Štěpán Rychlík, Ph.D.
•    Telefon: +420 244 033 458, +420 244 033 503
•    E–mail: miroslav.vokoun@chmi.cz, stepan.rychlik@chmi.cz

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • odpovídající platové ohodnocení (tarifní – státní zaměstnanci)
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 sick days, zaměstnanecký příspěvek z FKSP (např. na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, penzijní připojištění…)
 • smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení až na dobu neurčitou
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Kalibrační laboratoř imisí 
Generála Šišky 942
143 00 Praha 412 – Kamýk

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Miroslav Vokoun, e-mail: miroslav.vokoun@chmi.cz; Mgr. Štěpán Rychlík, Ph.D., e-mail: stepan.rychlik@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Správce geodatabázových systémů

Popis činnosti:
 • správa a rozvoj ArcGIS Enterprise
 • správa, údržba a rozvoj geodatabází (PostGIS, SDE)
 • aktivní podpora odborných pracovišť v oblasti problematiky GIS
Požadujeme:
 • ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní znalost OS Linux na administrátorské úrovni
 • hlubší znalost problematiky geografických informačních systémů
 • zkušenost s ArcGIS Desktop a QGIS
 • znalost anglického jazyka na úrovni studia technické dokumentace
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilitu
 • analytické myšlení a ochotu učit se novým věcem
 • všeobecný přehled a zájem o ICT

V případě zájmu pošlete prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na kontakt: Ing. Pavel Adámek – vedoucí oddělení správy databází, e–mail: pavel.adamek@chmi.cz.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a různorodou náplň práce
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, služební mobil, FKSP aj.)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany 

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Adámek – vedoucí oddělení správy databází, e–mail: pavel.adamek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Vývojový pracovník v oddělení komunikačních technologií

Popis činnosti:
 • komplexní správa ICT – správa SW, HW, infrastruktury
 • správa prostředí MS Windows/Linux/Unix
 • realizace úkolů na základě projektů společnosti
 • poskytování technické a konzultační podpory pro uživatele
Požadujeme:
 • ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání
 • znalost operačního systému Unix na úrovni znalostí koncepce, vztahů, metodiky a systémové administrace používaných komponent
 • znalost operačního systému Microsoft Windows na administrátorské úrovni
 • základní znalost anglického jazyka (pasivní, studium technické dokumentace), aktivní znalost anglického jazyka výhodou
 • komunikační schopnosti potřebné pro spolupráci s externími dodavateli
 • pečlivost, spolehlivost, flexibilita a schopnost samostatné práce
 • analytické myšlení a ochota učit se novým věcem
 • všeobecný přehled o ICT

V případě zájmu uchazeče bude požadován prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedený kontakt.

 • Ing. Jan Vojta, vedoucí oddělení správy komunikačních technologií
 • Telefon: +420 244 032 111
 • E–mail: jan.vojta@chmi.cz

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a různorodou náplň práce
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, služební mobil, FKSP aj.)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
Ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Vojta, vedoucí oddělení správy komunikačních technologií, e-mail: jan.vojta@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek meteorologie a klimatologie

vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

VEDOUCÍ ODBORU LETECKÉ METEOROLOGIE

Popis činnosti:
 • Organizační, personální a odborné vedení Odboru letecké meteorologie.
 • Zpracování a koordinace celostátní koncepce rozvoje a koordinace letecké meteorologické služby v souladu s dokumenty EK, ICAO a WMO.
 • Koordinace mezinárodní spolupráce v letecké meteorologii prostřednictvím skupiny METG (Meteorologická skupina) ICAO, skupin Avimet a AVAC organizace EUMETNET a CAeM (Komise pro leteckou meteorologii) WMO.
 • Zpracování a rozvoj koncepce zpoplatnění letecké meteorologické služby civilnímu letectví cestou letových poplatků vybíraných v prostoru ČR ŘLP ČR s.p. a správami letišť K. Vary s.r.o. Brno a.s. a Ostrava a.s.
 • Zpracování analýz a zásadních stanovisek pro Odbor civilního letectví MD ČR, pro Úřad civilního letectví, Řízení letového provozu ČR s.p., pro Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a další organizace působící v civilním letectví a/nebo ve státní správě.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů v oboru letecké meteorologie a předpovědi počasí s vazbami na příbuzné vědní obory.
Požadujeme:
 • VŠ přírodovědného směru, znalost meteorologie/klimatologie vítána.
 • Schopnost vedení a spolupráce v týmu, dobré komunikační schopnosti, dobré organizační schopnosti, odpovědnost, samostatnost jednání a rozhodování.
 • Zkušenost s vedením pracovního kolektivu alespoň 5 let.
 • Orientace v legislativě týkající se civilního letectví.
 • Odborný rozhled v oboru meteorologie a klimatologie.
 • Rozšiřování vědomostí studiem odborné literatury, odbornými kurzy a účastí na vědeckých konferencích, seminářích a jednáních.
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem (minimálně úroveň B2).
 • Znalost práce na PC (MS Office), schopnost naučit se specializované programy.
 • Řidičský průkaz sk. B.

Písemné přihlášky doplněné motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte s doručením nejpozději 10.12.2021
-    na adresu: ČHMÚ, Mgr. Libor Černikovský, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany;
-    nebo na e-mail: libor.cernikovsky@chmi.cz.
Vybraní uchazeči budou pozvání k osobnímu pohovoru.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Zajímavou práci s dlouhodobou perspektivou ve stabilní a důvěryhodné instituci.
 • Zapojení do mezinárodních aktivit.
 • Plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017  Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • Zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů).
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
Co nejdříve dle dohody.
Kontakt:
Mgr. Libor Černikovský, e-mail: libor.cernikovsky@chmi.czNaše volné pozice také na Jooble