Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR)

V rámci výběrového řízení, na které se hlásíte, a za jehož účelem zasíláte životopis s Vašimi údaji do ČHMÚ, Vám sdělujeme, že tyto Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výběrového řízení. Po tomto termínu budou Vaše osobní údaje předepsaným způsobem skartovány.


Dále s odesláním Vašich osobních údajů do ČHMÚ k danému účelu udělujete ČHMÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení, do kterého se přihlašujete.


V případě odvolání tohoto souhlasu po dobu trvání výběrového řízení, berte na vědomí, že toto jednání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.


Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s příslušnou legislativou (GDPR) máte právo:

 • svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 • na přístup k již poskytnutým údajům,
 • na opravu poskytnutých údajů,
 • na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.


Český hydrometeorologický ústav, Oddělení všeobecné klimatologie

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník Oddělení všeobecné klimatologie – meteorolog specialista

Popis činnosti:
 • Zpracování odborných klimatologických posudků
 • Statistická analýza a zpracování dat meteorologických prvků
 • Příprava postupů pro provádění odborných klimatologických činností
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného, matematicko-fyzikálního či technického směru, v rámci kterého byla absolvována zkouška z meteorologie a klimatologie
 • znalost práce na PC (MS Office, pokročilá znalost MS Excel), schopnost naučit se specializované programy
 • zkušenost se statistickou analýzou dat a s hromadným zpracováním dat
 • programovací schopnosti výhodou
 • znalost práce s dotazovacím jazykem SQL, matematickým softwarem R a práce v ArcGIS výhodou
 • znalost AJ (pasivní podmínkou, aktivní výhodou)
 • pečlivost a schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu lenka.crhova@chmi.cz.

Odesláním dokladů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit v rámci Oddělení všeobecné klimatologie
 • pružnou pracovní dobu
 • plný úvazek
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění, třída 12
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, indispoziční volno 5 dní, závodní stravování)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
RNDr. Lenka Crhová, Ph.D., e-mail: lenka.crhova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň, oddělení hydrologie

nabízí volnou pozici

Hydrolog – technik povrchových vod

Popis činnosti:
 • provádění měření v pozorovací síti objektů povrchových vod
 • správa a zabezpečení provozu objektů pozorovací sítě
 • nastavení a kalibrace měřících přístrojů
 • sběr, správa a analýza dat objektů povrchových vod
 • zpracování, hodnocení situace na úseku povrchových vod
Požadujeme:
 • ukončené SŠ vzdělání
 • aktivní znalost a práce v Microsoft Office
 • orientace v hydrologii výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zdravotní způsobilost pro práci v terénu
 • ochota učit se novým věcem, umět přijímat úkoly za pochodu

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem zašlete na adresu: 
Český hydrometeorologický ústav
pobočka Plzeň – odd. hydrologie
Mozartova 1237/41
323 00 Plzeň
nebo na email: katerina.blahova@chmi.cz
Termín ukončení zaslání nabídek: 20.6.2021
Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • pracovní smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • plat a odměnu plat. tř. 9, podle NV ČR č. 341/2017 Sb., NV ČR č. 222/2010 Sb a ZP ČR č. 262/2006 Sb., (19 730,- až 28 920,- Kč podle délky uznané praxe)
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek z FKSP, 5 dnů zdravotního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
pobočka Plzeň
Mozartova 1237/41
323 00 Plzeň

Datum nástupu:
od 1. 8. 2021 nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Kateřina Bláhová, email: katerina.blahova@chmi.cz, tel: 377 256 648, 734 227 726

Český hydrometeorologický ústav Praha

nabízí volnou pozici

Asistentka ekonomického úseku

Popis činnosti:
 • organizační a administrativní podpora ekonomického úseku
 • práce se spisovou službou
 • spolupráce na tvorbě metodiky úseku
 • zpracování přehledů podle potřeb vedení organizace
 • plnění zadaných úkolů dle potřeb úseku
Požadujeme:
 • ukončené SŠ vzdělání (VŠ) výhodou
 • praxe z ekonomické oblasti výhodou
 • uživatelská znalost MS Office
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • ochota učit se novým věcem, umět přijímat úkoly za pochodu
 • trestní bezúhonnost

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem přijímáme na adresu: 
Český hydrometeorologický ústav - personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany
nebo e-mail: petra.mrackova@chmi.cz

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP, 5 dnů zdravotního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Petra Mračková, email: petra.mrackova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek meteorologie a klimatologie

vypisuje výběrové řízení na pozici

Systémový inženýr v Odboru letecké meteorologie

Popis činnosti:
 • Instalace, opravy a údržba senzorů, systému a systémových komponent systému AWOS Avimet.
 • Koncepce systému AWOS Avimet a jeho vazby na další systémy zejména pro službu řízení letového provozu včetně zajištění optimálního využití systému pro potřeby civilního letectví.
 • Řešení provázanosti počítačových sítí ČHMÚ na organizace civilního letectví z hlediska rychlé dodávky a bezpečnosti dat.
 • Provádění pravidelných komplexních kontrol letecké meteorologické techniky.
 • Provádění výcviku smluvních techniků na regionálních letištích a vybraných meteorologů-prognostiků a meteorologů-pozorovatelů.
 • Definování potřeb dalšího vývoje speciálního automatizovaného meteorologického systému pro civilní letectví AWOS Avimet a jeho hw a sw vybavení.
Požadujeme:
 • VŠ/(SŠ) vzdělání - zaměření elektro-slaboproud
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost práce na PC (MS Office, specializované programy)
 • Řidičský průkaz skupina B
 • Odborná způsobilost dle Vyhlášky č. 50/1978

Písemné přihlášky doplněné motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na adresu:

Český hydrometeorologický ústav
RNDr. Bohumil Techlovský - vedoucí Odboru letecké meteorologie
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

nebo na e-mail: bohumil.techlovsky@chmi.cz.

Odesláním dokladů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Zajímavou práci
 • Plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Praha/Ruzyně

Datum nástupu:
Co nejdříve dle dohody.
Kontakt:
RNDr. Bohumil Techlovský, e-mail: bohumil.techlovsky@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů

hledá pracovníka na plný úvazek na pozici:

Pracovník kvality ovzduší

Popis činnosti:

Zpracování inventarizace emisí znečišťujících látek, spolupráce na koordinaci celkové inventarizace emisí, řešení technické a legislativní problematiky ochrany ovzduší.

Požadujeme:
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, výhodou přehled v oblasti ochrany ovzduší, emisí
 • AKTIVNÍ AJ (účast na jednáních odborných skupin k závazkům EU)
 • práce s PC - Microsoft Office, internet, základy práce s GIS výhodou
 • základní znalost některého z jazyků (např. R, Python, fortran, C apod.)
 • schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita
Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • spolupráce na přípravě a koordinaci národní inventarizace emisí znečišťujících látek
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (rekreace, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
 • plný úvazek (podle domluvy s možností zkráceného)
 • nástup od května 2021
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
2.5. 2021 nebo později dle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Machálek, e-mail: pavel.machalek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Personalista s přesahem do mzdového účetnictví

Popis činnosti:
 • Kompletní zajištění agendy vzdělávání zaměstnanců
 • V případě potřeby zástup za personalistku a mzdovou účetní (například činnosti související se vznikem, změnami nebo ukončování PP, činnosti související se zúčtováním výplat)
Požadujeme:
 • minimálně SŠ vzdělání
 • znalosti z oblasti personalistiky a mezd
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • komunikativnost, flexibilita, odolnost vůči stresu
 • znalost VEMA výhodou

V případě Vašeho zájmu pošlete svůj životopis na email: petra.mrackova@chmi.cz.
Odesláním dokladů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • Zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek z FKSP
 • Pracovní smlouva na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění.
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
nástup možný ihned
Kontakt:
Ing. Petra Mračková, email: petra.mrackova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší, Oddělení modelování a expertiz

Plný/částečný úvazek na dobu určitou s předpokládanou možností prodloužení. Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené.

Vědecký pracovník na oddělení modelování a expertiz

Popis činnosti:
 • příprava vstupů a zpracování výstupů modelů kvality ovzduší a jejich verifikace
 • zpracování a statistické hodnocení dat
 • zpracovávání zpráv a posudků
 • zapojení do ostatních činností oddělení dle potřeby. Ty zahrnují např.:
  • přípravu modelových podkladů pro každoroční hodnocení kvality ovzduší v ČR
  • vývoj metod operativního hodnocení kvality ovzduší a její předpovědi
  • určování podílů zdrojů znečištění
  • vývoj souvisejícího SW a skriptů (emisní procesor, skripty pro hromadné zpracování dat atd.)
  • účast na řešení (mezi)národních projektů
Požadujeme:
 • zájem o působení a rozvoj v oboru
 • ochota vzdělávat se a učit se novým věcem
 • samostatnost a iniciativnost
 • alespoň základní praktická znalost některého z jazyků (např. R, Python, fortran, C apod.)
 • angličtina – aktivní znalost (studium odborných textů, komunikace s kolegy na oddělení)
 • VŠ vzdělání
 • Výhoda:
  • znalosti z oblasti meteorologie / statistického zapracování dat / ochrany životního prostředí
  • obeznámenost s příkazovou řádkou v OS Linux a systémy pro správu verzí SW (Git)
 • místo je vhodné i pro absolventy magisterského studia

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný (přednostně), příp. částečný úvazek na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené (další vývoj záleží na získaných projektech a personální situaci na oddělení)
 • příjemný kolektiv
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, indispoziční volno až 5 dnů, závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. (příloha 1; předpoklad 12. třída) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • v případě zapojení do řešených projektů odpovídající platové ohodnocení
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2199/2a
143 00  Praha 412 - Komořany

Datum nástupu:
Okamžitě nebo dle dohody
Kontakt:
Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí OME ČHMÚ, ondrej.vlcek@chmi.cz, 244 03 2488