Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  11.6.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR
  Květen 2024


  Květen 2024 byl v ČR teplotně nadnormální s průměrnou teplotou 14,5 °C, což je o 1,4 °C více než normál. Letní teploty byly zaznamenány zejména na Moravě a ve středních Čechách, bez tropických dnů. Srážkově byl měsíc nadnormální, s průměrným úhrnem 92 mm (132 % normálu), přičemž nejvíce pršelo v západních Čechách a nejméně na severovýchodě. Průtoky řek byly podprůměrné, hladiny toků setrvalé, s výkyvy v poslední dekádě kvůli bouřkám. Stav podzemní vody v mělkém oběhu se mírně zlepšil a byl normální, naopak stav v hlubokých vrtech se zhoršil na mírně podnormální. Kvalita ovzduší byla převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.6.2024

  Tisková zpráva

  Evropa spustila první služby digitálních dvojčat Země


  Dne 10. 6. 2024 byly spuštěny první dva modely digitálního dvojčete Země iniciativy Destination Earth (DestinE) zaměřené na adaptaci na změnu klimatu a prognózu extrémních jevů počasí. Provoz DestinE slavnostně zahájila ve finském superpočítačovém centru LUMI v Kajaani výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro digitalizaci Margrethe Vestagerová. DestinE je ambiciózní iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je vyvinout vysoce přesný digitální model Země pro modelování, sledování a simulaci přírodních jevů, nebezpečí a souvisejících lidských činností.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.5.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Duben 2024


  Duben 2024 byl na území ČR teplotně nadnormální a srážkově normální, s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami. Z odtokového hlediska byl duben převážně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Dne 7. 4. nastal první letošní tropický den, což je nejčasnější záznam tropického dne v historii pozorování. Dubnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2024 nejnižší za období 2014–2024. Na začátku dubna bylo stále v platnosti 13 souběžných smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM10 v souvislosti s výskytem saharského písku v ČR.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.5.2024

  Tisková zpráva


  Druhá předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023


  Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem ČHMÚ, lze konstatovat, že rok 2023 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2023 nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  7.5.2024

  Tisková zpráva


  Nové rozvodnice základních ploch povodí 1. až 4. řádu a dílčích povodí


  Plocha povodí je jedna z nejdůležitějších charakteristik používaná v hydrologické praxi. Velikost plochy povodí je určována rozvodnicí, pomyslnou čárou oddělující od sebe orograficky sousední povodí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dokončil aktualizaci rozvodnic s využitím nejpodrobnějších dostupných podkladů a od 1. července 2024 budou nové datové sady rozvodnic povodí 1. až 4. řádu poskytnuty veřejně jako otevřená data.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Aktuality


  11.7.2024

  Klimatologické hodnocení v krajích ČR.
  Červen 2024

  Celou zprávu naleznete zde.


  10.7.2024

  Časopis meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”

  Hlavní články v čísle:

  1. Módy proměnlivosti atmosférické cirkulace: Nové poznatky a metody výzkumu
  2. Rádiové vlny emitované během vývoje přírodních bleskových výbojů
  3. Dopad růstu koncentrace skleníkových plynů na horní atmosféru a ionosféru
  4. Vliv troposférických situací mezosynoptického měřítka na dynamiku a variabilitu ionosféry
  5. Rádiové přijímače na meziplanetárních sondách přinášejí nové poznatky o bleskových výbojích v atmosféře Jupiteru
  6. Výzkum blesků a jejich modelování s využitím měření na observatoři Milešovka v rámci Výzkumného centra kosmického záření a radiačních událostí v atmosféře
  7. Vlny veder v ČR: Zvýšení rizika úmrtnosti v posledním desetiletí a naléhavost cílených opatření v oblasti veřejného zdraví
  8. Pokrok ve vývoji systémů pro předpověď stavu a teploty na silničních komunikacích


  3.7.2024

  Nové rozvodnice povodí 1. až 4. řádu a dílčích povodí

  Celou zprávu naleznete zde.


  2.7.2024

  Umístění června 2024 v 250leté klementinské teplotní řadě

  Celou zprávu naleznete zde.


  19.6.2024

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  5-2024

  K dispozici je letošní 5. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji v měsíci květnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek „Novinky v aplikaci Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Indicator) pro rok 2024”.


>> Archiv