Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  23.1.2023

  Tisková zpráva


  Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2022


  Rok 2022 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý, podobně jako předešlé roky 2020 a 2021. Koncentrace hodnocených znečišťujících látek, vyjma přízemního ozonu, dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2012–2022 druhých nejnižších hodnot (v případě oxidu uhelnatého nejnižších hodnot). Koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší, s výjimkou přízemního ozonu, za období 2012–2022 významně klesaly.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.1.2023

  Tisková zpráva


  Umístění roku 2022 v 248leté klementinské teplotní řadě


  Rok 2022 měl v Praze-Klementinu průměrnou roční teplotu 12,4 °C, což znamená odchylku +1,1 °C od normálu 1991-2020. S touto odchylkou byl rok 2022 teplotně silně nadnormální. Celkově se rok 2022 umístil na pátém místě z 248 dosavadních roků od roku 1775. Všechny čtyři teplejší roky než 2022 se vyskytly v posledních 10 letech a šlo o roky 2018, 2019, 2014 a 2015. Dne 31. 12. byla naměřena dosud nejvyšší průměrná denní teplota v prosinci od roku 1775.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.1.2023

  Zpráva


  Rok 2022 v Česku


  Rok 2022 byl s průměrnou teplotou 9,2 °C a s odchylkou +0,9 °C od normálu 1991–2020 nadnormální (+1,7 °C od normálu 1961–1990), a je tak dalším „teplým“ rokem v řadě. Od roku 1996 zaznamenáváme v Česku pouze roky normální a v různém stupni nadnormální. Teplotní odchylka od normálu 1991-2020 v jednotlivých měsících kolísala od +3,2 °C v únoru až po −2,1 °C v dubnu. Roční srážkový úhrn 632 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál za období 1991−2020 je v Česku 684 mm). Nejvíce srážek, v průměru 101 mm, což bylo 123 % normálu, napadlo v Česku v červnu a nejméně, v průměru jen 16 mm, to je 35 % normálu, v březnu. V průběhu roku bylo vydáno 159 výstrah a 116 informací o výskytu nebezpečného jevu, tj. celkem 275 výstražných informací.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.1.2023

  Tisková zpráva


  Prosinec 2022 na území Česka


  Prosinec 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,3 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Zaznamenali jsme však velmi chladnou druhou dekádu měsíce a extrémně teplý závěr roku. V průměru spadlo na území ČR za prosinec 50 mm srážek (109 % normálu 1991–2020). Sníh ležel po více dní i v nižších polohách. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 33,7 hodin, což činí 84 % normálu 1991–2020.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  6.1.2023

  Tisková zpráva


  Hydrologická ročenka České republiky 2021


  Úsek hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Hydrologická ročenka České republiky 2021”.
  Hydrologická ročenka České republiky 2021 je již třicátou publikací vydanou Českým hydrometeorologickým ústavem v nepřerušené řadě počínaje rokem 1992, kdy bylo obnoveno vydávání hydrologických ročenek po jeho přerušení v druhé polovině minulého století.
  Ročenka přináší hodnocení hydrologických poměrů na území České republiky v roce 2021, které přímo vychází z výsledků monitoringu množství a jakosti povrchových a podzemních vod.
  Pro všechna hodnocení již bylo použito nové referenční období 1991–2020. Vyhodnocení je prezentováno jednak zhodnocením hydrologického vývoje během roku v jednotlivých aspektech, které tento vývoj ovlivňují, a dále pak výsledky zpracované hydrologické bilance.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  26.1.2023

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  12-2022

  K dispozici je letošní 12. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek o sněhové nadílce a vánoční oblevě v prosinci 2022.


  25.1.2023

  Měření kvality ovzduší s dotací Moravskoslezského kraje

  V letošním roce ČHMÚ provádí další měření znečištění ovzduší dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
  Více zde.


  24.1.2023

  Časopis
  Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 6. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.


  Hlavní články v čísle:

  1. Informační systém o stavu a vývoji sucha na území České republiky
  2. Obrazová dokumentace povodně 1872, její mimořádnost a využití
  3. Následky bow echa 23. 6. 2021 v oblasti Jaderné elektrárny Temelín


  19.1.2023

  Prosinec 2022 v Královéhradeckém
  a Pardubickém kraji

  Prosinec 2022 lze v obou krajích popsat jako teplotně i srážkově normální. Průměrné měsíční teploty vzduchu byly oproti dlouhodobému prosincovému normálu 1991-2020 vyšší o 0,7 °C pro Královéhradecký kraj a o 0,6 °C pro Pardubický kraj. Během četných srážek napršelo 93 % a 99 % normálu 1991-2020. Mínusové maximální denní teploty umožnily, aby sníh ležel po více dní i v nížinách. Předvánoční obleva však způsobila odtávání i ve vyšších polohách.
  Celou zprávu včetně podrobností naleznete zde.


  17.1.2023

  Prosinec 2022 v Ústeckém
  a Libereckém kraji

  Prosinec byl v Ústeckém i Libereckém kraji teplotně i srážkově normální. Odchylka teploty vzduchu od normálu v Ústeckém kraji činila +0,4 °C, v Libereckém kraji +0,6 °C. Velmi teplé počasí panovalo na přelomu roku 2022 a 2023. Na Silvestra vystoupila teplota vzduchu dokonce nad 17 °C (Žatec 17,3 °C, Ústí n. L., Vaňov 17,1 °C). Nejnižší teploty vzduchu klesly dne 18. 12. 2022 pod -20 °C (Kořenov -23,6 °C, Bedřichov, Nová Louka -21,9 °C). Nejvyšší výška sněhové pokrývky byla naměřena dne 12. prosince v profilu Rokytnice n. J. (61 cm). Na Silvestra se sněhová pokrývka vyskytovala jen v nejvyšších polohách, zhruba nad 1 000 m n. m.
  Celou zprávu včetně podrobných map naleznete zde.


>> Archiv