Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  9.5.2022

  Tisková zpráva


  Aktuální vývoj a aktivita rojení kůrovce v nové mapové podobě


  Již třetím rokem je od počátku rojení kůrovce lesníkům a vlastníkům lesů k dispozici mapa zobrazující rychlost vývoje kůrovců ve stromech napadených při jarním rojení. Aktualizace mapy probíhá každý den na stránkách https://info.chmi.cz/bio/. Nově je k dispozici i předpověď aktivity rojení kůrovce. Bude tak možné odhadovat aktivitu rojení, včetně jeho vrcholu v jednotlivých lokalitách. Více v tiskové zprávě


  Více v tiskové zprávě (dokument pdf).


  Soubor ke stažení (dokument docx).  29.4.2022

  Tisková zpráva


  Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní?
  V letošním roce ho zvládneme bez výpravy do hor.


  Stejně jako v loňském roce i v tom letošním zvládneme prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní i v nížinách. Naopak z vyšších poloh bude nutné zajet minimálně do poloh středních. Vinou chladnějšího počasí a výskytu nočních teplot pod bodem mrazu vydrží kvetení třešní i po 1. máji.
  Mrazy ale bohužel ohrožují již rozkvetlé stromy!


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.4.2022

  Tisková zpráva


  Denně detailnější biometeorologické informace s předpovědí


  Důležité biometeorologické informace, které sledují vztah mezi počasím a živou přírodou, jsou uvedeny na jednom místě.
  Na nově spuštěných webových stránkách https://info.chmi.cz/ budeme pravidelně informovat o aktivitě klíšťat, kůrovce a nově i o aktivitě komárů. Dále na těchto stránkách najdete informace o rychlosti vývoje vegetace a o úhrnech srážek, včetně srovnání s normálem. Pylový semafor upozorňuje na míru ohrožení pylem v období pylové sezóny a Index tepelné pohody vyjadřuje pocitovou teplotu.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  22.3.2022

  Tisková zpráva


  Ocenění stanic s více než 100letou řadou meteorologických pozorování


  Na 23. března připadá Světový meteorologický den. Při této příležitosti bychom chtěli upozornit na práci pozorovatelů meteorologických a klimatologických stanic. Na území Česka máme již šest meteorologických stanic, které Světová meteorologická organizace zařadila mezi světově významné stanice, s velmi dlouhou a kvalitní řadu meteorologických měření a pozorování. Stanice Opava a Praha-Klementinum získaly ocenění již v roce 2017 a 2018 a v loňském roce k nim přibyly stanice Klatovy, Milešovka, Šumperk a Přerov.
  Pozorovatelé na meteorologických a klimatologických stanicích jsou ti, kteří nejsou příliš vidět, avšak přínos jejich práce je nevyčíslitelný. Výsledkem jejich činnosti jsou řady meteorologických pozorování a měření, která jsou cenná nejen pro klimatologický výzkum, ale jsou rovněž součástí kulturního dědictví národa.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.3.2022

  Tisková zpráva


  Rozšiřujeme laboratoře na pobočce v Ústí nad Labem


  Oddělení kvality ovzduší na pobočce Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ústí nad Labem má poměrně velké zastoupení. To je dané měřicí oblastí, jejím znečištěním a také specializací laboratoří na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a gravimetrické stanovení prašného aerosolu.

  Měří se zde všechny vzorky ČHMÚ odebrané v Česku, laboratoř slouží i pro projekty a vývoj v oblasti PAH a dalších organických látek. Od počátečních měření z 10 stanic se v současné době měří vzorky z 29 stanic. I z těchto důvodů došlo k rozhodnutí rozšířit stávající prostory a vybudovat nové pracoviště.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  20.5.2022

  Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a benzenem za rok 2021

  Vychází druhá předběžná zpráva hodnotící kvalitu ovzduší v ČR v roce 2021. Zpráva se týká znečištění ovzduší benzo[a] pyrenem a benzenem a potvrzuje, že rok 2021 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Více zjistíte ve II. dílu předběžné zprávy, kterou naleznete zde.


  Zpráva je dostupná rovněž v interaktivní verzi zde.


  18.5.2022

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  4-2022

  K dispozici je letošní 4. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci dubnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek „Vyhodnocení měření na monitorovacích stanicích Studénka a Věřňovice v roce 2021”.


  18.5.2022

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2022

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v České republice v dubnu 2022 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2022 naleznete zde.


  16.5.2022

  Projekt TURBAN

  Znečištění ovzduší, na kterém se podílí doprava, vytápění i další faktory, zvyšuje nemocnost obyvatel měst. Problematikou se zabývají vědci v rámci projektu TURBAN. Výsledky numerických modelů umožní detailní popis tepelného stresu nebo znečištění ovzduší a jejich výsledky se využijí i při územním plánování ve městech.
  V rámci projektu TURBAN (Turbulent-resolving urban modeling of air quality and thermal comfort) jsou aplikovány a rozvíjeny modely kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí na úrovni uličních kaňonů, tedy v měřítku jednotek metrů. V centru Prahy vzniká v rámci projektu měřicí síť senzorů kvality ovzduší, která poskytne detailnější informaci o prostorovém rozložení koncentrací znečišťujících látek a spolu se speciálními meteorologickými měřeními poslouží k ověření a zpřesnění modelových výstupů.
  Hlavními uživateli výsledků projektu TURBAN jsou magistráty zapojených měst. Měření, experimenty a plány probíhají v úzké spolupráci s nimi, a i přes komplikace způsobené pandemickými omezeními, se daří naplňovat cíle projektu.
  Aktuality a více o projektu zde: https://project-turban.eu/newsCZ.html.


  12.5.2022

  GREGOR JOHANN MENDEL – METEOROLOG

  Zveme Vás na konferenci, která představí další odborné aktivity Gregora Mendela mimo genetiku. Bude uvedena nejen odborná a publikační činnost v oboru meteorologie a astronomie, ale také jeho schopnost využít tyto poznatky v dalších oborech, zvláště zemědělství. Součástí odborné části bude také doložit tehdejší úroveň poznání a současně poukázat na rozvoj meteorologie v současné době.
  Konference proběhne ve dnech 18. 7. – 19. 7. 2022 v Brně.
  Veškeré informace naleznete na: https://info.chmi.cz/ konference/mendel/.


>> Archiv