Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Aktuality


  25.10.2021

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 27. 10. 2021 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  20.10.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  9-2021

  K dispozici je letošní 9. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci září. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek:
  Povodňová situace v povodí Olše, Ostravice a Bečvy ve dnech 31. srpna a 1. září 2021.


  18.10.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za září 2021 naleznete zde.


  5.10.2021

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 4. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.


  Hlavní články v čísle:

  1. Pamätné ochladenie na prelome rokov 1978 a 1979 na Slovensku z klimatologickej perspektívy
  2. Vliv městského prostředí na tepelnou zátěž v centru Prahy
  3. Zimní epizoda s celodenními mrazy, ledovkou a sněžením v ČR v únoru 2021


  23.9.2021

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude 24. 9. a 27.9. 2021 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  23.9.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červenec a srpen 2021 naleznete zde:
  CERVENEC_2021.pdf
  SRPEN_2021.pdf


  22.9.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  8-2021

  K dispozici je letošní 8. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci srpnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek:
  Koncentrace benzo[a]pyrenu na monitorovacích stanicích Věřňovice a Mizerov v roce 2020.


  30.8.2021

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude od 6. 9. – 21. 9. 2021 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  19.8.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  7-2021

  K dispozici je letošní 7. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci červenci. Toto vydání přináší jako zajímavost článek „Za mlýny a náhony v Javorníku”.


  18.8.2021

  Systém sběru, zpracování a hodnocení dat z oblasti kvality ovzduší

  Úsek kvality ovzduší v rámci ČHMÚ vydává aktualizovaný metodický materiál. Je zde popsán systém sběru, zpracování a hodnocení dat z oblasti kvality ovzduší, emisí skleníkových plynů a atmosférické depozice v roce 2020. Tyto informace byly do roku 2019 součástí pravidelných dokumentů vydávaných úsekem kvality ovzduší, od roku 2020 je materiál publikován samostatně. Materiál je dostupný zde: nakladatelstvi.chmi.cz.


  3.8.2021

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude 5. – 6. 8. 2021 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  22.7.2021

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude od 23. - 30. 7. 2021 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  20.7.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2021 naleznete zde.


  20.7.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  6-2021

  K dispozici je letošní 6. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci červnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost o Hlásných profilech na tocích v působnosti ČHMÚ, pobočky Ostrava.


  2.7.2021

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Porovnání výsledků měření celkového ozonu Brewerovým a Dobsonovým spektrofotometrem v Antarktidě
  2. Zpráva o průběhu sanačních prací ropných lagun v Ostravě a identifikaci špiček koncentrací SO2 v jejich okolí
  3. Amatérská meteorologická stanice Netatmo a analýza výsledků jejího měření


  25.6.2021

  Tornádo na Hodonínsku,
  co víme?

  Mimořádnou situaci na místě dokumentuje také tým odborníků ČHMÚ. Je potřeba bližší prozkoumání škod přímo na místě, abychom se dozvěděli více nejen o síle tornáda.
  Zatím nedokážeme říci, zda bylo tornádo jedno, nebo jich bylo více. Podle veřejně dostupných záběrů šlo o silné tornádo doprovázené savými víry, které obecně mohou za největší škody působené tornády. Převrácená auta se vyskytují už v tornádech síly F3, ale podle dostupných snímků zatím nelze vyloučit ani vyšší stupně.
  V Česku je zdokumentováno přibližně 1 až 5 tornád ročně. Přitom tornádo přesahující sílu F3 v novodobé historii zaznamenáno nebylo.
  Vznik tornáda není zdaleka jen o teplém vzduchu nebo nestabilním zvrstvení atmosféry. K jeho vzniku je potřeba celá řada dalších podmínek. Nicméně i při splnění všech známých podmínek pro vznik tornád není jisté, že se tornádo nakonec vyskytne. Na radarových odrazech může být jedním z průvodních znaků extrémních bouřek (tzv. supercel) jejich rotující struktura.
  Více informací budeme schopni říci až po podrobné dokumentaci události a jejím vyhodnocení.


  24.6.2021

  KNIHOVNA oznamuje

  Specializovaná knihovna ČHMÚ oznamuje všem zájemcům, že bude pro veřejnost otevřena od 12. 7. 2021.


  23.6.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  5-2021

  K dispozici je 5. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci květnu. V tomto vydání přinášíme zajímavost o projektu BORA-projektu, který tady ještě nebyl.


  18.6.2021

  CHLADNÉ POČASÍ VÝRAZNĚ ZPOZDILO TERMÍNY RAŠENÍ A KVETENÍ

  Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR vyhodnocuje fenologické fáze rostlin, tzn. jednotlivá období života rostlin v průběhu roku (zkráceně nazývané fenofáze). Letošní chladné počasí přispělo ke zpoždění jednotlivých fenofází u bylin, keřů, stromů i ptačích populací až o 12 dnů oproti dlouhodobému průměru. Stejné termíny fenofází dřevin byly zaznamenány naposledy v 80. letech minulého století. Klimatická změna přispívá spíše k dřívějšímu nástupu jednotlivých období růstu rostlin.
  Obě instituce vydávají aktuálně tiskovou zprávu, která se tématu věnuje podrobněji.

  Odkaz:
  https://www.czechglobe.cz/
  cs/category/tiskove-zpravy/


  14.6.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za květen 2021 naleznete zde.


  18.5.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  4-2021

  K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci dubnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek o Sněžení a aprílovém počasí v dubnu 2021.  18.5.2021

  Nakladatelství ČHMÚ

  Výroční zpráva za rok 2020 je ke stažení zde.


  13.5.2021

  UPOZORŇUJEME

  na omezení dostupnosti služeb, včetně webových stránek www.chmi.cz, a mobilní aplikace ČHMÚ a ČHMÚ Plus a aktualizaci zveřejněných dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mohou nastat problémy s aktuálností a správností zveřejněných dat a to z důvodu stěhování serverů ze starého pracoviště Centrálního předpovědního pracoviště na nové.

  Odstávka proběhne ve dnech 18. (úterý) až 19. (středa) května 2021 od cca 8:20 hodin s plánovaným ukončením 19. 5.
  Za problémy vzniklé odstávkou se předem omlouváme.


  12.5.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2021 naleznete zde.


  3.5.2021

  UPOZORŇUJEME

  na omezení dostupnosti služeb včetně webových stránek a zveřejněných dat Českého hydrometeorologic-kého ústavu (ČHMÚ) a to z důvodu osazení nové technologie IT.

  Odstávka proběhne ve dnech 8. 5. (sobota) až 9. 5. (neděle) 2021 od cca 8:20 hodin s plánovaným ukončením 9. 5. Za problémy vzniklé odstávkou se omlouváme.


  2.5.2021

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.

  Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2020 v Česku
  2. Výskyt suchých období v pražském Klementinu
  3. Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa 1978–2018


  30.4.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  3-2021

  K dispozici je 3. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci březnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost „Pár střípků k vodním mlýnům na Opavsku”.


  21.4.2021

  Přinášíme informace v nové podobě pro zemědělce, zahrádkáře a všechny milovníky přírody

  Naleznete zde:
  aktuální vývoj vegetace (zda je opožděn či naopak v předstihu), teploty, vláhovou bilanci, srážky či vlhkost půdy. 
  Zveřejňujeme informace o pylech, klíšťatech a kůrovci i v nové aplikaci ČHMÚ. 
  Vše je nově dostupné ve formě interaktivních map zobrazujících informace pro jednotlivé okresy:
  Počasí a rostliny
  – hodnocení vývoje vegetace vůči normálu, teploty (průměrné, minimální a maximální, půdy, sumy teplot)
  Monitoring sucha
  – hodnocení meteorologického sucha s využitím indexů sucha SPEI (vláhová bilance vůči normálu) a SPI (srážky vůči normálu) a půdního sucha (vlhkosti půdy v 0-40 a 0-100 cm)
  Pylový semafor
  – míra ohrožení pylem v nejbližších dnech, přehled alergenů
  Aktivita klíšťať
  – míra ohrožení klíšťaty v nejbližších dnech
  Kůrovec
  – vývoj jednotlivých generací škůdce 
  Všechny mapy jsou sladěny do stejné grafické podoby a mají jednoduché interaktivní ovládání. U jednotlivých sekcí je uvedeno i aktuální slovní hodnocení a různé doprovodné informace (např. dlouhodobé kalendáře přírody, pylový kalendář či doprovodné mapy u meteorologického a půdního sucha). 
  Souhrnné informace vám přinášíme i ve formě videa, které naleznete na Youtube kanále ČHMÚ.


  14.4.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za březen 2021 naleznete zde.


  29.3.2021

  Měsíční výhled počasí

  Od dubna 2021 změní ČHMÚ termín vydávání měsíčního výhledu počasí. Místo pátku bude měsíční výhled nově zveřejňován každé pondělí kolem 17. hodiny. Platnost předpovědi na 4 týdny zůstává. Posun termínu vydání na samý začátek předpovědního období umožní využití nejnovějších předpovědních materiálů. Od této změny si proto slibujeme zkvalitnění předpovědi, a to zejména na první a druhý týden, pro které se ve větší míře používají výstupy numerických předpovědních modelů určených pro střednědobou předpověď. Další novinkou bude změna srovnávacího období – od dubna budeme porovnávat předpovědní prvky, tj. teplotu a srážky s normálem za období 1991 až 2020 místo dosavadního normálu 1981 až 2010. Zároveň bude měsíční výhled nově uvádět extrémy teplot a srážek (týdenní a čtyřtýdenní) zaznamenané od roku 1941 (dříve od r. 1951).


  22.3.2021

  Portál www.FENOFAZE.cz pomáhá sbírat fenologická data

  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ) a Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Vás opětovně zvou k pozorování letošního průběhu jara a celé vegetační sezóny (od rašení až po žloutnutí a opad listů) prostřednictvím společného projektu www.fenofaze.cz, který zajišťuje monitoring vývojových fází (fenologických fází, zkráceně fenofází) vybraných rostlinných druhů v rámci celé ČR. Monitoring je od roku 2019 otevřený pro širokou veřejnost.

  ČHMÚ využívá nasbíraná data do pravidelných biometeorologic-kých zpráv, k informaci veřejnosti o vývoji vegetace a k výzkumným účelům.


  19.3.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  2-2021

  K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci únoru. Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Maximálních a minimálních teplotách v únoru 2021.


  16.3.2021

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 1. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”. Toto číslo je věnováno tématice červnových povodní v roce 2020.
  Hlavní články v čísle:

  1. Zhodnocení meteorologických příčin povodní v červnu 2020
  2. Průběh povodní v červnu 2020 v jednotlivých povodích
  3. Srážky vedoucí k povodňovým epizodám v červnu 2020 a zhodnocení jejich extremity


  16.3.2021

  Portál AGRORISK pomůže zemědělcům předvídat rizika

  Nový portál AgroRisk, který vznikal od roku 2018 s gran-tovou podporou Ministerstva zemědělství, předpovídá rizika výskytu chorob, škůdců a agrometeorologických rizik pro polní plodiny. Na jeho vzniku se podílel Český hydrometeorolo-gický ústav (Odd. biometeorolo-gických aplikací v Praze a Odd. meteorologie a klimatologie v Brně) s dalšími partnery (Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Partnerem tohoto projektu je Agrární komora ČR.

  Portál obsahuje interaktivní mapu Česka, na které je možné si zvolit konkrétní oblast a konkrétní zemědělskou plodinu. Mapa následně zobrazí možné rizikové faktory a pro každý z nich určí výši rizika na pětistupňovém semaforu od bílé znamenající zanedbatelné riziko, přes žlutou až po tmavě červenou barvu signalizující mimořádné riziko.

  Tiskovou zprávu ke spuštění nového portálu vydala Agrární komora České republiky.


  11.3.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za únor 2021 naleznete zde.


  3.3.2021

  Hydrologická ročenka České republiky 2019

  Vydána byla „Hydrologická ročenka ČR 2019”. Publikace přehledně uvádí výsledky pozorování hydrologických veličin a zhodnocení hydro-logických poměrů v České republice v roce 2019 a je k dispozici rovněž v tištěné verzi. Tento ročník navíc obsahuje informace o systému FEWS, implementovaném v operativní povodňové předpovědní službě ČHMÚ, informace o mezinárodní činnosti v roce 2019 a článek o systemizaci měření a vyhodnocení průtoku na povrchových vodách.


  17.2.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  1-2021

  K dispozici je 1. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Roku 2020 v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji.


  12.2.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za leden 2021 naleznete zde.


  4.2.2021

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 6. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.

  Hlavní články v čísle:

  1. Výpočet nejistot v rámci inventarizací emisí skleníkových plynů v sektoru Energetika
  2. Ověření vybraných indexů stability pro předpovědi bouřek
  3. Atmosférická cirkulace v únoru 2020 a tlaková níže Sabina
  4. Anketa: Co si myslí přední čeští odborníci o ochraně ovzduší?


  26.1.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  12-2020

  K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Kvalitě ovzduší v roce 2020.


  13.1.2021

  Lepší zobrazení předpovědí z modelu Aladin

  Animace má hodinový krok.
  Z předešlého zobrazování po třech hodinách a v jednotlivých statických obrazech přecházíme k atraktivnějšímu prezentování výstupů modelu Aladin.
  Na mapovém podkladu můžete tedy přecházet mezi jednotlivými informacemi: teplota, srážky, síla větru…
  Věříme, že zobrazování pomocí animace a po jednotlivých hodinách uvítá širší veřejnost i odborníci.


   


  11.1.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2020 naleznete zde.


  22.12.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  11-2020

  K dispozici je 11. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
  Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Recenzi dvou knih s pedologickou tématikou.


  17.12.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2020 naleznete zde.


  8.12.2020

  Kde se historie dotýká oblaků a řek

  Nakladatelství ČHMÚ vydává novou publikaci, ve které se můžete vydat proti proudu času a sledovat vývoj jednotlivých oborů činnosti ústavu v podobě historie vývoje poznání daných oborů, a to jak v měřítku celého světa, tak v měřítku českých zemí (ukázka v příloze).

  Autoři: J. Daňhelka, R. Tolasz,
  K. Krška, J. Macoun, L. Elleder

  Objednávky: nakladatelstvi@chmi.cz
  Cena: 369,- Kč + poštovné a balné.  23.11.2020

  Dostupnost webových stránek ČHMÚ

  UPOZORŇUJEME na plánované odstavení webových a portálových serverů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), z důvodů nezbytné migrace hostingového datového centra.

  Odstávka proběhne ve dnech 24. až 25. 11. 2020 od cca 6,00 hod (24. 11.) do cca 15,30 hod (25. 11.) V uvedené době nebudou dostupné webové stránky ČHMÚ. 

  Za problémy vzniklé odstávkou se předem omlouváme.


  23.11.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2020

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Povodňové situaci v druhé dekádě měsíce října v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy.


  18.11.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 5. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.
  Hlavní články v čísle:

  1. Vybrané případy supercelárních bouří za roky 2018 a 2019 pohledem dopplerovských polarimetrických radarů
  2. Are rainfall extremes becoming non-stationary due to global warming? A case-study from Slovakia
  3. Internet věcí a crowdsourcing v meteorologii a klimatologii

   


  11.11.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2020 naleznete zde.


  27.10.2020

  Systém sběru, zpracování a hodnocení dat – nový metodický materiál

  Úsek kvality ovzduší v rámci Českého hydrometeorologického ústavu vydává nový metodický materiál. Je zde popsán systém sběru, zpracování a hodnocení dat z oblasti kvality ovzduší, emisí skleníkových plynů a atmosférické depozice. Tyto informace byly doposud součástí pravidelných dokumentů vydávaných úsekem kvality ovzduší, nyní je dokument poprvé publikován samostatně. Počítáme s pravidelnou roční aktualizací. Nový materiál je dostupný zde:
  http://nakladatelstvi.chmi.cz.


  23.10.2020

  Minimální vodní stavy Labe v záznamu hladových kamenů

  Autorskému týmu ČHMÚ vyšel v časopisu Climate of the Past článek zaměřený na problematiku hladových kamenů jako zdroje dat o suchu v minulosti.

  Více informací o článku zde.  22.10.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9-2020

  K dispozici je 9. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Možnostech meteorologických vstupů při tvorbě předpovědi průtoků na tocích v rámci ČHMÚ, pobočky Ostrava.  13.10.2020

  Uzavření knihovny

  Oznamujeme, že od 15. 10. 2020 je Specializovaná knihovna ČHMÚ pro veřejnost uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  12.10.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za září 2020 naleznete zde.  22.9.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 8-2020

  K dispozici je 8. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Úrovni znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 v závislosti na meteorologických podmínkách rozptylu v Moravskoslezském kraji v období září-květen 2015-2020.


  22.9.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Vývoj koncentrací a depozice síry na Observatoři Košetice
  2. Hodnocení metod stanovení podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v období 2007–2018 v Ústeckém kraji
  3. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2019 – část II.


  21.9.2020

  Povodně na území České republiky v červnu 2020

  Souhrnná zpráva obsahuje vyhodnocení hydrometeorologické situace v červnu 2020, jak z hlediska příčinných srážek, tak z hlediska odtokové situace v zasažených povodích na území České republiky.
  Čtěte více.


  21.9.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude 23. 9. 2020 z provozních důvodů uzavřena.

  Děkujeme za pochopení.


  18.9.2020

  Hydrologická ročenka České republiky 2018

  K dispozici je Hydrologická ročenka ČR 2018, která obsahuje výsledky pozorování hydrologických veličin a zhodnocení hydrologických poměrů v České republice v roce 2018.


  15.9.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za červenec naleznete zde.
  Celou zprávu za srpen naleznete zde.


  10.9.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude 15. 9. 2020 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  20.8.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 7-2020

  K dispozici je 7. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci. Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Nových výzkumných lesnicko-hydrologických povodích na Černé Opavě.


  3.8.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude od 6. do 14. 8. 2020 z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  30.7.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ je dne 30. - 31. 7. z provozních důvodů uzavřena.

  Děkujeme za pochopení


  16.7.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Dlouhodobé charakteristiky konvektivních bouří z pohledu radarových dat a dat detekce blesků
  2. Zpřesnění operativních map PM10 zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu
  3. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2019 – část I.


  16.7.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2020 naleznete zde.


  15.7.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 6-2020

  K dispozici je 6. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci Činnosti Hydrologické předpovědní povodňové služby ČHMÚ Ostrava v červnu 2020.


  14.7.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 20. – 21. 7. 2020 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  29.6.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude od 7. – 10. 7. z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  19.6.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za květen 2020 naleznete zde.  18.6.2020

  Vyhodnocení přívalové povodně 7. 6. 2020 v okolí Uničova

  V neděli 7. června se ve večerních hodinách vyskytly v okolí Uničova velmi intenzivní srážky, které následně způsobily přívalové povodně. Předběžné vyhodnocené této extrémní hydrometeorologické situace přinášíme zcela novou formou na následném odkazu: storymaps.arcgis.com/stories.


  16.6.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 5-2020

  K dispozici je 5. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci květnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Instalacích sněhoměrných čidel v roce 2020.  10.6.2020

  Nakladatelství ČHMÚ

  Výroční zpráva za rok 2019 je ke stažení zde.


  5.6.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 12. 6. 2020 z technických důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  4.6.2020

  Znečištění ovzduší v datech, Tabelární ročenka za rok 2019

  Úsek kvality ovzduší vydává datovou část Tabelární ročenky za rok 2019, jedná se o kapitoly 3-41, včetně podrobného přehledu. Jsou zde přehledně zobrazeny výsledky měření kvality ovzduší v roce 2019.  Více zjistíte v samotné ročence za rok 2019, kterou naleznete zde.


  28.5.2020

  Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2019

  Úsek kvality ovzduší vydává předběžnou zprávu o znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2019. Autoři konstatují, že stav ovzduší v ČR se v roce 2019 pro uvedené veličiny zlepšil. Více zjistíte ve II. dílu předběžné zprávy, kterou naleznete zde.  22.5.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na koncentrace suspendovaných částic PM10 v České republice
  2. O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najvyššie hodnoty
  3. The effects of weather extremes on the agriculture in Northern Hungary during the Maunder Minimum

  Více na casmz.chmi.cz.

   


  20.5.2020

  Obnovení provozu knihovny.

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude pro veřejnost otevřena od 1. 6. 2020.
   


  19.5.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 4-2020

  K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Kvalitě ovzduší v malých sídlech.


  12.5.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za duben 2020 naleznete zde.
   


  30.4.2020

  Měsíční výhled počasí již v pátek

  Doposud se měsíční výhled vydával vždy v sobotu odpoledne. Od 1. května nastává změna a výhled bude publikovaný vždy v pátek v 18.00.

  Podoba měsíčního výhledu se nemění.


  23.4.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 3-2020

  K dispozici je 3. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Kozmických ptačích loukách-nejen hydrolologické zajímavosti regionu.
   


  23.4.2020

  Portál FireRisk ukazuje riziko přírodních požárů v ČR

  Na webu jsou zveřejňovány denní a hodinové předpovědi míry rizika přírodních požárů ve vysokém rozlišení v ČR. Web usnadní práci státní správě i samosprávám, které vyhlašují preventivní opatření.

  Na několikaletém vývoji portálu spolupracovali vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – Czech Globe, Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů – IFER a některých dalších institucí.

  S portálem FireRisk mohou pracovat nejen vědci, ale široká odborná i laická veřejnost. „Takto přesná a operativně dostupná data pro požární počasí v Česku dosud neexistovala”, uvedl další z tvůrců portálu Martin Možný z ČHMÚ. Jedná se prozatím o experimentální verzi a časem bude jedním z podkladů pro Systém integrované výstražné služby.

   

   

  Více na www.firerisk.cz

   


  23.4.2020

  Portál FireRisk ukazuje riziko přírodních požárů v ČR


  9.4.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za březen 2020 naleznete zde.


  25.3.2020

  Vyhodnocení stavu sucha na území České republiky v polovině března 2019 a 2020

  Z hlediska vyhodnocení stavu sucha na území České republiky byl rok 2019 z hlediska vodností výrazně vodnější než letošní březen. Průměrné průtoky v březnu 2019 místy dosahovaly až trojnásobku průměrných měsíčních průtoků a pohybovaly se ponejvíce v rozmezí od 75 do 165 % QIII zatímco v letošním březnu to bylo 40 až 105 % QIII.
  Čtěte více (dokument pdf).


  19.3.2020

  Měření znečištění ovzduší v Mizerově a ve Věřňovicích v roce 2020


  V letošním roce začala v pořadí už dvanáctá měření kvality ovzduší na vybraných lokalitách s dotační podporou Moravskoslezského kraje. Záměrem je podrobněji sledovat vliv přeshraničního přenosu znečištění ovzduší mezi Polskem a Českem na Karvinsku. Po domluvě se zástupci Krajského úřadu byla vybrána nová lokalita Mizerov, a dále Věřňovice, kde byla pro letošní rok rozšířena měření o sledování polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů v suspendovaných částicích.

   


  18.3.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za únor 2020 naleznete zde.


  16.3.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 2-2020

  K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci únoru. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Zimě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.


  16.3.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude od dnešního dne, až do odvolání, pro veřejnost uzavřena. Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy.

  Děkujeme za pochopení.


  10.3.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 1. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2019 v Česku
  2. Vertikální distribuce přízemního ozonu ze stožárového měření v Košeticích
  3. Zmeny v skupenskom zastúpení atmosférických zrážok v zime na území Slovenska
  Více na casmz.chmi.cz.


  10.3.2020

  DOD 2020

  Den otevřených dveří přesouváme na nejbližší vhodnou příležitost. Budeme se na vás těšit, vše včas oznámíme.  9.3.2020

  UPOZORNĚNÍ

  Upozorňujeme na plánované odstavení hlavních serverů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), z důvodů servisních prací (výměna centrálního switche).


  Odstávka proběhne dne 11. 3. 2020 od cca 13:20 do 11. 3. 2020 do cca 19:20 hodin. V uvedené době nemusí být dostupná všechna data.


  Za problémy vzniklé odstávkou se předem omlouváme.

   


  24.2.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 1-2020

  K dispozici je 1. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Systému integrované výstražné služby (SIVS)-změnách a zhodnocení roku 2019 na RPP Ostrava.


  24.2.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 27. – 28. 2. 2020 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  14.2.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za leden 2020 naleznete zde.
   


  3.2.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 5. 2. 2020 z provozních důvodů uzavřena.

  Děkujeme za pochopení.


  23.1.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 27. 1. 2020 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  17.1.2020

  Český hydrometeorologický ústav vydává novou knihu pod názvem „Povětrnostní sloupy”
  Průvodce po objektech drobné architektury s meteorologickými přístroji

  Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která se věnuje tématu meteorologických sloupků. Ty se těšily velkému zájmu především na konci 19. a na počátku 20. století. U některých časem došlo k zániku, některé byly zdevastovány a následně po roce 1990 naopak rekonstruovány. Přinášíme příběhy jednotlivých sloupků na území ČR. V náhledu zveřejňujeme pár stránek a nabízíme publikaci ke koupi.

  Objednávat můžete na: nakladatelstvi@chmi.cz

  Cena publikace: 480 Kč (možný i osobní odběr na Tiskovém a informačním oddělení hlavní budovy ČHMÚ v Praze-Komořanech).


  16.1.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12 2019

  K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinec. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Předběžném hodnocení kvality ovzduší v roce 2019  a zdrojích znečišťování ovzduší na území severní a střední Moravy a Slezska.
   


  15.1.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za prosinec 2019 naleznete zde.


  14.1.2020

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 17. 1. 2020 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  3.1.2020

  Výběrové řízení na pozici nového generálního ředitele organizace EUMETSAT

  Mezinárodní organizace EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), která ve spolupráci s ESA vyvíjí a provozuje evropské meteorologické družice (Meteosat, Metop, Jason) a rovněž se podílí na implementaci a provozu družic resp. přístrojů Sentinel programu Copernicus, vypisuje konkurz na pozici svého nového generálního ředitele. Zájemci a zájemkyně z členských států EUMETSAT, tedy včetně ČR, naleznou podrobnější informace a instrukce na webových stránkách organizace EUMETSAT zde: https://www.eumetsat.int

  Případné další doplňující informace (odborného charakteru) poskytnou specialisté družicového oddělení ČHMÚ, kontaktní e-mail: sat@chmi.cz.

  Uzávěrka výběrového řízení je 15. března 2020.

   


  16.12.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 11-2019

  K dispozici je 11. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu. Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Suchu a pokračujícím lesnicko-hydrologickém výzkumu.


  16.12.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za listopad 2019 naleznete zde.


  11.12.2019

  Uzavření knihovny

  Knihovna bude uzavřena od 19. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Od čtvrtka 2. ledna 2020 budeme mít opět otevřeno dle běžné otevírací doby.
  Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky vánoční.
   


  9.12.2019

  Podatelna ČHMÚ

  Podatelna ČHMÚ bude v pátek 27. 12. 2019 - UZAVŘENA.
  Poštu doručenou doručovatelskými službami bude přejímat vrátnice ČHMÚ.
  Děkujeme za pochopení.


  26.11.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 4. 12. 2019 z technických důvodů uzavřena.

  Děkujeme za pochopení.


  20.11.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 22. 11. 2019 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  18.11.2019

  Dlouhodobé průměrné průtoky ve vodních útvarech

  ČHMÚ nově zveřejňuje hodnoty dlouhodobých průměrných průtoků pro jednotlivé vodní útvary vymezené dle Směrnice 2000/60/ES. Data jsou vztažena k referenčnímu období 1981–2010. Jejich zpracování vychází z napozorovaných hodnot v síti vodoměrných stanic na povrchových vodách provozovaných a vyhodnocovaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Hodnoty dlouhodobých průměrných průtoků ve vodních útvarech slouží, mimo jiné, pro zpracování plánů povodí dle Rámcové směrnice o vodní politice, ale díky své velké podrobnosti mohou být zajímavým podkladem i pro širokou veřejnost.

  Prezentaci naleznete v podobě mapové aplikace. Podrobnější informace jsou dostupné zde.
  13.11.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2019

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Teplotních charakteristikách října 2019 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.


  12.11.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za říjen 2019 naleznete zde.
   


  6.11.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 13. – 15. 11. 2019 a 22. 11. 2019 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  18.10.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9-­2019

  K dispozici je 9. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září. Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Srážkoodtokové epizodě v první polovině září 2019.


  15.10.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za září 2019 naleznete zde.


  3.10.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude od 3. do 11. 10.  2019 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  17.9.2019

  Cena za komunikaci globální výzvy změny klimatu


  V pondělí 16. 9. 2019 odpoledne v pražském sídle OSN byla udělena „Cena za komunikaci globální výzvy změny klimatu“. Prvním laureátem se stal klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu, pan Radim Tolasz. Celkem bylo navrženo 9 nominací. Radim Tolasz zastupuje ČR v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), účastní se mezinárodních konferencí. Dlouhodobě přispívá do médií a snaží se odborné výsledky práce komunikovat se širokou veřejností. Své myšlenky zaznamenává na blogu, často komunikuje se studenty a přednáší na vysokých školách. Ve svých článcích často reaguje na přímé dotazy veřejnosti, vždy s důrazem na srozumitelnost. Věříme, že se nedá odradit a bude pokračovat dál v přátelské rétorice a trpělivém vyjasňování složitých témat veřejnosti.
   


  13.9.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 8-2019

  K dispozici je 8. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o aktivitách PIZZA.


  11.9.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červenec a srpen 2019 naleznete zde:
     červenec
     srpen


  28.8.2019

  Vyjádření ČHMÚ k chybně vydané výstraze

  V rámci pravidelného testování Systému integrované výstražné služby vznikla včera před polednem na straně ČHMÚ chyba, která vedla k publikování testovací výstrahy. Tato výstraha byla krátce po poledni zrušena. V rámci Integrovaného záchranného systému nedošlo k další distribuci, díky druhému kontrolnímu mechanizmu potvrzování výstrah před jejím zveřejněním. Kvůli této chybě upravíme konkrétní technická nastavení a procesy, které nám pomohou vyhnout se podobným chybám v budoucnosti. 
  Předpokládáme, že v důsledku této špatně vydané výstrahy nedošlo s největší pravděpodobností k žádným škodám ani újmě na majetku.

   

  Na vině byla lidská chyba, kvůli které došlo k překonání prvního ochranného mechanismu před zveřejněním testovací výstrahy. Ve druhém kroku zafungoval systém zpětného ověřování výstrahy před její distribucí v Integrovaném záchranném systému a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.
  Za vzniklou situaci se ČHMÚ velice omlouvá.

   

   


  14.8.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 7-2019

  K dispozici je 7. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Rejvízském rašeliništi a změně klimatu.


  1.8.2019

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2018
  2. Koncentrace suspendovaných částic PM10 a výška směšovací vrstvy v Moravskoslezském kraji během chladných sezón 2016/2017 a 2017/2018
  3. Změny teploty vzduchu a úhrnů srážek v období 1961–2016 v Krkonoších

  Více na casmz.chmi.cz


  26.7.2019

  Dovolujeme si Vám s velkou lítostí oznámit smutnou zprávu o odchodu našeho kolegy pana RNDr. Jiřího Hostýnka.

  Zemřel náhle ve středu 24. července 2019.

   

  Bude nám moc chybět.

   

  Kolektiv Českého hydrometeorologického ústavu

   

   


  17.7.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červen 2019 naleznete zde.
   


  17.7.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 6-2019

  K dispozici je 6. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o tom, že Není ozon jako ozon.


  24.6.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 25. 6. 2019 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  18.6.2019

  Konference Sucho 2014-2018

  ČHMÚ a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost pořádají konferenci Sucho 2014-2018. Konference proběhne 18. června 2019 na Novotného lávce 5 v Praze 1 v sídle ČVTVHS. Jedná se o déle připravovanou konferenci, na které budou představeny dosavadní výsledky hodnocení současné dlouhé suché periody. Abstrakty příspěvků jsou k nahlédnutí zde. Sborník abstraktů bude vydán po ukončení konference.


  13.6.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 5-2019

  K dispozici je 5. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci květnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Povodňové situaci v druhé dekádě května 2019.


  11.6.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za květen 2019 naleznete zde.


  30.5.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude ve dnech 5. 6. až 7. 6. 2019 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  21.5.2019

  Snímky z družic MSG

  Nová verze prohlížeče snímků z družic MSG – NÁVOD ke stažení.


  20.5.2019

  Informace ČHMÚ k problematice 5G sítí

  Vyjádření družicového oddělení na základě intenzivního dotazování ze strany médií a veřejnosti.
  Viz příloha.


  20.5.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za duben 2019 naleznete zde.
   


  16.5.2019

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Možnost využití radarových produktů pro hodnocení eroze zemědělské půdy
  2. Možnosti využití typizace synoptických situací k časovému vymezení babího léta
  3. Česká (Československá) meteorologická společnost, 60 let její historie a současnost

  Více na casmz.chmi.cz.


  13.5.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 4-­2019

  K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Bouřkové činnosti v povodí Jíčínky 30. dubna 2019.


  10.5.2019

  Nakladatelství ČHMÚ

  Výroční zpráva za rok 2018 je ke stažení zde.


  2.5.2019

  Společné prohlášení České limnologické společnosti a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti k hospodaření s vodou v České republice

  Celý článek ke stažení zde.


  16.4.2019

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 18.4.2019 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  16.4.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.
  Celé zprávy za březen 2019 naleznete zde.


  11.4.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 3-2019

  K dispozici je 3. číslo „Zpravodaje“ roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Gangloffově náhonu.


  9.4.2019

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 1. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”. Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2018 v České republice
  2. Charakteristiky konvekčních a vrstevnatých srážek na stanicích v České republice v letech 1982–2016
  3. Prekračovanie kritických úrovní ozónu na výškovom tranzekte vo Vysokých Tatrách

  Více na http://casmz.chmi.cz.


  13.3.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za únor 2019 naleznete zde.  13.3.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 2-2019

  K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci únoru. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o tom, že Uplynulo devadesát let od „zimy staletí” a extrémního mrazu v roce 1929.


  8.3.2019

  Hydrologická ročenka České republiky 2017

  Úsek hydrologie ČHMÚ vydal Hydrologickou ročenku ČR 2017.
  Publikace obsahuje výsledky pozorování hydrologických veličin a zhodnocení hydrologických poměrů v České republice v roce 2017.


  1.3.2019

  Měření znečištění ovzduší v Krnově a v Bruntále v roce 2019

  ČHMÚ dlouhodobě sleduje znečištění ovzduší i na lokalitách, které nejsou součástí Státní sítě imisního monitoringu. Na severní Moravě jsou taková měření už 11. rokem dotována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2019 je pro zjištění stavu a změn imisní situace cílem proměření úrovně kvality ovzduší suspendovanými částicemi PM10, PM2.5 a PAH, včetně benzo[a]pyrenu a těžkých kovů v PM10, v Krnově a v Bruntále.


  15.2.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2019

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2019 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za leden 2019 naleznete zde.


  14.2.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 1-2019

  K dispozici je 1. číslo „Zpravodaje” roku 2019 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Předběžném hodnocení kvality ovzduší v roce 2018, severní Morava a Slezsko.


  14.1.2019

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12­2018

  K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje” roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Ochlazení ze Silvestra na Nový rok 1978/1979.


  14.1.2019

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za prosinec 2018 naleznete zde.
   


  21.12.2018

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 31. 12. 2018 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  12.12.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 11­2018

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje” roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o hydrologických analýzách v NPR Skřítek a Rejvíz ve spolupráci s SCHKO Jeseníky.


  12.12.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2018 naleznete zde.


  11.12.2018

  Podatelna ČHMÚ

  Podatelna ČHMÚ bude ve čtvrtek 27. 12. a v pátek 28. 12. 2018 – UZAVŘENA.

  Poštu doručenou doručovatelskými službami bude přijímat vrátnice.


  4.12.2018

  Návštěva výzkumného ředitele Světové meteorologické organizace

  Dne 1. 12. 2018 navštívil Národní atmosférickou observatoř Košetice nový výzkumný ředitel Světové meteorologické organizace (WMO)  Prof. Dr. Pavel Kabát.

  Čtěte více...


  20.11.2018

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 26. 11. 2018 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  13.11.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2018

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o zajímavém průběhu teploty vzduchu v Mošnově (a jinde na Moravě) 29. a 30. října 2018.


  13.11.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2018 naleznete zde.
   


  9.11.2018

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 14.11.2018 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  29.10.2018

  Týden vědy a techniky Akademie věd ČR – příspěvky ČHMÚ Ostrava

  Největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti.

  Osmnáctý ročník se uskuteční v termínu 5. – 11. listopadu 2018.

  Součástí letošního ročníku budou příspěvky ČHMÚ pobočky Ostrava:

  doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.: Století v hydrologii – změny revoluční i evoluční, chyby i poučení.

  RNDr. Roman Volný: Bouřlivé počasí.

  Mgr. Miroslav Řepka: Světové, evropské a české rekordy počasí a podnebí.


  24.10.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.

  Celou zprávu za září 2018 naleznete zde.


  15.10.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9-2018

  K dispozici je 9. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září. Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o 100. výročí vzniku hydrometeorologické služby Armády ČR.


  9.10.2018

  Hladový kámen, 3D model

  O tom, kdo přesně vyryl letopočty suchých let do pískovcových skal a balvanů kolem Děčína mnoho nevíme. Obvykle je tu rok, ryska a iniciály. Ten nejstarší záznam zhotovil v době sucha 1616 někdo s iniciály F. L., čteme-li dobře. Dobře známým autorem je  Franz Mayer z Děčína, který zhotovil značky 1904, 1911 a 1921.

  Vzhledem k letošnímu nízkému vodnímu stavu měl ČHMÚ  Praha opět jedinečnou možnost kámen očistit, znovu zdokumentovat a tentokrát naskenovat a vytvořit 3D model.


  Čtete více...


  5.10.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Rozhovor s Mgr. Markem Riederem ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu
  2. Návrh konceptu kartografického stylu ČHMÚ
  3. Roční chod trendů maximální a minimální teploty v ČR v období 1975–2014
  4. Silné srážky ve Vogézách a Krušných horách
  5. Měření vybraných meteorologických prvků na Labské boudě a Luční boudě v chladné části roku

  Více na casmz.chmi.cz.


  4.10.2018

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude ve dnech 8. - 9. 10. 2018 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  17.9.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červenci a srpnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.

  Zpráva za červenec 2018
  Zpráva za srpen 2018


  14.9.2018

  GEOMETOC

  Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Workshop (GEOMETOC) je součástí akce Future Forces Forum 2018.

   

  Více na www.future-forces-forum.org.

   


  12.9.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 8-2018

  K dispozici je 8. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o zahájení měření systému SODAR-RASS na letišti v Mošnově.


  12.9.2018

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 17.9.2018 v době od 9,00 – 12,00 hodin z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  20.8.2018

  Mobilní aplikace pro iOS

  Uživatelé mobilních aplikací ČHMÚ a ČHMÚ+ si mohou od 20. srpna 2018 stáhnout zdarma verzi pro platformu iOS ze stránek App Store. Podrobnější informace o obsahu aplikací naleznete na webových stránkách ČHMÚ zde.
   

   


  15.8.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 7-2018

  K dispozici je 7. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o výzkumném povodí VÚLHM „U dvou louček“.


  26.7.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2017
  2. Verifikace lokálních předpovědí teploty vzduchu a srážek pro Prahu-Libuš
  3. 21 let měření koncentrací částic PM10 na Observatoři Košetice
  4. Zimní smogové situace na Ostravsku a Olomoucku v letech 2001–2016

  Více na casmz.chmi.cz


  18.7.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2018 naleznete zde.
   


  12.7.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 6-2018

  K dispozici je 6. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o stručném klimatologickém zhodnocení první poloviny roku 2018.


  28.6.2018

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 4. 7. 2018 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  22.6.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Hodnoty clear-sky UV indexu na území ČR
  2. Doba trvání vegetačního období v letech 1951-2010 v České republice
  3. Vliv středomořských tlakových níží na četnost výskytu vydatných srážek a kalamitních sněžení v České republice

  Více na casmz.chmi.cz.


  20.6.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za květen 2018 naleznete zde.


  19.6.2018

  Seminář „Suché období 2014–2017: vyhodnocení, dopady a opatření“

  Seminář pořádaný ČSVTS ve spolupráci s ČHMÚ a VÚV TGM, v. v. i. se uskutečnil 30. května na Novotného lávce v Praze. Program semináře zahrnoval celkem 12 hlavních prezentací doplněných 5 mikro-prezentacemi a diskuzí. Témata prezentací zahrnovala vyhodnocení srážek a odtoků v období 2014-2017 a jejich srovnání s historickými epizodami, informace o legislativních opatřeních přijatých po roce 2015 v reakci na sucho, včetně těch, jejichž realizace dosud probíhá. Dále byly představeny některé hodnotící nástroje, které vznikly jako podpora pro zvládání sucha. Sborník naleznete zde.


  13.6.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 5-2018

  K dispozici je 5. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci květnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o květnových bouřkách a vlivu srážek na vodnosti toků.


  23.5.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2018 naleznete zde.
   


  11.5.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 4-2018

  K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci:
  Rekonstruovaná laboratoř oddělení ochrany čistoty ovzduší v Ostravě.


  18.4.2018

  Hydrologická ročenka ČR 2016

  Český hydrometeorologický ústav Úsek hydrologie vydal novou „Hydrologickou ročenku“ přinášející komplexní informace o sledování a vyhodnocení hydrologických prvků na území České republiky v roce 2016.


  16.4.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za březen 2018 naleznete zde.
   


  11.4.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 3-2018

  K dispozici je 3. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Tajemné kráse v povodí Černé Opavy.
   


  5.4.2018

  Výsledky měření znečištění ovzduší ve Vražném a na Bílém Kříži v Beskydech v roce 2017

  Na stanicích, jejichž provoz byl dotován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byly sledovány koncentrace PM10, PM2,5, PAH a těžkých kovů v PM10. Výsledky jsou zasazeny do kontextu koncentrací MS kraje.


  4.4.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 1. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2017 v České republice
  2. Zima 2016/2017 z pohledu údržby komunikací
  3. Fenologie, aerobiologie a pylová informační služba
  4. Model Phoenix pro výpočet emisí fluorovaných skleníkových plynů použitých v chladírenských a klimatizačních zařízeních

  Více na casmz.chmi.cz.

   


  19.3.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za únor 2018 naleznete zde.
   


  14.3.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 2-2018

  K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o arktickém vzduchu v poslední dekádě února.


  13.3.2018

  Nová verze rozvodnic

  ČHMÚ, úsek hydrologie, vydává aktualizovanou vrstvu rozvodnic v měřítku 1:10000. Přehled provedených změn přináší následující dokument. Data budou zveřejněna v průběhu dubna 2018.
   


  2.3.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Sedmdesát let časopisu Meteorologické zprávy
  2. Jak meteorologie kráčela dějinami, zvláště českými
  3. Kapitoly z historie poznávání hydrologického cyklu
  4. Historie ochrany čistoty ovzduší
  5. K 200. výročí prvního návodu pro pozorování počasí v Čechách.
   260. výročí narození jeho autora, profesora A. M. Davida
  6. Dvacáté výročí povodní v červenci 1997

  Více na casmz.chmi.cz.


  1.3.2018

  Měření znečištění ovzduší v Třinci v roce 2018

  ČHMÚ dlouhodobě sleduje znečištění ovzduší i na lokalitách, které nejsou součástí Státní sítě imisního monitoringu. Na severní Moravě jsou taková měření už 10. rokem dotována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2018 je pro sledování změn imisní situace po realizaci opatření ke snížení emisí cílem proměření úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10, PM2.5 a PAH včetně benzo[a]pyrenu a těžkých kovů v PM2,5 v oblasti Třinecka.


  21.2.2018

  ČHMÚ je partnerem závodu Jizerská 50

  Již druhým rokem se ČHMÚ mohl podílet na organizaci největší běžkařské akce ve střední Evropě, kterou je závod Jizerská 50. Letos se sešlo v Bedřichově v Jizerských horách mezi 16. a 18. únorem celkem 7 289 účastníků několika různých závodů, z toho 4 551 sportovců ze 30 zemí vyrazilo v neděli na trasu hlavního 50kilometrového závodu.
  Celou zprávu naleznete zde.


  15.2.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za leden 2018 naleznete zde.
   


  13.2.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 1-2018

  K dispozici je 1. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Projevech tlakových níží Burglind a Friederike na území působnosti pobočky Ostrava.


  26.1.2018

  Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2017?

  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2017. Na řadě míst došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, a došlo také k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Na čtyřech dopravně exponovaných lokalitách byly opět naměřeny nadlimitní průměrné roční koncentrace NO2. Hodnocení vychází z prozatím neverifikovaných údajů naměřených na automatizovaných měřicích stanicích Státní sítě imisního monitoringu, jejímž provozem byl ČHMÚ pověřen Ministerstvem životního prostředí. Znečištění ovzduší ostatními látkami měřenými na manuálních měřicích stanicích, bude vyhodnoceno během jara až léta 2018 v rámci pravidelných ročenek Úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za rok 2017 naleznete zde.


  15.1.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12-2017

  K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Sanaci ropných lagun v Ostravě a zhoršené kvalitě ovzduší.
   


  15.1.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2017 naleznete zde.
   


  5.1.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Rozhovor s Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D. ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu v letech 2011 až 2017
  2. Členění meteorologické staniční sítě ČHMÚ a horské meteorologické stanice v Česku
  3. Aktivity amatérských nadšenců pro doplnění poznatků o klimatu Šumavy
  4. Synoptické a klimatologické meteorologické stanice a měření ve vrcholových partiích Jeseníků
  5. Historie a současnost meteorologické stanice, pozorovatelů a přístrojů za 120 let na Lysé hoře

  Více na casmz.chmi.cz.


  19.12.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2017 naleznete zde.
   


  13.12.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 11-2017

  K dispozici je 11. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Konferenci Vodní mlýny VI.


  13.12.2017

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 22.12.2017 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  23.11.2017

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude dne 27. 11. 2017 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  14.11.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2017

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o tlakové níži Herwart.


  14.11.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2017 naleznete zde.


  30.10.2017

  Ikony v mapě aktuálního počasí


  19.10.2017

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  • Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2016
  • Meteorologická analýza rozsáhlých smogových situací v ČR v lednu a únoru 2017
  • Vliv nově vzniklé vodní plochy na vlhkost vzduchu
  • Anketa – Klimatologie a klimatologové dnes a v blízké budoucnosti

  Více na casmz.chmi.cz.


  17.10.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za září 2017 naleznete zde.


  16.10.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9-2017

  K dispozici je 9. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci : Září 2016 a 2017 z pohledu vodnosti vodních toků.
   


  3.10.2017

  Prezentace ČHMÚ na semináři Vodní mlýny VI.

  Ve dnech 16. až 18. 10. 2017 proběhne ve Vysokém Mýtě již tradiční mezioborový seminář a workshop Vodní mlýny VI. Této akce se zúčastní hydrologové z poboček ČHMÚ Ostrava a Ústí nad Labem, budou uvedeny výsledky dosavadního výzkumu náhonů zejména v Jeseníkách, Českém Středohoří a Českém Švýcarsku v rámci konferenčního příspěvku "Geodetická a hydrometrická měření, analýzy v GIS a matematické modelování hydraulických poměrů vybraných náhonů". 
  Kromě toho v letošním roce dostal ČHMÚ mimořádnou příležitost na tomto setkání prezentovat svou činnost a postupy práce, organizátory semináře byl vyhrazen prostor i pro praktickou dílnu, kterou budou pracovníci  ČHMÚ zajišťovat, bude zaměřena na ukázku konvenčních (hydrometrické vrtule) i moderních metod (indukční a ultrazvukové přístroje) měření průtoků. 
  Více o této velmi zajímavé akci včetně programu na stránkách konference:www.muzeum-myto.cz.


  22.9.2017

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude ve dnech 25. 9. a 26. 9. 2017 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.


  20.9.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v srpnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v srpnu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za srpen 2017 naleznete zde.
   


  15.9.2017

  Podatelna ČHMÚ

  Podatelna ČHMÚ bude v pátek 29.9. 2017 uzavřena.
  Poštu doručenou osobně a doručovacími službami bude přebírat vrátnice.
   


  13.9.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 8-2017

  K dispozici je 8. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Tvorbě stabilitně členěných větrných růžic.
   


  8.9.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červenci 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červenec 2017 naleznete zde.
   


  21.8.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 07-2017

  K dispozici je 7. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace, že I v podzemí se měří voda.


  28.7.2017

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  • Kvalita vnitřního prostředí v závislosti na zateplení budovy
  • Emise fluorovaných skleníkových plynů v České republice za období 1990–2015
  • Mechanizmus povětrnostní cirkulace vedoucí k vydatným srážkám a povodním ve střední Evropě

  Více na casmz.chmi.cz.


  17.7.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2017 naleznete zde.
   


  12.7.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 06-2017

  K dispozici je 6. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu.

  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Lysé hoře – 120 let meteorologických měření a pozorování.
   


  26.6.2017

  Podatelna ČHMÚ

  Podatelna ČHMÚ bude v pátek 7. 7. 2017 uzavřena.

  Poštu doručenou osobně a doručovacími službami bude přebírat vrátnice.


  14.6.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za květen 2017 naleznete zde.
   


  13.6.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 05-2017

  K dispozici je 5. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci květnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Přízemním ozonu.
   


  13.6.2017

  Týden zdraví v Ostravě

  Ostrava hostí ve dnech 13. až 15. 6. 2017 6. ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace (World Health Organization). Od neděle 11. 6. do neděle 18. 6. 2017 připravilo město Ostrava a Moravskoslezský kraj bohatý zábavný i vzdělávací program, jehož součástí byl dne 12. 6. 2017 i Návštěvní den na ostravském pracovišti ČHMÚ, pro zájemce byly připraveny zajímavé prezentace, prohlídky, exkurze na meteorologické zahrádce, ukázky přístrojového a měřícího vybavení ze všech 3 oborů činnosti ústavu, tj. meteorologie a klimatologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší. 
   


  1.6.2017

  Výsledky měření znečištění ovzduší v Hati, Osoblaze a Sudicích v roce 2016

  Na stanicích, jejichž provoz byl dotován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byly sledovány koncentrace PM10, PM2,5, PAH a těžkých kovů v PM10. Výsledky jsou zasazeny do kontextu koncentrací MS kraje.


  12.5.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 4-2017

  K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu.

  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Činnosti Hydrologické předpovědní služby ČHMÚ Ostrava za povodňové situace 25.-30.dubna 2017.


  12.5.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2017 naleznete zde.


  13.4.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za březen 2017 naleznete zde.
   


  12.4.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 3-2017

  K dispozici je 3. číslo "Zpravodaje" roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu.

  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek "Hydrologické zajímavosti povodí Osoblahy".


  11.4.2017

  Hydrologická ročenka ČR 2015

  Úsek hydrologie vydal novou hydrologickou ročenku za rok 2015. http://voda.chmi.cz/hr15/uvod.html


  6.4.2017

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 1. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2016 v České republice
  2. Pozorované a simulované rozložení klimatických typů podle Köppenovy-Trewarthovy klasifikace
  3. Epizoda zvýšených koncentrací suspendovaných částic PM10 pocházejících ze Sahary
  4. 40 let měření na soukromé meteorologické stanici v Hrušové na Orlickoústecku

  Více na casmz.chmi.cz


  23.3.2017

  Aktivita klíšťat

  Vzhledem k současnému charakteru počasí a jeho předpokládanému vývoji v nejbližším období lze očekávat pokračování rychlého vývoje vegetace i zvýšenou aktivitu některých živočišných organizmů.
  ČHMÚ se proto rozhodl obnovit k 24. 3. předpověď aktivity klíštěte obecného. Aktualizace na portálu ústavu bude probíhat každé pondělí a čtvrtek do 14 hodin.


  15.3.2017

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude ve dnech 16. 3. a 17. 3. 2017 z provozních důvodů uzavřena.
  Děkujeme za pochopení.
   


  15.3.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za únor 2017 naleznete zde.


  14.3.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 02-2017

  K dispozici je 2. číslo "Zpravodaje" roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci únoru.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Roku 2016 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.


  2.3.2017

  Nakladatelství ČHMÚ

  Právě vyšla nová publikace - L. Elleder: Proxydata v hydrologii. Řada pražských povodňových kulminací 1118-1825. Více na nakladatelstvi.chmi.cz.
   


  2.3.2017

  Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2016?

  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2016. Na řadě míst opět došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, a došlo také k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Na čtyřech dopravně exponovaných lokalitách byly naměřeny nadlimitní průměrné roční koncentrace NO2. Hodnocení vychází zatím z neverifikovaných údajů naměřených na automatizovaných měřicích stanicích Státní sítě imisního monitoringu, jejímž provozem byl ČHMÚ pověřen Ministerstvem životního prostředí. Znečištění ovzduší ostatními látkami měřenými na manuálních měřicích stanicích, bude vyhodnoceno během jara až léta 2017 v rámci ročenek Úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.
  Čtěte více...


  1.3.2017

  Měření znečištění ovzduší ve Vražném a na Bílém Kříži v Beskydech (Moravskoslezský kraj)

   

  ČHMÚ dlouhodobě sleduje znečištění ovzduší i na vybraných lokalitách, které nejsou součástí Státní sítě imisního monitoringu. Na severní Moravě jsou taková měření už 9 let dotována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V letošním roce je cílem proměření úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10, PM2.5 a PAH včetně benzo[a]pyrenu a těžkých kovů v PM10 v sídelní oblasti Moravské brány na okraji regionu Poodří a na hřebeni Moravskoslezských Beskyd na česko-slovenském pomezí.


  28.2.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2017 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za leden 2017 naleznete zde.


  15.2.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 01-2017

  K dispozici je 1. číslo "Zpravodaje" roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Smogových situacích v lednu 2017.
   


  7.2.2017

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Dlouhodobý režim meteorologických podmínek rozptylu na Ostravsku
  2. Asimilace dat do modelu ALADIN/CZ: studium chyby pozorování z přístroje AMSU
  3. Roční a sezonní průměrné rychlosti větru a hodnocení trendů podle měření synoptických meteorologických stanic

  Více na casmz.chmi.cz.


  25.1.2017

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2016 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2016 naleznete zde.
   


  17.1.2017

  Numerický model ALADIN

  Předpovědní mapy modelu ALADIN jsou nyní tvořeny s krokem 3 hodiny. Předpovědní mapy srážek proto také zobrazují srážky spadlé v intervalu 3 hodin.


  12.1.2017

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12-2016

  K dispozici je 12. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Ledových jevech a povodních.
   


  16.12.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2016 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2016 naleznete zde.
   


  13.12.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 11-2016

  K dispozici je 11. číslo „Zpravodaje“ roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Bolelouckém náhonu.
   


  25.11.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Fenologické aspekty sucha roku 2015
  2. MERGE2 – modernizovaný systém kvantitativních odhadů srážek provozovaný v ČHMÚ
  3. Validace družicově měřených ozonových dat
  4. Experimentální povodí ČHMÚ v Jizerských horách

  Více na casmz.chmi.cz.


  24.11.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2016 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2016 naleznete zde.


  15.11.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2016

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje“ roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Změnách v seznamech reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací.


  10.11.2016

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude tento měsíc ve dnech 16. 11. a 28. 11. 2016 z technických důvodů mimo provoz.
  Děkujeme za pochopení.
   


  19.10.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2016 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za září 2016 naleznete zde.


  12.10.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 09-2016

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Hydrologickém suchu na tocích v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy.


  19.9.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
  2. Atmosférická depozice dusíku v českých lesích: změna poměru N-NH4+/N-NO3- v atmosférických srážkách
  3. Vliv druhu a intenzity padajících srážek na množství celkových a podkorunových srážek na měřící lokalitě Observatoř Košetice
  4. Prostorová proměnlivost maximální a minimální teploty vzduchu v nižších polohách Ústeckého kraje

  Více na casmz.chmi.cz.


  16.9.2016

  Nedostupnost stránek

  Z důvodu neopravitelné HW havárie budou do vyřešení nedostupné některé produkty.
  Omlouváme se za případné komplikace.
  NI, ČHMÚ


  14.9.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR o letních prázdninách 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR o letních prázdninách 2016  zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červenec a srpen 2016 naleznete zde.

  Ovzduší v červenci
  Ovzduší v srpnu


  14.9.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 08-2016

  K dispozici je 8. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost "Léto 2016 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji".


  5.9.2016

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude ve dnech 8. až 9. 9. 2016 z technických důvodů mimo provoz.
  Děkujeme za pochopení.


  11.8.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 07-2016

  K dispozici je 7. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Ceilometrech.


  8.8.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2015
  2. Kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v České republice
  3. Výskyt jevu derecho na území ČR
  4. Nová mapa extrémních nárazů větru v České republice

  Více na casmz.chmi.cz.


  20.7.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2016  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2016 naleznete zde.


  14.7.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 06-2016

  K dispozici je 6. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Spolupráci ČHMÚ Ostrava s VÚLHM v oblasti lesnické hydrologie.

   


  17.6.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2016  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za květen 2016 naleznete zde.


  14.6.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 05-2016

  K dispozici je 5. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci květnu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informace o Přívalovém dešti a kroupách na Krnovsku 31. května 2016.


  1.6.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2016, zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2016 naleznete zde.


  24.5.2016

  Moravskoslezský kraj - Seminář SUCHO 2016

  Dne 19. 5. 2016 se za účasti a spolupráce ČHMÚ, pobočky Ostrava konal na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje seminář zaměřený na problematiku extrémního dlouhotrvajícího sucha. Příspěvek ČHMÚ Ostrava s názvem „Sucho 2015 a 2016“, který uvedl účastníky do problematiky a seznámil s aktuální situací, připravil doc. RNDr. J. Unucka, Ph.D.
  Seminář organizoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje (MSK) spolu s Hasičským záchranným sborem MSK.
  Více zde.


  24.5.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Mezinárodní fenologické zahrádky (International Phenological Gardens – IPGs) v České republice
  2. Kontrola pravidelných meteorologických dat v databázi CLIDATA
  3. Inventarizace emisí skleníkových plynů v České republice
  4. Nástroje ČHMÚ pro předpovědi silné konvekce a vydávání výstrah
  5. Pět let měření ozonu v Antarktidě.

  Více na casmz.chmi.cz


  23.5.2016

  Přerušení poskytování leteckým meteorologických služeb na letišti Ostrava/Mošnov

  Český hydrometeorologický ústav oznamuje, že z důvodu přemístění letištní meteorologické služebny a letecké meteorologické stanice na letišti Ostrava/Mošnov (LKMT) do nové budovy dojde k dočasnému přerušení poskytování leteckým meteorologických služeb. Přerušení služeb bude dne 23. května 2016 od 23:00 SELČ do 24. května 2016 05:00 SELČ. Pro externí uživatele letiště nebudou v uvedenou dobu dostupné letištní meteorologické zprávy METAR, SPECI a letištní předpověď TAF.


  13.5.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 04-2016

  K dispozici je 4. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informace o Terénním měření sněhové pokrývky.


  22.4.2016

  Nakladatelství ČHMÚ

  Právě vyšel nový Sborník prací ČHMÚ, č. 62 - Tomáš Řehánek: Hydrologická charakteristika jesenické oblasti.


  15.4.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2016  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za březen 2016 naleznete zde.


  12.4.2016

  Presentace ČHMÚ - Dolní oblast Vítkovice, Velký svět techniky

  ČHMÚ pobočce Ostrava se podařilo navázat velmi slibně se rozvíjející spolupráci s Dolní oblastí Vítkovice (DOV).
  V současnosti je v rámci stálé expozice ve Velkém světě techniky (v období od 1. do 19. dubna 2016) instalovaná ukázka současného způsobu meteorologických měření, návštěvníci si zde dále mohou prohlédnout funkční interaktivní model hydrologické stanice. Doplňkem je posterová presentace přibližující návštěvníkům ukázky současného způsobu meteorologických a hydrologických měření. Více zde.


  12.4.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 03-2016

  K dispozici je 3. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informace o Imisní situaci v chladném období 2015/2016.


  7.4.2016

  Výsledky měření znečištění ovzduší v Budišově nad Budišovkou a Mostech u Jablunkova v roce 2015


  Na stanicích byly sledovány koncentrace PM10, PAH a těžkých kovů. Výsledky jsou zasazeny do kontextu koncentrací MS kraje. Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


  23.3.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 1. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Rok 2015 v České republice
  2. Mimořádně teplé a suché léto 2015 v České republice
  3. Obnova meteorologické radarové sítě CZRAD v roce 2015
  4. Závislost aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) na vývoji počasí. Část II. Předpovědní model aktivity klíštěte.

  Více na casmz.chmi.cz.


  14.3.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2016  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za únor 2016 naleznete zde.


  14.3.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 02-2016

  K dispozici je 2. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci únoru.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informace o Měření jarní srážkoodtokové epizody ADCP přístroji. 


  10.3.2016

  Měření znečištění ovzduší v Hati, Sudicích a Osoblaze (Moravskoslezský kraj)


  ČHMÚ už osmým rokem v řadě sleduje znečištění ovzduší na vybraných lokalitách, které nejsou součástí Státní imisní sítě. Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Účelem měření v letošním roce je proměření úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10, PM2.5 a PAH včetně benzo[a]pyrenu a těžkých kovů v PM10 na česko-polské hranici mezi Osoblahou a Ostravou.


  19.2.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 01-2016

  K dispozici je 1. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu.
  Toto vydání přináší jako zajímavost informace o Ročním hodnocení průběhu počasí Moravskoslezského a Olomouckého kraje za rok 2015.


  Čtěte více...


  11.2.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2016  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za leden 2016 naleznete zde.

   


  8.2.2016

  Nakladatelství ČHMÚ

  Právě vyšel nový Sborník prací ČHMÚ, č. 61 - Karel Vaníček,  Iveta Dubrovská, Ladislav Metelka, Jiří Pokorný: Měření složek radiační bilance a dlouhodobé změny globálního záření v České republice.

   


  4.2.2016

  Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2015?

  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2015. Na řadě míst došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, došlo také k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Hodnocení vychází zatím z neverifikovaných údajů naměřených na automatizovaných měřicích stanicích Státní sítě imisního monitoringu, jejímž provozem byl ČHMÚ pověřen Ministerstvem životního prostředí.
  Celou zprávu naleznete zde.


  1.2.2016

  K čemu je a není možné využít měření kvality ovzduší drony?

  Reakce na reportáž České televize ze dne 29.1.2016.
  Čtěte více...


  22.1.2016

  Hydrologická ročenka

  Vychází nová hydrologická ročenka.


  19.1.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2015  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2015 naleznete zde.

   


  19.1.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12/2015

  K dispozici je 12. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci.

   


  13.1.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Závislost aktivity klíštěte obecného (Ixodes Ricinus) na vývoji počasí. Část I. Výzkum aktivity klíštěte
  2. Koncentrace ozonu uvnitř a v okolí budov a návrh režimu větrání
  3. Asimilační schéma BlendVar v ČHMÚ
  4. Tornádo F2 v Krnově dne 18. června 2013

  Více na casmz.chmi.cz


  21.12.2015

  Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 (prosinec 2015)

  Vyšla aktualizovaná zpráva o suchu 2015. Celou zprávu naleznete zde.


  16.12.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2015  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2015 naleznete zde.


  15.12.2015

  Aktualizované rozvodnice 1:10000

  1. ledna 2016 dojde k vydání aktualizované vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000. V přiložené tabulce přinášíme přehled nejvýznamnějších nutných oprav, které byly v datovém modelu rozvodnic identifikovány a k uvedenému termínu budou opraveny (částečně ve spolupráci s VÚV T. G. M. a Zeměměřickým úřadem). Kromě významnějších oprav uvedených v přehledu budou opraveny také drobné chyby týkající se nesprávného křížení vodní plochy s rozvodnicí, doplnění rozvodnice k vybraným vodním dílům a doplnění názvů vodních toků podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.
  Tabulku naleznete zde.


  15.12.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 11/2015

  K dispozici je 11. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.


  1.12.2015

  Podatelna ČHMÚ

  Podatelna ČHMÚ bude v pondělí 28. 12. 2015 uzavřena, poštu doručenou doručovatelskými službami bude přijímat vrátnice.


  18.11.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2015

  K dispozici je 10. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu.
  V tomto vydání přináší příspěvek týkající se pravidel pro vyhlašování smogových situací, konkrétně určitého nesouladu průběhu aktuálních koncentrací PM10 a vyhlašování těchto mimořádných situací.
  Čtěte více...


  12.11.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Teplotní a srážkové poměry Ostravska v období 1961-2013
  2. Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část IV. - živočichové
  3. Meteorologické stožáry - historie, účely a současné využití v České republice
  4. Současný stav výzkumu klimatu městského prostředí ve světě.

  Více na casmz.chmi.cz.


  10.11.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015


  10.11.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2015 naleznete zde.


  6.11.2015

  Nesoulad aktuálních koncentrací PM10 a vyhlašování smogových situací

  Koncentrace suspendovaných částic PM10 v uplynulém týdnu postupně narůstaly v podstatě na celém území České republiky. Bylo to způsobeno silnou přízemní teplotní inverzí a velmi nízkými rychlostmi větru, což umožnilo akumulaci znečišťujících látek z přízemních zdrojů. Smogové situace byly přesto většinou vyhlašovány až 5. listopadu.
  Nesoulad aktuálních koncentrací PM10 s (ne)vyhlášenou smogovou situací a případně regulací plyne z podmínek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Smogovou situaci pro PM10 je možno vyhlásit až po 2 dnech (tj. 25 hodinách), kdy na 1 reprezentativní stanici překračuje průměrná 24hodinová koncentrace 100 µg.m-3 a regulaci až po 3 dnech (tj. 49 hodinách), kdy na polovině reprezentativních stanic průměrná 24h koncentrace překračuje 150 µg.m-3. V obou případech musí být zároveň na polovině reprezentativních stanic v posledních 6 hodinách stoupající trendy 12h koncentrací PM10.
  Prodleva ve vyhlašování je způsobena již vlastním požadavkem dvou(tří)denního překročení a další oddálení zpravidla způsobí požadavek na rostoucí trendy, který je velmi problematický. Ačkoliv měl svým způsobem zohlednit očekávaný vývoj koncentrací, tuto funkci neplní. Namísto toho by bylo vhodnější hodnotit očekávaný vývoj v následujících hodinách. Posledním nedostatkem, který se projevuje zejména zpožděním při odhlašování, je používání klouzavých 24h průměrů PM10, které samy o sobě mají nezanedbatelné zpoždění oproti vývoji aktuálních koncentrací.
  ČHMÚ proto ve spolupráci s MŽP navrhl flexibilnější pravidla pro vyhlašování smogových situací a regulací i jejich odvolávání. Novela zákona je nyní v legislativním procesu. Nicméně předpokládáme, že začne platit až od další zimní sezony.


  3.11.2015

  Smogová situace v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

  Koncentrace suspendovaných částic PM10 v uplynulém týdnu postupně narůstaly, 24hodinové koncentrace byly vyšší než 50 ug.m-3 a následně přesáhly 100 ug.m-3. Smogová situace mohla být vyhlášena podle stávajících legislativních pravidel až v noci z 31. 10. na 1. 11. 2015, kdy již nepříznivá situace kulminovala. Během rána a dopoledne 1. 11. hodinové koncentrace vlivem zlepšení rozptylových podmínek výrazně poklesly pod 50 ug.m-3, ale smogová situace mohla být odvolána až 2. 11. dopoledne.
  Nesoulad aktuálních koncentrací PM10 s vyhlášenou smogovou situací a případně regulací plyne z podmínek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Smogovou situaci je možno vyhlásit pro PM10 až po 2 dnech (tj. 25 hodinách), kdy na 1 stanici překračuje průměrná 24hodinová koncentrace 100 ug.m-3 a regulaci až po 3 dnech (tj. 49 hodinách), kdy na polovině stanic průměrná 24h koncentrace překračuje 150 ug.m-3. V obou případech musí být zároveň na polovině reprezentativních stanic v aglomeraci v posledních 6 hodinách stoupající trendy 12h koncentrací PM10. Souběh požadované délky překročení a rostoucích trendů je z pohledu praktických zkušeností velmi problematický. Dalším nedostatkem současných pravidel je, že pro vyhlášení se požaduje překročení prahových koncentrací ve 2 resp. 3 po sobě následujících dnech a při vlastním vyhlášení se již nezohledňuje očekávaný vývoj koncentrací. Podmínka rostoucích trendů, která měla svým způsobem očekávaný vývoj zohlednit, svou funkci neplní. Posledním nedostatkem, který se projevuje zejména zpožděním při odhlašování, je hodnocení klouzavých 24h průměrů PM10, které samy o sobě mají nezanedbatelné zpoždění oproti vývoji aktuálních koncentrací.
  ČHMÚ ve spolupráci s MŽP navrhl flexibilnější pravidla pro vyhlašování smogových situací a regulací i jejich odvolávání. Novela zákona je nyní v legislativním procesu. Nicméně předpokládáme, že začne platit až od další zimní sezony.
   


  22.10.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9/2015

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  V tomto vydání přináší informaci o výročním semináři České meteorologické společnosti 2015 - "Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře", organizovaném ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou fyziky atmosféry MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. na Žermanické přehradě ve dnech  21. až 23. září 2015.


  20.10.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za září 2015 naleznete zde.


  12.10.2015

  Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015

  V roce 2015 postihla území západní a střední Evropy, včetně České republiky, významná epizoda sucha, která se postupně projevila výskytem všech typů sucha a širokým spektrem jeho dopadů.
  Čtěte více...


  24.9.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2014
  2. Benzen v ovzduší severovýchodní části města Ostravy
  3. Přirozený svit noční oblohy a vlnové děje v atmosféře
  4. Neurčitosti výstupů regionálních klimatických modelů
  5. Nejvhodnější doba pro letní školní prázdniny podle klimatologických kritérií.

  Více na casmz.chmi.cz.


  17.9.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 8/2015

  K dispozici je 8. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost příspěvek nazvaný "Sucho v roce 2015", který se zabývá problematikou v uvedeném regionu z pohledu klimatologa.


  17.9.2015

  Prezentace hydrologických a klimatologických dat

  Prezentace historických hydrologických a klimatologických dat umožňuje přístup k vybraným hydrologickým a klimatologickým režimovým datům.
  Prezentovaná data slouží pro vědecké a výzkumné účely a nesmí být použita komerčně.

  http://voda.chmi.cz/phhd/uvod1.html


  16.9.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v srpnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v srpnu 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za srpen 2015 naleznete zde.


  11.9.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červenci 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červenec 2015 naleznete zde.


  8.9.2015

  Knihovna mimo provoz

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude ve dnech 10. až 11. 9. 2015 z technických důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.


  17.8.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 07-2015

  K dispozici je 7. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci.


  21.7.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2015  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2015 naleznete zde.


  16.7.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 06-2015

  K dispozici je 6. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu.


  15.7.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Experimentální 2,5minutové snímání družicemi MSG
  2. Přestřelující vrcholy pozorované na snímcích z družice MSG během experimentálního 2,5minutového snímání
  3. Blesková aktivita konvekčních bouří

  Více na casmz.chmi.cz.


  3.7.2015

  Aktualizované rozvodnice 1:10000

  1. ledna 2016 dojde k vydání aktualizované vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000. V přiložené tabulce přinášíme přehled nejvýznamnějších nutných oprav, které byly v datovém modelu rozvodnic identifikovány a k uvedenému termínu budou opraveny (částečně ve spolupráci s VÚV T. G. M. a Zeměměřickým úřadem). Kromě významnějších oprav uvedených v přehledu budou opraveny také drobné chyby týkající se nesprávného křížení vodní plochy s rozvodnicí, doplnění rozvodnice k vybraným vodním dílům a doplnění názvů vodních toků podle vyhlášky č. 178/2012.
  Tabulku naleznete zde.


  17.6.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v květnu 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za květen 2015 naleznete zde.


  15.6.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 05-2015

  K dispozici je 5. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci květnu.


  5.6.2015

  Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, 2014

  Úsek ochran čistoty ovzduší vydává roční tabelární přehled "Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, 2014". Obsahuje základní přehled o naměřených koncentrací znečišťujících látek ve venkovním ovzduší v České republice. Jeho posláním je prezentace naměřených imisních dat z monitorovacích sítí a zveřejnění přehledu překročení imisních limitů. Textové komentáře budou doplňovány průběžně. Souhrnný tabelární přehled za rok 2014 naleznete zde.


  19.5.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Regionální klimatický model ALARO-Climate, validace experimentu s rozlišením 25 km, 2) Tryskové proudění a letecká doprava nad severním Atlantikem, 3) Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část III. - byliny, 4) Měření usazených srážek v České republice v letech 2011-2013. Více na casmz.chmi.cz


  18.5.2015

  Fenologická data alergenů

  ČHMÚ na svém portálu zahájil zkušební provoz prezentace fenologických dat určených především alergikům. Prezentace je součástí stránek s fenologickými informacemi a zahrnuje aktuálně zjištěná i předpovídaná data nástupu fenofází vymezujících dobu květu (tvorby pylu) vybraných důležitých druhů alergenů. Aktualizace tabulek bude průběžná a závislá na stavu vegetace a předpokládaném vývoji počasí, ukončena bude zhruba v závěru července, tedy v době odkvětu nejpozdějších alergenů i ve vyšších polohách. Od roku 2016 je naším záměrem podchycení celé pylové sezony, začátek prezentace bude výrazně závislý na vývoji časných alergenů (líska, vrba jíva), u nichž sledované fáze mohou nastoupit ještě v závěru zimy.


  15.5.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 04-2015

  K dispozici je 4. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Měření v pozaďových lokalitách Moravskoslezského kraje, dotované z rozpočtu MSK.


  15.5.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2015  zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za duben 2015 naleznete zde.


  11.5.2015

  Výsledky měření znečištění ovzduší v Brušperku a Ludgeřovicích v roce 2014

  Na stanicích byly sledovány koncentrace PM10, PAH a těžkých kovů. Výsledky jsou zasazeny do kontextu koncentrací MS kraje. Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


  28.4.2015

  Nakladatelství ČHMÚ

  Právě vyšel nový Sborník prací ČHMÚ, č. 60 - Jan Daňhelka, Petr Janál, Petr Šercl: Možnosti predikce přívalových povodní v podmínkách České republiky.


  20.4.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 03-2015

  K dispozici je 3. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o průběhu Dne otevřených dveří na ostravském pracovišti ČHMÚ.


  15.4.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2015, zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za březen 2015 naleznete zde.


  16.3.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 2/2015

  K dispozici je 2. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci únoru.
  Zpravodaj obsahuje příspěvek nazvaný Srovnávací hydrologická měření na horských tocích a pozvánku na Den otevřených dveří na ostravské pobočce ČHMÚ.


  16.3.2015

  Aktivita klíšťat

   

  Vzhledem k současnému charakteru počasí a jeho předpokládanému vývoji v nejbližším období lze očekávat pokračování rychlého vývoje vegetace i zvýšenou aktivitu některých živočišných organizmů.
  ČHMÚ se proto rozhodl obnovit k 16. 3. předpověď aktivity klíštěte obecného. Aktualizace na portálu ústavu bude probíhat každé pondělí a čtvrtek do 14 hodin.


  13.3.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 1. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Počasí v České republice v roce 2014, 2) Přízemní ozon jako jeden z faktorů oxidativního stresu v horských lesích, 3) Příspěvek projektu UHI k poznání klimatu Prahy, 4) Návrh nových pravidel vyhlašování smogových situací a regulací pro suspendované částice PM10. Více na casmz.chmi.cz


  11.3.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v únoru 2015, zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za únor 2015 naleznete zde.


  6.3.2015

  Hydrologická ročenka České republiky 2013

  Vyšla Hydrologická ročenka České republiky 2013.
  Ročenka je zveřejněna zde.


  6.3.2015

  Seminář Charakteristiky M-denních a minimálních průtoků

  ČHMÚ je spolupořadatelem semináře Charakteristiky M-denních a minimálních průtoků, který se bude konat 29. 9. 2015 na Novotného Lávce v Praze. Seminář navazuje na poslední práce ČHMÚ a VUV TGM v této oblasti. První oznámení o chystaném semináři najdete zde.


  5.3.2015

  Měření množství ozonu v Antarktidě

  Od středy 4.3.2015 jsou na webu ČHMÚ na stránkách Solárního a ozonového oddělení k dispozici informace o celkovém ozonu na stanici Marambio (Antarktický poloostrov, Antarktida). Průměrné množství celkového ozonu za minulý den je doplněno vždy kolem 10.hodiny daného dne.
  Na Marambiu měří Brewerův spektrofotometr B199, projekt financuje Státní fond životního prostředí, provoz přístroje technicky zajišťuje Solární a ozonové oddělení ČHMÚ v Hradci Králové.


  3.3.2015

  Měření znečištění ovzduší v Budišově nad Budišovkou a Mostech u Jablunkova (Moravskoslezský kraj)

  ČHMÚ už sedmým rokem v řadě sleduje znečištění ovzduší na vybraných lokalitách, které nejsou součástí Státní imisní sítě. Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


  17.2.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za leden 2015 naleznete zde.


  17.2.2015

  Vyhodnocení povodní v červnu 2013 v angličtině

  Byla vydána anglická mutace publikace, která byla zpracována s využitím výsledku projektu zadaného Ministerstvem životního prostředí: Vyhodnocení povodní v červnu 2013. Publikace je k dispozici ke stažení zde.


  16.2.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 1 /2015

  K dispozici je 1. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu.
  V tomto vydání přináší stručně předběžný přehled roku 2014 v uvedených krajích z pohledu všech tří oborů činnosti ústavu.


  29.1.2015

  Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2014?

  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2014. Na řadě míst opět došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, v menší míře došlo k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Na několika dopravně exponovaných lokalitách byly naměřeny nadlimitní průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého. Hodnocení vychází zatím z neverifikovaných údajů naměřených na automatizovaných měřicích stanicích Státní imisní sítě, jejímž provozem byl ČHMÚ pověřen Ministerstvem životního prostředí. Znečištění ovzduší ostatními látkami (benzo[a]pyren, těžké kovy a benzen), měřenými na manuálních měřicích stanicích, bude vyhodnoceno během jara až léta 2015 v rámci ročenek Úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu naleznete zde.


  21.1.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Přívalová povodeň v létě 1714 na Českomoravské vrchovině - rekonstrukce katastrofy po 300 letech, 2) Porovnání měření množství usazených srážek pomocí automatického a Duvdevaniho rosoměru, 3) Sjednocování průtokových veličin v příhraniční oblasti povodí Odry, 4) Synthetic series of historical rains and its utilization. Více na casmz.chmi.cz


  14.1.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12/2014

  K dispozici je 12. číslo "Zpravodaje" roku 2014 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o výrazné smogové situaci na většině území Moravskoslezského i Olomouckého kraje, kdy období s vysokými koncentracemi PM10 trvalo od 2.12. do 8. 12. 2014.


  13.1.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2014

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2014 máte možnost zjistit v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2014 naleznete zde.


  5.1.2015

  Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

  V souladu s evropskou směrnicí 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly sestaveny návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, povodí Dunaje a povodí Odry. Pracovní návrhy všech tří plánů jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách http://www.povis.cz/html/pzpr.htm. Připomínky k návrhům plánům je možno podávat do 22. června 2015 v písemné podobě na Ministerstvo životního prostředí nebo v elektronické podobě na pzpr@mzp.cz.


  15.12.2014

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2014

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2014 máte možnost zjistit v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2014 naleznete zde.


  12.12.2014

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 11/2014

  K dispozici je letošní 11. číslo "Zpravodaje" s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
  Součástí aktuálního vydání je příspěvek na téma "Listopad a podzim roku 2014", který přináší pohled na teploty vzduchu a jejich průběh na území obou krajů a na vybraných stanicích.


  1.12.2014

  Vyhodnocení povodní v červnu 2013

  Byla vydána publikace, která byla zpracována s využitím výsledku projektu zadaného Ministerstvem životního prostředí: Vyhodnocení povodní v červnu 2013. Publikace je k dispozici ke stažení zde.


  24.11.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Interpretace měření hmotnosti usazených srážek pomocí automatického rosoměru, 2) Vliv meteorologických podmínek na rozptyl plynného NH3 při havarijním úniku v městské zástavbě, 3) Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část II. - keře, 4) Časové změny vegetačního období Polabí. Více na casmz.chmi.cz


  21.11.2014

  Nakladatelství ČHMÚ

  Právě vyšla nová publikace ČHMÚ. J. Hostýnek: Klimatologická stanice Klatovy 100 let měření a pozorování.


  21.11.2014

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2014?

  Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ vydává od listopadu 2014 zprávy hodnotící znečištění ovzduší a rozptylové podmínky v České republice za předchozí měsíc. Celou zprávu za říjen 2014 naleznete zde.
  Zprávy za jednotlivé měsíce budou postupně archivovány na webu ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.


  20.11.2014

  Nakladatelství ČHMÚ

  Právě vyšla nová publikace ČHMÚ. J. Chalupa, V. Ondruch, P. Lipina: 60 let pozorování profesionální meteorologické stanice Lysá hora.


  16.11.2014

  Zpravodaj ČHMÚ, pobočky Ostrava

  K dispozici je letošní 10. číslo "Zpravodaje" s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu.
  Kromě obvyklého obsahu přináší toto vydání informace o naměřených neobvyklých koncentracích SO2 v Přerově, které se vyskytly v souvislosti s činností ve společnosti Precheza a.s.


  13.11.2014

  Specializovaná knihovna ČHMÚ

  Z technických důvodů bude do odvolání nedostupný on-line katalog Specializované knihovny Českého hydrometeorologického ústavu. V případě potřeby se prosím obracejte přímo na pracovnice knihovny.
  Miloslava Konopáčová
  telefon: 24403 2723
  e-mail: konopacova@chmi.cz
  Bc. Monika Brůžová
  telefon: 24403 2733
  e-mail: monika.bruzova@chmi.cz


  22.10.2014

  Seminář k vyhodnocení povodní v červnu 2013

  se konal 16. října 2014 na Povodí Vltavy, s.p.
  Presentace uvedené na tomto semináři můžete získat na adrese http://voda.chmi.cz/pov13/seminar/


  22.10.2014

  Facebookový profil ochrany čistoty ovzduší

  Ke dni 9. 10. 2014 byl zprovozněn facebookový profil ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Budou na něm zveřejňovány aktuální a zajímavé informace týkající se kvality ovzduší v České republice a souvisejících témat. Adresa profilu je
  https://www.facebook.com/ovzdusi.chmi.


  14.10.2014

  Zpravodaj ČHMÚ, pobočky Ostrava

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" s informacemi o průběhu počasí, kvalitě ovzduší a vývoji na vodních tocích v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  Přináší rozbor synoptické situace v průběhu měsíce, podrobný popis a charakteristiku počasí, v textové, tabelární i mapové formě informace o teplotách a srážkách, včetně základních charakteristik a denní přehled počasí stanic Ostrava-Poruba a Olomouc-Holice.
  Věnuje se hydrologické situaci v měsíci září v povodí české části toku Odry, horní Moravy a Bečvy po soutok obou vodních toků.
  Součástí je přehled úrovně znečištění ovzduší v uplynulém měsíci, uvedeny průměrné denní koncentrace oxidu dusičitého, ozonu (8 hodinové průměry) a průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10.


  25.9.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Větrná mapa České republiky pro výšku 100 m nad zemským povrchem, 2) Vliv orografie zesílení srážek v oblasti Šumavy při povodňových situacích ve dnech 12. 8. až 13. 8. 2002 a 1. 6. až 3. 6. 2013, 3) Historie a současnost návodů a metodik pro pozorovatele meteorologických stanic, 4) Meteorologická pozorování Josefa Lukotky ve Vsetíně v letech 1903-1923.


  10.9.2014

  Světový den vody

  Minulý týden probíhal ve Stockholmu tradiční Světový týden vody (World Water Week). Při jeho příležitosti bylo představeno téma Světového dne vody pro rok 2015. Světový den vody je každoročně oslavován 22. března s Spojené národy prostřednictvím UNWater (www.unwater.org) pro každý rok vybírají aktuální téma. Smyslem oslav Světového dne vody je připomenutí významu vody (zejména zdrojů sladké vody). Téma světového dne vody pro rok 2015 zní "Voda a udržitelný rozvoj", v originále "Water and Sustainable Development".