www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

TECHNICKÉ DOKUMENTY

Data collection,
processing and
evaluation systems
in 2021

 

Air pollution and quality

Atmospheric deposition

Greenhouse gases

 

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

 

Systém sběru,

zpracování
a hodnocení dat

V ROCE 2022

 

Znečišťování a kvalita ovzduší

Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

Vyhodnocení měření na monitorovacích stanicích Studénka
a Věřňovice  v roce 2021

 

Daniel Hladký, Radim Seibert,
Vladimíra Volná, Blanka Krejčí

Systém sběru,

zpracování
a hodnocení dat

V ROCE 2021

 

Znečišťování a kvalita ovzduší

Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých
sídlech

 

Václav Novák, Helena Plachá,
Lenka Crhová, Hana Škáchová,
Leona Vlasáková, Markéta Schreiberová, Ondřej Vlček, Jana Šmejdířová,
Nina Benešová, Daniel Hladký,
Vladimíra Volná, Radim Seibert,
Irina Nikolová

 

 

Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech – zima 2020/2021
a vyhodnocení v kontextu předchozích měření

 

Václav Novák, Hana Škáchová,

Petra Bauerová, Adriana Šindelářová

 

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší – souhrnná zpráva za
oblasti 1 až 3

 

Radim Seibert, Blanka Krejčí,

Vladimíra Volná, Daniel Hladký

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší – souhrnná zpráva za oblast 3  (Brno, Hradec  Králové, Olomouc)

 

Radim Seibert, Blanka Krejčí,

Vladimíra Volná, Daniel Hladký

 

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší – souhrnná zpráva za oblast 2 (Kladensko)

 

Radim Seibert, Blanka Krejčí,

Vladimíra Volná, Daniel Hladký

 

 

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší – souhrnná zpráva za oblast 1 (Třinecko)

 

Radim Seibert, Blanka Krejčí,

Vladimíra Volná, Daniel Hladký

Systém sběru,

zpracování
a hodnocení dat

V ROCE 2020

 

Znečišťování a kvalita ovzduší  Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

Data collection, processing and evaluation systems
in 2020

 

Air pollution and quality

Atmospheric deposition

Greenhouse gases

 

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

 

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech – zima 2019/2020
a vyhodnocení v kontextu předchozích měření

 

Václav Novák, Markéta Schreiberová, Hana Škáchová, Leona Vlasáková,
Ondřej Vlček, Jana Šmejdířová,
Nina Benešová

 

 

Systém sběru, zpracování
a hodnocení dat

 

Znečišťování a kvalita ovzduší  Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

 

Data collection, processing

and evaluation system

 

Pollution and air quality

Atmospheric deposition

Greenhouse gases

 

 

Povodně na území
České republiky
v červnu 2020

 

Radek Čekal s kol.

Povodně na území České republiky
v říjnu 2020

 

Radek Čekal a kol.

Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší
v malých sídlech – zima 2018/2019
a vyhodnocení
v kontextu předchozích měření

 

Václav Novák, Markéta Schreiberová, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

 

MĚŘICÍ KAMPAŇ
A IDENTIFIKACE ZDROJŮ KADMIA NA TANVALDSKU

V LÉTĚ 2016 A ZIMĚ 2016/2017

 

Ondřej Vlček, Helena Plachá, Miroslav Bitter, Štěpán Rychlík, Eliška Žabková, Roman Juras

 

ŠÍŘENÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ
V OKOLÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ

 

Jan Sládeček, Josef Keder, Jan Horálek, Jana Ďoubalová, Lea Baláková, Leona Vlasáková, Václav Novák, Lucie Školoudová, Martin Beran

© ČHMÚ 2023