www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

TECHNICKÉ DOKUMENTY

Systém sběru,

zpracování
a hodnocení dat

V ROCE 2020

 

Znečišťování a kvalita ovzduší  Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

Data collection, processing and evaluation systems
in 2020

 

Air pollution and quality

Atmospheric deposition

Greenhouse gases

 

 

Leona Vlasáková, Hana Škáchová

 

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech – zima 2019/2020 a vyhodnocení v kontextu předchozích měření

 

Václav Novák, Markéta Schreiberová, Hana Škáchová, Leona Vlasáková,
Ondřej Vlček, Jana Šmejdířová,
Nina Benešová

 

 

Systém sběru, zpracování
a hodnocení dat

 

Znečišťování a kvalita ovzduší  Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

 

Data collection, processing

and evaluation system

 

Pollution and air quality

Atmospheric deposition

Greenhouse gases

 

 

Povodně na území České republiky
v červnu 2020

 

Radek Čekal s kol.

Povodně na území České republiky
v říjnu 2020

 

Radek Čekal s kol.

Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší
v malých sídlech – zima 2018/2019
a vyhodnocení
v kontextu předchozích měření

 

Václav Novák, Markéta Schreiberová, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

 

MĚŘICÍ KAMPAŇ
A IDENTIFIKACE ZDROJŮ KADMIA NA TANVALDSKU

V LÉTĚ 2016 A ZIMĚ 2016/2017

 

Ondřej Vlček, Helena Plachá, Miroslav Bitter, Štěpán Rychlík, Eliška Žabková, Roman Juras

 

ŠÍŘENÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ

 

Jan Sládeček, Josef Keder, Jan Horálek, Jana Ďoubalová, Lea Baláková, Leona Vlasáková, Václav Novák, Lucie Školoudová, Martin Beran

© ČHMÚ 2020