Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení modelování a expertíz

 • Rozptylové studie

  ČHMÚ je autorizovanou osobou pro zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále „Zákon“). Rozptylové studie jsou podle § 11 odst. 9 Zákona vyžadovány při vydávání závazného stanoviska k

  • umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let;
  • umístění parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání;
  • umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 Zákona;
  • řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v příloze č. 2 Zákona.

  Výjimky, kdy rozptylová studie vyžadována není, jsou uvedeny v § 11 odst. 9 Zákona.
  Rozptylová studie je podle § 13 odst. 1 Zákona vyžadována také při posuzování možnosti zpřísnění emisních limitů u stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 Zákona identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu.

   

   

 • Zpracovávání odborných posudků, expertíz a prognóz v oblasti ochrany ovzduší

  Rozptylové studie je možné si objednat i u většiny místně příslušných poboček. Vzory objednávek rozptylových studií a stabilitně členěných větrných růžic a pokyny pro objednavatele vč. kontaktů naleznete zde. Pro informace o dalších službách kontaktujte vedoucího OME (Mgr. Ondřej Vlček, vlcek@chmi.cz).

   

   

 • Stabilitně členěné větrné růžice

  Stabilitně členěné větrné růžice jsou podkladem pro zpracování rozptylových studií. ČHMÚ poskytuje větrné růžice jak ve stabilitním členění Bubník-Koldovský (pro modely SYMOS a ATEM) tak stabilitním členění Pasquill-Gifford.