Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení kvality ovzduší Hradec Králové

 • oddělení ochrany čistoty ovzduší

   

  • informace o kvalitě ovzduší
  • poskytujeme naměřená data ze stanic imisního monitoringu dle požadavků zákazníka viz.formulář pro vyžádání imisních dat
  • prostřednictvím FTP schránek poskytujeme aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu
  • možnost objednání měsíčníku Informace o meteorologických podmínkách, hydrologické situaci a znečištění ovzduší ve východočeském regionu
  • konzultace v oblasti kvality ovzduší a rozptylových podmínek
  • posudky a studie - vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší v rozsahu podle požadavku zákazníka
  • rozptylové studie
  • zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb. modelem SYMOS'97
  • posouzení rozptylových studií, vypracovaných jinými organizacemi
  • přednášky a exkurze pro školy a odbornou veřejnost
 • oddělení ochrany čistoty ovzduší

   

  • služby v oblasti měření znečištění ovzduší
  • monitoring imisí venkovního ovzduší podle požadavků zákazníka
   • měření měřícím vozem, případně měření jednotlivými analyzátory
   • odběry vzorků vnějšího ovzduší s následnou analýzou v laboratoři
  • pro autorizované osoby k měření imisí konzultace k zajištění kvality měření v souladu s legislativními požadavky, srovnávací měření příp. zajištění testu ekvivalence
  • poradenská činnost v oblasti měření a hodnocení imisí (legislativa, přístrojová technika, odběry vzorků ap.)