Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Jedná se o nadstavbový projekt, navazující na schválený a končící OC725.001 (od října 2003 do září 2007), prodlužující dobu souběžné aktivní účasti na COST akci 725 ?Establishing a European Phenological Data Platform for Climatological Applications? řešené od 5.dubna 2003 do 4.dubna 2009 spolu s úkoly rozvinutými během dosavadního řešení a s dokončovacími pracemi.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/OC%20185?query_code=y6oiaacntadq#project-main

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Konverze fenologických dat z pořizovacích souborů do ORACLE včetně vypracování, odzkoušení a plného provozu konverzního programu , kontrola dat a jejich využití pro účely monitoringu klimatu včetně změny klimatu s použitím ORACLE a prostředí programů GIS Řešení se týká cca 90 stanic fenologie polních plodin za období 1985/2002, 30 stanic ovocných dřevin 1985/2002 a 40 stanic fenologie polních rostlin 1991/2002. V průběhu řešení bude doplněno cca 70 stanic všeobecné fenologie 1923(1961)/1985, významně prodlužujících dosud pořízené fenologické řady

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/OC%20725.001?query_code=5qriaacnj4aa

Období: 31.12.2003 - 30.12.2006

Cílem je poskytnout přijímající zemi aplikaci CLIDATA, která je původním českým softwarovým produktem pro správu klimatologických dat. Je postavena nad moderním databázovým prostředím ORACLE a dovoluje propojení klimatologické databáze s geografickým informačním systémem (GIS) a využití tohoto spojení ke kontrole dat i v dalších aplikacích. Byla vyvinuta tak, aby jednoduchým způsobem umožňovala tvorbu jazykových mutací. Česká republika poskytne z fondu ZRP ČR technické zařízení, odpovídající software a vyškolí experty pro práci s databází CLIDATA a nadstavbovými aplikacemi, tak, aby byli schopni samostatně provozovat klimatický databázový systém ve své zemi.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2011

Jedná se o juniorský badatelský projekt schválený Grantovou agenturou Akademie věd ČR. Všeobecným cílem projektu je prohloubení dosavadních znalostí o extrémních rychlostech větru na území ČR, vývoj a testování statistických metod při odvození charakteristik extrémního větru z reálných dat, rozvoj metodických přístupů kontroly dat a homogenizace časových řad, zkoumání, rozvoj a srovnání metod, a také stanovení dlouhodobých charakteristik nárazu větru na vybraných místech ČR. Dalším úkolem je digitalizace chybějících větroměrných dat (nárazů větru) a také souhrn dostupných dat a metadat na meteorologických stanicích.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

Období: 30.6.2010 - 29.6.2013
Projekt: Air Silesia (CZ.3.22./1.2.00/09.01610)

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českéhopohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: http://www.air-silesia.eu

Období: 25.6.2014 - 31.5.2018
Projekt: POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (CZ.1.07/2.3.00/45.0019)

Posílení konkurenceschopnosti České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. 

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: http://tajemstvi-vedy.cz