Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení hydrologie Ústí nad Labem

 • Nabídka služeb

  Povrchové vody

  Základní hydrologické údaje

  • plocha povodí (stanovena podle Vodohospodářské mapy 1:50 000)
  • dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí
  • M-denní nebo p-procentní denní průtoky
  • N-leté průtoky
  • Údaje reprezentují období hydrologických let 1931-80, výjimečně 1931-60, 1961-85 (povodí Bíliny)
  • Platnost je časově omezena. Údaje mohou být použity nejdéle 5 let od vydání nebo posledního ověření
  • Hydrologická data jsou rozdělena do čtyř tříd spolehlivosti

  Hydrologické řady

  • průměrné denní hodnoty hydrologických prvků
  • průměrné měsíční hodnoty všech měsíců v chronologickém sledu
  • průměrné měsíční hodnoty vybraného měsíce
  • průměrné roční hodnoty
  • extrémní hodnoty (minimální, maximální)

  Povodňové vlny

  • pozorované s konkrétním datem výskytu
  • teoretické: N-leté povodňové vlny

  Přímá měření průtoků hydrometrickou vrtulí

  Podzemní vody

  Základní hydrologické údaje

  • stavy (výšky) hladiny a teploty PzV při četnosti měření 1x týdně, mělké zvodně - cca od roku 1964, hlubinné zvodně - cca od roku 1977
  • stavy (výšky) hladiny a teploty PzV při denním měření, vybrané hlubinné zvodně od roku 1992 vydatnosti a teploty pozorovaných pramenů - cca od roku 1960

  Hydrologické řady

  • průměrné měsíční hodnoty všech měsíců v chronologickém sledu
  • průměrné měsíční hodnoty vybraného měsíce
  • průměrné roční hodnoty
  • extrémní hodnoty (maxima, minima)
  • čáry překročení (u PzV stavu nebo teploty, u pramenů vydatnosti nebo teploty)

  Informace o pozorovaných objektech

  • údaje o chemickém nebo mikrobiologickém složení vody - u vybraných objektů
  • údaje o geologickém profilu, o způsobu a druhu vystrojení
  • údaje o nadmořské výšce odměrného bodu
  • poskytnutí polohopisných souřadnic
  • nákres evidovaného, sledovaného nebo pozorovaného objektu do mapových podkladů