Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení kvality ovzduší Brno

Období: 1.6.2016 - 31.12.2016

Měření kvality ovzduší v lokalitě ovlivněné větrnou erozí. Posouzení vlivu větrné eroze na kvalitu ovzduší.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 1.10.2015 - 31.12.2016

Měření kvality ovzduší v malých neplynofikovaných obcích Jihomoravského kraje po čas topné sezóny – 2 studie.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 1.6.2012 - 30.6.2013

ČHMÚ je součástí týmu vedeného firmou Enviros. Práce na Národním programu snižování emisi (NPSE) a Programech ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO) pro všechny zóny a aglomerace na území ČR.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2003 - 30.12.2007

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://taqi.info/

Období: 31.12.2003 - 30.12.2004

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=5091&TypeID=2

Období: 31.12.2004 - 30.12.2005

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=5433&TypeID=2

Období: 31.12.2004 - 30.12.2005

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://www.mestozlin.cz/page/12634.ovzdusi/

Období: 31.12.2005 - 30.12.2006

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://archiv.kr-jihomoravsky.cz/vestniky/2006/v06_15.pdf

Období: 31.12.2005 - 30.12.2009

 

  • Analysis of available scenarios and impacts studies (PRUDENCE, MICE, ENSEMBLES) where available already, application for CEE - WP1, leaded by Giorgi (ICTP)
  • To adapt and develop the very high resolution RCM (10 km), to perform regional time-slice nested simulations for selected GHG changes scenarios as well as simulation driven by ERA40 - WP2, Deque (CNRM)
  • To verify the model results, compare to statistical downscaling and analyze and develop the methods for verification and output localizing - WP3, Huth (IAP)
  • To estimate the effect of global climate change on the occurrence of extreme events (heavy precipitation, heat waves, droughts) in the region, including the assessment of the added value of high-resolution experiments for the simulation of the relevant processes and feedbacks - WP4, Seneviratne (ETH)
  • To assess (based on the high resolution downscaling results) the impacts an vulnerability of climate change in hydrological cycle and water resources in main selected catchments, to study the effects on Black Sea - WP5, Mic (NIHWM)
  • To study (based on the high resolution downscaling results) the climate change impacts an vulnerability in agriculture and forestry, impacts on carbon cycle, selected species - WP6, Mindas (FRI).

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2008

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://www.mokra-horakov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=9819&id_dokumenty=35433

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Projekt je zaměřen na definování kritérií smogových epizod, zkoumání četnosti výskytu smogových situací zimního a letního typu a meteorologických podmínek doprovázejících je v dlouhodobém časovém úseku na území České Republiky. Studie poskytne možnost hodnocení trendů změn četnosti smogů a přispěje k odpovědi na otázku, zda pozorované změny klimatických podmínek ČR jsou příznivé z hlediska možnosti rozptylu znečištění ovzduší, či naopak způsobují častější výskyt smogových situaci. Zvláštní pozornost bude věnována interakcím mezi znečištěním a lokálním klimatem městských oblastí, kde se smogové epizody vyskytují nejčastěji.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=KJB307530701

Období: 31.12.2007 - 30.12.2009

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300367&p1=4953

Období: 31.12.2011 - 30.12.2012

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2011 - 30.12.2012

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2011 - 30.12.2012

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2011 - 30.12.2012

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2011 - 30.12.2012

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: