Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Regionální předpovědní pracoviště Ústí nad Labem

 • Nabídka služeb

  Meteorologické předpovědi a operativní informace

  Aktuální informace o stavu počasí

  • množství a výška oblačnosti

  • směr, rychlost a nárazy větru

  • vodorovná dohlednost

  • teplota maximální, minimální, a přízemní minimální, teplota rosného bodu

  • druh, forma a množství srážek

  • tlak vzduchu

  • výskyt mlh, bouřek, námrazy apod.

  Všeobecná regionální prognóza

  se zpracovává třikrát denně, udává se v 05, 13 a 19 hod. Podává všeobecnou informaci o prognóze na nejbližší období, následující den a výhled na další následující dva dny.

  Střednědobá prognóza

  podává všeobecnou informaci o prognóze na 4. - 7. den.

  Speciální prognózy

  kladou důraz na lokální a časovou prognózu teplot, větru, srážek, tlaku, mlh, oblačnosti a rozptylových podmínek. Jejich obsah je přizpůsoben odběrateli, typickými příklady mohou být předpovědi pro stavební firmy nebo typicky zimní údržbu komunikací.

  Upozornění a výstrahy na význačné či limitní jevy

  (Uvedené limity jsou orientační, limitní hodnoty lze stanovit dle přání odběratele.)
  • Vítr

   • nárazy nad 15, 17, 20 a 25 m/s

   • průměrná rychlost nad 10 m/s

  • Teploty

   • pokles teplot pod -10 °C

   • vzestup teplot nad +32 °C

  • Náhlé změny teplot

   • pokles pod 0 °C, -5 °C

   • pokles o 10 °C a více do záporných hodnot, pokles pod -15 °C a více

  • Sníh a ledové jevy

   • více než 10cm v nížinách, více než 30 cm na horách

   • výskyt námrazy a mrznoucího deště

  • Vlhkost a srážky

   • relativní vlhkosti (3 dny s RV menší než 20%)

   • pravděpodobnost přívalových dešťů nebo krupobití

   • trvalé deště přesahující intenzitu 30 mm/hod., 40 mm/2 hod. a 60 mm/4 hod.

  Biometeorologická prognóza (BMP)

  Vydává se pro nemocné citlivé na meteorologické jevy a fyzikální procesy v atmosféře. Zpracovává se dvakrát denně, vydává se v 5 a 12 hod. Je založena na předpovědi rizikových jevů, vychází ze speciální prognózy teplot, větru, tlaku, rozptylových a imisních podmínek, srážek, vlhkosti, bouřek a heliogeofyzikálních faktorů.

  Biometeorologická předpověď je tvořena dvěma neoddělitelnými částmi: stupněm zátěže a doprovodným textem. Stupeň zátěže rozděluje předpokládanou "zátěž počasím" do tří stupňů, od st. č. 1 - mírné zátěže až po st. č. 3 - vysokou zátěž. Tato informace je zaměřena zejména na kardiaky. Skutečná zátěž je však do značné míry individuální a také ne všichni lidé jsou tzv. meteorosenzitivní. Podle dostupných pramenů reaguje citlivě na počasí 40 až 60 procent populace. Doprovodný text blíže specifikuje nejen faktor zvyšující zátěž, ale také cílovou skupinu diagnózu. Kromě kardiaků se BMP zaměřuje též na chronicky nemocné a starší občany, na astmatiky a psychicky labilní jedince. Na závěr je uváděno stručné lékařské doporučení odpovídající předpovídanému stupni zátěže.

  Upozornění: Celková zátěž organismu je tvořena celým komplexem zatěžujících faktorů. Počasí je pouze jedním, a nikoliv nejzávažnějším z nich. O mnoho významnější je např. psychická či fyzická zátěž! Vysoká zátěž vyjádřená st. č. 3 neznamená automaticky celkovou nečinnost. Pro mnoho činorodých lidí vytváří nucená nečinnost prudké zvýšení mnohem závažnější psychické zátěže!!!

  Doporučení: ČHMÚ doporučuje všem, kteří chtějí využít BMP pro lepší plánování svého denního programu, aby se nejprve věnovali delšímu porovnávání svého zdravotního stavu a BMP. I poté by bylo vhodné konzultovat vlastní meteorosenzitivitu s ošetřujícím lékařem. Dále doporučujeme zaměřit pozornost na ta média, která uvádí BMP v plném znění. Bez doprovodného textu (viz výše) se jedná o nekompletní informaci, která by mohla být v některých mezních situacích až zavádějící.

  Agrometeorologické informace

  Agrometeorologická zpráva ve dvou verzích

  V období duben až říjen jako týdenní zpráva. Jedná se o základní informace o vlivu aktuálních agrometeorologických prvků na zemědělskou, zejména rostlinnou, výrobu za období předchozího týdne.

  V období listopad až březen jako zpráva měsíční s obdobným zhodnocením uplynulého měsíce, hlavně z hlediska podmínek pro přezimování rostlin.

  Speciální předpovědi pro zemědělství

  Pro operativní rozhodování jednotlivých zemědělských subjektů (zvláště pro potřeby řízení rostlinné výroby - chemické ošetřování rostlin, agrotechnická opatření, žňové a další sklizňové práce). Jejich nedílnou součástí jsou upozornění a výstrahy na nebezpečné a limitní jevy, které jsou vyhotovovány meteorologickým předpovědním pracovištěm.

  Údaje o vláhové bilanci půd

  Charakterizují stupeň nasycení vodní kapacity půd horních vrstev půdního profilu. Tato informace může být důležitá pro resort zemědělství, ale také pro vodní hospodářství.

  Služby v oblasti čistoty ovzduší

  Operativní údaje o rozptylové situaci a odhady vývoje imisní situace

  zahrnují rychlost větru, teplotní zvrstvení, stabilitní kritéria. Předpověď rozptylových podmínek krátkodobá předpověď rozptylových podmínek s výhledem na nejbližší období. Aktuální údaje o imisní situaci operativní údaje ze sítě Automatického imisního monitoringu (SO2, NO2, CO, PM10 a O3) Předpověď trendu vývoje imisní situace konzultační činnost v rámci SVRS. Je určena pro provozovatele SVRS dle vyhlášky č. 553/2002 Sb. ve znění vyhlášky 373/2009 Sb. a orgány státní správy. Informační bulletiny pro sdělovací prostředky zahrnují komplexní údaje o předpovědi rozptylových podmínek a imisní situaci v oblasti působnosti SRS.

  Hydrologické předpovědi a operativní informace

  Aktuální ranní stavy a průtoky

  na vodních tocích severočeského regionu, případně i v celé ČR.

  Předpověď stavů vody ve vybraných předpovědních profilech

  k dispozici jsou předpovědi z profilů na povodích Ohře, Ploučnice a Smědé.

  Mimořádné předpovědi vodních stavů a průtoků

  se vydávají hlavně v období mimořádných odtokových situací.

  Zpravodajství pro vodáky

  informativní údaje o sjízdnosti řeky Ohře, případně i jiných toků v letních měsících.

  Údaje o ledových jevech

  jsou k dispozici v zimním období z jednotlivých hydroprognózních profilů

  Informace o teplotách vody a srážkách

  jsou k dispozici po celý rok z jednotlivých hydroprognózních profilů.

  Souhrnné informace

  Pravidelné zprávy

  Pravidelně jsou zpracovávány: týdenní zpráva o imisní a rozptylové situaci, měsíční zpráva o imisní a rozptylové situaci, týdenní hydrologická zpráva, v zimním období vždy každé úterý zásoba vody ve sněhové pokrývce pro profil Nechranice.

  Nepravidelné zprávy

  jsou vypracovány po mimořádných situacích. Jsou to zprávy o smogových situacích, povodních, zásobě vody ve sněhové pokrývce pro vodohospodáře, případně o dalších mimořádných jevech.

  Další operativní informace

  po dohodě je možno specifikovat další informační výstupy dle přání odběratele.


   

  Kontakty

  Bližší informace a objednávky

  služeb v oblasti operativní meteorologie a čistoty ovzduší: Mgr. Martin NovákMgr. Radek Tomšů

  služeb v oblasti operativní hydrologie: Mgr. Radovan KotekIng. Jakub Přibyl