Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení všeobecné klimatologie

Období: 30.9.2007 - 30.12.2010

Projekt si klade za cíl vytvořit výukový model e-learningových kurzů celoživotního vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí (zaměřeno na klima a jeho změnu) a tím zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí.

Obsahově bude vzdělávání zaměřeno na přírodovědné i společenskovědní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické změny a věd o Zemi.

Řešení projektu je rozvrženo do realizace 14 dílčích úkolů. Byly vymezeny tři cílové skupiny obyvatel, pro které bude sestaven výukový model a e-learningové kurzy, a to školská, resortní a veřejná.

Hlavními výsledky projektu budou softwarové řešení, odborná publikace, příspěvky na konferencích, publikace v odborných časopisech a prezentace na internetu.

Oddělení: Oddělení všeobecné klimatologie Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz: http://eklima.upol.cz/index.htm

Období: 30.4.2012 - 29.4.2014
Projekt: The UHI Project (9979)

Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon.

Oddělení: Oddělení všeobecné klimatologie

Odkaz: http://www.eu-uhi.eu