Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

 

 • Kontrola kvality dat a homogenizace časových řad
 • Vývoj softwaru pro zpracování klimatologických dat (www.climahom.eu)
 • Agrometeorologický model AVISO, jeho průběžný vývoj a provoz v operativním a režimovém způsobu aplikace, hlavní nástroj pro tvorbu a analýzu vybraných modelových dat z oblasti agroklimatologie, částečně s celorepublikovou působností

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

 

 • Poskytuje naměřená klimatologická a agroklimatologická data, resp. modelová agroklimatologická data se zvláštním zřetelem na evapotranspirační a bilanční problematiku oběhu vody v krajinném prostředí na celém území ČR, problematika výparu (evaporace) je řešena v celorepublikovém měřítku
 • Zpracovává klimatologické, případně agroklimatologické posudky a studie
 • Spolupracuje na přípravě podkladů pro celostátní i regionální zprávy o stavu životního prostředí
 • Zpracovává výzkumné projekty

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

 

 • Zakládá klimatologické a srážkoměrné stanice, optimalizuje jejich rozmístění, provádí odbornou údržbu, inspekce a kontrolu stanic a přístrojů na stanicích
 • Provádí primární zpracování naměřených dat, které zahrnují kontrolu naměřených dat, opravu chyb v pozorování a pořízení dat do databáze

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

 

 • Zřizování a provozování sítě dobrovolnických klimatologických a srážkoměrných stanic v regionu působnosti pobočky Brno
 • Sběr a archivace napozorovaných údajů
 • Budování a provoz klimatologické databáze
 • Odborná interpretace získaných dat v posudkové a informační službě
 • Publikace vybraných informací a údajů
 • Konzultační činnost
 •  

 

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz: