Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení monitoringu pevných matric

 

    Provoz a správu stanic s automatizovaným odběrem vzorků vody pro denní sledování režimu plavenin na Moravě
    Odběr vzorků sedimentů pro chemické analýzy
    Odběr vzorků sedimentovatelných plavenin pro chemické analýzy pomocí sedimentačních pastí
    Metodické vedení v oblasti monitoringu plavenin a sedimentů
    Vyhodnocení množství plavenin na celém území ČR
    Vyhodnocení jakosti plavenin a sedimentů na celém území ČR
    Správa databáze jakosti plavenin a sedimentů v rámci IS ARROW
    Správa databáze množství plavenin 

Oddělení: Oddělení monitoringu pevných matric

Odkaz: