Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

 • Nabídka služeb OMK České Budějovice, +420 386102250

   

  • Informace o počasí v konkrétním dni a místě - tj. informace o výskytu bouřek, vichřice, o srážkových úhrnech a intenzitě srážek, o průměrných nebo extrémních teplotách a informace o výskytu dalších meteorologických jevů.
  • Informace o statistických charakteristikách klimatologickcých prvků na svém území (dlouhodobé průměry apod.), údaje o zatížení konstrukcí větrem a sněhem, větrné růžice, dlouhodobé teplotní a srážkové normály, informace o četnosti výskytu meteorologických jevů a o statistickém zajištění pravděpodobnosti jejich výskytu atd.
  • Výpisy naměřených dat - výpisy denních, měsíčních a ročních charakteristik naměřených prvků pro další zpracování.
  • Stálé dotazy - poskytování dat (např. teplot, srážek) v pravidelném, např. týdenním, měsíčním cyklu.
  • Komplexní klimatologické studie, speciální zpracování dat podle požadavku zákazníka.
  • Konzultace v oboru klimatologie (i pro studenty a diplomanty).
  • Exkurze na našem pracovišti.

   

  Data a informace o počasí poskytujeme na základě písemné objednávky za ceny dle platného sazebníku! Zájemcům o naše služby doporučujeme nejprve telefonický kontakt na čísle +420 386 460 384 (RNDr. Eva Plášilová, Ing. Jaroslav Tuček) nebo +420 386 102 250 (RNDr. Miloslava Starostová).

   

  Běžné dodací lhůty jsou u složitějších posudků do 30 dnů a u jednodušších posudků a informací maximálně do 14 dnů od přijetí objednávky a potřebných podkladů. Při expresním vyřízení za příplatek mohou být dodací lhůty poloviční.

   

  !!!POZOR!!!   Studentům poskytujeme data pouze na základě písemné žádosti vedoucích diplomové (bakalářské, seminární aj. práce) v případě malého množství dat zdarma, v případě většího množství dat za manipulační poplatek dle platných předpisů sazebníku ČHMÚ.