Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Období: 1.11.2019 - 30.4.2022

Úkolem ČHMÚ ve veřejné zakázce TITOMZP903, jejímž hlavním řešitelem je ODOUR, s.r.o., je výběr vhodného nástroje pro modelování pachových látek v podmínkách ČR. Model musí zohledňovat meteorologické podmínky a terén a být ověřen na minimálně pěti existujících zdrojích. Zároveň má být připraven návrh metodiky pro modelové hodnocení pachové zátěže.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení modelování a expertíz Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem Oddělení kvality ovzduší Plzeň

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITOMZP903