Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení kvality ovzduší Brno

Jméno:

  1. Hodnocení kvality ovzduší na území ČR. Pracovníci oddělení se podílí na každoročním zpracování publikace „Znečištění ovzduší na území České Republiky.  Toto hodnocení je pravidelně vydáváno jak v tištěné tak elektronické verzi.
  2. Spolupráce se státní správou a samosprávou. Pracovníci oddělení zpracovávají odborné posudky a studie, prezentují výsledky imisního monitoringu a odborných prací v oblasti kvality ovzduší. Pravidelně se účastní jako školitelé seminářů pracovníků státní správy a samosprávy.
  3. Pracovní skupina identifikace zdrojů znečištění ovzduší. Laboratoř elektronové mikroskopie na brněnské pobočce se podílí na analýze dat o znečištění ovzduší a přispívá tak k identifikaci zdrojů znečištění ovzduší suspendovanými částicemi.
  4. Vzdělávání. Pracovníci oddělení se podílí na vzdělávání studentů základních, středních i vysokých škol odbornými přednáškami, konzultacemi při zpracování bakalářských, diplomových či disertačních prací, ukázkou moderní techniky sloužící ke sledování kvality ovzduší.

 

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: