Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

 

Náplní pracoviště je zajištění funkce regionálního sběrného pracoviště pro síť hydrologických stanic s operativním přenosem dat, regionálníhydrologické předpovědní služby (ve spolupráci s VD Povodí Odry a Moravy s.p.) dle platných právních předpisů, interpretace a distribuce informací a předpovědí, včetně výstražných informací z oboru hydrologie, především pro potřeby regionálních úřadů státní správy, integrovaného záchranného systému, složek civilní ochrany - s cílem předcházení nebo alespoň minimalizace důsledků mimořádných odtokových poměrů.

 

Součástí náplně pracoviště jsou také úkoly vyplývající z mezinárodních závazků na hraničních tocích s Polskem (IMGW Wroclaw a Krakow) a z Dohody o spolupráci mezi ČHMÚ a podniky Povodí Odry a Moravy s.p.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

Odkaz:

 

Náplní pracoviště je především zajištění meteorologické předpovědní služby v regionech definovaných územní působností pobočky Ostrava, včetně zajištění systému výstražné služby před nebezpečnými povětrnostními podmínkami a jevy - jejich interpretace a distribuce pro potřeby regionálních úřadů státní správy, integrovaných záchranných systémů, dále také příprava informací a předpovědí pro potřeby zákaznické klientely a široké veřejnosti.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

Odkaz: