Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení hydrologických předpovědí

Zabezpečení provozu hydroprognózy Centrálního předpovědního pracoviště (vydávání předpovědí, spolupráce v rámci systému SIVS, sběr a kontrola dat z automatických limnigrafů, doplňkových srážkoměrů, od pozorovatelů a od podniků Povodí).

Metodické vedení hydroprognózních pracovišť jednotlivých RPP. 

Pravidelné zpracovávání a distribuce týdenních, měsíčních a roční zprávy o hydrometeorologické situaci v ČR. 

Zabezpečení provozu internetové aplikace HPPS včetně zprávy a aktualizací evidenčních listů HPPS.

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz: http://hydro.chmi.cz/hpps