Úsek ochrany čistoty ovzduší

 

     Pětileté průměrné koncentrace

Podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6.

Mapy jsou zobrazeny v síti 1x1 km.(i)

 

Mapy k náhledu a ke stažení (formát png):

Pětileté průměry 2007–2011
Pětileté průměry 2008–2012
Pětileté průměry 2009–2013
Pětileté průměry 2010–2014
Pětileté průměry 2011–2015
Pětileté průměry 2012–2016
Pětileté průměry 2013–2017
Pětileté průměry 2014–2018 (zveřejněno 12. 11. 2019)
Pětileté průměry 2015–2019 (zveřejněno 2. 11. 2020)
Pětileté průměry 2016–2020 (zveřejněno 4. 11. 2021)
Pětileté průměry 2017–2021 (zveřejněno 2. 11. 2022)
Pětileté průměry 2018–2022 (zveřejněno 10. 11. 2023)

 

Vrstvy ke stažení (formát shp):

Pětileté průměry 2007–2011
Pětileté průměry 2008–2012
Pětileté průměry 2009–2013
Pětileté průměry 2010–2014
Pětileté průměry 2011–2015
Pětileté průměry 2012–2016
Pětileté průměry 2013–2017
Pětileté průměry 2014–2018 (zveřejněno 12. 11. 2019)
Pětileté průměry 2015–2019 (zveřejněno 2. 11. 2020)
Pětileté průměry 2016–2020 (zveřejněno 4. 11. 2021)
Pětileté průměry 2017–2021 (zveřejněno 2. 11. 2022)
Pětileté průměry 2018–2022 (zveřejněno 10. 11. 2023)

            Poznámka:
            Korekce map NO2 v kraji Praha a ve Středočeském kraji za období 2007–2011, 2008–2012, 2009–2013

 

 

     Překročení imisních limitů - hodnocení za jeden rok

 

Soubory ke stažení (formát shp):

Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2011
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2012
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2013
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2014
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2015
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2016 (oprava 7. 11. 2017)
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2017
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2018 (zveřejněno 12. 11. 2019)
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2019 (zveřejněno 2. 11. 2020)
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2020 (zveřejněno 4. 11. 2021)
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2021 (zveřejněno 2. 11. 2022)
Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2022 (zveřejněno 10. 11. 2023)

 

 

 

     OZKO - hodnocení za jeden rok

Podle 86/2006 Sb.

Seznam území, kde došlo k překročení hodnot imisních limitů a cílových imisních limitů pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy zóny/aglomerace) v daném roce je uveřejněn ve Věstníku MŽP.


Soubory ke stažení (formát shp):

OZKO za rok 2005
OZKO za rok 2006
OZKO za rok 2007
OZKO za rok 2008
OZKO za rok 2009
OZKO za rok 2010


Programy zlepšování kvality ovzduší MŽP

 
Creative Commons License - non commercial