Kraje s překročenými imisními limity v roce 2018


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp), ke stažení jsou v souřadném systému UTM33N a S-JTSK. V případě problémů s formátem se obraťte na Mgr. Pavla Kurfűrsta, pavel.kurfurst@chmi.cz.

Vysvětlivky

  UTM33N S-JTSK
 Hl.m. Praha 18nadlimitPraha 18nadlimitPraha
 Středočeský kraj 18nadlimitStC 18nadlimitStC
 Jihočeský kraj 18nadlimitJC 18nadlimitJC
 Plzeňský kraj 18nadlimitPlz 18nadlimitPlz
 Karlovarský kraj 18nadlimitKV 18nadlimitKV
 Ústecký kraj 18nadlimitUnL 18nadlimitUnL
 Liberecký kraj 18nadlimitLib 18nadlimitLib
 Královéhradecký kraj 18nadlimitKH 18nadlimitKH
 Pardubický kraj 18nadlimitPa 18nadlimitPa
 Kraj Vysočina 18nadlimitVys 18nadlimitVys
 Jihomoravský kraj 18nadlimitJM 18nadlimitJM
 Olomoucký kraj 18nadlimitOl 18nadlimitOl
 Zlínský kraj 18nadlimitZl 18nadlimitZl
 Moravskoslezský kraj 18nadlimitMsl 18nadlimitMsl
Česká republika 18nadlimitCR 18nadlimitCR