Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2005

Ve Věstníku MŽP 3/2007 je uveřejněn seznam území, kde došlo k překročení hodnot imisních limitů a cílových imisních limitů pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy zóny/aglomerace) v roce 2005.

Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 05OZKO.doc

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 05OZKOPha 05OZKOPha 05OZKOPha
zóna Středočeský kraj CZ021 05OZKOStC 05OZKOStC 05OZKOStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 05OZKOJC 05OZKOJC 05OZKOJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 05OZKOPlz 05OZKOPlz 05OZKOPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 05OZKOKV 05OZKOKV 05OZKOKV
zóna Ústecký kraj CZ042 05OZKOUnL 05OZKOUnL 05OZKOUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 05OZKOLib 05OZKOLib 05OZKOLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 05OZKOKH 05OZKOKH 05OZKOKH
zóna Pardubický kraj CZ053 05OZKOPa 05OZKOPa 05OZKOPa
zóna Kraj Vysočina CZ061 05OZKOVys 05OZKOVys 05OZKOVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ062x 05OZKOJMbezBrna 05OZKOJMbezBrna 05OZKOJMbezBrna
aglomerace Brno CZ0622 05OZKOBrno 05OZKOBrno 05OZKOBrno
Jihomoravský kraj CZ062 05OZKOJM 05OZKOJM 05OZKOJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 05OZKOOl 05OZKOOl 05OZKOOl
zóna Zlínský kraj CZ072 05OZKOZl 05OZKOZl 05OZKOZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 05OZKOMSl 05OZKOMSl 05OZKOMSl
Česká republika CZ 05OZKOCR 05OZKOCR 05OZKOCR