Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2008


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 08OZKO.doc

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 08OZKOPraha 08OZKOPraha 08OZKOPraha
zóna Středočeský kraj CZ021 08OZKOStC 08OZKOStC 08OZKOStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 08OZKOJC 08OZKOJC 08OZKOJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 08OZKOPlz 08OZKOPlz 08OZKOPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 08OZKOKV 08OZKOKV 08OZKOKV
zóna Ústecký kraj CZ042 08OZKOUnL 08OZKOUnL 08OZKOUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 08OZKOLib 08OZKOLib 08OZKOLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 08OZKOKH 08OZKOKH 08OZKOKH
zóna Pardubický kraj CZ053 08OZKOPa 08OZKOPa 08OZKOPa
zóna Kraj Vysočina CZ063 08OZKOVys 08OZKOVys 08OZKOVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ0640 08OZKOJMbezBrna 08OZKOJMbezBrna 08OZKOJMbezBrna
aglomerace Brno CZ0642 08OZKOBrno 08OZKOBrno 08OZKOBrno
Jihomoravský kraj CZ064 08OZKOJM 08OZKOJM 08OZKOJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 08OZKOOl 08OZKOOl 08OZKOOl
zóna Zlínský kraj CZ072 08OZKOZl 08OZKOZl 08OZKOZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 08OZKOMSl 08OZKOMSl 08OZKOMSl
Česká republika CZ 08OZKOCR 08OZKOCR 08OZKOCR