Oblasti s překročenými imisními limity v roce 2011


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 11nadlimitPraha 11nadlimitPraha 11nadlimitPraha
zóna Středočeský kraj CZ021 11nadlimitStC 11nadlimitStC 11nadlimitStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 11nadlimitJC 11nadlimitJC 11nadlimitJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 11nadlimitPlz 11nadlimitPlz 11nadlimitPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 11nadlimitKV 11nadlimitKV 11nadlimitKV
zóna Ústecký kraj CZ042 11nadlimitUnL 11nadlimitUnL 11nadlimitUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 11nadlimitLib 11nadlimitLib 11nadlimitLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 11nadlimitKH 11nadlimitKH 11nadlimitKH
zóna Pardubický kraj CZ053 11nadlimitPa 11nadlimitPa 11nadlimitPa
zóna Kraj Vysočina CZ063 11nadlimitVys 11nadlimitVys 11nadlimitVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ0640 11nadlimitJMbezBrna 11nadlimitJMbezBrna 11nadlimitJMbezBrna
Jihomoravský kraj CZ064 11nadlimitJM 11nadlimitJM 11nadlimitJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 11nadlimitOl 11nadlimitOl 11nadlimitOl
zóna Zlínský kraj CZ072 11nadlimitZl 11nadlimitZl 11nadlimitZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 11nadlimitMS 11nadlimitMS 11nadlimitMS
Česká republika CZ 11nadlimitCR 11nadlimitCR 11nadlimitCR