Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2007


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 07OZKO.doc

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 07OZKOPraha 07OZKOPraha 07OZKOPraha
zóna Středočeský kraj CZ021 07OZKOStC 07OZKOStC 07OZKOStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 07OZKOJC 07OZKOJC 07OZKOJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 07OZKOPlz 07OZKOPlz 07OZKOPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 07OZKOKV 07OZKOKV 07OZKOKV
zóna Ústecký kraj CZ042 07OZKOUnL 07OZKOUnL 07OZKOUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 07OZKOLib 07OZKOLib 07OZKOLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 07OZKOKH 07OZKOKH 07OZKOKH
zóna Pardubický kraj CZ053 07OZKOPa 07OZKOPa 07OZKOPa
zóna Kraj Vysočina CZ061 07OZKOVys 07OZKOVys 07OZKOVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ0620 07OZKOJMbezBrna 07OZKOJMbezBrna 07OZKOJMbezBrna
aglomerace Brno CZ0622 07OZKOBrno 07OZKOBrno 07OZKOBrno
Jihomoravský kraj CZ062 07OZKOJM 07OZKOJM 07OZKOJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 07OZKOOl 07OZKOOl 07OZKOOl
zóna Zlínský kraj CZ072 07OZKOZl 07OZKOZl 07OZKOZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 07OZKOMSl 07OZKOMSl 07OZKOMSl
Česká republika CZ 07OZKOCR 07OZKOCR 07OZKOCR