Kraje s překročenými imisními limity v roce 2020


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp), ke stažení jsou v souřadném systému UTM33N a S-JTSK. V případě problémů s formátem se obraťte na Mgr. Pavla Kurfűrsta, pavel.kurfurst@chmi.cz.

Vysvětlivky

  UTM33N S-JTSK
 Hl.m. Praha 20nadlimitPraha 20nadlimitPraha
 Středočeský kraj 20nadlimitStC 20nadlimitStC
 Jihočeský kraj 20nadlimitJC 20nadlimitJC
 Plzeňský kraj 20nadlimitPlz 20nadlimitPlz
 Karlovarský kraj 20nadlimitKV 20nadlimitKV
 Ústecký kraj 20nadlimitUnL 20nadlimitUnL
 Liberecký kraj 20nadlimitLib 20nadlimitLib
 Královéhradecký kraj 20nadlimitKH 20nadlimitKH
 Pardubický kraj 20nadlimitPa 20nadlimitPa
 Kraj Vysočina 20nadlimitVys 20nadlimitVys
 Jihomoravský kraj 20nadlimitJM 20nadlimitJM
 Olomoucký kraj 20nadlimitOl 20nadlimitOl
 Zlínský kraj 20nadlimitZl 20nadlimitZl
 Moravskoslezský kraj 20nadlimitMsl 20nadlimitMsl
Česká republika 20nadlimitCR 20nadlimitCR