Pětileté průměry 2016-2020


Mapy pětiletých průměrů v síti 1x1 km ve formátu shapefile (.shp) jsou ke stažení v souřadnicových systémech UTM33N a S-JTSK. V případě problémů s formátem se obraťte na Mgr. Pavla Kurfűrsta, pavel.kurfurst@chmi.cz.

Vysvětlivky: 20petileti.pdf

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok (podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6)
Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 24 hodin

  S-JTSK UTM33N
Česká republika 20petiletiCR 20petiletiCR

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace

  S-JTSK UTM33N
Česká republika 20petiletiCReko 20petiletiCReko