Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2006


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 06OZKO.doc

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 06OZKOPha 06OZKOPha 06OZKOPha
zóna Středočeský kraj CZ021 06OZKOStC 06OZKOStC 06OZKOStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 06OZKOJC 06OZKOJC 06OZKOJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 06OZKOPlz 06OZKOPlz 06OZKOPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 06OZKOKV 06OZKOKV 06OZKOKV
zóna Ústecký kraj CZ042 06OZKOUnL 06OZKOUnL 06OZKOUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 06OZKOLib 06OZKOLib 06OZKOLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 06OZKOKH 06OZKOKH 06OZKOKH
zóna Pardubický kraj CZ053 06OZKOPa 06OZKOPa 06OZKOPa
zóna Kraj Vysočina CZ061 06OZKOVys 06OZKOVys 06OZKOVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ062x 06OZKOJMbezBrna 06OZKOJMbezBrna 06OZKOJMbezBrna
aglomerace Brno CZ0622 06OZKOBrno 06OZKOBrno 06OZKOBrno
Jihomoravský kraj CZ062 06OZKOJM 06OZKOJM 06OZKOJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 06OZKOOl 06OZKOOl 06OZKOOl
zóna Zlínský kraj CZ072 06OZKOZl 06OZKOZl 06OZKOZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 06OZKOMSl 06OZKOMSl 06OZKOMSl
Česká republika CZ 06OZKOCR 06OZKOCR 06OZKOCR