Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2009


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 09OZKO.doc

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 09OZKOPraha 09OZKOPraha 09OZKOPraha
zóna Středočeský kraj CZ021 09OZKOStC 09OZKOStC 09OZKOStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 09OZKOJC 09OZKOJC 09OZKOJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 09OZKOPlz 09OZKOPlz 09OZKOPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 09OZKOKV 09OZKOKV 09OZKOKV
zóna Ústecký kraj CZ042 09OZKOUnL 09OZKOUnL 09OZKOUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 09OZKOLib 09OZKOLib 09OZKOLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 09OZKOKH 09OZKOKH 09OZKOKH
zóna Pardubický kraj CZ053 09OZKOPa 09OZKOPa 09OZKOPa
zóna Kraj Vysočina CZ063 09OZKOVys 09OZKOVys 09OZKOVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ0640 09OZKOJMbezBrna 09OZKOJMbezBrna 09OZKOJMbezBrna
aglomerace Brno CZ0642 09OZKOBrno 09OZKOBrno 09OZKOBrno
Jihomoravský kraj CZ064 09OZKOJM 09OZKOJM 09OZKOJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 09OZKOOl 09OZKOOl 09OZKOOl
zóna Zlínský kraj CZ072 09OZKOZl 09OZKOZl 09OZKOZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 09OZKOMS 09OZKOMS 09OZKOMS
Česká republika CZ 09OZKOCR 09OZKOCR 09OZKOCR