Kraje s překročenými imisními limity v roce 2021


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp), ke stažení jsou v souřadném systému UTM33N a S-JTSK. V případě problémů s formátem se obraťte na Mgr. Pavla Kurfűrsta, pavel.kurfurst@chmi.cz.

Vysvětlivky

  UTM33N S-JTSK
 Hl.m. Praha 21nadlimitPraha 21nadlimitPraha
 Středočeský kraj 21nadlimitStC 21nadlimitStC
 Jihočeský kraj 21nadlimitJC 21nadlimitJC
 Plzeňský kraj 21nadlimitPlz 21nadlimitPlz
 Karlovarský kraj 21nadlimitKV 21nadlimitKV
 Ústecký kraj 21nadlimitUnL 21nadlimitUnL
 Liberecký kraj 21nadlimitLib 21nadlimitLib
 Královéhradecký kraj 21nadlimitKH 21nadlimitKH
 Pardubický kraj 21nadlimitPa 21nadlimitPa
 Kraj Vysočina 21nadlimitVys 21nadlimitVys
 Jihomoravský kraj 21nadlimitJM 21nadlimitJM
 Olomoucký kraj 21nadlimitOl 21nadlimitOl
 Zlínský kraj 21nadlimitZl 21nadlimitZl
 Moravskoslezský kraj 21nadlimitMsl 21nadlimitMsl
Česká republika 21nadlimitCR 21nadlimitCR