Pětileté průměry 2008-2012


Mapy pětiletých průměrů v síti 1x1 km ve formátu shapefile (.shp  ESRI) jsou ke stažení v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 12petileti.pdf

    S-42 JTSK WGS84
Česká republika CZ 12petiletiCR 12petiletiCR 12petiletiCR