Pětileté průměry 2007-2011


Mapy pětiletých průměrů jsou v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 11petileti.pdf

    S-42 JTSK WGS84
Česká republika CZ 11petiletiCR 11petiletiCR 11petiletiCR