Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2010


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp  ESRI), ke stažení jsou v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 10OZKO.pdf

    S-42 JTSK WGS84
aglomerace Hl.m. Praha CZ011 10OZKOPraha 10OZKOPraha 10OZKOPraha
zóna Středočeský kraj CZ021 10OZKOStC 10OZKOStC 10OZKOStC
zóna Jihočeský kraj CZ031 10OZKOJC 10OZKOJC 10OZKOJC
zóna Plzeňský kraj CZ032 10OZKOPlz 10OZKOPlz 10OZKOPlz
zóna Karlovarský kraj CZ041 10OZKOKV 10OZKOKV 10OZKOKV
zóna Ústecký kraj CZ042 10OZKOUnL 10OZKOUnL 10OZKOUnL
zóna Liberecký kraj CZ051 10OZKOLib 10OZKOLib 10OZKOLib
zóna Královéhradecký kraj CZ052 10OZKOKH 10OZKOKH 10OZKOKH
zóna Pardubický kraj CZ053 10OZKOPa 10OZKOPa 10OZKOPa
zóna Kraj Vysočina CZ063 10OZKOVys 10OZKOVys 10OZKOVys
zóna Jihomoravský kraj (vyčleněno Brno) CZ0640 10OZKOJMbezBrna 10OZKOJMbezBrna 10OZKOJMbezBrna
aglomerace Brno CZ0642 10OZKOBrno 10OZKOBrno 10OZKOBrno
Jihomoravský kraj CZ064 10OZKOJM 10OZKOJM 10OZKOJM
zóna Olomoucký kraj CZ071 10OZKOOl 10OZKOOl 10OZKOOl
zóna Zlínský kraj CZ072 10OZKOZl 10OZKOZl 10OZKOZl
aglomerace Moravskoslezský kraj CZ081 10OZKOMS 10OZKOMS 10OZKOMS
Česká republika CZ 10OZKOCR 10OZKOCR 10OZKOCR